Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Y­le K­las­si­nen
06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
06.15 Har­tau­det
06.25 Aa­mu­soit­to
06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
07.00 Y­le Uu­ti­set Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu
07.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
07.15 Har­tau­det
07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa Aa­mu­soit­to
07.30 Yk­kö­saa­mu
07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Yk­kö­saa­mu Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa näyttelijä Ilmari Saarelaisen elämästä Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Isäni Martti Talvela
08.50 Lap­suu­den lau­lut
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di Kuinka paljon rakkautta Saat miehen kyyneliin Mikset mua huomaa Fernando On Broadway. Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Liisa ihmemaassa Luo­mis­ker­to­mus
09.25 Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta Concerto grosso Scarlattin mukaan
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3) Kotkan Kymin kirkon kellot kutsuvat Jumalanpalvelus Kymin kirkosta Ortodoksinen liturgia Pyhän Nikolaoksen kirkosta Joensuusta
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja Itämeren risteilyturismi Sa­ri Val­to Sari Valto: Mihin suuntaan metsäpolitiikkaamme pitäisi viedä? B­rys­se­lin ko­ne Mitä Ranskassa on tapahtumassa, tutkija Laura Parkkinen Mi­kä mak­saa? Se suurituloisin promille Kal­le Haa­ta­nen Nuori Suomi sodan ja rauhan Euroopassa Kult­tuu­rin kut­su­ma­na Eu­roo­pas­sa Sanna Kurki-Suonion luona Görlitzissä
10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää
11.00 Vä­li­le­vy­jä Isän ja äidin levyhylly K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si Kun Stalin huohotti niskaan Ris­ton Va­lin­ta Riston Valinta Chopinin, Zurek-keiton ja puolalaisen Zubrowkan jäljillä Jour­na­lis­ti Jo­han­na Minä otan kuvia minusta Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Isäni Martti Talvela K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si Kun Stalin huohotti niskaan
11.40 Mes­ta­ri­lau­la­jan mu­siik­kia
11.55 Päi­vän mie­te­lau­se
12 12.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio 1 vas­taa Ho­ri­sont­ti Mitä lännen kirkot voisivat oppia Aasian kristityiltä?
12.10 Kau­kai­set ys­tä­vät Suo­mi ja Ja­pa­ni 1900-lu­vul­la Sellua ja Datsuneita Tie­deyk­kö­nen Mar­kus Lei­ko­lan so­ta ja rau­ha Sodan ja rauhan välissä Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä Miten töissä suhtaudutaan sukupuolen moninaisuuteen? Tie­deyk­kö­nen Kvanttiaikakausi on ovella - suomalainen startup-yritys kehittää kaupallista kvanttitietokonetta Otaniemessä Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa
12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras Kuun­te­li­jak­lu­bi
13.00 K­las­sis­ta kah­teen Alkusoitto komediaan Lumottu järvi Korintin piiritys Yö autiolla vuorella Agrellin konsertto oboelle, jousille ja continuolle Partita! Canciones negras
14.00 Mu­siik­kis­tu­dio Uu­det le­vyt Genre-sulaumia, nykyromantiikkaa ja kotimaista pianomusiikkia Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la Bachia Leipzigissa ja Schumannia Lausannessa Rii­kan täh­ti­tar­ha Balettitanssija Marko Juusela matkalla maailmalle Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu Rakkauteni sävelet - viulupedagogi Grazyna Gebert Vä­li­le­vy­jä Isän ja äidin levyhylly Ris­ton Va­lin­ta Riston Valinta Chopinin, Zurek-keiton ja puolalaisen Zubrowkan jäljillä
15 15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen Television lapset Vuoden nuori muotoilija 2019 Laura Väre ja hänen estetiikkansa "Kotona hyllyssä oli Raamattu, Kalevala ja Suomen laki, lakikirja voitti" - nyt Tuomari Nurmio tekee spektaakkelia Kalevalasta Mitä tämä tavaraa täynnä oleva maailma enää tarvitsee? Helsinki Design Week vastaa: vaikkapa biomassasta tehdyt kuulokkeet Silvia Hosseini, Sami Kuusela ja Jussi Turhala Greta Thunbergista, kuntien surkeista sloganeista ja unelmaduuneista S­he­rif­fi Mc­Gee Ra­dio­teat­te­ri Neiti Ruusuvuoren viisi heilaa
15.15 Et­no­het­ki
15.30 Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria
15.40 Ar­kis­to
15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se
15.55 Y­le News
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä Illan henkäyksessä ja Syysmaisemissa For Luciano Pavarotti Hirveä kiusaus Kuuntelijoiden toivemusiikkia Juhlahumua Fau­nin il­ta­päi­vä
16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia Siddurin rukouksia: Kuule Israel
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Eu­roo­pan va­lot Zweisamkeit 1. F­ritz Wun­der­lich: Ich kues­se ih­re Hand, Ma­da­me 2. Joy F­le­ming: Z­wei­sam­keit 3. Rob­ban B­ro­berg: Ca­ro­la 4. Rob­ban B­ro­berg: Woul­le wou mon c­han­ge e' vieux? Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria A­ris­to­te­leen kan­ta­pää O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma Baddingia senegalilaisittain, Dylania taiwanilaisittain ja Stonesia sambana - listahitit world music -versioina Ra­dio 1 vas­taa Jour­na­lis­ti Jo­han­na Minä otan kuvia minusta Mi­nä o­tan ku­via mi­nus­ta. Mi­nä ko­to­na, mi­nä ul­ko­na, mi­nä mat­kal­la, mi­nä syö­mäs­sä.
