Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 31.12. ti 1.1. ke 2.1. to 3.1. pe 4.1. la 5.1. su 6.1.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

00.05 Yök­las­si­nen

06.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set

23.10 Yök­las­si­nen

A.

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.15 Har­tau­det

06.23 Aa­mu­soit­to

Tanssiaisissa

06.25 Aa­mu­soit­to

Kaikella on aikansa Lumihiutaleiden tanssi A.

06.59 Hy­vää huo­men­ta

06.59 Hy­vää huo­men­ta

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

07.03 Ra­dio 1 mu­siik­kioh­jel­mat

Malja uudelle vuodelle

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

07.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.00 Y­le Uu­ti­set

07.09 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.15 Har­tau­det

07.24 Mu­siik­ki­het­ki

07.29 Hy­vää huo­men­ta

07.29 Hy­vää huo­men­ta

07.25 Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

Hyvä, paha älylaite

07.30 Yk­kö­saa­mu

Donald Trumpin strategia Helena Ranta ja sisällissodan joukkohaudat

07.58 Hy­vää huo­men­ta

07.59 Hy­vää huo­men­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

08.05 Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa valotaiteilija Kari Kolan elämästä

Ta­ri­na­tar­ha

Tarinatarha: Adalminan helmi

08.10 Yk­kö­saa­mu

08.05 Ra­dio 1 mu­siik­kioh­jel­mat

Uudenvuoden tervehdys

08.10 Yk­kö­saa­mu

Raati.

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot

Muis­to­jen bu­le­var­di

Amazing Grace

Muis­to­jen bu­le­var­di

Kirje Kanadasta Lara: Granada (Jari Sillanpää).

09.05 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

Kauneimmat joululaulut vielä kerran

09.53 Y­le Ra­dio 1

09.59 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

09.55 Piik­kiön kir­kon kel­lot kut­su­vat

10.00 Py­hän maan pa­hat vuo­si­sa­dat

Muinaisuus ja antiikki Keskiaika ja uuden ajan alku Pyhän maan pahat vuosisadat: Nationalismista maailmansotiin Pyhän maan pahat vuosisadat: Israelin itsenäisyys sodista tähän päivään

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Piikkiön kirkosta Ortodoksinen liturgia Kuopiosta Pyhän Nikolaoksen katedraalista

10.49 K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Pelkkää valssia koko maailma

10.58 Uu­det le­vyt

Vuoden levy 2018

10.55 Ris­ton Va­lin­ta

11.00 Val­kois­ta va­loa

Korruptio on viheliäistä

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Pidättekö Brahmsista?

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Pelkkää valssia koko maailma

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

11.59 Päi­vän mie­te­lau­se

11.59 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Ra­dio 1:n e­ri­kois­lä­he­tyk­set

Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

Horisontti: Ovatko ekumenian tavoitteet epärehellisiä?

12.11 Työn ja rak­kau­den täh­den

Suo­ma­lais­ta mu­siik­kia

12.10 Ra­dio 1 soi

Ruo­ka­pu­het­ta

Ruokapuhetta: Bordeaux'n suomalaiset viinitilalliset viihtyvät kädet mudassa ja kieltävät teitittelemästä

Tie­deyk­kö­nen

Tiedeykkönen: Sotilaslääketieteessä perehdytään biouhkiin - jopa isorokko voi tulla takaisin

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.30 Tel­ler­vo Koi­vis­ton 90-vuo­tis­haas­tat­te­lu

12.30 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

D­raa­man­pur­ka­jai­set

12.58 K­las­sis­ta kah­teen

Ilotulitusmusiikkia

12.55 K­las­sis­ta kah­teen

Vedenhaltija

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Chilen linnut A. Loppiaisen Klassista kahteen

13.59 Mu­siik­kis­tu­dio

Keskiössä Leevi Madetoja

14.00 Sy­dän­juu­ril­la

Mitä kansanmusiikista pitäisi juuri nyt tietää?

Syö­tä­vät sä­ve­let

Mozart ja neitseellinen manteli

Syö­tä­vät sä­ve­let

Lisztin terveyskeitto hampaattomaan makuun Rossinin makaroniskandaali

Uu­det le­vyt

Vuoden levy 2018

Ris­ton Va­lin­ta

Risto viettää loppiaista

15

15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Henrika Franck, Anna Moilanen ja Sami Kuusela lellimistiloista, kuusikymppisistä miehistä ja tekoälytaiteesta

Ra­dio 1:n e­ri­kois­lä­he­tyk­set

Romeon ja Julian esikuva on peräisin Lähi-idästä

15.00 Y­le Uu­ti­set

15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Kulttuuriykkönen: Autoilukulttuurin muutos

15.00 Ra­dio­teat­te­ri e­sit­tää: Tai­ka­vuo­ri, o­sa 1/7

"Saapuminen".

