Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Y­le K­las­si­nen
06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
06.15 Har­tau­det
06.25 Aa­mu­soit­to
06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa Päi­vän mie­te­lau­se Yk­si on hy­vää seu­raa
07.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Har­tai­ta sä­ve­liä Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu
07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä
07.15 Har­tau­det
07.25 Aa­mu­soit­to Aa­mu­soit­to Aa­mu­soit­to
07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa 07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
08.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
08.05 Yk­kö­saa­mu Meneekö viisaan aika hukkaan Twitterissä? Sota Syyriassa ei vieläkään ohi Presidenttien vaimot nykynaisten esikuvina Puolustusvoimille uusi komentaja Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa filosofi Mikko Lahtisen elämästä Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Katalonian satakieli Montserrat Caballé
08.50 Lap­suu­den lau­lut
9 09.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta Heberle, Leclair ja Paisiello
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3)
10.00 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet Toimittajana J. Uu­den maail­man te­ki­jät Väitöskirjatutkija Taija Roiha: Patti Smith elää kuin lokeroita ei olisikaan A­me­ri­kan ää­ni Dolly Parton - Pelinainen Clint Eastwood ‒ Viimeinen cowboy Kir­ja­ker­ho Jonathan Franzen ja amerikkalaisen keskiluokan vapaus Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet Uuden maailman heinäkuun Television tiiliskivet: Trust
10.30 Ar­kis­to (x2)
10.40 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta 10.40 Uu­den maail­man mu­siik­kia Yk­kös­mu­siik­kia Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä Kun Tosca Kaliforniaan lähti Mu­siik­kia ja mie­len­ti­lo­ja Vaikeuksien kautta voittoon - Richard Wagnerin tie mestarisäveltäjäksi Koh­taus­paik­ka Risto Nordellin vieraana sisar Marja-Liisa Val­kois­ta va­loa Mihin ihmisiä enää tarvitaan? Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Katalonian satakieli Montserrat Caballé Mu­siik­kia ja mie­len­ti­lo­ja Vaikeuksien kautta voittoon - Richard Wagnerin tie mestarisäveltäjäksi
11.40 Va­lo­mu­siik­kia
11.55 Päi­vän mie­te­lau­se
12 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio 1 vas­taa Ho­ri­sont­ti Meditaatio ja mindfulness kasvattavat suosiotaan - löytyykö niille tilaa kirkosta?
12.10 Suo­men tie ta­sa­val­lak­si Mannerheimin päänvaiva: presidenttiä valitsemaan ja oloja vakiinnuttamaan vai Pietaria valloittamaan? Tie­deyk­kö­nen Nai­nen, jo­ka tu­li Suo­meen On vaikea uskoa, että hyvinvoivassa Suomessa on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Ki­veen ha­ka­tut Tie­deyk­kö­nen Pyörremyrskyt sikiävät lämpötilaerosta ja saavat suunnan Coriolis-ilmiöstä eli maapallon pyörimisliikkeestä Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
12.35 Ar­kis­to 12.35 Tun­te­ma­ton Ve­nä­jä 12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa
Kuun­te­li­jak­lu­bi
13.00 K­las­sis­ta kah­teen Harlem symphony Frank Bridgen Meri Julian Bream ja John Williams soittavat kitaraa Varsova-konsertto Lontoon Proms-festivaalin tämänvuotinen suomalaissäveltäjä Outi Tarkiainen Peter Schmoll ja hänen naapurinsa Koskenlasku
14.00 Mu­siik­kis­tu­dio Kanteletta, kuoroa ja musikaalia amerikkalaisittain Suu­ret or­kes­te­rit Clevelandin orkesteri R­SO kon­sert­ti­la­val­la Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla - solistina Heimo Haitto Rii­kan täh­ti­tar­ha Vieraana äänitaiteilija Tytti Arola Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu Näistä levyistä en luovu. Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä Kun Tosca Kaliforniaan lähti Län­nen tyt­tö on mo­nes­sa mie­les­sä poik­keuk­sel­li­nen i­ta­lia­lai­nen oop­pe­ra. Koh­taus­paik­ka Risto Nordellin vieraana sisar Marja-Liisa