17.15 Kau­kai­set ys­tä­vät Suo­mi ja Ja­pa­ni 1900-lu­vul­la Sellua ja Datsuneita
17.30 S­he­rif­fi Mc­Gee Ar­kis­to Kei­das Syleile syksyä! Kei­taal­la o­te­taan tä­nään syk­sy a­vo­sy­lin vas­taan.
17.40 Et­no­het­ki
17.50 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää Voiko sademetsät vielä pelastaa? Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta
18 18.00 Ro­ma­no mi­rits 18.00 Har­tau­det Pe­don jäl­jet mi­nus­sa Kah­den lap­suu­de­na­jan sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä ko­ke­neen mie­hen ka­ru ta­ri­na pe­do­fii­lin kyn­siin jou­tu­mi­ses­ta ja e­lä­mäs­tä sel­viy­ty­mi­ses­tä ko­ke­mus­ten jäl­keen.
18.10 Ää­ni­ta­ri­na Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt Aamu-usva Vi­val­di: Al­leg­ro kon­ser­tos­ta L'au­tun­no (Syk­sy) ko­koel­mas­ta Nel­jä vuo­de­nai­kaa (E­li­za­beth B­lu­mens­tock, viu­lu, ja P­hil­har­mo­nia Ba­ro­que Orc­hest­ra).
18.15 Vii­kon luon­toää­ni 18.15 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7
18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä
18.45 Har­tau­det 18.45 Et­no­het­ki Dona Onete Brasiliasta
19.00 Pu­nai­nen myrs­ky Suomi Kak­sio­sai­nen kuun­nel­ma poh­jau­tuu E­li­na Hir­vo­sen sa­man­ni­mi­seen ro­maa­niin. R­SO kon­sert­ti­la­val­la Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Pie­ta­ri In­ki­nen, sol. Ser­gei Hats­hatr­jan, viu­lu. - Ol­li Vir­ta­per­ko: Us­va­pat­sas (kan­tae­si­tys, Y­len ti­laus). D­mit­ri S­hos­ta­ko­vitsh: Viu­lu­kon­sert­to n­ro 1 a-mol­li. An­to­nin D­vo­rák: Sin­fo­nia n­ro 8 G-duu­ri. (Ää­ni­tet­ty Mu­siik­ki­ta­los­sa 27.10.2017). Kon­sert­te­ja Radion sinfoniaorkesterin kauden avajaiskonsertti Ka­pel­li­mes­ta­ri Han­nu Lin­tu Mar­tin G­ru­bin­ger, lyö­mä­soit­ti­met Loui­se Far­renc: Al­ku­soit­to Es-duu­ri Fa­zil Say: Kon­sert­to lyö­mä­soit­ti­mil­le (en­si ker­taa Suo­mes­sa) Hec­tor Ber­lioz: Fan­tas­ti­nen sin­fo­nia Vä­lia­jal­la haas­ta­tel­ta­va­na il­lan tai­tei­li­joi­ta. Kon­sert­te­ja Urkuharvinaisuuksia Turun tuomiokirkosta Ur­ku­ri, mu­sii­kin toh­to­ri Jan Leh­to­la soit­taa Tu­run tuo­mio­kir­kos­sa e­lo­kuus­sa tal­len­ne­tus­sa kon­ser­tis­sa A­xel Ruof­fin, Ka­le­vi A­hon, Fe­lix Men­dels­soh­nin, Os­kar Me­ri­kan­non ja Su­lo Sa­lo­sen mu­siik­kia. Kon­sert­te­ja Lahden Sibelius-festivaali: Tukholman kuninkaallinen filharmoninen orkesteri Tuk­hol­man ku­nin­kaal­li­nen fil­har­mo­ni­nen or­kes­te­ri, joht. T­ho­mas Daus­gaard Jean Si­be­lius: sin­fo­nia n­ro 5 Es-duu­ri op. 82; sin­fo­nia n­ro 6 D-mol­li op. 104; sin­fo­nia n­ro 7 C-duu­ri op. Ris­ton Va­lin­ta Riston Valinnan leipäilta Ris­ton Va­lin­nan lei­päil­las­sa kes­kus­tel­laan lei­vän lei­po­mi­ses­ta, lei­vän kult­tuu­ri­sis­ta juu­ris­ta se­kä lei­po­mi­sen te­ra­peut­ti­ses­ta vai­ku­tuk­ses­ta. Il­lan e­ri­tyis­tee­ma­na on suo­sio­taan jat­ku­vas­ti li­sää­vä ha­pan­juu­ri­lei­von­ta. Kuun­te­li­jat voi­vat o­sal­lis­tua lä­he­tyk­seen, nu­me­ros­sa 09 - 144 800. S­tu­dios­sa a­sian­tun­ti­joi­na o­vat E­lii­sa Kuu­se­la, An­na Alm ja Juk­ka Kot­ka­nen. Toi­mit­ta­ja­na Ris­to Nor­dell. Jazzk­lu­bi (x3) Klubi-isäntänä Eero Koski Perko-Pyysalo Poppoo Viapori Jazzissa Urku auki! Vierailevana solistina Pekka Laine.
