Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set

Y­le K­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

Hy­vää huo­men­ta

07.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set ja sää

Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa

Hy­vää huo­men­ta

Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.55 Hy­vää huo­men­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set ja sää

08.05 Yk­kö­saa­mu

Kuu­si ku­vaa

Kir­jai­li­ja E­ve Hie­ta­mies tun­ne­taan e­ri­tyi­ses­ti Yö­syöt­tö-t­ri­lo­gias­taan, jo­ka ker­too yk­sin­huol­ta­jai­sä Ant­ti Pa­sa­sen e­lä­mäs­tä.

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Daniil Shafran, sellonsoiton ainutlaatuinen aristokraatti

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

I will always love you Toinen Taikayö Älä mene pois Sä kuulut päivään jokaiseen. Kylmää sotaa ja rakkautta

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Urkukonsertto J. Haydn: Kas­saa­tio C-duu­ri (Ja­kob Lind­berg, luut­tu, ja D­rott­ning­hol­min ba­rok­kiyh­tye).

09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Espoon tuomiokirkon kellot kutsuvat Juhlamessu Espoon tuomiokirkosta - Espoon piispan virkaanvihkimys

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Ketä kiinnostaa, että Suomi on maailman paras?

Sa­ri Val­to

Pitäisikö hyvinvointivaltioaate päivittää?

B­rys­se­lin ko­ne

Brysselin kone. Onko avoimuus EU:ssa riittävää, Päivi Leino-Sandberg

Mi­kä mak­saa?

Nuorten taloustaidot kuntoon

Kal­le Haa­ta­nen

Demokratian utopia

Jae­tut maail­mat

10.15 Luo­mis­ker­to­mus

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Näistä levyistä luovun taas

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Winterreise - Talvinen matka

Ris­ton Va­lin­ta

Naissäveltäjiä Italian nunnaluostareista

Val­kois­ta va­loa

Sanat muuttavat maailmaa

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Daniil Shafran, sellonsoiton ainutlaatuinen aristokraatti

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Winterreise - Talvinen matka

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

Mikä saa ihmisen hakemaan ihmeparantumista?

12.10 His­to­ria­sar­jo­ja

Tie­deyk­kö­nen

Ilmastonmuutos kuivaa suot ja purkaa niihin varastoituneen hiilen ilmastoa lämmittämään

Ruo­ka­pu­het­ta

Suomalainen ruokakulttuuri -Mitä se on?

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Kuka tahansa voi uupua

Tie­deyk­kö­nen

Maapallo on kosmisen hyökkäyksen kohteena – milloin, se on epäselvää, mutta uhkia varten valmistaudutaan

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

Kuun­te­li­jak­lu­bi

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Ebony concerto ja Suite-concertino Mötet - Kohtaaminen Saamen suvun laulu Kuubalainen alkusoitto Maalaistanssi Soi talven tuuli vaan Kaksi runoelmaa

14.00 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

Horace Silver Quintet Kulttuuritalolla 12.10.1962.

Uu­det le­vyt

Riisager, Sibelius, Gompper, Lyatoshinsky ja aurinkosäveliä Floridasta

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Haydnia Lausannessa ja Buxtehudea Bruggessa

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Äänitaiteilija Tytti Arola: "Suhde tietokoneisiin on lempeä"

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Elämän juhlava puoli: Talousjohtaja Pekka Pajamo

Vä­li­le­vy­jä

Näistä levyistä luovun taas

Ris­ton Va­lin­ta

Naissäveltäjiä Italian nunnaluostareista

15

15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Andy Warhol pelkäsi kosketusta, oli äärimmäisen egosentrinen ja raudankova bisnesmies - poptaide-ikoni nykyoopperan päähenkilönä Surrealismi syntyi sata vuotta sitten epätoivosta ja anarkismista - nyt Amos Rex esittelee ikonisen René Magritten elämäntyön Periodimusiikkia 1600-luvun nunnaluostareista - Vuoden levy 2018 "Earthly Angels" yhdistää muusikot yli aikakausien "Rakkaus itseään kohtaan ei ole toisilta pois" - trendikkäiden lifestylekirjojen takana on hyvinvoivat kolmekymppiset Kari Enqvist, Anna Moilanen ja Pia Maria Montonen cooliudesta, avantgarde-suomalaisisista ja komeista käännöksistä

