Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.12. ti 18.12. ke 19.12. to 20.12. pe 21.12. la 22.12. su 23.12.
6

Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set

23.10 Yök­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

Hy­vää huo­men­ta

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

07.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä joululevyistä emme luovu: Musiikkivieraina Yleisradion klassisen musiikin äänittäjät

Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

Hy­vää huo­men­ta

07.25 Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

Hy­vää huo­men­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

08.05 Kuu­si ku­vaa

Ta­ri­na­tar­ha

08.10 Yk­kö­saa­mu

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Raymond: Juliska (Arvi Tikkala).

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Län­si-Po­rin kir­kon kel­lot kut­su­vat

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Sa­ri Val­to

B­rys­se­lin ko­ne

Toimittajana Maija Elonheimo.

Mi­kä mak­saa?

Kal­le Haa­ta­nen

Tiis­tain kult­tuu­ri­sar­ja

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Länsi-Porin kirkosta Jumalapalvelus Suomen Adventtikirkosta Suolahden seurakunnasta

10.20 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

10.45 Oop­pe­ra­ket­ju

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

U­te­lias ää­ni­mat­kai­li­ja

Utelias äänimatkailija: Tuli, joka varastettiin

Ris­ton Va­lin­ta

Val­kois­ta va­loa

Nar­rin aa­mu­lau­lu

U­te­lias ää­ni­mat­kai­li­ja

Utelias äänimatkailija: Tuli, joka varastettiin

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

12.10 Suo­men­lah­den su­kel­lus­ve­neet ja sa­la­tut suun­ni­tel­mat

Tie­deyk­kö­nen

Ruo­ka­pu­het­ta

Ruokapuhetta: Joulu jakso

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Havaintoja ihmisestä: Peilisoluista syntyy yhteys ihmisten välille

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.30 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.40 Mu­siik­ki­ka­ma­ri

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

D­raa­man­pur­ka­jai­set

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

J. Klassista kahteen joulutunnelmissa

14.00 Mu­siik­kis­tu­dio

Uu­det le­vyt

Uudet joululevyt

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Riikan tähtitarha: Vieraana kapellimestari Kaapo Ijas

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä joululevyistä emme luovu: Musiikkivieraina Yleisradion klassisen musiikin äänittäjät

Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

Ris­ton Va­lin­ta

15

15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Luo­mis­ker­to­mus

Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

Ar­kis­to

Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

B. Kuuntelijoiden toivemusiikkia.

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Toora ja profeettakirjojen lukukappaleet: Liiton arkku tuodaan Jerusalemiin

17.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Tiis­tain kult­tuu­ri­sar­ja

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Pal­jet­te­ja ja par­ta­nai­sia

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Val­kois­ta va­loa

17.15 Suo­men­lah­den su­kel­lus­ve­neet ja sa­la­tut suun­ni­tel­mat

17.30 Ka­ra­vaa­ni

Toimittajana Topias Tiheäsalo.

17.35 Luo­mis­ker­to­mus

17.50 Et­no­het­ki

17.50 Lap­suu­den lau­lut

17.55 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.01 Har­tau­det

18.00 Ra­dio Va­riaa­tio

Ää­ni­ta­ri­na

18.10 Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

Ää­ni­ta­ri­na

Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19.02 Ra­dio­teat­te­ri e­sit­tää

Radioteatteri esittää: Girlnet

Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­sert­ti­la­val­la

Joht. An­na-Ma­ria Hel­sing, sol.

Kon­sert­te­ja

Schumann-kvartetti Mozart-festivaalilla Ääniä naisen sielusta - Sjaella-lauluyhtyeen konsertti

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesterin konsertti

Kon­sert­te­ja

Outin ja Riston joululahjavalvojaiset

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Harri Tuominen. Jazzklubin illan keikka Jazzklubin kolmas setti

20.00 Sy­dän­juu­ril­la

Etnoilta: Sydänjuurilla

20.40 On ruu­su puh­jen­nun­na - jou­luis­ta mu­siik­kia

21

21.00 Kei­nu­va ta­lo

Keinuva talo: Kaikki espanjaksi, Almodóvarin ääniraidasta Santo Domingon stadionille

Ää­ni­ver­su­mi

Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

21.40 Pal­jet­te­ja ja par­ta­nai­sia

Y­le Uu­ti­set ja sää

22.05 Sa­ri Val­to

Kuu­si ku­vaa

Ra­dio Va­riaa­tio

Radio Variaatio: Kohta rakkaus loppuu

Kal­le Haa­ta­nen

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

Mu­siik­ki­het­ki

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.10 Yök­las­si­nen

J. Marcello: Trumpettikonsertto d-molli. Widor: Sarja huilulle ja pianolle.
0
3