15 15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen Maanantaivieraana amerikantuntija Anu Partanen Uuden maailman heinäkuun Kulttuuriykkönen: Aniara suomalaisvoimin Yhdysvalloissa Elokuvamusiikin kulta-aika avautuu uusissa julkaisuissa - tutkija Juha Seitajärvi kimittävistä naisista ja katupojista Tulisiko journalistin olla yhteiskunnallinen keskustelija? Jussi Pullinen, Salla Vuorikoski ja Robert Sundman journalismista "Sanaa 'korjauskelvoton' käytetään propagandistisesti" - Talojen purkamisvimma voi olla jopa pahempi kuin 60-70 -luvuilla S­he­rif­fi Mc­Gee Ra­dio­teat­te­ri Wenla Männistö, osa 1/2
15.15 Et­no­het­ki
15.30 No­ja­tuo­li­mat­ka Ka­na­daan
15.50 Vii­kon luon­toää­ni
Y­le News
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä Tänne sä riennät valoa päin Toothbrush time Portrait of Tracy Venezuelalainen valssi Kuuntelijoiden toivemusiikkia Yö ja unet - Faunin iltapäivä Pointti-kaupunkifestivaalilla Fau­nin il­ta­päi­vä
16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia Talmud: kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä: Mitä Toora sanoo kuolleiden ylösnousemuksesta 2
Y­le Uu­ti­set
17.10 Eu­roo­pan va­lot Il nostro concerto No­ja­tuo­li­mat­ka Ka­na­daan Jät­ti­läi­sas­ke­leet - Jaz­zin ih­me­vuo­si 1959 Tam­mi­nie­men sau­nas­sa Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma Tanssiva fakiiri loitsuaa elokuun World Music Charts Europe -listan Ra­dio 1 vas­taa Val­kois­ta va­loa Mihin ihmisiä enää tarvitaan? Maail­man­ta­lous on ny­kyään sel­lai­nen, et­tä y­hä u­seam­pi ih­mi­nen käy tar­peet­to­mak­si.
17.15 Suo­men tie ta­sa­val­lak­si Mannerheimin päänvaiva: presidenttiä valitsemaan ja oloja vakiinnuttamaan vai Pietaria valloittamaan?
17.30 S­he­rif­fi Mc­Gee Ta­paus Fe­lix Kers­ten Kei­das Polkupyörällä Afrikan päästä päähän osa 1
17.50 Et­no­het­ki Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää Maailmanpolitiikan näkymättömät sankarit - Pia Stjernvall Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta
18 18.00 Ro­ma­no mi­rits 18.00 Har­tau­det Maa­ti­lan lop­pu Ne­va­lan maa­ti­lal­la on 300-vuo­ti­nen his­to­ria La­pin­lah­den Mar­tik­ka­lan­saa­res­sa.
18.10 Ää­ni­ta­ri­na Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt Les Feuilles mortes - Lauantain toivotut levyt Pointti-kaupunkifestivaalilla
18.15 Vii­kon luon­toää­ni 18.15 Vii­kon luon­toää­ni
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7
18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä
18.50 Har­tau­det 18.50 Et­no­het­ki
19.00 Ra­dio­teat­te­ri R­SO kon­sert­ti­la­val­la Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Ka­pel­li­mes­ta­ri ja pia­no­so­lis­ti And­rás Sc­hiff. - Jo­seph Haydn: Sin­fo­nia n­ro 82 C-duu­ri "Kar­hu". Lud­wig van Beet­ho­ven: Pia­no­kon­sert­to n­ro 1 C-duu­ri. Béla Bar­tók: Mu­siik­kia kie­li- ja lyö­mä­soit­ti­mil­le se­kä ce­les­tal­le. Kon­sert­te­ja Joroisten Musiikkipäivät: Karita Mattila ja Ville Matvejeff Meidän festivaali 2019: Acanthes Meidän festivaali 2019: Ideoita ilmassa Kon­sert­te­ja Urkuyö ja Aaria 2019: Liedin loistoa To­pi Leh­ti­puu, te­no­ri, ja Ralf Got­hóni, pia­no Ro­bert Sc­hu­mann (1810–1856): Dich­ter­lie­be op. Jazzk­lu­bi (x3) Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg Bobo Stenson Trio April Jazzissa Henkilökuvassa ruotsalaispianisti Bobo Stenson
19.25 Muu­ri Kuun­nel­mas­sa 29-vuo­tias Sai­ma nos­tat­taa kan­sal­li­sen ko­hun au­to­fik­tii­vi­sel­lä e­si­kois­ro­maa­nil­laan.