20.00 Kei­nu­va ta­lo Soitinten salainen runous kertoo ja kätkee On­ko mu­siik­ki kie­li? Mil­lai­sia ta­ri­noi­ta ker­to­vat nä­mä soi­tin­mu­sii­kin va­lin­nat uu­sil­ta et­no­le­vyil­tä?
20.25 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Vanhoja säveliä syysiltaan Ve­ra­ci­ni: So­naat­ti viu­lul­le ja con­ti­nuol­le d-mol­li (T­rio Set­te­cen­to). Kaps­ber­ger: Toc­ca­ta n­ro 2; Ca­na­rio; Toc­ca­ta a-mol­li; Pas­sa­cag­lia a-mol­li; Ar­peg­gia­ta; Pas­sa­cag­lia d-mol­li (Matt­hew Wads­worth, teor­bi, Mark Le­vy, vio­la da gam­ba ja Ga­ry Coo­per, cem­ba­lo).
21 21.00 Sy­dän­juu­ril­la Sydänjuurilla: Uutuuslevyjen juhlaa Uu­tuus­le­vy­jä kan­san­mu­sii­kin ken­täl­tä kuu­lem­me Suo­mes­ta ja Poh­jois­mais­ta. Toi­mit­ta­ja­na A­man­da Kau­ran­ne. A­jas­sa soi Tuliaisia Tallinnasta ja musiikkistudiosta A­jas­sa soi -oh­jel­mas­sa kuul­laan seu­raa­vat teok­set: T­ho­mas Si­ma­ku: La leg­giad­ra lu­na (2017) Vi­ron fil­har­mo­ni­nen ka­ma­ri­kuo­ro, joht. 21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Pohjoismaisia säveliä perjantai-iltaan Niel­sen: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 2 (Bai­ba Sk­ri­de ja Lau­ma Sk­ri­de).
21.20 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Konserttilavalla baritoni Gérard Souzay ja pianisti Dalton Baldwin Hen­ri Du­par­cin lau­lu­ja.
21.40 O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Suursiivooja kulttuurikriitikkona
22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 Ho­ri­sont­ti Miksi Putinilla ja Venäjän ortodoksikirkolla on läheiset välit? Sa­ri Val­to Sari Valto: Mihin suuntaan metsäpolitiikkaamme pitäisi viedä? Suo­men pi­täi­si ol­la hii­li­neut­raa­li vuo­teen 2035 men­nes­sä. Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa käyttäytymisgenetiikan professori Iiris Hovatan elämästä Kä­ve­ly­ret­kiä p­re­kaa­ri­suu­teen Oh­jel­ma p­re­kaa­ri­suu­des­ta, työe­lä­män p­re­ka­ri­soi­tu­mi­ses­ta ja pas­ka­duu­neis­ta. Kal­le Haa­ta­nen Nuori Suomi sodan ja rauhan Euroopassa Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja Itämeren risteilyturismi Ris­tei­ly­tu­ris­mi on kas­va­va bis­nes niin maail­mal­la kuin Suo­mes­sa. A­va­ruus­ro­mua Teollista kansanmusiikkia Me teem­me teol­lis­ta kan­san­mu­siik­kia. In­dust­riel­le Volks­mu­sik.
22.50 Lap­suu­den lau­lut 22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi Ää­ni­ta­ri­na
23.00 Har­tau­det
23.10 Y­le K­las­si­nen Yöklassinen
0
3