Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 28.5. ti 29.5. ke 30.5. to 31.5. pe 1.6. la 2.6. su 3.6.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le K­las­si­nen

Y­le Uu­ti­set

Y­le K­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

06.25 Aa­mu­soit­to

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

07.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Aa­mu­soit­to

Y­le Uu­ti­set

Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.15 Har­tau­det

07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa

07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa

Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Yk­kö­saa­mu

Ru­no­tar­ha

Toukokuun sade

Yk­kö­saa­mu

Kuu­si ku­vaa

Kuu­si ku­vaa -sar­jas­sa kur­kis­te­taan tun­net­tu­jen hen­ki­löi­den ko­tial­bu­mei­hin.

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Paluu Lidolle

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot: Laulan, tanssin.... Koskaan et muuttua saa Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot

Muis­to­jen bu­le­var­di

Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot: Katso luontoa ja huomaa

Muis­to­jen bu­le­var­di

Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Omituiset olympialaiset

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Sirmenin jousikvartetto Sir­men: Jou­sik­var­tet­to n:o 6 E-duu­ri (Al­leg­ri-k­var­tet­ti).

09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3)

Kuopion tuomiokirkon kellot kutsuvat Kuopion seurakuntien yhteinen messu Kuopion torilta Jumalanpalvelus Kokkolan Baptistiseurakunnasta

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Sa­ri Val­to

B­rys­se­lin ko­ne

Toimittajana Maija Elonheimo.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa

Jumalanpalvelus Riihimäen Keskuskirkosta

Kal­le Haa­ta­nen

Kiintymyssuhteiden kehitys elämänkaaressa

Jae­tut maail­mat

10.15 Luo­mis­ker­to­mus

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

Ris­ton Va­lin­ta

Maail­ma kuin sin­fo­nia

Perintö

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Paluu Lidolle

11.40 Mu­siik­kia

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.

12.10 Ark­ti­sia u­nel­mia

Petsamon menetyksestä Arktiseen neuvostoon

Tie­deyk­kö­nen

Ruo­ka­pu­het­ta

Toimittajana Hanna Jensen.

12.10 Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.35 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

Kuun­te­li­jak­lu­bi

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Keisarivalssi Ihmeellinen leikkikalukauppa Nuoruuden taikasauva Helatorstain kantaatteja Tenori Jorma Silvasti laulaa Nemorinon romanssin Tunti klassista musiikkia Sibeliuksen sooloselloteos Teema ja kuusi muunnelmaa

14.00 Mir­jam He­lin -lau­lu­kil­pai­lu

Mirjam Helin -laulukilpailu - välikilpailun 2. päivä

Uu­det le­vyt

Maail­man pa­ras ja ai­noa suo­men­kie­li­nen le­vyk­ri­tiik­kioh­jel­ma.

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Nykymusiikkia Aldeburghissa ja ranskalaista barokkia Braunwaldissa

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Riikan tähtitarha: Vieraana viulisti Kreeta-Julia Heikkilä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Musiikkivieraan valinnat

15

15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Suo­ma­lai­se­na Ruot­sis­sa

Toimittajana Soili Huokuna.

Kult­tuu­riyk­kö­nen

Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Ra­dio­teat­te­ri e­sit­tää

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Ki­ris­tys, lah­jon­ta ja uh­kai­lu - huo­non van­hem­muu­den kult­tuu­ri­his­to­riaa

15.55 Y­le News

Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Annina, Karjalaisia tansseja ja Prahalaisia valsseja Kaksi kitaraa Kyyhkynen Kesäsade laulaa Kuuntelijoiden toivemusiikkia Kissoja ja öisiä ilmestyksiä

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Talmud: rabbien etiikkaa ja teologiaa: Miksi sapattia vietetään?

Y­le Uu­ti­set

17.10 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

Dave Brubeck Quartet (1966) ja Gerry Mulligan Quartet (1962) Kulttuuritalolla

Ki­ris­tys, lah­jon­ta ja uh­kai­lu - huo­non van­hem­muu­den kult­tuu­ri­his­to­riaa

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Tam­mi­nie­men sau­nas­sa

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Maail­ma kuin sin­fo­nia

Perintö Lot­ta E­ma­nuels­so­nin oh­jel­ma­sar­ja Gus­tav Mah­le­ris­ta ja hä­nen a­jas­taan

17.15 Ark­ti­sia u­nel­mia

Petsamon menetyksestä Arktiseen neuvostoon O­sa 2/2. Jat­ko­so­das­sa suo­ma­lais­ten ark­ti­nen u­nel­ma sär­kyi, kun Suo­mi me­net­ti Pet­sa­mon.

17.30 Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Luo­mis­ker­to­mus

Kei­das

Toimittajana Tuuli Saksala.

17.50 Et­no­het­ki

17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.00 Har­tau­det

Ra­dio Va­riaa­tio

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

18.15 Vii­kon luon­toää­ni

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7

Har­tau­det

Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

Mir­jam He­lin -lau­lu­kil­pai­lu

Mirjam Helin -laulukilpailu 2019 - finaali Kan­sain­vä­li­sen Mir­jam He­lin -lau­lu­kil­pai­lun fi­naa­li. Han­nu Lin­tu joh­taa Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ria. Suo­ran lä­he­tyk­sen Mu­siik­ki­ta­los­ta toi­mit­ta­vat Riik­ka Ho­lo­pai­nen, Ah­ti Pau­nu ja I­na­ri Til­li.

Yk­kös­mu­siik­kia

Kevään ääniä J.

