Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
6
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
Paluu vierailta mailta Ka­pus­tin: Kol­me kon­sert­tie­ty­diä pianolle ..
06.15 Hartaudet
06.25 Aamusoitto
06.25 Aamusoitto
Aa­mun vir­kis­tä­vä mu­siik­ki­het­ki klas­sis­ten sä­vel­ten parissa.
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Taiteesta tiedettä! - Väitöstutkija Johanna Talasniemi
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Hartaudet
07.29 Yk­si on hy­vää seuraa
07.25 Aamusoitto
Merentyven ja onnellinen matka
07.30 Ykkösaamu
07.59 Yk­si on hy­vää seuraa
08.00 Uutisohjelmia
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa kuvataiteilija Nanna Suden elämästä
08.50 Mu­siik­kia parrasvaloista
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Muis­to­jen bulevardi
ma: Mancini: Moon river
ti: Lasten liikennelaulu Malms­ten: Las­ten lii­ken­ne­lau­lu (Georg Malmsten) ...
to: Gershwin: I got rhythm (El­la Fitz­ge­rald) . Bur­gos: Ma­la­gueña Salerosa ..
pe: Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot
la: La Grisbi Me­tis - Starr: The Enc­han­ted Sea (Mar­tin Denny) ...
09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Euroopasta
The Fairy Queen Pur­cell (sov. Balsom)..
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
09.55: Ulvilan kirkon kellot kutsuvat
10.00: Jumalanpalvelus Ulvilan kirkosta Saar­naa­ja­na kirk­ko­her­ra Ma­rian­ne Känä...
11.00: Messu Pyhän Marian katolisesta seurakunnasta Helsingistä
10.00 Ki­veen hakatut
10.00 Brysselin kone
10.00 Mikä maksaa?
10.00 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta...
10.30 Tun­te­ma­ton Venäjä
10.35 Af­ri­kan tähden maailma
10.50 Ra­dio 1 mu­siikkiohjelmat
11.00 Välilevyjä
Soittamatta jääneet On mon­ta syy­tä soit­taa mu­siik­kia radiossa,..
11.00 Sä­ve­las­kelmerkkejä
Manchester on kahden ison lajin mekka
11.00 Riston Valinta
Riston Valinnan äänikirjeitä Roomasta 2/4
11.00 Jour­na­listi Johanna
Miksi kukaan enää haluaa menestyjäksi?
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
11.00 Sä­ve­las­kelmerkkejä
Manchester on kahden ison lajin mekka
11.40 Käänne
11.50 Elo­kuvamusiikkia
11.57 Päi­vän mietelause
12
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Uutisohjelmia
12.05 Musiikkihetki
12.05 Horisontti
Ohjelma uskonnoista ja elämänkatsomuksista.
12.10 Sil­vo So­kan us­ko­ma­ton rakettilento
12.10 Tiedeykkönen
Vanha Louhi,..
12.10 Tun­ne ja järki
Kansanmusiikki
12.10 Ha­vain­to­ja ihmisestä
12.10 Tiedeykkönen
12.40 Kuuntelijaklubi
13.00 Klas­sista kahteen
ti: Laulelmia Saimaalta
ke: Roineen rannalla Vi­val­di: Kon­sert­to jou­sil­le ja con­ti­nuol­le d-molli ...
to: Tunti klassista musiikkia
13.00 Klas­sista kahteen
Tunti klassista musiikkia
14.00 Epäi­lyt­tävän uutta
Ambient ja äänimaisemat “An­taa mu­sii­kin va­lua, peh­meäs­ti silitellä,..
14.00 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
14.00 Mu­siik­kien risteyksissä
Toimittajana Topias Tiheäsalo.
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Taiteesta tiedettä!..
14.00 Välilevyjä
Soittamatta jääneet On mon­ta syy­tä soit­taa mu­siik­kia radiossa,..
14.00 Riston Valinta
Riston Valinnan äänikirjeitä Roomasta 2/4 Ris­to Nor­del­lin tuo­kio­ku­via Roo­man ka­duil­ta, kujilta,..
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Kult­tuu­riyk­kö­nen suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle Ra­dio 1:ssä maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 15. 02 - 15. 55. Suo­ra lä­he­tys maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin, kes­ki­viik­koi­sin Hel­sin­gin Mu­siik­ki­ta­los­ta ja per­jan­tai­sin Kes­kus­ta­kir­jas­to Oodista...