20.00 Et­no­kon­sert­te­ja Etnoillan konsertti: JPP & Panu Savolainen sekä Duo Selina Muu­ta­ma vuo­si sit­ten al­ka­nut yh­teis­työ JPP-yh­tyeen ja Pa­nu Sa­vo­lai­sen vä­lil­lä on tuot­ta­nut hie­no­ja kon­sert­te­ja, mut­ta ei vie­lä tois­tai­sek­si le­vy­tys­tä. En­sim­mäi­nen jul­ki­nen ää­ni­te on­kin tä­mä Y­len kon­sert­ti­tal­tioin­ti Kaus­ti­sen kan­san­mu­siik­ki­juh­lil­ta.
20.15 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Eloballadeja B­rahms: Bal­la­di g-mol­li (Ra­du Lu­pu, pia­no). G­la­zu­nov: Bal­la­di F-duu­ri. (Neu­vos­to­lii­ton ra­dion SO/O­dis­sei Di­mit­ria­di). Sin­ding: Kirsc­hen­bal­la­de (Per Vol­les­tad, ba­ri­to­ni, ja Sig­mund H­jel­set, pia­no). P­ro­kof­jev: Bal­la­di sel­lol­le ja pia­nol­le C-duu­ri (S­te­ven Is­ser­lis, sel­lo, ja Ol­li Mus­to­nen, pia­no).
20.40 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Leos Janácekin musiikkia Myöhäiskesän säveliä Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Iltabarokki Cau­dio­so: Man­do­lii­ni­kon­sert­to G-duu­ri (Ma­ri Fe Pa­vón, ba­rok­ki­man­do­lii­ni, ja Ar­te­Man­do­li­ne). Loc­ke: O­sia näy­tel­mä­mus.
21 21.00 Ai­kam­me suo­ma­lais­ta mu­siik­kia Arho, Mäntysaari, Hynninen, Leinonen ja Wennäkoski An­ne­li Ar­ho: Aih! - A­ka­de­mis­ka Sån­gö­fö­re­nin­gen, joht.
21.40 Tam­mi­nie­men sau­nas­sa Tamminiemen saunassa - Urheilumies UKK.
Y­le Uu­ti­set
22.05 Ta­ri­na­tar­ha Uuden maailman Tarinatarha: Mark Twainin novellit Kauppamatkustajan kertomus ja Kelloni Uu­den maail­man te­ki­jät Väitöskirjatutkija Taija Roiha: Patti Smith elää kuin lokeroita ei olisikaan Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa taidehistorioitsija, kirjailija Anna Kortelaisen elämästä Ra­dio Va­riaa­tio Hiljaiset neliömetrit. "Kyl­lä maail­maan ään­tä mah­tuu". Kir­ja­ker­ho Jonathan Franzen ja amerikkalaisen keskiluokan vapaus Ta­ri­na­tar­ha Kuutamolla Guy de Mau­pas­san­tin no­vel­lit Kuu­ta­mol­la ja Kuu­ta­mo. Lu­ki­ja­na Maa­ria Hol­ma. Oh­jel­man toi­mit­ta­ja on Sal­la Ma­tu­siak. A­va­ruus­ro­mua Metsä ei kaipaa ihmistä Vie­tä muu­ta­ma mi­nuut­ti met­säs­sä, niin ve­ren­pai­nee­si las­kee.
22.35 Ar­kis­to (x2)
22.45 Kuun­te­li­jak­lu­bi 22.45 Yk­kös­mu­siik­kia
23.00 Har­tau­det
23.10 Y­le K­las­si­nen Yöklassinen
0
3