Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le K­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

07.00 Y­le Uu­ti­set

Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa

Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Yk­kö­saa­mu

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa politiikan tutkija Johanna Vuorelman elämästä

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Malja säveltäjä Kalevi Aholle!

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Daydream believer Suddenly it's spring All You Need Is Love Pienenä tyttönä Helmenkalastaja Kiiltomatoidylli

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

La tempete Men­dels­sohn: Kon­sert­to viu­lul­le, pia­nol­le ja jou­sior­kes­te­ril­le d-mol­li.

09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3)

Turun Maarian kirkon kellot kutsuvat Jumalanpalvelus Ortodoksinen liturgia Jumalansynnyttäjän suojeluksen kirkosta Lappeenrannasta

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Kuinka äänestäjään vaikutetaan?

Sa­ri Val­to

Suomen luonto hupenee – mitä se tarkoittaa?

B­rys­se­lin ko­ne

Mitä itäisessä Keski-Euroopassa on tapahtumassa, valtio-opin yliopistonlehtori Heino Nyyssönen.

Mi­kä mak­saa?

Onko tietoturvasi kunnossa?

Kal­le Haa­ta­nen

Suomen presidentit ja vallasta luopumisen vaikeus

Jae­tut maail­mat

10.15 Luo­mis­ker­to­mus

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Ne muut asteikot

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Unelma Arkadiasta

Ris­ton Va­lin­ta.

E­ri­kois­tar­jouk­sia par­haan mu­sii­kin ys­tä­vil­le.

Il­miöi­tä kuo­ro­maail­mas­ta

Ilmiöitä kuoromaailmasta: Koulutus

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Malja säveltäjä Kalevi Aholle!

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Unelma Arkadiasta

11.40 Mei­dän ai­kam­me lau­lu

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

Maa­pal­loa vai­vaa kuu­me­tau­ti, jon­ka syy­nä näyt­tää vah­vas­ti o­le­van ih­mi­sen o­ma toi­min­ta.

12.10 O­len ber­lii­ni­läi­nen - ta­ri­noi­ta muu­rin var­jos­ta

Kohtalona Berliini: jaettu kaupunki suomalaismuistoissa

Tie­deyk­kö­nen

Ilmastomuutos ja uudet siirtomaaisännät vievät leivän köyhistä maista

Ruo­ka­pu­het­ta

Suomessa pitäisi arvostaa perunaa enemmän

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Ilkeily on vallankäyttöä

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

Kuun­te­li­jak­lu­bi

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Lucrezia Borgia Markkinat laskiaisaikaan Agnus Dei Metsäkyyhky Unohdettujen naissäveltäjien musiikkia Ekkehard Songs from Liquid Days

14.00 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

John Coltrane Quintet feat. Eric Dolphy Kulttuuritalolla 22.11.1961

Uu­det le­vyt

Näkökulmia nykyisyyteen ja menneisyyteen

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Noidan oppipoika Wienissä ja Whittallin kuoromusiikkia Zagrebissa

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Riikan tähtitarhan pianokuu: Vieraana Ossi Tanner

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Musiikkivieraan valinnat

Vä­li­le­vy­jä

Ne muut asteikot Mu­sii­kin teo­rian al­keis­kurs­sil­la o­pe­te­taan, et­tä duu­rin ja mol­lin höys­tee­nä tai­de­mu­sii­kis­sa on seit­se­män kirk­ko­sä­vel­la­jia e­li moo­dia.

Ris­ton Va­lin­ta.

E­ri­kois­tar­jouk­sia par­haan mu­sii­kin ys­tä­vil­le. Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia.

15

15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen

"Yhdestoista hetki" ruoskii ainoan vaihtoehdon politiikkaa - näytelmä tarjoaa karun kuvan viime vuosien päätöksistä Tehokkuus, mitattavuus, ennakoitavuus ja kontrolli - kaupallinen radio samankaltaistuu mutta houkuttelee edelleen mainostajia "Olemme kaikki vastuussa siitä, mitä maailmassa tapahtuu" - äiti Kaija Saariaho ja poika Aleksi Barrière taiteilijan vastuusta Hannu Mäkelä ja venäläinen rakkaus

Y­le Uu­ti­set

Ko­mi­sa­rio Kos­ki­nen ja hii­ri­leik­ki

Ku­nin­ga­tar K.

