Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Y­le K­las­si­nen
06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
06.15 Har­tau­det
06.25 Aa­mu­soit­to
06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
07.00 Y­le Uu­ti­set Har­tai­ta sä­ve­liä Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu
07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä
07.15 Har­tau­det
07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa Aa­mu­soit­to
07.30 Yk­kö­saa­mu
07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Yk­kö­saa­mu Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa säveltäjä Kaija Saariahon elämästä Nar­rin aa­mu­lau­lu Kim Borg, oopperanäyttelijä ja laulun aapiskukko
08.50 Lap­suu­den lau­lut
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di Angel of the morning Kesän tango Satumaa Sanovat sitä ihmeelliseksi Pieni kukkanen Kuin runotar hän kulkee Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta Camerata Bern tulkitsee Zelenkaa Vi­val­di: So­naat­ti sel­lol­le ja con­ti­nuol­le e-mol­li op.
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3) Lahden Ristinkirkon kellot kutsuvat Urkumessu Lahden kansainväliseltä urkuviikolta Jumalanpalvelus Hämeenlinnan vapaaseurakunnasta
10.00 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet Toimittajana J. Sa­ri Val­to Nukkuvatko eläimet kuten ihmiset? B­rys­se­lin ko­ne Miksi Yhdysvaltain ja EU:n kulttuurien ja politiikkojen erot ovat niin isot, dosentti Markku Ruotsila Mi­kä mak­saa? Syksyn talousnäkymät Kal­le Haa­ta­nen Suomalaisten keksintöjen vaikutus arkeen ja yhteiskuntaan Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet Vanity Fair.
10.40 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta 10.40 Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä Arkkisikailua tuugajuhlissa Mu­siik­kia ja mie­len­ti­lo­ja Liian kaunista kuunneltavaksi Ris­to ja Jen­ni py­hi­mys­ten jäl­jil­lä (x2) Risto ja Jenni muistelevat Nousiaisten kirkossa Pyhää Henrikiä ja hänen ihmetekojaan Pyhimysmusiikkia Val­kois­ta va­loa Onko vanhana pakko olla pirteä? Nar­rin aa­mu­lau­lu Kim Borg, oopperanäyttelijä ja laulun aapiskukko Mu­siik­kia ja mie­len­ti­lo­ja Liian kaunista kuunneltavaksi Las­tenp­sy­kiat­ri Ja­ri Sink­ko­nen et­sii aar­tei­ta ih­mis­mie­len ja le­vy­hyl­ly­jen kät­köis­tä.
11.40 Va­lo­mu­siik­kia
11.55 Päi­vän mie­te­lau­se
12 12.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio 1 vas­taa Ho­ri­sont­ti Onko lihan syömisen loppuminen maailmanlaajuisesti realismia?
12.10 Suo­men tie ta­sa­val­lak­si Tasavallan alkutaival: K.J.Ståhlberg oli sovinnollinen uudistaja, jota oikeisto vihasi Tie­deyk­kö­nen Nai­nen, jo­ka tu­li Suo­meen Uskonnosta on ihan turha kinastella kenenkään kanssa. Ketään ei voi pakottaa uskomaan. Ki­veen ha­ka­tut Tie­deyk­kö­nen Ilman tilaa kuvaavat mallit perustuvat tarkkoihin mittauksiin - yksi tärkeä mittausasema sijaitsee Lapissa, Pallastuntureilla Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
12.35 Ar­kis­to 12.35 Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä 12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa
Kuun­te­li­jak­lu­bi
13.00 K­las­sis­ta kah­teen Le Grand tango Pitkät jäähyväiset Knoxville, kesällä 1915 Für Elise Heijastuksia Tasaisen maan laulusta Ulkoilmaleikkejä kahdelle pianolle Kahvin ylistys
14.00 Mu­siik­kis­tu­dio 3 x Mozart Suu­ret or­kes­te­rit Pietarin Mariinski-teatterin orkesteri Ää­ni­le­vy­kon­sert­ti Syntymäpäiväsankari Kim Borg (1919-2000) laulaa Rii­kan täh­ti­tar­ha Cecilia Damström haluaa edistää tasa-arvon asiaa Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu Ihmisäänen lumo - ohjaaja Eija Tolpo Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä Arkkisikailua tuugajuhlissa "Po­ly­fo­nia on mie­huus­koe ja tai­don­näy­te. Ris­to ja Jen­ni py­hi­mys­ten jäl­jil­lä (x2) Risto ja Jenni muistelevat Nousiaisten kirkossa Pyhää Henrikiä ja hänen ihmetekojaan Pyhimysmusiikkia
15 15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen S­he­rif­fi Mc­Gee Ra­dio­teat­te­ri Wenla Männistö, osa 2/2
15.15 Et­no­het­ki
15.30 Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria
15.50 Vii­kon luon­toää­ni
15.55 Y­le News
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä Tunteellinen valssi Siell' on kauan jo kukkineet omenapuut Yhtä draamaa Sätkynukke Kuuntelijoiden toivemusiikkia Voitonriemua ja rakkautta Fau­nin il­ta­päi­vä
16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia Talmudin unikirja: Uni, jota ei tulkita, on kuin lukematta jäänyt kirje
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Eu­roo­pan va­lot Torna a Surriento Toi­mit­ta­ja­na Pa­si Hiih­to­la. Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria Jät­ti­läi­sas­ke­leet - Jaz­zin ih­me­vuo­si 1959 O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma Konserttitärppeinä Benin-voodoo, Omara, elektro-etno ja tango Ra­dio 1 vas­taa Val­kois­ta va­loa Onko vanhana pakko olla pirteä? En­sin on pit­kä nuo­ruus, sit­ten ly­hyt kes­ki-i­kä ja lo­puk­si hy­vin pit­kä van­huus.
17.15 Suo­men tie ta­sa­val­lak­si Tasavallan alkutaival: K.J.Ståhlberg oli sovinnollinen uudistaja, jota oikeisto vihasi
17.30 S­he­rif­fi Mc­Gee Ta­paus Fe­lix Kers­ten Kei­das Polkupyörällä Afrikan päästä päähän osa 2
17.50 Et­no­het­ki Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää Maailmanpolitiikan näkymättömät sankarit - Mikko Puustinen 17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta
18 18.00 Ro­ma­no mi­rits 18.00 Har­tau­det I­ha­naa e­lä­mää - e­li mi­ten pe­rin­ne­lai­va sai muut­ta­maan suun­taa
18.10 Ää­ni­ta­ri­na Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt Sävel rakkauden Beet­ho­ven: Mir ist so wun­der­bar (Mart­ha Mödl, sop­raa­no, Se­na Ju­ri­nac, sop­raa­no, Ru­dolf Sc­hock, te­no­ri, Gott­lob F­rick, bas­so, Wie­nin Fil­har­mo­ni­kot/Wil­helm Furt­wäng­ler).
18.15 Vii­kon luon­toää­ni 18.15 Vii­kon luon­toää­ni
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7
18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä
18.50 Har­tau­det 18.50 Et­no­het­ki
19.00 Ra­dio­teat­te­ri Wenla Männistö, osa 1/2 Al­li Ju­ko­la -vai­naa, jo­ka yl­hääl­tä kä­sin tark­kai­lee i­sät­tö­miä poi­kiaan, miet­tii, muis­te­lee ja poh­dis­ke­lee. R­SO kon­sert­ti­la­val­la Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Li-Wei Qin, sel­lo. - Wi­told Lu­tos­laws­ki: Sin­fo­nia n­ro 2. P­jotr Ts­hai­kovs­ki: Ro­ko­koo-muun­nel­mia. Ser­gei P­ro­kof­jev (koon­nut ja so­vit­ta­nut Ch­ris­top­her Pal­mer): So­ta ja rau­ha, sin­fo­ni­nen sar­ja. (Ää­ni­tet­ty Mu­siik­ki­ta­los­sa 9.11.2018). Kon­sert­te­ja Hamelin palaa Mänttään Maail­man mer­kit­tä­vim­piin pia­no­tai­te­li­joi­hin lu­keu­tu­va Marc-And­ré Ha­me­lin pa­laa Mänt­tään! Soi­tol­laan ja oh­jel­mis­to­suun­nit­te­lul­laan pia­nis­tiyh­tei­söä jo pit­kään ins­pi­roi­nut mes­ta­ri soit­taa Män­tän mu­siik­ki­juh­lien pää­tös­kon­ser­tis­sa jän­nit­tä­vän ja mo­ni­ta­soi­sen oh­jel­man, jos­sa hän yh­dis­tää har­voin kuul­tu­ja herk­ku­ja Sc­hu­man­nin Fan­ta­sian kal­tai­siin kes­keis­teok­siin. Kon­sert­te­ja Turun musiikkijuhlien avajaiskonsertissa kansanrunoja ja avaruuspölyä Tu­run fil­har­mo­ni­nen or­kes­te­ri, joht. K­laus Mä­ke­lä, sol. T­ho­mas Hamp­son, ba­ri­to­ni. - Ric­hard Wag­ner: Al­ku­soit­to oop­pe­ras­ta Nürn­ber­gin mes­ta­ri­lau­la­jat; Gus­tav Mah­ler: Lau­lu­ja ko­koel­mas­ta "Des K­na­ben Wun­der­horn"; Kai­ja Saa­ria­ho: As­te­roid 4179: Tou­ta­tis; Ric­hard St­rauss: Al­so sp­rach Za­rat­hust­ra. Kon­sert­te­ja Barocco Boreale: van Wassenaerin konserttoja! Ba­roc­co Bo­rea­le, joht. K­ree­ta-Ma­ria Ken­ta­la, ba­rok­ki­viu­lu. - U­ni­co Wil­helm van Was­se­naer: Con­cer­ti ar­mo­ni­ci. - Van­taan Py­hän Lau­rin kir­kos­sa 5.8. ää­ni­te­tyn kon­ser­tin toi­mit­taa To­pias Ti­heä­sa­lo. Kon­sert­te­ja Kotimainen konsertti Con­cer­to Köln se­kä Ben­ja­min Appl, ba­ri­to­ni, ja Ser­gei Ma­lov, viu­lu. - Jo­hann Se­bas­tian Bach: Sin­fo­nia kan­taa­tis­ta "Ich geh und suc­he mit Ver­lan­gen"; "Was des Höchs­ten G­lanz er­füllt" kan­taa­tis­ta "Höchs­ter­wünsch­tes F­reu­den­fest"; Sin­fo­nia "Ich s­teh mit ei­nem Fuß im G­ra­be"; "Es ist vollb­racht" kan­taa­tis­ta "Se­het, wir gehn hi­nauf gen Je­ru­sa­lem"; Sin­fo­nia kan­taa­tis­ta "Ch­rist lag in To­des­ban­den"; "Er ist mein Licht, mein Le­ben" kan­taa­tis­ta "Was Gott tut, das ist wohl­ge­tan"; Sin­fo­nia kan­taa­tis­ta "Ich hat­te viel Be­küm­mer­nis"; "Will­kom­men, wer­ter Sc­hatz! Jazzk­lu­bi (x3) Klubi-isäntänä DJ Bunuel UMO feat. Guillermo Klein (ARG) osa 2 Vierailevana solistina Pekka Laine.
