Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
6
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
Berliozin Faustin tuomio W. A. Mo­zart: Viu­lu­kon­sert­to n:o 1 B-duuri ...
06.15 Hartaudet
06.25 Aamusoitto
Aa­mun vir­kis­tä­vä mu­siik­ki­het­ki klas­sis­ten sä­vel­ten parissa.
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
06.56 Päi­vän mietelause
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Länsiväylän säveliä
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Hartaudet
07.25 Aamusoitto
Aa­mun vir­kis­tä­vä mu­siik­ki­het­ki klas­sis­ten sä­vel­ten parissa.
07.58 Yk­si on hy­vää seuraa
08.00 Uutisohjelmia
08.10 Ykkösaamu
Ajan­koh­tais­ta po­li­tiik­kaa ja ta­lout­ta Suo­mes­sa ja maail­mal­la. Etu­ri­vin haas­ta­tel­ta­vat ja te­rä­vim­mät kysymykset.
ti: EU:n huip­pu­ko­kouk­sen tu­los ja sen merkitys,..
ke: Tapaus Neles ja yritysten suomalaisomistus
to: Asun­to­kaup­pa on yk­si tu­le­vai­suu­sus­kon mittari...
pe: Keskustelu koronan toisesta aallosta kiihtyy
08.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa muusikko Aija Puurtisen elämästä
08.05 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
Aurinkokuninkaan hovissa Me­nuet­ti on se tanssi,..
08.50 Mu­siik­kia parrasvaloista
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . Muis­to­jen bu­le­var­dil­la soi­vat nos­tal­giaa kaih­ta­mat­ta ra­kas­te­tut iki­vih­reät klas­si­kot. (maa­nan­tai­sin, tors­tai­sin) (kes­ki­viik­koi­sin, jo­ka toi­nen per­jan­tai) (jo­ka toi­nen per­jan­tai) (jo­ka toi­nen tiis­tai) (jo­ka toi­nen tiis­tai) . Lauan­tai­sin kuul­laan Muis­to­jen bu­le­var­de­ja vuo­sien var­rel­ta. Yle Ra­dio 1 maa­nan­tais­ta lauan­tai­hin klo 9. 05 - 9. 58.
09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Euroopasta
Händelin Concerto grosso g-molli
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
09.55: Joroisten kirkon kellot kutsuvat
10.00: Jumalanpalvelus Joroisten kirkosta
11.00: Adventtikirkon kesäjuhlalähetys Tampereelta
10.00 Ki­veen hakatut
10.00 Tai­tei­li­jatapaaminen
Ayla Brinkmannin ja Kasheshi Makenan musiikissa tunne on tärkein
10.00 Brysselin kone
Onko elvytyspaketissa kyse koronasta vai EU:n hajoamisen pelosta,
10.00 Avoin ky­sy­mys: Mik­si ö­ve­rit on pa­rem­mat kuin va­ja­rit, Ru­ben Stiller?
10.00 Kalle Haatanen
Historian kaleidoskooppi
10.00 Tun­te­maton Afrikka
10.30 Tun­te­ma­ton Venäjä
10.35 Af­ri­kan tähden maailma
10.50 Ra­dio 1 mu­siikkiohjelmat
11.00 Välilevyjä
Jako kahteen Re­né Des­car­tes ihmetteli,..
11.00 Sä­ve­las­kelmerkkejä
Musiikkia skede- ja snoukkatemppujen tahtiin ‒ vai päinvastoin?
11.00 Riston Valinta
Messu Dresdenistä ja tansseja Wienistä
11.00 Sy­dä­messä Benin
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siikkiesitelmä
Aurinkokuninkaan hovissa
11.00 Sä­ve­las­kelmerkkejä
Musiikkia skede- ja snoukkatemppujen tahtiin ‒ vai päinvastoin?
11.25 Af­rik­ka­lais­ta musiikkia
11.40 Käänne
11.50 Si­be­liuk­sen musiikkia
11.57 Päi­vän mietelause
12
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Uutisohjelmia
12.05 Radio 1 soi
12.05 Horisontti
Millaista on tulla kaapista ulos herätyskristillisessä yhteisössä?
12.10 Af­rik­ka kyl­mässä sodassa
12.10 Af­ri­kan ta­lous: Kil­pa­juok­su Af­rik­kaan? Ko­mis­saa­ri Jut­ta Ur­pi­lai­nen ja EU:n uu­si Af­rik­ka-strategia.
12.10 Kym­me­nen tee­siä sel­viytymisestä
12.10 Muut­tuva Afrikka
12.10 Tiedeykkönen
Tie­deyk­kö­ses­sä su­kel­le­taan sha­kin maailmaan...