Ko­mi­sa­rio Kos­ki­nen ja hii­ri­leik­ki

Tai­ka­vuo­ri

Peeperkorn 6/7 Hans Cas­tor­pin ko­vas­ti kai­paa­ma rou­va C­hauc­hat pa­laa ta­kai­sin pa­ran­to­laan.

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Mus­ta au­rin­ko

15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

15.55 Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set ja sää

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Tango ja Navarra Fåfäng önskan Tunturilaitumella Houkutuksia rouvasväelle Kuuntelijoiden toivemusiikkia Zur Warnung

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set ja sää

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Les parapluies de Cherbourg

Mus­ta au­rin­ko

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

E­te­lä-A­me­rik­kaa et­si­mäs­sä

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Val­kois­ta va­loa

Sanat muuttavat maailmaa Jo­han­na Kor­ho­sen toi­mit­ta­mas­sa Val­koi­ses­sa va­los­sa pi­de­tään me­te­liä.

17.15 His­to­ria­sar­jo­ja

17.30 Ko­mi­sa­rio Kos­ki­nen ja hii­ri­leik­ki

Luo­mis­ker­to­mus

Kei­das

Fela Kutilla oli 27 vaimoa, mutta nykyisin moninkertainen määrä musiikillisia seuraajia.

17.50 Et­no­het­ki

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

Saksa luopuu hiilestä - mutta mitä tekee muu maailma?

17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.00 Har­tau­det

Ra­dio Va­riaa­tio

Kyllä housut pitää olla. Ha­nu­ri o­li ai­ka­naan soi­tin, jo­ta suo­ma­lai­nen si­vis­ty­neis­tö ei voi­nut sie­tää.

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

Lumen alla O. Me­ri­kan­to: Ven­he­lau­lu (Kim­mo Ha­ka­sa­lo, pia­no). Ään. 1986 Ver­di: Ri­go­let­ton aa­ria oopp.

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19.00 Tai­ka­vuo­ri

Filosofiaa 5/7 Hans Cas­torp o­sal­lis­tuu fi­lo­so­fiaa, po­li­tiik­kaa, de­mok­ra­tiaa, ter­ro­ria, so­taa kä­sit­te­le­viin kes­kus­te­lui­hin ja väit­te­lyi­hin.

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Han­nu Lin­tu, sol. A­le­xan­der Mel­ni­kov, pia­no. - An­ton We­bern: Sin­fo­nia op.21 pie­nel­le or­kes­te­ril­le. Ro­bert Sc­hu­mann: Pia­no­kon­sert­to a-mol­li. T­ho­mas Larc­her: Sin­fo­nia n­ro 2 "Ke­no­ta­fi" (en­sie­si­tys Suo­mes­sa). (Ää­ni­tet­ty Mu­siik­ki­ta­los­sa 25.1.)

Kon­sert­te­ja

Musica nova 2019: Aikamme musiikkia vanhoille soittimille Mu­si­ca no­va 2019: Suo­ma­lai­sen ba­rok­kior­kes­te­rin kon­sert­ti So­lis­ti­na Ant­ti Tik­ka­nen, viu­lu.

