Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.1. ti 22.1. ke 23.1. to 24.1. pe 25.1. la 26.1. su 27.1.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

Wilt thou forgive that sinne Widmung Stay, silly heart, and do not break

06.59 Hy­vää huo­men­ta

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

07.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Musiikkivieraan valinnat

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.29 Hy­vää huo­men­ta

07.25 Aa­mu­soit­to

I Seraillets have

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.59 Hy­vää huo­men­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

08.05 Kuu­si ku­vaa

Nar­rin aa­mu­lau­lu

08.10 Yk­kö­saa­mu

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Mies saarella Snowbird Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Täällä Pohjantähden alla Börja om från början Mies ja piippu

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

09.55 I­mat­ran Tai­nion­kos­ken kir­kon kel­lot kut­su­vat

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Sa­ri Val­to

B­rys­se­lin ko­ne

Toimittajana Maija Elonheimo.

Mi­kä mak­saa?

Kal­le Haa­ta­nen

Jae­tut maail­mat

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Tainionkosken kirkosta Imatralta Ortodoksinen liturgia Pyhän Herman Alaskalaisen kirkosta Espoosta

10.15 Luo­mis­ker­to­mus

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

U­te­lias ää­ni­mat­kai­li­ja

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

Ris­ton Va­lin­ta

Val­kois­ta va­loa

Valkoista valoa: Kadehdin, vaikken myönnä

Nar­rin aa­mu­lau­lu

U­te­lias ää­ni­mat­kai­li­ja

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

11.57 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

12.10 His­to­ria­sar­jo­ja

Tie­deyk­kö­nen

Ruo­ka­pu­het­ta

Toimittajana Hanna Jensen.

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.40 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

12.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Unelmia talvisella tiellä Andrea Chénier Sinfoninen rapsodia Taras Bulba Twardowskin Vanhapuolalainen konsertto

14.00 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

Oscar Peterson Trio feat. Clark Terry Kulttuuritalolla

Uu­det le­vyt

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Nykymusiikkia Aldeburghissa ja ranskalaista barokkia Braunwaldissa

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Vieraana Lappeenrannan laulukisan voittaja sopraano Virva Puumala

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Musiikkivieraan valinnat

Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

Ris­ton Va­lin­ta

15

15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen

15.00 Ko­mi­sa­rio Kos­ki­nen ja hii­ri­leik­ki

Tai­ka­vuo­ri

Uni

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Se­mant­tis­ta hä­lyä - tois­tem­me ym­mär­tä­mi­sen his­to­riaa

15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

15.00 Ra­dio­teat­te­ri

15.55 Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Lumikuningatar Nous avons en tête une affaire Kuuntelijoiden toivemusiikkia

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Mishna - Isien lukukappaleita ja muita kirjoituksia: Kuka on viisas?

17.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Se­mant­tis­ta hä­lyä - tois­tem­me ym­mär­tä­mi­sen his­to­riaa

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Pal­jet­te­ja ja par­ta­nai­sia

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Val­kois­ta va­loa

Valkoista valoa: Kadehdin, vaikken myönnä

17.15 His­to­ria­sar­jo­ja

17.30 Ko­mi­sa­rio Kos­ki­nen ja hii­ri­leik­ki

17.30 Ka­ra­vaa­ni

Toimittajana Topias Tiheäsalo.

17.35 Luo­mis­ker­to­mus

17.50 Et­no­het­ki

17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

17.55 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.01 Har­tau­det

18.00 Ra­dio Va­riaa­tio (x2)

Mitä kiire hyödyttää? Listening to failure

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

18.10 Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19.02 Tai­ka­vuo­ri

Tauti

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla

Kon­sert­te­ja

Euroradion konsertti-ilta

Kon­sert­te­ja

Saksofonisti Amy Dickson Skotlantilaisen kamariorkesterin solistina

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesterin konsertti

Kon­sert­te­ja

Aurore-festivaali: Skandaali! Rikollisen mielen mestariteoksia

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Harri Tuominen Yazz Ahmed (UK) Pori Jazzissa Tunti vapaalla - DJ Bunuel

20.00 Kei­nu­va ta­lo

20.15 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Täytemusiikkia

20.40 F­ranz Sc­hu­ber­tin yk­sin­lau­lu­ja

21

21.00 Sy­dän­juu­ril­la

Sydänjuurilla:Uusia kansanmusiikkilevyjä ja Folklandian satoa

Ää­ni­ver­su­mi

Dutch Futurismo - Festival of Misfits

21.20 Mu­siik­kia sä­vel­tä­jä­kol­le­goi­den muis­tol­le

21.30 Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

21.40 Pal­jet­te­ja ja par­ta­nai­sia

22.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

22.05 Ho­ri­sont­ti

Sa­ri Val­to

Kuu­si ku­vaa

Ra­dio Va­riaa­tio

Syy mennä ulos

Pod­cas­tien yö

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

A­va­ruus­ro­mua

Toimittajana Jukka Mikkola.

22.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

22.55 Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.00 Har­tau­det

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen
0
3

03.00 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen