Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.12. ti 25.12. ke 26.12. to 27.12. pe 28.12. la 29.12. su 30.12.
6

06.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

23.10 Yök­las­si­nen

A.

Yök­las­si­nen

06.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set

23.10 Yök­las­si­nen

Stenhammar: Musiikkia näyt.

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

Jouluinen Aamusoitto

06.25 Aa­mu­soit­to

Nicolai (Sov. M-A.

06.59 Hy­vää huo­men­ta

06.55 Nur­mi­jär­ven kir­kon kel­lot kut­su­vat

06.59 Hy­vää huo­men­ta

07.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.00 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Nurmijärven kirkosta Kristuksen syntymäjuhlan liturgia Pyhän apostoli Andreaksen kirkosta Rovaniemeltä

07.02 Aa­mu­soit­to

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

07.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.00 Y­le Uu­ti­set

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.15 Har­tau­det

07.25 Aa­mu­soit­to

Jouluinen Aamusoitto

07.29 Hy­vää huo­men­ta

07.25 Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

Sata vuotta sotilastiedustelua.

07.57 Hy­vää huo­men­ta

07.58 Hy­vää huo­men­ta

07.59 Hy­vää huo­men­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

08.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

08.05 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

Musiikkia aattoaamuun

08.05 Ta­ri­na­tar­ha

Joulun Tarinatarha: Teuvo Pakkalan Mahtisana

08.05 Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa professori Serafim Seppälän elämästä

Ta­ri­na­tar­ha

08.10 Yk­kö­saa­mu

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Jouluinen Muistojen bulevardi

Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

Tapaninaamun säveltunnelmia

Muis­to­jen bu­le­var­di

Marchetti: Fascination (Nat King Cole).

09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

09.55 Kuo­pion Pui­jon kir­kon kel­lot kut­su­vat

09.55 Mänt­sä­län kir­kon kel­lot kut­su­vat

10.00 Sa­ri Val­to

Joululaulujen tarinoita

Kal­le Haa­ta­nen

Joulun monet traditiot

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa

Jumalanpalvelus Puijon kirkosta Kuopiosta

Oi­keu­den­mu­kai­suu­den his­to­ria

Rauhanmerkki Peilikuva

Min­na Pyy­kön maail­ma: Han­nek­sen jou­lu soi lin­tu­jen ää­nis­sä

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Mäntsälän kirkosta Jumalanpalvelus Iisalmen Adventtiseurakunnasta

10.30 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

10.50 Mu­siik­ki­ka­ma­ri

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Jouluisia Välilevyjä: Jouluhitin kaava

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Jouluinen Klassikkoparatiisi

Su­vi­ran­ta – Jär­ne­fel­tien rak­kau­des­ta suo­ma­lai­suu­teen

Joulunviettoa Tuusulanjärven Suvirannassa

Val­kois­ta va­loa

Valkoista valoa:

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Heimo Haitto veljensä Vaito Haiton silmin

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Jouluinen Klassikkoparatiisi

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

11.45 Jou­lui­nen Mu­siik­ki­ka­ma­ri

11.55 Ra­dio 1:n e­ri­kois­lä­he­tyk­set

11.57 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

12.05 Tie­deyk­kö­nen

Tiedeykkönen Joulu avaruudessa

Ruo­ka­pu­het­ta

Ruokapuhetta: Arkea on välillä hyvä nyrjäyttää juhlimalla

12.05 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

Ho­ri­sont­ti

Horisontti: Millainen oli uskontojen uutisvuosi 2018?

12.10 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

Suomalaisia joululauluja

12.10 Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Havaintoja ihmisestä: Tylsyys vapauttaa luovuutesi

Tie­deyk­kö­nen

Tiedeykkönen:

12.25 Ra­dio 1 soi

12.30 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.45 Mu­siik­ki­ka­ma­ri

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

D­raa­man­pur­ka­jai­set

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

J. Tshaikovski: Osia bal.

13.15 Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa joulumielellä

14.00 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

Kuusta koristellessa

Uu­det le­vyt

Onko uusi joulumusiikki edes mahdollista?

Syö­tä­vät sä­ve­let

Straussin höyhenenkevyt sokeripaukku Erik Satien valkoiset ruoat

Syö­tä­vät sä­ve­let

Ethel Smythin äänioikeussalaatti

Syö­tä­vät sä­ve­let

Hildegard ja jumalainen muskotti

15

15.00 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa

Aattohartaus Nurmijärven kirkosta

15.02 Ra­dio 1:n e­ri­kois­lä­he­tyk­set

Jouluvieras: köyhyystutkija Jouko Karjalainen

Vä­li­le­vy­jä

Jouluisia Välilevyjä: Jouluhitin kaava

Oi­keu­den­mu­kai­suu­den his­to­ria

Työsopimus Oikeudenmukaisuusfantasia

15.00 Kol­me päi­vä­kir­jaa

Kolme päiväkirjaa, osa 2/2

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Luo­mis­ker­to­mus

15.45 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

15.50 Mu­siik­ki­ka­ma­ri

15.55 Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

16.10 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

Lapset laulavat joulusta

Fau­nin il­ta­päi­vä

Reznicek: Alkusoitto oopp. Kuuntelijoiden toivemusiikkia.