15.00 Omilla teillä
15.00 Radioteatteri
Girlnet
15.20 Etnohetki
15.30 Suu­ren lau­lun jäljillä
15.40 Ei­lisen ääni
15.50 Vii­kon luontoääni
15.55 Yle News
16.00 Uutisohjelmia
16.10 Fau­nin iltapäivä
ma: Tempo di blues
ti: Aftonen W. A. Mo­zart: Pa­pa­ge­non aa­ria oopp. Taikahuilu ..
ke: Hannun ja Kertun iltarukous
pe: Kuuntelijoiden toivemusiikkia
la: Missä olet tähtönen Ned­bal: Val­se tris­te bal. Ta­ri­na Honzasta ...
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Eu­roopan valot
Quando quando quando Oh­jel­man toi­mit­taa Pa­si Hiih­to­la. 1. Mi­na: Gran­de, Gran­de, Grande 2...
17.10 Suu­ren lau­lun jäljillä
17.10 Af­ri­kan tähden maailma
17.10 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäljillä
17.10 Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siikkiohjelma
Paikallista musiikkia sieltä jostakin. Pe­rin­ne­poh­jais­ta pop­musiikkia,..
17.10 Musiikkihetki
17.10 Jour­na­listi Johanna
Miksi kukaan enää haluaa menestyjäksi? Me­nes­tys on men­nyt pois muodista...
17.15 Sil­vo So­kan us­ko­ma­ton rakettilento
Totuuksia ja tulkintoja Silvo Sokasta
17.30 Omilla teillä
17.35 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen kaupunkeja
17.30 Keidas
Kei­das on koh­taus­paik­ka, jos­sa soi­vat Lä­hi-idän rytmit,..
17.50 Etnohetki
17.50 Radioteatteri
18
18.00 Romano mirits
18.05 Mu­siik­kia parrasvaloista
18.01 Hartaudet
18.00 Ra­dio Va­riaa­tio. Jop­pa­rin jokilaakso.
18.10 Äänitarina
18.15 Vii­kon luontoääni
18.15 Vii­kon luontoääni
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa etsimässä 9
18.30 Har­tai­ta säveliä
Maa­nan­tai-il­tai­sin kuul­laan kuun­te­li­joi­den toi­ve­musiikkia...
18.50 Hartaudet
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Ka­leidoskooppi
Uimarannan piknikidyllistä marraskuun pimeyteen.
19.02 RSO Mu­siikkitalossa
Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Ol­li Mus­to­nen, pia­no. - Jo­van­ka Tr­bo­je­vić: Ver­ti­go. Béla Bar­tók: Pia­no­kon­sert­to nro 1. Lud­wig van Beet­ho­ven: Sin­fo­nia nro 7 A-duu­ri. - Mu­siik­ki­talossa 8. 1.
19.02 Ko­ti­mai­sia konsertteja
Kotimainen konsertti
19.02 Konsertteja
Euroradion konsertti-ilta Pau­la Er­ne­saks, käy­rä­tor­vi, Hil­da Kun­no­la, harp­pu, Ja­net­te Lévan, hui­lu, Áron Moj­zer, fa­got­ti, Rii­na Pii­ri­lä, alt­to­viu­lu, Jo­han­nes Piir­to, pia­no, Ta­mi Poh­jo­la, viu­lu, Sen­ja Rum­mu­kai­nen, sel­lo, Kas­mir Uu­si­tu­pa, viulu,..
19.02 Konsertteja
Kotimainen konsertti
19.02 Jazzklubi
Jaz­zin uu­det le­vyt, jazz­ken­tän ajan­koh­tai­set asiat, huip­pu­kon­ser­tit ja eri­lai­set tee­maoh­jel­mat. Jo­ka sun­nun­tai kol­me eri settiä.
19.02: Klubi-isäntänä Markus Partanen
20.00: Théo Ceccaldi Freaks Tampere Jazz Happeningissä. Ää­ni­tet­ty Tul­li­ka­ma­rin Pak­ka­huo­neel­la 2. 11. 2019.
21.00: Raoul Björkenheim Triad studiosessioissa Toi­mit­ta­ja­na Eero Koski.
20.00 Keinuva talo
Elokuun illan ääniraitana akustinen americana Lep­poi­sa il­ta­het­ki ame­ri­ca­nan ja blueg­ras­sin laitumilla...
21
21.00 Ajassa soi
Zagros Ensemble Pohjoismaisilla musiikkipäivillä 2018
21.00 Mu­siik­kia kon­ser­tin jälkeen
21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täytemusiikit
Musiikkia konsertin jälkeen
21.30 Mu­siik­kia kon­ser­tin jälkeen
21.20 Mu­siik­kia kon­ser­tin jälkeen
21.40 Suo­ma­lai­sen elä­män­ta­van jäljillä
22.00 Uutisohjelmia
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Horisontti
Miksi me onnelliset suomalaiset öyhötämme somessa? Usein tuntuu,..