12.10 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.40 Kuuntelijaklubi
12.35 Saint-Louis’n tytöt
12.50 Kur­kis­tus Af­rikan kieliin
12.50 Kur­kis­tus Af­rikan kieliin
13.00 Klas­sista kahteen
ma: Herra Tuuba vierailee Pariisissa
ti: Kesämusiikkia Bocc­he­ri­ni: Sel­lo­so­naat­ti n:o 6 (Leo­nid Go­ro­hov, sello,..
ke: Itä ja länsi Rei­nec­ke: So­naat­ti hui­lul­le ja pia­nol­le e-molli ..
to: Viikinkivieraan laulu Mil­haud: Jou­sik­var­tet­to n:o 12 (Quar­tet­to Italiano) ...
pe: Africa Graf: Jou­sik­var­tet­to G-duu­ri (Kok­ko­la-kvartetti) ...
la: Allegro animosamente De­vien­ne: Al­ku­soit­to pu­hal­li­nor­kes­te­ril­le F-duuri ..
su: Haarautumia Bi­zet: Pie­ni sar­ja or­kes­te­ril­le (Rans­kan­kie­li­sen Sveit­sin ork. ...
14.00 Mu­siikkistudio
Sibelius-viikon kansainvälisiä taiteilijavieraita 50- ja 60-luvuilta
14.00 Epäi­lyt­tävän uutta
Jutustelua, rokkitouhua ja rytmimusaa
14.00 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
14.00 Mu­siik­kien risteyksissä
Riffien salaisuudet! Tois­ton tee­ma jatkuu,..
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Länsiväylän säveliä
14.00 Välilevyjä
Jako kahteen Re­né Des­car­tes ihmetteli,..
14.00 Riston Valinta
Messu Dresdenistä ja tansseja Wienistä Oh­jel­man en­si­lä­he­tys oli tam­mi­kuussa 2019...
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Kult­tuu­riyk­kö­nen suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle Ra­dio 1:ssä maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 15. 02 - 15. 55. Suo­ra lä­he­tys maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin, kes­ki­viik­koi­sin Hel­sin­gin Mu­siik­ki­ta­los­ta ja per­jan­tai­sin Kes­kus­ta­kir­jas­to Oo­dis­ta. Osal­lis­tu per­jan­tain ki­sas­tu­dio-lä­he­tyk­seen What­sap­pil­la 044 5144800. Twit­ter: @kul­tyk­ko­nen Palaute,
15.00 Omilla teillä
15.00 Af­rik­ka­lai­nen hei­nä­kuu: Äl­kääm­me hal­vek­si­ko tä­tä pien­ten al­ku­jen päivää.
15.18 Etnohetki
15.30 Luo­tu­ja kulkemaan
15.30 Ei­lisen ääni
15.50 Vii­kon luontoääni
15.55 Yle News
16.00 Uutisohjelmia
16.10 Fau­nin iltapäivä
Il­ta­päi­vien ren­tout­ta­va mu­siik­ki­het­ki ke­vyen klas­si­sen mu­sii­kin pa­ris­sa. Per­jan­tai­sin oh­jel­mas­sa soi­vat kuun­te­li­joi­den toi­veet. Toi­vei­ta voi lä­het­tää osoit­tee­seen fau­nin. il­ta­pai­va@yle. fi.
ma: Earthbeats
ti: Ihana hetki
ke: Maurilainen rapsodia Bell: Sc­herzo (2...
to: Rarahu, laps' luonnon villi ja vieno
pe: Kuuntelijoiden toivemusiikkia
la: Via Appian pinjat
su: Adiemus
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Eu­roopan valot
Initials B.B. Toi­mit­ta­ja­na Pa­si Hiih­to­la. 1. Re­na­to Ca­ro­so­ne: Tu vuo fa l’americano 2...
17.10 Luo­tu­ja kulkemaan
17.10 Af­ri­kan tähden maailma
17.10 Kuu­si kir­jaa Afrikasta
17.10 Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siikkiohjelma
Etelä-Afrikasta tulee Mama Africa Miriam Makeba 1...
17.10 Radio 1 soi
17.10 Sy­dä­messä Benin
17.15 Af­rik­ka kyl­mässä sodassa
Afrikan sarvessa vaihdettiin yhtenään puolta
17.30 Omilla teillä
17.35 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen kau­pun­ke­ja: Mar­seille ja Meri
17.30 Keidas
Pääosassa Angelique Kidjo Kei­taal­la on tä­nään va­lo­kei­las­sa An­ge­li­que Kidjo,..