Ku­nin­ga­tar K ker­too ku­nin­gat­ta­res­ta, jo­ka ei ha­lua ol­la nai­nen.

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Mus­ta au­rin­ko

15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

15.55 Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Selige Stunde Hanhiemo, yksisarvinen ja Oravan pyytäjä Hienoimmista hiuksista Lohdutus Kuuntelijoiden toivemusiikkia Vivat Bacchus, Bacchus lebe

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Mishna - Isien lukukappaleita ja muita kirjoituksia: Paasto

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Aprite le finester

Mus­ta au­rin­ko

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

E­te­lä-A­me­rik­kaa et­si­mäs­sä

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Il­miöi­tä kuo­ro­maail­mas­ta

Ilmiöitä kuoromaailmasta: Koulutus Kat­saus suo­ma­lai­sen kuo­ron­joh­don o­pe­tuk­sen his­to­riaan se­kä ny­ky­ti­laan.

17.15 O­len ber­lii­ni­läi­nen - ta­ri­noi­ta muu­rin var­jos­ta

Kohtalona Berliini: jaettu kaupunki suomalaismuistoissa

17.30 Ko­mi­sa­rio Kos­ki­nen ja hii­ri­leik­ki

Luo­mis­ker­to­mus

Kei­das

Tuleeko didgeridoota soittamalla raskaaksi eli musiikkia naistenpäivään!

17.50 Et­no­het­ki

17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa

Ortodoksinen katumuskanoni Joensuusta Pal­ve­luk­sen toi­mit­taa pas­to­ri Mik­ko Si­do­roff.

18.00 Har­tau­det

Ty­töt

Ra­dio­do­ku­ment­ti sup­peas­ta su­ku­puo­li­roo­li­tuk­ses­ta ja sen vas­ta­voi­mis­ta. "Voi tyt­tö­ruk­kaa, sust ei tyk­kää kuk­kaa.

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

18.15 Vii­kon luon­toää­ni

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.45 Har­tau­det

18.45 Et­no­het­ki

Lost in Limerick

19.00 Pu­pu­tyt­tö

U­pea po­vi­pom­mi te­le­vi­sios­sa, hu­na­ja­pu­pu, täy­del­li­nen nai­nen!

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesterin kotimaankiertueen päätöskonsertti Lahdessa R­SO Ka­pel­li­mes­ta­ri Han­nu Lin­tu Ol­li Mus­to­nen, pia­no C­lau­de De­bus­sy: La mer Béla Bar­tók: Pia­no­kon­sert­to n­ro 3 Jo­han­nes B­rahms: Sin­fo­nia n­ro 1 c-mol­li Vä­lia­jal­la o­vat haas­ta­tel­ta­vi­na R­SO:n muu­si­kot Ca­mil­la Vilk­man ja Pa­si Ee­ri­käi­nen se­kä or­kes­te­rin in­ten­dent­ti Tuu­la Sa­ro­tie.

Kon­sert­te­ja

Pianisti Daniil Trifonov konsertoi Da­niil T­ri­fo­nov, pia­no Ver­bier Fes­ti­val Fe­de­ri­co Mom­pou: Muun­nel­mia C­ho­pi­nin tee­mas­ta Ro­bert Sc­hu­mann: C­ho­pin sar­jas­ta Kar­ne­vaa­li op. 9 Ed­vard G­rieg: Hom­ma­ge à C­ho­pin kok. Tun­nel­mia op. 73 Sa­muel Bar­ber: Noc­tur­ne (Hom­ma­ge à John Field) P­jotr Ts­hai­kovs­ki: Un po­co di C­ho­pin op.

Kon­sert­te­ja

Fabio Biondi ja italialaisen viulun tarina 1700-luvulla Eu­ro­pa Ga­lan­te Joht.

Kon­sert­te­ja

Pianotriojen ilta Uumajassa Ce­ci­lia Zil­lia­cus, viu­lu, Ka­ti Rai­ti­nen, sel­lo, ja Bengt Fors­berg, pia­no. - Jo­seph Haydn: Pia­not­rio D-duu­ri. A­man­da Ma­ler-Rönt­gen: Pia­not­rio Es-duu­ri. Mel Bo­nis: Pia­not­rio "Il­ta, aa­mu". D­mit­ri S­hos­ta­ko­vitsh: Pia­not­rio n­ro 2 e-mol­li. - Nor­lan­nin oop­pe­ran kon­sert­ti­sa­lis­sa 20.4.2018 ää­ni­te­tyn kon­ser­tin toi­mit­taa Tuo­mas Nie­me­lä.

