Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le K­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

Päi­vän mie­te­lau­se

07.00 Y­le Uu­ti­set

Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa

Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 Yk­kö­saa­mu

Eurovaalitentti, SDP, pj.

Kuu­si ku­vaa

Kuu­si ku­vaa -sar­jas­sa kur­kis­te­taan tun­net­tu­jen hen­ki­löi­den ko­tial­bu­mei­hin.

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Maitomies Tevjen taival Hollywoodiin

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

One morning in May Toukokuun päiviä kaksi Kaikki paitsi purjehdus on turhaa Muistatko Monrepos'n Valkoakaasiat Soutuvenheellä Kiinaan

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Hopkinson Smith soittaa Chaconnen

09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3)

Orimattilan kirkon kellot kutsuvat Jumalanpalvelus Orimattilan kirkosta Ortodoksinen liturgia Kristuksen kirkastumisen kirkosta Valamosta

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Kolmas sukupuoli

Sa­ri Val­to

Miten voi raitistua?

B­rys­se­lin ko­ne

Miksi lähivuosien EU-politiikkaa on niin vaikea ennakoida, yliopistotutkija Timo Miettinen

Mi­kä mak­saa?

Uskallatko sijoittaa kasvuyritykseen?

Kal­le Haa­ta­nen

Amerikan suomalaiset junapummit

Jae­tut maail­mat

10.15 Luo­mis­ker­to­mus

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Ei ihan sinfonia

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

Ris­ton Va­lin­ta

Risto oopperan alkulähteillä

Maail­ma kuin sin­fo­nia

Sinfonia

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Maitomies Tevjen taival Hollywoodiin

11.40 Sin­fo­ni­sia muun­nel­mia

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Sil­vo So­kan us­ko­ma­ton ra­ket­ti­len­to

Rakettisensaation seuraukset

Tie­deyk­kö­nen

Ruo­ka­pu­het­ta

Suomalaiset ovat kokeilunhaluisia kalan suhteen

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Isovanhemmat - lapsiperheen apu vai riesa?

Tie­deyk­kö­nen

Suomi valitsee uusia hävittäjiä - tarjolla on lähes mielikuvituksellista tekniikkaa

12.05 Ho­ri­sont­ti

Tuleeko seurakuntanuoresta uhanalainen laji?

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

Kuun­te­li­jak­lu­bi

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Jo hymyy kevät herttainen Venetsialainen regatta Heimo Haitto soittaa Bachin Airin Tonava kaunoinen Basso Kim Borg laulaa Marken monologin Tunti klassista musiikkia Äidilleni

14.00 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

Charles Lloyd Quartet Kulttuuritalolla 28.4.1966

Uu­det le­vyt

Maail­man pa­ras ja ai­noa suo­men­kie­li­nen le­vyk­ri­tiik­kioh­jel­ma.

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Shostakovitshia Dresdenissä sekä Schubertia Litomyshlissä

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Vieraana ääniartisti ja säveltäjä Venla Ilona Blom

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Keikkaileva äiti - muusikko Mari Kätkä

Vä­li­le­vy­jä

Ei ihan sinfonia

Ris­ton Va­lin­ta

Risto oopperan alkulähteillä Oh­jel­mas­sa soi­vat seu­raa­vat mu­sii­kit: C­har­les Gou­nod: Va­len­ti­nen ru­kous oopp.

15

15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Empatian salaisuus on aivojen taajuussynkronointi - omaa empatiakykyään voi kehittää olemalla empaattinen erilaisia kohtaan Tiukkaa kulttuurikritiikkiä piisaa jatkossakin, jos se on nuorista kiinni "Olen nähnyt uuden, vapaan miehen ja ihania soivuuden hetkiä" - 200-vuotias mieskuorolaulu alkoi piilokettuiluna Venäjälle "Kun saa kokea hetken arvokkuutta edes TE-toimiston lomakkeella" - nuoret runoilijat jyräsivät Tanssiva Karhu 2019 -ehdokkaiksi Kari Enqvist, Annu Kemppainen ja Pia Maria Montonen sokeista pisteistä, taiteen tuhoutumisesta ja pikkuprinssi Archiesta

Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Tais­te­lu­ni

Neljäs kirja

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Si­vu­hen­ki­löi­tä, si­de­kic­ke­jä ja san­ka­rit­ta­ria

Ar­kis­to

15.55 Y­le News

15.55 Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

London is a fine town – Eurotunneli 25 vuotta! Merimiehiä ja kevätmaisemaa Paimenpoika ja Banaanipuu Kuutamobaletti Kuuntelijoiden toivemusiikkia Neito kaunis kultalintu

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Talmud: Juutalaisen historian avainhetkiä: Kahdeksan marttyyrikuolemaa

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Per Elisa Toi­mit­ta­ja­na Pa­si Hiih­to­la.