17.35 Ei­lisen ääni
Ambomaalaisena Suomessa
17.50 Etnohetki
18
18.00 Romano mirits
18.05 Ja­net­te ja Ete­lä-Af­ri­kan monet kasvot
18.01 Hartaudet
18.00 Ra­dio Variaatio
Yöllä kaikki harjoittavat voodoota Voo­doo on mie­li­ku­vi­tus­ta kii­hot­ta­vaa mus­taa magiaa,..
18.10 Äänitarina
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Days of wine and roses Crec­quil­lon: Amour par­tez, je vous don­ne la chasse ...
18.15 Vii­kon luontoääni
18.15 Vii­kon luontoääni
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa etsimässä 9
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.50 En­sim­mäi­nen Moo­seksen kirja
18.50 Hartaudet
15 - 6. 25,..
18.45 Etnohetki
19.02 Radioteatteri
Nälänhätä Nä­län­hä­tä on kuun­nel­ma, jo­ka avaa nä­kö­kul­mia näl­kään kär­si­myk­sen muotona...
19.02 RSO Mu­siikkitalossa
Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Matt­hew Halls, sol. Ste­ven Os­bor­ne, pia­no. - W. A. Mo­zart: Al­ku­soit­to oopp. Tai­ka­hui­lu; Pia­no­kon­sert­to nro 27 B-duu­ri. Jo­seph Haydn: Al­ku­soit­to oopp. Asu­ma­ton saa­ri; Sin­fo­nia nro 101 D-duuri "Kello".
19.02 Elä­mä­ni merkkiteos
Säveltäjä Minna Leinonen ja teokset Sirri ja Luvetus Min­na Leinosen ..
19.02 Konsertteja
Kaksi konserttia viimekesäiseltä Edinburghin festivaalilta Cuar­te­to Ca­sals: Ve­ra Mar­tínez-Meh­ner ja Abel To­màs-Realp, viu­lu Jo­nat­han Brown, alt­to­viu­lu Ar­nau To­màs-Realp, sel­lo Jo­seph Haydn: Jou­sik­var­tet­to C-duu­ri op. 33 nro 3 Béla Bar­tók: Jou­sik­var­tet­to nro 3 Sz. 85 Lud­wig van Beet­ho­ven: Jou­sik­var­tet­to nro 7 F-duuri op...
19.02 Konsertteja
Pahat pojat - baritoni Bryn Terfel Radion sinfoniaorkesterin solistina Joht. Ga­reth Jo­nes. Hel­sin­gin fil­har­mo­ni­nen kuo­ro (har­joit­ta­nut Juk­ka Jo­ki­ta­lo) . - Giu­sep­pe Ver­di: Al­ku­soit­to oopp. Koh­ta­lon voi­ma. Gae­ta­no Do­ni­zet­ti: Dul­ca­ma­ran aa­ria oopp. Lemmenjuoma...
(Äänitetty Finlandia-talossa 19.
19.02 Sä­vel on vapaa
Ooppera- ja laulumusiikin sävel on vapaa Tä­män ke­sän oop­pe­ra­fes­ti­va­lit ja lau­lu­juh­lat on pe­rut­tu, mut­ta he­leän hei­nä­kuun lauan­tai-il­las­sa toi­vo­taan kaik­kea, mi­kä jäi kuu­le­mat­ta ja ko­ke­mat­ta. Suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä toi­vei­ta to­teut­ta­vat sop­raa­no He­le­na Jun­tu­nen ja mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Lot­ta Ema­nuels­son. Oh­jel­man suun­nit­te­lus­ta vas­taa Ti­mo Asikainen...
19.02 Jazzklubi
1. 5. Jaz­zin uu­det le­vyt, jazz­ken­tän ajan­koh­tai­set asiat, huip­pu­kon­ser­tit ja eri­lai­set tee­maoh­jel­mat. Jo­ka sun­nun­tai kol­me eri settiä.
19.02: Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg
20.00: Euroradio Jazz Orchestra 2019.
21.00: Tunti vapaalla - DJ Bunuel
19.45 Konsertteja
Ennio Morricone (1928-2020) Tanskan radion sinfoniaorkesterin konsertissa Tans­kan ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri ja kon­sert­ti­kuo­ro, joht. Sa­rah Hicks,..
20.00 Keinuva talo
Lontoon metro ampaisee intialaisen gurun luo
21
21.00 Sy­dänjuurilla
Sydänjuurilla: Norjalaisen kansanmusiikin matkassa Mil­lais­ta kan­san­mu­siik­kia syn­tyy vuonojen,..
21.00 Ai­kam­me suo­ma­lais­ta musiikkia
Ahti, A. Dumitrescu, Mustonen
21.00 Ita­lia­lai­nen iltasoitto
Puccini: Preludio sinfonico A-duuri (Mi­la­non La Sca­la -oop­pe­ran ork. ...