Kon­sert­te­ja

Ville Matvejeff johtaa Ahoa, Matvejeffia ja Sibeliusta Ljubljanassa S­lo­ve­nian ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri Vil­le Mat­ve­jeff, joh­ta­ja K­le­men Le­ben, har­mo­nik­ka Vil­le Mat­ve­jeff: Ad Ast­ra Ka­le­vi A­ho: Kon­sert­to har­mo­ni­kal­le, jou­sior­kes­te­ril­le ja fa­go­til­le Jean Si­be­lius: Sin­fo­nia n­ro 5 Es-duu­ri L­jubl­ja­nan Can­kar­jev do­mis­sa 12.10.2017 ää­ni­te­tyn kon­ser­tin toi­mit­taa Noo­ra Hirn.

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Harri Tuominen Teppo Mäkynen 3TM Pori Jazzissa John Coltranen monet kasvot

20.00 Kei­nu­va ta­lo

Ranskalaisuus yltää merten taa Rans­ka­lai­nen kult­tuu­ri vai­kut­taa ym­pä­ri maail­man.

20.25 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit (x2)

Anton Diabelli: Sonaatteja kitaralle Georges Bizet: Sinfonia nro 1

20.25 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Fantasioita eri kokoonpanoille Te­le­mann: Fan­ta­sia soo­lo­hui­lul­le n­ro 12 g-mol­li (Em­ma­nuel Pa­hud, hui­lu). Ser­vais: Fan­ta­sia sel­lol­le ja har­pul­le (See­li Toi­vio, sel­lo, ja Li­ly-Mar­le­ne Puu­sepp, harp­pu). G­lin­ka: Vals­si­fan­ta­sia h-mol­li (Bour­ne­mout­hin SO/Paa­vo Berg­lund).

20.55 Sy­dän­juu­ril­la

Kattaus uusia kansanmusiikkilevyjä Ur­ku au­ki ja sa­ta­päi­nen pe­li­man­nior­kes­te­ri! P­ri­mi­tii­vi­nen ki­ta­ra ja ka­ma­ri­kan­san­mu­siik­kia!

20.55 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Sinfonisia muunnelmia D­vo­rák: Sin­fo­ni­sia muun­nel­mia. (P­hi­la­delp­hian ork./Wolf­gang Sa­wal­lisch).
21

21.15 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Dmitri Hvorostovskin äänitteitä Ve­nä­läi­siä ro­mans­se­ja, oop­pe­ra-aa­rioi­ta ja kan­san­lau­lu­ja.

21.15 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Musiikkia konsertin jälkeen

21.40 E­te­lä-A­me­rik­kaa et­si­mäs­sä

Kari Väänäsen Brasilia

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 Ho­ri­sont­ti

Taantuuko tasa-arvo kirkossa? 30 vuot­ta sit­ten e­van­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon pa­pin vir­ka a­vat­tiin myös nai­sil­le.

Sa­ri Val­to

Suomen luonto hupenee – mitä se tarkoittaa? Y­hä vä­hem­män kuuk­ke­lei­ta, poh­jan­sirk­ku­ja ja hö­mö­tiai­sia E­te­lä-Suo­mes­sa?

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa korusuunnittelija Tytti Bräysyn elämästä

Tie ko­tiin - ro­ma­ni­nais­ten mat­kas­sa.

Do­ku­men­tis­sa kol­me ro­ma­ni­nais­ta ker­too e­lä­mäs­tään.

Kal­le Haa­ta­nen

Suomen presidentit ja vallasta luopumisen vaikeus Suo­mel­la on ol­lut 12 p­re­si­dent­tiä.

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Kuinka äänestäjään vaikutetaan?

A­va­ruus­ro­mua

Mene ulos ja etsi hevosvaunut! Näin neu­vot­tiin nuor­ta kir­jai­li­ja­nal­kua 1800-lu­vun Pa­rii­sis­sa.

22.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

Har­tai­ta sä­ve­liä

Har­tau­det

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen
0
3