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Luo­mis­ker­to­mus

15.41 Sa­tu­mais­ta mu­siik­kia

15.45 Ar­kis­to

15.53 Kult­tuu­riyk­kö­nen

15.50 Mu­siik­ki­ka­ma­ri

15.55 Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Schwipslied Malja uudelle vuodelle Crudeli, fermate - Ah, dal pianto J. Kuuntelijoiden toivemusiikkia.

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Toora ja profeettakirjojen lukukappaleet: Mooseksen viimeinen laulu

17.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Päevake

Mu­siik­kia uu­den­vuo­den­päi­vän il­taan

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Pal­jet­te­ja ja par­ta­nai­sia

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Val­kois­ta va­loa

Korruptio on viheliäistä

17.15 Työn ja rak­kau­den täh­den

17.30 Vi­ha on pa­ha vie­ras

17.30 Kei­das

Huikeat Etnogaala-ehdokkaat! Tuulettaresta Soljuun ja Svängistä Johanna Juholaan

17.36 Luo­mis­ker­to­mus

17.50 Ra­dio 1 mu­siik­kioh­jel­mat

17.50 Lap­suu­den lau­lut

17.56 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

18

18.01 Har­tau­det

18.00 Lap­peen­ran­nan lau­lu­kil­pai­lut 2019

Lappeenrannan laulukilpailu 2019 finaali ja tulokset Lap­peen­ran­nan lau­lu­kil­pai­lun fi­naa­li ja pal­kin­to­jen­ja­ko Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin­ta­lol­ta.

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

18.10 Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

18.19 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

18.17 Ää­ni­ta­ri­na

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.31 Min­na Pyy­kön maail­ma: E­lä­mää maail­man­kaik­keu­des­sa

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Har­tau­det

18.58 Y­le Uu­ti­set ja sää

19.02 Y­le Uu­ti­set ja sää

19.03 Kon­sert­te­ja

Brahmsin, Zemlinskyn ja Schönbergin musiikkia jousille

19.02 Kon­sert­te­ja

Wienin filharmonikot, kapellimestarina Daniel Harding

Kon­sert­te­ja

Tulta! Saksofonin hehkua

Kon­sert­te­ja

Georg Friedrich Händelin Messias-oratorio

19.02 Kon­sert­te­ja

Helsingin barokkiorkesterin uudenvuodenkonsertti Musiikkitalosta Hel­sin­gin ba­rok­kior­kes­te­rin pe­rin­tei­käs uu­den­vuo­den­kon­sert­ti on muo­dos­tu­nut pe­rin­teek­si myös Y­LE Ra­dio 1:s­sä.

19.06 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin kon­sert­ti

Joht. Han­nu Lin­tu, sol.

20.30 A­lek­san­der von Zem­lins­kyn mu­siik­kia

20.30 Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

20.56 Ää­ni­ver­su­mi

Sacred Songs
21

21.15 Kei­nu­va ta­lo

Vuoden 2018 valiot Transglobal World Music Chartin mukaan

21.20 Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

21.27 Wie­nin fil­har­mo­nik­ko­jen k­vin­tet­ti soit­taa Ber­wal­dia

21.38 Ra­ja­ton­ta lau­lua

21.40 Pal­jet­te­ja ja par­ta­nai­sia

22.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

22.05 Ho­ri­sont­ti

Millainen oli uskontojen uutisvuosi 2018?

22.06 Tie­deyk­kö­nen

Itämainen syklinen aikakäsitys ankkuroituu ajatukseen jälleensyntymästä

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa professori ja ortodoksimunkki Serafim Seppälän elämästä

22.05 Lap­peen­ran­nan lau­lu­kil­pai­lut 2019

Kooste Lappeenrannan laulukilpailuista Kooste Lappeenrannan laulukilpailusta

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

22.50 Ra­dio 1 mu­siik­kioh­jel­mat

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

22.57 Kol­me päi­vä­kir­jaa

Kolme päiväkirjaa, osa 2/2

23.00 Har­tau­det

23.00 Har­tau­det

23.10 Yök­las­si­nen

Yök­las­si­nen

A. J.

23.55 Ra­dio 1:n e­ri­kois­lä­he­tyk­set

0

00.00 Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kon kel­lo lyö 24

00.05 Yök­las­si­nen

3