21.15 Yö­soit­to­ja puhaltimilla
21.40 Mart­ti Tal­ve­lan äänitteitä
21.40 Kuu­si kir­jaa Afrikasta
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Horisontti
Tä­nä vuon­na tu­lee ku­lu­neek­si 150 vuot­ta siitä,..
22.05 Tai­tei­li­jatapaaminen
Ayla Brinkmannin ja Kasheshi Makenan musiikissa tunne on tärkein
22.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa kulttuurintutkija Marja-Liisa Honkasalon elämästä
22.05 Ra­dio Variaatio
Samoran lapset.
22.05 Kalle Haatanen
Historian kaleidoskooppi
22.05 Ki­veen hakatut
22.05 Mu­siik­kien risteyksissä
Riffien salaisuudet! Tois­ton tee­ma jat­kuu, kun pe­reh­dym­me rif­fien sa­loi­hin! Tois­tei­sia kuvioita,..
22.35 Tun­te­ma­ton Venäjä
22.50 Kur­kis­tus Af­rikan kieliin
22.50 Kuuntelijaklubi
22.55 Äänitarina
22.55 Ra­dio 1 mu­siikkiohjelmat
23.00 En­sim­mäi­nen Moo­seksen kirja
23.00 Hartaudet
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
Yle Klas­si­sen ja Yle Ra­dio 1:n Yök­las­si­nen. Tuot­ta­ja on Ja­ri Rantschukoff.
ma: Israelilaiset autiomaassa
ti: Lumottu metsä Giu­lia­ni: Ros­si­nia­na n:o 4 (Eduar­do Fer­nan­dez, ki­ta­ra) 23:25 Ros­si­ni: La Dan­za (Car­lo Ber­gon­zi, te­no­ri, ja John Wust­man, pia­no) 23:29 W. A. Mo­zart: Hui­lu­kon­sert­to n:o 2 D-duu­ri 23:49 Beet­ho­ven: Kvin­tet­to pia­nol­le ja pu­hal­ti­mil­le Es-duu­ri (Ste­fan Vla­dar ja Wien-Ber­lin -yhtye)..
ke: Vaughan Williamsin viides sinfonia Pe­ter­son-Ber­ger: Da­mer­nas al­bum (Seit­se­män omis­tus­ta) (Olof Hö­jer, pia­no) 23:30 Vaug­han Wil­liams: Sin­fo­nia n:o 5 D-duu­ri 00:10 Si­be­lius: Nok­tur­no näyt. Ku­nin­gas Kris­tian II 00:18 Men­dels­sohn: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le f-mol­li (Sh­lo­mo Mintz ja Paul Ostrovsky)..
to: Lisztin Vaellusvuosia Ge­sual­do: Quin­to lib­ro dei mad­ri­ga­li (Vii­des mad­ri­gaa­lien kir­ja) 00:06 Grieg: Pia­no­kon­sert­to a-mol­li (Ben­no Moi­sei­witsch ja Phil­har­mo­nia-ork. 00:35 Giu­lia­ni: Le Giu­lia­na­te (Eduar­do Fer­nan­dez, ki­ta­ra) 01:06 Ge­mi­nia­ni: Con­cer­to gros­so B-duu­ri 01:22 Cle­men­ti: Sin­fo­nia n:o 4 D-duu­ri (Salz­bur­gin Mo­zar­teumin ork...
pe: Klassista musiikkia. Klas­sis­ta musiikkia.
la: Berliozin Faustin tuomio W. A. Mo­zart: Viu­lu­kon­sert­to n:o 1 B-duu­ri 23:30 Dvo­rák: Pia­not­rio n:o 4 e-mol­li (Dum­ky) (Be­naud Trio) 00:04 Ze­len­ka: Mis­sa vo­ti­va e-mol­li (Vo­tii­vi­mes­su) (Ha­na Bla­zi­ko­vá, sop­raa­no, Sta­nis­la­va Mi­hal­co­vá, sop­raa­no, Mar­kéta Cuk­ro­vá, alt­to, To­más Ko­rínek, te­no­ri, To­más Král, bas­so, ja Li­sand­ro Aba­die, basso,..
su: Wolfgang Schneiderhan Brahmsin viulukonserton solistina Sc­hu­bert: Froi­lan aa­ria oopp. Al­fon­so und Est­rel­la 23:20 Brahms: Viu­lu­kon­sert­to D-duu­ri 23:59 Gla­zu­nov: Lyy­ri­nen ru­noel­ma Des-duu­ri 00:12 Dvo­rák: Se­re­na­di jou­sior­kes­te­ril­le E-duu­ri 00:44 Beet­ho­ven: Sin­fo­nia n:o 9 d-mol­li 01:48 R. Kreut­zer: Kvin­tet­to C-duu­ri (Grand quintet) ..
0
3