Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.8. ti 27.8. ke 28.8. to 29.8. pe 30.8. la 31.8. su 1.9.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Y­le K­las­si­nen
06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
06.15 Har­tau­det
06.25 Aa­mu­soit­to
06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
07.00 Y­le Uu­ti­set Har­tai­ta sä­ve­liä Y­le Uu­ti­set
07.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
07.15 Har­tau­det
07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa Aa­mu­soit­to
07.30 Yk­kö­saa­mu
07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Yk­kö­saa­mu Kuu­si ku­vaa Kuu­si ku­vaa -sar­jas­sa kur­kis­te­taan tun­net­tu­jen hen­ki­löi­den ko­tial­bu­mei­hin. Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Puikoissa Leonard Bernstein
08.50 Lap­suu­den lau­lut
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta Missa Nasce la gioja mia
10.00 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet Toimittajana J. Sa­ri Val­to B­rys­se­lin ko­ne Toimittajana Maija Elonheimo. Mi­kä mak­saa? Kal­le Haa­ta­nen Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet Toimittajana J. P. Pulk­ki­nen Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2) Jumalanpalvelus
10.40 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta 10.40 Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin. Koh­taus­paik­ka Risto ja Jenni pyhimysten jäljillä Val­kois­ta va­loa Loppuja ja alkuja Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Puikoissa Leonard Bernstein K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.
11.40 Va­lo­mu­siik­kia
11.55 Päi­vän mie­te­lau­se
12 12.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio 1 vas­taa Ho­ri­sont­ti Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.
12.10 Kau­kai­set ys­tä­vät Suo­mi ja Ja­pa­ni 1900-lu­vul­la Lähetystyöstä julkisuusdiplomatiaan Tie­deyk­kö­nen Nai­nen, jo­ka tu­li Suo­meen Pommituksessa lapset hautautuivat talon sisään, mutta nyt koko perhe on turvassa. Ki­veen ha­ka­tut Tie­deyk­kö­nen Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
12.35 Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä 12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa
13.00 K­las­sis­ta kah­teen Zur Rosenzeit Sensommarnätter Karelia-sarja Tenori Franco Corelli laulaa Donizettia Tunti klassista musiikkia
14.00 Mu­siik­kis­tu­dio Lauluyhtyeiden lumoa Bu­da­pes­tin mu­siik­ki­juh­lien or­kes­te­ri Mu­sii­kin pis­teoh­jel­mat Merikannon matkassa osa 3 Rii­kan täh­ti­tar­ha Vieraana basso Markus Suihkonen Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu Musiikkivieraan valinnat
15 15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen Kotimaisen elokuvan Red Carpet -festivaali järjestetään Hyvinkäällä Kulttuuriykkösen kisastudio S­he­rif­fi Mc­Gee Ra­dio­teat­te­ri e­sit­tää
15.20 Et­no­het­ki
15.30 Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria
15.50 Vii­kon luon­toää­ni
15.55 Y­le News
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä Fau­nin il­ta­päi­vä
16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia Talmudin unikirja: Nukkuisin, minulla olisi rauha
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Eu­roo­pan va­lot Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le c­han­so­nia Rans­kas­ta, toi­sel­le fa­doa Por­tu­ga­lis­ta ja kol­man­nel­le vaik­ka­pa fol­kia Ir­lan­nis­ta. Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria A­ris­to­te­leen kan­ta­pää O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma World music -opaskartta A:sta Ö:hön Val­kois­ta va­loa Loppuja ja alkuja E­lä­mä koos­tuu i­sok­si o­sak­si lo­puis­ta ja a­luis­ta.
17.15 Kau­kai­set ys­tä­vät Suo­mi ja Ja­pa­ni 1900-lu­vul­la Lähetystyöstä julkisuusdiplomatiaan
17.30 S­he­rif­fi Mc­Gee Ta­paus Fe­lix Kers­ten Kei­das Toimittajana Tuuli Saksala.
17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta
18 18.00 Ro­ma­no mi­rits 18.00 Har­tau­det Ra­dio Va­riaa­tio
18.10 Ää­ni­ta­ri­na Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt o­vat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 läh­tien.
18.15 Vii­kon luon­toää­ni 18.15 Vii­kon luon­toää­ni
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7
18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä
18.45 Har­tau­det 18.45 Et­no­het­ki
19.00 Ra­dio­teat­te­ri Tie Konyaan Tie Ko­nyaan on saa­nut al­kun­sa näyt­te­li­jä Ja­ri Vir­ma­nin Tur­kin maa­seu­dul­la ja vuo­ris­tos­sa te­ke­mäs­tä vael­luk­ses­ta. R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. An­na-Ma­ria Hel­sing, sol. Ar­to No­ras, sel­lo. - Jüri Rein­ve­re: Th­rough t­he Lens Dark­ly. Ser­gei P­ro­kof­jev: U­nia, sin­fo­ni­nen ku­va. An­na T­hor­valds­dot­tir: D­rea­ming. An­to­nin D­vo­rák: Sel­lo­kon­sert­to h-mol­li. (Ää­ni­tet­ty Mu­siik­ki­ta­los­sa 12.10.2018). Kon­sert­te­ja Euroradion konsertti-ilta Kon­sert­te­ja Kotimainen konsertti Kon­sert­te­ja Euroradion konsertti-ilta Jazzk­lu­bi Jättiläisaskeleet - 50-luvun jazzin toiveilta Juon­ta­ja­na Pa­si Hei­ku­ra. Jazzk­lu­bi Klubi-isäntänä Markus Partanen Toi­mit­ta­ja­na Mar­kus Par­ta­nen.
20.00 Et­no­kon­sert­te­ja Etnoillan konsertti 20.00 Jazzk­lu­bi (x2) Josef Leimberg & The Astral Progressions Orchestra Tampere Jazz Happeningissä Milanon ihme: Long Sing Records ja Enrico Intra.
21 21.00 Ai­kam­me suo­ma­lais­ta mu­siik­kia 21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikkia konsertin jälkeen
21.20 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikkia konsertin jälkeen 21.20 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikkia konsertin jälkeen
21.40 O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Natsi-Saksan kunniavieras
22.00 Y­le Uu­ti­set
Ra­dio Va­riaa­tio Vallankum...PUM! Ta­ri­na­tar­ha A­va­ruus­ro­mua Toimittajana Jukka Mikkola.
22.50 Lap­suu­den lau­lut 22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi Ää­ni­ta­ri­na
23.00 Har­tau­det
23.10 Y­le K­las­si­nen Yöklassinen
0
3