Si­vu­hen­ki­löi­tä, si­de­kic­ke­jä ja san­ka­rit­ta­ria

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

P­las­tiik­kia, p­las­tiik­kia! Kult­tuu­rin muo­vi­his­to­riaa

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Pesen hampaani varpaillasi - ja muuta yhtä oivaltavaa

Sil­vo So­kan us­ko­ma­ton ra­ket­ti­len­to

Rakettisensaation seuraukset O­sa 2/3. Ra­ket­ti­len­to pal­jas­tuu kek­si­tyk­si ta­ri­nak­si.

Maail­ma kuin sin­fo­nia

Sinfonia Vuon­na 1907 Gus­tav Mah­ler kä­vi Suo­mes­sa ja ta­pa­si tääl­lä Si­be­liuk­sen.

17.30 Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Luo­mis­ker­to­mus

Kei­das

Euroopassa moni asia on tapahtunut rakkauden tähden eli hyvää Eurooppa-päivää!

17.50 Et­no­het­ki

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

Voiko Sudanin vallankumous onnistua ja olla esimerkkinä muille?

17.50 Lap­suu­den lau­lut

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.00 Har­tau­det

Ne mu­ni mun

Kun uu­si ih­mi­se­lä­mä syn­tyy ja vau­va käy ta­lok­si, mil­lai­nen uu­si e­lä­mä al­kaa hä­nen en­si­ker­ta­lai­sil­la van­hem­mil­laan?

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

18.15 Vii­kon luon­toää­ni

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19.00 Tais­te­lu­ni

Kolmas kirja

Kon­sert­te­ja

Yleisradion vuoden nuorisokuoron kevätkonsertti Ou­lais­ten Nuo­ri­so­kuo­ro, joht. Ta­pa­ni Ti­ri­lä. Jo­han­na Ti­lus, pia­no, Jo­ki En­semb­le, Ti­mo Miet­ti­nen, kont­ra­bas­so, ja Ok­ko Saas­ta­moi­nen, lyö­mä­soit­ti­met.

Kon­sert­te­ja

RSO:n Mahler-sarjan päättää David Zinmanin johtama 10. sinfonian Adagio Oulu Sinfonian konsertti: Ikuisuuden kaiut Helsingin kaupunginorkesterin konsertti - Kolhiintunut luonto Lapin kamariorkesteri: Monenlaisia jännäreitä

Jazzk­lu­bi (x3)

Kultainen leikkaus ja tuoretta Virosta. Klubi-isäntänä Markus Partanen UMO with Ingrid & Christine Jensen (CAN) osa 2 Vierailevana solistina J.P. Pulkkinen

19.40 Ar­kis­to

20.00 Kei­nu­va ta­lo

Lähi-idän musiikki ja jazz löysivät toisensa

20.30 Mu­siik­kia ke­vä­til­taan

Eri esiintyjiä.

20.45 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Bassobaritoni Theo Adamin (1925-2019) äänitteitä Kamarimusiikkia torstai-iltaan

Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Romanttisia kappaleita

Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Kevään ääniä

20.55 Sy­dän­juu­ril­la

Sydänjuurilla: Kellopeli V Kel­lo­pe­li-sar­jan vii­den­nes­sä o­sas­sa kuul­laan kan­san­mu­siik­kik­vin­tet­te­jä. Toi­mit­ta­ja­na A­man­da Kau­ran­ne.

Ää­ni­ver­su­mi

Sanatonna suu - Suomen sisällissodan laulut, osa 2/2 ”Sa­na­ton­na suu” on kat­saus Suo­men si­säl­lis­so­dan lau­lui­hin.
21

21.40 P­las­tiik­kia, p­las­tiik­kia! Kult­tuu­rin muo­vi­his­to­riaa

Miten taloista tuli muovisia?

22.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

22.05 Ho­ri­sont­ti

Saako pappi mokata? Pap­pei­hin koh­dis­tuu kont­rol­lia mo­nes­ta suun­nas­ta.

Sa­ri Val­to

Miten voi raitistua? Kal­le Läh­de joi 30 vuot­ta. Lii­kaa.

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa kapellimestari Hannu Linnun elämästä

Au­rin­ko, lin­nut ja me­ri – kult­tuu­ri­toi­mit­ta­jan sa­ta­ma

Mi­tä on sa­ta­ma­ro­man­tiik­ka, on­ko si­tä oi­keas­ti o­le­mas­sa?

Kal­le Haa­ta­nen

Amerikan suomalaiset junapummit U­SA:n suu­ri la­ma 1920-lu­vul­la syn­nyt­ti mil­joo­nien kul­ku­rei­den jou­kon.

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Kolmas sukupuoli Pe­rin­tei­nen ih­mis­kun­nan ja­ka­mi­nen nai­siin ja mie­hiin ei e­nää toi­mi.

A­va­ruus­ro­mua

Lisää tilaa ajattelulle! Sa­na joo­ga on sansk­rii­tin kiel­tä ja se tar­koit­taa ih­mi­sen ja kaik­keu­den vä­lis­tä yh­teyt­tä.

22.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen
0
3