22.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa Paula Huhtasen elämästä
22.05 Ra­dio Va­riaa­tio. Uro­töis­tä ran­gais­tuspoteroon.
22.35 Tun­te­ma­ton Venäjä
22.50 Kuuntelijaklubi
22.55 Äänitarina
22.55 Ra­dio 1 mu­siikkiohjelmat
23.00 Hartaudet
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
. . . Yle Klas­si­sen ja Yle Ra­dio 1:n Yök­las­si­nen. Tuot­ta­ja on Ja­ri Rantschukoff.
ma: W.A. Mozartin jousikvintettoja
ti: 1600-luvun englantilaisia balladeja ja tansseja Dvo­rák: So­na­tii­ni viu­lul­le ja pia­nol­le G-duu­ri (Jo­sef Suk ja Jan Pa­nen­ka) 23:30 Ehrst­röm: Sva­nen (Jout­sen) 23:35 Sc­hu­bert: Ada­gio Es-duu­ri (The Mo­zar­tean Players) 23:44 Spohr: No­net­to F-duu­ri (Wie­ni­läi­nen oktetti)..
ke: Kultainen rukki Vi­val­di: Kon­sert­to kah­del­le viu­lul­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le a-mol­li (Mi­do­ri ja Pinc­has Zu­ker­man, viu­lu, se­kä St. Pau­lin ka­ma­riork. 23:23 Dvo­rák: Kul­tai­nen ruk­ki (Ams­ter­da­min Con­cert­ge­bouw-ork. 23:52 Kuu­la: An­dan­te ja Al­leg­ro (Gus­tav Djups­jö­bac­ka, pia­no, Rei­no Si­mo­la, kla­ri­net­ti, Jor­ma Rah­ko­nen, viulu,..
to: Händelin kantaatti Akis, Galateia ja Polyfemos Beet­ho­ven: Jou­sik­var­tet­to n:o 14 cis-mol­li (Ju­pi­ter-kvar­tet­ti) 23:50 Hän­del: Akis, Ga­la­teia ja Po­ly­fe­mos, näy­tel­mäl­li­nen kan­taat­ti 01:14 Glier: Kah­dek­san kap­pa­let­ta viu­lul­le ja sel­lol­le (Eleo­no­ra Tu­rovs­ky ja Yu­li Tu­rovs­ky) 01:33 J. S. Bach: Das Wohl­tem­pe­rier­te Kla­vier 2 (And­rás Schiff,..
pe: Tshaikovskin Myrsky Kuh­lau: Lu­lu, oop­pe­ra 02:16 W. A. Mo­zart: Viu­lu­so­naa­tit n:o 21 e-mol­li, 23 D-duu­ri, 24 F-duu­ri ja 25 F-duu­ri (Jo­seph Szi­ge­ti, viu­lu, ja Miec­zys­law Hors­zows­ki, pia­no) 03:27 Fi­bich: Sin­fo­nia n:o 1 F-duu­ri 03:58 V. Au­lin: Jou­sik­var­tet­to e-mol­li (Ta­le-kvar­tet­ti) 04:29 Ts­hai­kovs­ki: Myrs­ky (St. Luken ork.
la: Paluu vierailta mailta Ka­pus­tin: Kol­me kon­sert­tie­ty­diä pia­nol­le (Ben­ja­min Gros­ve­nor) 23:19 Co­rel­li: So­naat­ti viu­lul­le ja con­ti­nuol­le n:o 1 D-duu­ri (Pav­lo Bez­no­siuk, viu­lu, ja The Avi­son En­semb­le) 23:32 Men­dels­sohn: Heim­kehr aus der Frem­de (Pa­luu vie­rail­ta mail­ta) 00:43 Graun: Trio­so­naat­ti D-duu­ri (Ur­su­la Pa­lu­dan Mon­berg, käyrätorvi,..
su: J.S. Bachin Goldberg-muunnelmat Wag­ner: Lo­heng­ri­nin jää­hy­väi­saa­ria "Mein lie­ber Sch­wan" oopp. Lo­heng­rin 23:15 Fal­tin: Kak­sois­fuu­ga Es-duu­ri uruil­le (Ka­ri Jus­si­la, In­koon kir­kon urut) 23:22 Bo­nis: Scènes de la fo­rêt (Ant­ho­ny Robb, hui­lu, Ric­hard Dil­ley, käy­rä­tor­vi, ja Dia­na Am­bac­he, pia­no) 23:37 J. S. Bach: Gold­berg-muunnelmat ..
0
3