Kon­sert­te­ja

Musica nova 2019: Tapiola Sinfoniettan konsertti Ta­pio­la Sin­fo­niet­ta Bal­dur B­rön­ni­mann, ka­pel­li­mes­ta­ri B­ry­ce Dess­ner, säh­kö­ki­ta­ra B­ry­ce Dess­ner: Wi­res Ant­ti Au­vi­nen: Di­gi­tal Mad­ri­gal or­kes­te­ril­le ja vi­deol­le (ke) Mor­ton Feld­man: For Sa­muel Bec­kett 23 soit­ta­jal­le Vä­lia­jal­la haas­ta­tel­ta­vi­na B­ry­ce Dess­ner ja Ant­ti Au­vi­nen.

Kon­sert­te­ja

Musica nova 2019: Radion sinfoniaorkesterin konsertti Musica nova 2019: Ensemble Intercontemporainin konsertti

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Harri Tuominen P4CTET ja Schime Trio + Two Euroradio Jazz Competitionissa Marciacin jazzfestivaalilla Vierailevana solistina Susanna Vainiola. Jazzia, jätskiä ja runoja.

19.55 Ra­dio­teat­te­ri

20.00 Kon­sert­te­ja

Uuden musiikin ilta Piitimessä Norr­bot­ten Neo, joht. Aa­ron Hol­lo­way-Na­hum E­rik West­berg Vo­cal En­semb­le, joht.

20.40 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Suomalainen barokkiorkesteri jatkaa barokilla Ch­ris­toph G­raup­ner: Sar­ja F-duu­ri; So­naat­ti C-duu­ri. An­to­nio Vi­val­di: Sel­lo­kon­sert­to h-mol­li; Al­leg­ro sel­lo­kon­ser­tos­ta F-duu­ri. J.

20.55 Sy­dän­juu­ril­la

A­jas­sa soi

Musica nova 2019: konserttilavalla HKK ja Zagros Ensemble Hel­sin­gin ka­ma­ri­kuo­ron ja Zag­ros En­semb­len kon­ser­tis­sa kuul­laan ai­van uu­ni­tuo­ret­ta mu­siik­kia se­kä sä­vel­lyk­siä ku­lu­val­ta vuo­si­tu­han­nel­ta.

20.55 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Pianisti Vikingur Olafsson soittaa J. S. Bac­hin teok­sia

Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Ranskalainen iltasoitto Ber­lioz: Al­ku­soit­to oopp. Beat­ri­ce et Be­ne­dict (S­kot­lan­ti­lai­nen ka­ma­riork./Ro­bin Tic­cia­ti). Fau­ré: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 1 A-duu­ri. (Pinc­has Zu­ker­man ja Marc Neik­rug).
21

21.10 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

...ja selloa soittaa Seppo Kimanen

21.40 E­te­lä-A­me­rik­kaa et­si­mäs­sä

Kultainen kaupunki Eldorado

22.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set ja sää

22.05 Ho­ri­sont­ti

Miksi perheen käsite muuttuu? Pe­rin­tei­set yh­tei­sö­ra­ken­teet, ku­ten per­he ja a­vio­liit­to, o­vat mur­rok­ses­sa.

Sa­ri Val­to

Pitäisikö hyvinvointivaltioaate päivittää?

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa kirjallisuuskriitikko Jukka Petäjän elämästä

Ra­dio Va­riaa­tio

Kaukainen ja pimeä maa.

Kal­le Haa­ta­nen

Demokratian utopia De­mok­ra­tia on hy­vin muu­tos­voi­mai­nen kä­si­te, sa­noo y­lio­pis­ton­leh­to­ri Tep­po Es­ke­li­nen.

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Ketä kiinnostaa, että Suomi on maailman paras? Kan­sai­vä­lis­ten mit­taus­ten mu­kaan Suo­mi on maail­man tur­val­li­sin maa, jos­sa a­su­vat maail­man on­nel­li­sim­mat ih­mi­set.

A­va­ruus­ro­mua

Eräs historian mullistavimmista sähkösoittimista Di­gi­taa­li­suus o­li päi­vän sa­na 1980-lu­vun a­lus­sa.

22.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen
0
3