Har­tai­ta sä­ve­liä

18.45 Har­tau­det

18.45 Har­tau­det

18.45 Et­no­het­ki

19.00 Tais­te­lu­ni

Kuudes kirja Tais­te­lu­ni -sar­jan kuu­des jak­so ku­vaa en­sim­mäi­sen kir­jan il­mes­ty­mis­tä ja si­tä seu­ran­nut­ta ul­kois­ta ja si­säis­tä kuo­hun­taa.

R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa

Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Ch­ris­tian Tetz­laff, viu­lu. - Béla Bar­tók: Viu­lu­kon­sert­to n­ro 2. Se­bas­tian Fa­ger­lund: D­rifts.

19.00 Kon­sert­te­ja

Vox Aurea -kuoro Euroopan nuorisokuorofestivaalilla Vox Au­rea -kuo­ro joh­ta­ja­naan San­na Sal­mi­nen se­kä vii­si muu­ta eu­roop­pa­lais­ta lap­si- ja nuo­ri­so­kuo­roa e­siin­tyy S­veit­sin Ba­se­lis­sa Eu­roo­pan nuo­ri­so­kuo­ro­fes­ti­vaa­lil­la 9.5.2018. Ba­se­lin mu­siik­ki­kou­lun nuo­ri­so­kuo­ro Vi­vo, S­veit­si (joht.

Kon­sert­te­ja

Toivon ja unelmien sointeja Lau­ri Kil­piön sä­vel­lys­kon­sert­ti E­siin­ty­jät: Jus­si Leh­ti­puu, ba­ri­to­ni Tuu­li Lin­de­berg, sop­raa­no Taa­vi O­ra­mo, k­la­ri­net­ti Mar­kus Hoh­ti, sel­lo Jyr­ki Myl­lä­ri­nen, ki­ta­ra E­mil Holmst­röm, k­la­vi­kor­di, pia­no Ant­ti O­he­no­ja, lyö­mä­soit­ti­met Pet­ros Pauk­ku­nen, u­rut Ää­ni­tet­ty Temp­pe­liau­kion kir­kos­sa 29.5.2019.

Tä­män ru­non ha­luai­sin kuul­la

Toivokaa runoja lapsuudesta ja lapsuuden loppumisesta Kuu­li­joi­den toi­ve­ru­no­ja tul­kit­se­vat näyt­te­li­jät Hel­jä Heik­ki­nen ja Jus­si Leh­to­nen. Lä­he­tyk­sen toi­mit­ta­vat Kai­sa Pu­lak­ka ja Pie­ta­ri Kyl­mä­lä. Toi­veet o­soit­tee­seen toi­ve.ru­not@y­le.fi tai Tä­män ru­non ha­luai­sin kuul­la PL 79 00024 Y­leis­ra­dio. Lä­he­tys­päi­vä­nä ru­no­pu­he­lin au­keaa k­lo 18 nu­me­ros­sa 09 144 800.

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Harri Tuominen Hermeto Pascoal (BRA) Copenhagen Jazz Festivalilla Jazzvuosi 1969

20.00 Et­no­kon­sert­te­ja

Etnoillan konsertti

A­jas­sa soi

Rostrum-iltamat Kan­sain­vä­li­sen sä­vel­tä­jä­rost­ru­min 2019 sa­toa tar­kas­te­le­vat sä­vel­tä­jä Lau­ri Sup­po­nen ja toi­mit­ta­ja Ai­no­mai­ja Pen­na­nen. Suo­ra lä­he­tys.

20.25 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Smetana: Isänmaani, sarja sinfonisia runoja S­me­ta­na: I­sän­maa­ni, sar­ja sin­fo­ni­sia ru­no­ja (Ams­ter­da­min Con­cert­ge­bouw-ork./Ni­ko­laus Har­non­court).
21

21.00 Sy­dän­juu­ril­la

Sy­dän­juu­ril­la ver­soo Suo­men ja lä­hia­luei­den pe­rin­ne­mu­sii­kin muh­keas­ta mul­las­ta. Vah­vois­ta juu­ris­ta kas­va­vat ny­ky­kan­san­mu­sii­kin ja maail­man­mu­sii­kin mo­ni­puo­li­set ok­sat.

21.00 Yk­kös­mu­siik­kia

Lauantain iltakonsertti Palmg­ren: Ke­sä­kuu (Lii­sa Poh­jo­la, pia­no). Kan­san­lau­lu (sov. Got­ho­ni): Vii­si suo­ma­lais­ta kan­san­lau­lua (An­ge­li­ka K­las, sop­raa­no, ja Il­ma­ri Räik­kö­nen, pia­no).

21.20 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Tshaikovski toukokuussa

21.40 Tam­mi­nie­men sau­nas­sa

Nikita Hrustsovin kosteat löylyt

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 Ra­dio Va­riaa­tio

Hiljainen tieto Län­si­mai­nen yh­teis­kun­ta ra­ken­tuu pääa­sias­sa tie­teel­li­sen maail­man­ku­van ja tut­ki­tun tie­don poh­jal­le.

Kal­le Haa­ta­nen

Kiintymyssuhteiden kehitys elämänkaaressa

A­va­ruus­ro­mua

Onko tämä muka rockia? Mi­nul­ta on ai­na sil­loin täl­löin ky­syt­ty mi­kä o­li se, jo­ka sai mi­nut in­nos­tu­maan ko­keel­li­ses­ta ja e­lekt­ro­ni­ses­ta mu­sii­kis­ta.

22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

23.00 Har­tau­det

Har­tau­det

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen
0
3