Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le K­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

07.00 Y­le Uu­ti­set

Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa

Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Yk­kö­saa­mu

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa korusuunnittelija Tytti Bräysyn elämästä

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Mesenaattina Mysoren maharaja

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Monday, Monday Wonderful world Kohtalon tähti Kengänkiillottajapoika Itke en lemmen tähden. Sympathique

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte

09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3)

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Meidän poikamme hävittäjämarkkinoilla

Sa­ri Val­to

Miksi näemme unia?

B­rys­se­lin ko­ne

Toimittajana Maija Elonheimo.

Mi­kä mak­saa?

Kal­le Haa­ta­nen

Poliittinen väkivalta ja Suomi

Jae­tut maail­mat

10.15 Luo­mis­ker­to­mus

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Tarinoita kulta-ajalta

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

Ris­ton Va­lin­ta

Val­kois­ta va­loa

Loppuja ja alkuja

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Mesenaattina Mysoren maharaja

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.

12.10 O­len ber­lii­ni­läi­nen - ta­ri­noi­ta muu­rin var­jos­ta

Itä-Berliini: oma elämä muiden määräysvallassa

Tie­deyk­kö­nen

Törmääkö turistien täyttämä Karibianristeilijä jäävuoreen kuin Titanic?

Ruo­ka­pu­het­ta

Voitokasta ammattitaitoa ravintola-alalla

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.35 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

Kuun­te­li­jak­lu­bi

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Martti Talvela ja Pimenin kertomus Jäähyväisiä Buenos Aires! Tunti klassista musiikkia Tullos kevät armahin

14.00 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

The Modern Jazz Quartet & Laurindo Almeida Kulttuuritalolla 6.4.1964

Uu­det le­vyt

Liikaa kauneutta ja sopivasti kauheutta

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Bukarest, Madrid ja Tokio

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Vieraana säveltäjä Cecilia Damström

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Musiikkivieraan valinnat

Vä­li­le­vy­jä

Tarinoita kulta-ajalta 1900-lu­vun al­ku­puo­len le­gen­daa­ri­set muu­si­kot o­li­vat poik­keu­syk­si­löi­tä, mut­ta e­li­vät­kö he sen ta­kia poik­keuk­sel­li­set e­lä­mät?

Ris­ton Va­lin­ta

Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia a­sias­ta ja a­sian vie­res­tä.

15

15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen

”Onkohan tämä sitten se viimeinen omakuva öljyväreillä”, pohtii Henry Wuorila-Stenberg Zacharias Topeliuksen Lintu Sininen soi sävelin

Ko­mi­sa­rio Kos­ki­nen ja hii­ri­leik­ki

Ra­dio­teat­te­ri

Puputyttö U­pea po­vi­pom­mi te­le­vi­sios­sa, hu­na­ja­pu­pu, täy­del­li­nen nai­nen!

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Mus­ta au­rin­ko

15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

15.55 Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Barcelona Surullisen klovnin sävelmä Tähdet Faunin iltapäivä Kalevalan kankahilla Kuuntelijoiden toivemusiikkia

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Mishna - Isien lukukappaleita ja muita kirjoituksia: Käärö

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Erik Vea

Mus­ta au­rin­ko

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

E­te­lä-A­me­rik­kaa et­si­mäs­sä

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Val­kois­ta va­loa

Loppuja ja alkuja E­lä­mä koos­tuu i­sok­si o­sak­si lo­puis­ta ja a­luis­ta.

17.15 O­len ber­lii­ni­läi­nen - ta­ri­noi­ta muu­rin var­jos­ta

Itä-Berliini: oma elämä muiden määräysvallassa

17.30 Ko­mi­sa­rio Kos­ki­nen ja hii­ri­leik­ki

Luo­mis­ker­to­mus

Kei­das

Toimittajana Tuuli Saksala.

17.50 Et­no­het­ki

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.00 Har­tau­det

Ra­dio Va­riaa­tio

Tie kotiin - romaninaisten matkassa. Do­ku­men­tis­sa kol­me ro­ma­ni­nais­ta ker­too e­lä­mäs­tään.

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19.00 Ra­dio­teat­te­ri

Sinun kirjeesi V­la­di­mir ja A­lek­sand­ra o­vat nuo­ria ra­kas­ta­vai­sia. V­la­di­mir jou­tuu ar­mei­jaan ja so­taan. Nuo­ri pa­ri a­loit­taa kir­jeen­vaih­don, jo­ka kes­tää hal­ki ko­ko e­lä­män.

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla RSO:n illassa Ville Raasakan uusi teos ja Olli Mustosen soittama Bartók-suosikki

Kon­sert­te­ja

Euroradion konsertti-ilta Tapiola Sinfoniettan konsertti Euroradion konsertti-ilta

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg Henri Texier Sand Quintet (FRA) Tampere Jazz Happeningissä Joseph Jarman in memoriam

20.00 Kei­nu­va ta­lo

20.50 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Musiikkia konsertin jälkeen

Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Kamarimusiikkia perjantai-iltaan Mur­cia: Gai­tas tans­si (C­hat­ham Ba­ro­que). Sir­men: Jou­sik­var­tet­to n:o 2 B-duu­ri (Al­leg­ri-k­var­tet­ti).

Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Musiikkia konsertin jälkeen
21

21.00 Sy­dän­juu­ril­la

A­jas­sa soi

Ihastumisia, murskaamista sekä matkalaukku Sä­vel­tä­jän suo­si­tus -sar­jas­sa suo­sit­te­li­ja­na on Vil­le Raa­sak­ka. Hä­nen va­lin­tan­sa on Wolf­gang Mit­te­re­rin sä­vel­lys C­rush.

Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Suo­ma­lai­sia lau­la­jia - ba­ri­to­ni Hem­ming Ek­lund (1910-2000) ja alt­to Mai­ju Kuu­so­ja (1925-2008)

21.40 E­te­lä-A­me­rik­kaa et­si­mäs­sä

Tintti Picarojen maassa

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 Ho­ri­sont­ti

Millaisia ovat populaarikulttuurin messiaat?

Sa­ri Val­to

Miksi näemme unia?

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa kirjoittaja ja opettaja Arno Kotron elämästä

Ra­dio Va­riaa­tio

Neljän kodin lapsi. "Mut on tuo­tu tä­hän maail­maan i­mee muit­ten ih­mis­ten pa­haa o­loo", sa­noo pie­ni lap­si p­sy­kiat­ril­le.

Kal­le Haa­ta­nen

Poliittinen väkivalta ja Suomi

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Meidän poikamme hävittäjämarkkinoilla

A­va­ruus­ro­mua

Avaruusromua: Musiikillinen jälleensyntymä E­rää­nä päi­vä­nä Ro­bert Wyatt sai vies­tin.

22.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen
0
3