Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.11. ti 27.11. ke 28.11. to 29.11. pe 30.11. la 1.12. su 2.12.
6

Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set

23.10 Yök­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

W. Ernst - J.

Hy­vää huo­men­ta

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

07.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraana kielenkääntäjä Brita Svartström

Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

Hy­vää huo­men­ta

07.25 Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

Hy­vää huo­men­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

08.05 Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa muotisuunnittelija Jaakko Selinin elämästä

Ta­ri­na­tar­ha

08.10 Yk­kö­saa­mu

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Trad.

09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Tu­run Mi­kae­lin­kir­kon kel­lot kut­su­vat

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Roman Schatzin Maamme-kirja: Vieläkö pilapiirroksella voi vaikuttaa?

Sa­ri Val­to

Sari Valto: Miksi näemme unia?

B­rys­se­lin ko­ne

Toimittajana Maija Elonheimo.

Mi­kä mak­saa?

Kal­le Haa­ta­nen

Senecan ajatuksia elämän lyhyydestä

Muu­ka­lai­set p­la­neet­ta And­ro­gyy­nil­tä

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Turun Mikaelinkirkosta Ortodoksinen liturgia Ivalon ortodoksisesta kirkosta

10.20 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

10.45 Oop­pe­ra­ket­ju

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Välilevyjä: Lapsikuvia

U­te­lias ää­ni­mat­kai­li­ja

Utelias äänimatkailija: Liikkeessä

Ris­ton Va­lin­ta

Musiikkia adventtikynttilän valossa.

Val­kois­ta va­loa

Nar­rin aa­mu­lau­lu - i­so, kilt­ti jät­ti­läi­nen Os­kar Me­ri­kan­to

U­te­lias ää­ni­mat­kai­li­ja

Utelias äänimatkailija: Liikkeessä

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

12.10 His­to­ria­sar­jo­ja

Ranskan Compiègne: Pieni kaupunki suurhistorian näyttämönä

Tie­deyk­kö­nen

Ruo­ka­pu­het­ta

Ruokapuhetta: Mitä ja miten syömme tulevaisuudessa?

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Havaintoja ihmisestä: Onko työsi mielekästä?

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.30 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

D­raa­man­pur­ka­jai­set

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

J. Nordgren: Vanhan miehen menuetti sarj. Adventin Klassista kahteen

14.00 Mu­siik­kis­tu­dio

Mitä kannamme mukanamme

Uu­det le­vyt

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Riikan tähtitarha: Vieraana lauluntekijä ja pelimanni Leija Lautamaja

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraana kielenkääntäjä Brita Svartström

Vä­li­le­vy­jä

Välilevyjä: Lapsikuvia

Ris­ton Va­lin­ta

Musiikkia adventtikynttilän valossa.

15

15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Kulttuuriykkönen: Valotaide on vastaisku näytöille Kulttuuriykkönen: Avaruus - hype ja realismi Kulttuuriykkönen: Jazz tässä ja nyt

15.00 Vi­ha on pa­ha vie­ras

Ra­dio­teat­te­ri e­sit­tää

Radioteatteri esittää: Nälänhätä

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Luo­mis­ker­to­mus

Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Dukas: Fanfaari bal. Beethoven: Alkusoitto bal. Kuuntelijoiden toivemusiikkia.

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Toora ja profeettakirjojen lukukappaleet: Debora käy taisteluun

17.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Muu­ka­lai­set p­la­neet­ta And­ro­gyy­nil­tä

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Kir­jas­to au­ki!

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Val­kois­ta va­loa

17.15 His­to­ria­sar­jo­ja

Ranskan Compiègne: Pieni kaupunki suurhistorian näyttämönä

17.30 Vi­ha on pa­ha vie­ras

17.30 Kei­das

17.35 Luo­mis­ker­to­mus

17.50 Et­no­het­ki

17.50 Lap­suu­den lau­lut

17.55 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.01 Har­tau­det

18.00 Ra­dio Va­riaa­tio

Radio Variaatio: Sulamisvesissä

Ää­ni­ta­ri­na

18.10 Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

Ää­ni­ta­ri­na

Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19.02 S­tel­la Po­la­ris ää­nes­sä

Stella Polaris äänessä. Osa 4/4: Juhlat

Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­sert­ti­la­val­la

Joht. Han­nu Lin­tu, sol.

Kon­sert­te­ja

RUSK 2018: Via Baltica

Kon­sert­te­ja

Elisabeth Leonskajan Schubert-resitaali

Kon­sert­te­ja

Tapiola Sinfoniettan konsertti

Kir­jas­tol­le kii­tos!

Min­na Joen­nie­mi se­kä s­tu­dio­vie­raat kir­jai­li­ja Ju­ha It­ko­nen ja lau­la­va kir­jas­ton­hoi­ta­ja Tuu­la Am­ber­la haas­ta­vat kuun­te­li­jat pu­hu­maan kir­jas­tois­ta rak­kau­del­la mut­ta re­hel­li­ses­ti.

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Eero Koski. Jazzklubin illan keikka Jazzklubin kolmas setti

20.00 Et­no­kon­sert­te­ja

Etnoilta: Konserttilavalla Folk'Avant, Erlend Viken Trio ja Teho Folk'A­vant ja Er­lend Vi­ken T­rio e­siin­tyi­vät Eu­ro­ra­dio Folk Fes­ti­vaa­lil­la Mos­ko­vas­sa 2018 ja Te­ho.

20.10 Kon­sert­ti jat­kuu

20.35 Il­ta­ba­rok­ki

Marais: Sarja oopp. Al­cyo­ne.

20.50 Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

21

21.00 A­jas­sa soi

Toimittajana Ainomaija Pennanen.

21.00 Oo­di i­lol­le

21.40 Kir­jas­to au­ki!

21.50 Il­ta­soit­to

Y­le Uu­ti­set ja sää

22.05 Ho­ri­sont­ti

Keitä ovat Suomen shiiamuslimit?

Sa­ri Val­to

Sari Valto: Miksi näemme unia?

Kuu­si ku­vaa

Kissan päiviä! Dramaturgi ja teatteriohjaaja Juha Siltanen on transeläinkunnallinen olento

Ra­dio Va­riaa­tio

Tuhoisan rakkauden kaava

Kal­le Haa­ta­nen

Senecan ajatuksia elämän lyhyydestä

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Roman Schatzin Maamme-kirja: Vieläkö pilapiirroksella voi vaikuttaa?

A­va­ruus­ro­mua

Avaruusromua: Kuinka nämä voidaan yhdistää?

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.10 Yök­las­si­nen

0
3