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Toora ja profeettakirjojen lukukappaleet: Joosua Mooseksen seuraajaksi

17.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

17.10 Tai­tei­li­jan jou­lu­saar­na

Et­no­het­ki

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Pal­jet­te­ja ja par­ta­nai­sia

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

17.10 Val­kois­ta va­loa

Valkoista valoa:

17.15 Su­vi­ran­ta – Jär­ne­fel­tien rak­kau­des­ta suo­ma­lai­suu­teen

Joulunviettoa Tuusulanjärven Suvirannassa

17.25 Ar­kis­to

Jouluinen arkisto: Kun sokerimurut säästettiin jouluksi

17.30 Min­na Pyy­kön maail­ma: Han­nek­sen jou­lu soi lin­tu­jen ää­nis­sä

17.30 Ka­ra­vaa­ni

Toimittajana Topias Tiheäsalo.

17.35 Luo­mis­ker­to­mus

17.50 Lap­suu­den lau­lut

17.55 Ar­kis­to

18

18.00 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa

Jouluaaton ehtoopalvelus Pyhän apostoli Andreaksen kirkosta Rovaniemeltä

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa

Kauneimmat joululaulut Kuusankosken kirkosta

18.01 Har­tau­det

18.00 Ra­dio Va­riaa­tio

Urotöistä rangaistuspoteroon

18.10 Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

18.15 Ää­ni­ta­ri­na

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

18.30 Tai­tei­li­jan jou­lu­saar­na

Har­tai­ta sä­ve­liä

18.40 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

18.45 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19.02 Kon­sert­te­ja

J. S. Bachin jouluoratorio Münchenissä

Kon­sert­te­ja

YL:n perinteinen joulukonsertti

Et­no­kon­sert­te­ja

Seimiyö-joulukonsertti Jo­han­na Ii­va­nai­nen, lau­lu, Ma­ria Ka­la­nie­mi, lau­lu ja har­mo­nik­ka, Mik­ko Ii­va­nai­nen, ki­ta­ra, ja Ti­mo A­la­ko­ti­la, pia­no.

19.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

19.02 Kon­sert­te­ja

RUSK 2018: Via Baltica Jo­seph Haydn: T­rio hui­lul­le, sel­lol­le ja pia­nol­le D-duu­ri Hob XV 16 Jan­ne T­hom­sen, hui­lu Ja­kob Ko­ra­nyi, sel­lo Hei­ni Kärk­käi­nen, pia­no Erk­ki-S­ven Tüür: Fa­ta Mor­ga­na Hu­go Tic­cia­ti, viu­lu Ja­kob Ko­ra­nyi, sel­lo Si­mon C­raw­ford-P­hil­lips, pia­no Se­bas­tian Fa­ger­lund: Fuel II (Suo­men en­sie­si­tys) Jan­ne T­hom­sen, hui­lu Ch­ris­tof­fer Sundq­vist, k­la­ri­net­ti Hu­go Tic­cia­ti, viu­lu Ja­kob Ko­ra­nyi, sel­lo Hei­ni Kärk­käi­nen, pia­no An­ton We­bern: Nel­jä kap­pa­let­ta viu­lul­le ja pia­nol­le E­li­na Vä­hä­lä, viu­lu Si­mon C­raw­ford-P­hil­lips, pia­no Ar­nold Sc­hön­berg, sov.

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg. Jazzklubin illan keikka Jazzklubin kolmas setti

20.05 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

Yleisradion joulukonsertti Helsingissä

20.15 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

Yleisradion joulukonsertti 2017

20.35 Il­ta­ba­rok­ki

Marais: Sarja oopp. Al­cyo­ne.

20.50 Jou­lu­mu­siik­kia

Jou­lu ul­ko­mail­la

Trad.
21

21.12 Mu­siik­kia Bai­je­rin ho­vis­ta

21.15 Gio­van­ni Gi­ro­la­mo Kaps­ber­ger: Beet­le­he­min pai­me­net

21.30 Mo­zar­tia tors­tai-il­taan

W.

21.40 Pal­jet­te­ja ja par­ta­nai­sia

22.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

22.05 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä

Jouluaaton iltasoitto

Sa­ri Val­to

Joululaulujen tarinoita

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa joulumielellä

Ra­dio Va­riaa­tio

Samoran lapset

Tie­deyk­kö­nen

Tiedeykkönen Joulu avaruudessa

Ra­dio 1:n e­ri­kois­lä­he­tyk­set

Musiikista valoa pimeyden keskelle

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

22.53 Lux ae­ter­na

22.55 Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Ar­kis­to

23.00 Har­tau­det

23.10 Yök­las­si­nen

A. Stenhammar: Musiikkia näyt.

Yök­las­si­nen

0
3