20.00 Kei­nu­va ta­lo Mísia yllättää uudella fado-soundilla, nuori polvi otti ohjat Romano Dromissa "Haa­va on paik­ka, jon­ka lä­pi va­lo tu­lee si­sään".
20.30 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikkia elokuun iltaan De­bus­sy: Kol­me nok­tur­nia (C­le­ve­lan­din or­kes­te­rin kuo­ron nai­sää­net, C­le­ve­lan­din or­kes­te­ri/Pier­re Bou­lez).
21 21.00 Sy­dän­juu­ril­la Sydänjuurilla: Levysadonkorjuu! Kan­san­mu­sii­kin uu­tuus­le­vy­jen sa­toa kor­ja­taan tie­tys­ti e­lo­kuus­sa. Toi­mit­ta­ja­na A­man­da Kau­ran­ne. Ai­kam­me suo­ma­lais­ta mu­siik­kia Isomäki, Nisula ja Kyllönen Pau­lii­na I­so­mä­ki: Vuo­ri­saar­na, 6. o­sa Ta­va­ran kes­kel­tä ja 7. o­sa Kat­so­kaa tai­vaan lin­tu­ja - Jaak­ko Kor­te­kan­gas, ba­ri­to­ni, Tu­run fil­har­mo­ni­nen or­kes­te­ri ja C­ho­rus Cat­hed­ra­lis A­boen­sis, joht. Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Max Reger: Viulukonsertto A-duuri Ben­ja­min Sch­mid, viu­lu, se­kä Tam­pe­re Fil­har­mo­nia, joht. Han­nu Lin­tu. 21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Vanhaan tyyliin
21.15 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Unen jälkeen Gab­riel Fau­rén ka­ma­ri­mu­siik­kia (Gil S­ha­ham, viu­lu, A­ki­ra E­guc­hi, pia­no, ja B­rin­ton S­mith, sel­lo).
21.40 O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Mitä Olavi sanoisi kaikesta tästä?
22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 Ho­ri­sont­ti Meditaatio ja mindfulness kasvattavat suosiotaan - löytyykö niille tilaa kirkosta? Sa­ri Val­to Nukkuvatko eläimet kuten ihmiset? Tie­sit­kö, et­tä f­re­gat­ti­lin­nut voi­vat ol­la il­mas­sa kym­me­nen­kin tun­tia put­keen? Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa filosofi Mikko Lahtisen elämästä Maa­ti­lan lop­pu Ne­va­lan maa­ti­lal­la on 300-vuo­ti­nen his­to­ria La­pin­lah­den Mar­tik­ka­lan­saa­res­sa. Kal­le Haa­ta­nen Suomalaisten keksintöjen vaikutus arkeen ja yhteiskuntaan Ta­ri­na­tar­ha Miten minä keskustelin aaveen kanssa aakkosten synnystä Ta­ri­na­tar­has­sa kuul­laan A­na­to­le F­ran­ce no­vel­li: Mi­ten mi­nä kes­kus­te­lin aa­veen kans­sa aak­kos­ten syn­nys­tä. A­va­ruus­ro­mua 8500 tonnia ongelmajätettä Ih­mis­kun­ta on ol­lut ah­ke­ra. Ku­lu­neen kuu­den­kym­me­nen vuo­den ku­lues­sa se on saa­nut lä­he­tet­tyä noin 9000 sa­tel­liit­tia maa­pal­loa kier­tä­väl­le ra­dal­le.
22.50 Lap­suu­den lau­lut 22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi Ää­ni­ta­ri­na
23.00 Har­tau­det
23.10 Y­le K­las­si­nen Yöklassinen
0
3