Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 12.11. ti 13.11. ke 14.11. to 15.11. pe 16.11. la 17.11. su 18.11.

Y­le Uu­ti­set ja sää

23.10 Yök­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

Kansansäv. J.

Hy­vää huo­men­ta

7

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

07.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraana kapellimestari Jorma Panula

Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

Hy­vää huo­men­ta

07.25 Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

Hy­vää huo­men­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

08.05 Kuu­si ku­vaa

Ta­ri­na­tar­ha

08.10 Yk­kö­saa­mu

08.50 Lap­suu­den lau­lut

Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Lubin: Show time (Doris Day). En tiennyt mihin lempi vie

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Ää­ne­kos­ken kir­kon kel­lot kut­su­vat

10

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Roman Schatzin Maamme-kirja: Uupuneiden kansakunta

Sa­ri Val­to

Sari Valto: Nojaako suomalainen muotoilu liikaa menneisyyteen?

B­rys­se­lin ko­ne

Toimittajana Maija Elonheimo.

Mi­kä mak­saa?

Mikä maksaa? Kirjakauppabisnes

Kal­le Haa­ta­nen

Kalle Haatanen: Kansallismielisten ja kosmopoliittien kamppailu itsenäisyyden ajan alussa

Luu­se­ri­san­ka­rit – suo­ma­lai­sen e­päon­nis­tu­mi­sen kaa­va

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Äänekosken kirkosta Ortodoksinen liturgia Joensuun Ortodoksisesta kirkosta

10.20 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

10.45 Oop­pe­ra­ket­ju

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

Ris­ton Va­lin­ta

Val­kois­ta va­loa

Valkoista valoa: Omituisia tarinoita

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - E.T.A. Hoffmann säveltäjänä

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

Päi­vän mie­te­lau­se

12.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

12.10 So­dan jäl­keen

Sodan jälkeen, osa 1/2. Punainen syksy

Tie­deyk­kö­nen

Soveltuuko kivikautinen ihmiskeho ollenkaan nykymeininkiin?

Ruo­ka­pu­het­ta

Ruokapuhetta: Miten urheilijan ja treenaajan kannattaisi syödä?

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Havaintoja ihmisestä: Kuka tahansa voi uupua

Tie­deyk­kö­nen

Tiedeykkönen: Haluatko antaa näytteen biopankkiin?

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.30 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

12.40 Mu­siik­ki­ka­ma­ri

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

D­raa­man­pur­ka­jai­set

13

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Klassista kahteen Roomassa

14.00 Mu­siik­kis­tu­dio

Tuntematon Erik Furuhjelm.

Uu­det le­vyt

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Riikan tähtitarha: Vieraana lyömäsoittaja Jerry Piipponen

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraana kapellimestari Jorma Panula

Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

Ris­ton Va­lin­ta

15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Kulttuuriykkönen: Syksyn elokuvauutuudet ja Night Visionsin tummanpuhuvat tärpit Kulttuuriykkönen: Virve "Vicky" Rosti naamion takana Kulttuuriykkönen: Finlandia-palkintoehdokkaat

15.00 Ra­dio­teat­te­ri e­sit­tää

Radioteatteri esittää:

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Luo­mis­ker­to­mus

Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

16

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Kuuntelijoiden toivemusiikkia.

Fau­nin il­ta­päi­vä

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Toora ja profeettakirjojen lukukappaleet: Iisakin syntymä

17.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Luu­se­ri­san­ka­rit – suo­ma­lai­sen e­päon­nis­tu­mi­sen kaa­va

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Kir­jas­to au­ki!

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Val­kois­ta va­loa

Valkoista valoa: Omituisia tarinoita

17.15 So­dan jäl­keen

Sodan jälkeen, osa 1/2. Punainen syksy

17.30 Vi­ha on pa­ha vie­ras

17.30 Kei­das

Mitä jos Baddingin Paratiisia kutsuttaisiinkin Karjalanpiirakaksi?

17.35 Luo­mis­ker­to­mus

17.50 Et­no­het­ki

17.50 Lap­suu­den lau­lut

17.55 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.01 Har­tau­det

18.00 Ra­dio Va­riaa­tio

Radio Variaatio. Viroa suomalaissilmin Vi­ro juh­lii tä­nä vuon­na ta­sa­val­ta­na o­lon­sa 100-vuo­tis­päi­vää.

Ää­ni­ta­ri­na

18.10 Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

Ää­ni­ta­ri­na

Nun­tii La­ti­ni

Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19

19.02 S­tel­la Po­la­ris ää­nes­sä

Stella Polaris äänessä: Suoraa improvisaatioteatteria: Osa 2/4 Romantiikka

Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­rin kon­sert­ti

Mahler x 10. Joht. Manf­red Ho­neck, sol.

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesterin konsertti

Kon­sert­te­ja

Lähi-idästä Suomeen - Hamsa Al-Wadi Jurisin pianoresitaali

Kon­sert­te­ja

POMP 2018: konserttilavalla Avanti!

Oop­pe­ra

Oopperailta Suomen kansallisoopperassa: Offenbachin Hoffmannin kertomukset Mu­sii­kin­joh­to Pat­rick Four­nil­lier.

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg. Jazzklubin illan keikka Jazzklubin kolmas setti

20.00 Et­no­kon­sert­te­ja

Etnoilta: Amsterdam Klezmer Band & Söndörg? Kon­sert­ti on tal­tioi­tu I­tä­val­lan G­latt und Ver­kehrt -fes­ti­vaa­lil­ta vii­me hei­nä­kuus­sa.

21.00 Kei­nu­va ta­lo

Etnoilta: Keinuva talo - Los Van Van ja muita Kuuban kuulumisia

A­jas­sa soi

Ajassa soi: POMP 2018

21.00 Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

21.20 Sop­raa­no Mont­ser­rat Ca­bal­lén ää­nit­tei­tä

21.20 Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

21.40 Kir­jas­to au­ki!

22

Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

22.05 Ho­ri­sont­ti

Millainen on äänestäjän kuluttajansuoja kirkossa?

Sa­ri Val­to

Sari Valto: Nojaako suomalainen muotoilu liikaa menneisyyteen?

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa suomentaja Leena Taavitsainen-Petäjän elämästä

Ra­dio Va­riaa­tio

Olga - pakolainen 1918 ”Sit­ten se Le­nin sa­noi sel­lais­ta, et­tä ”Ja mi­nä vien tä­män mi­nun i­dean lä­pi ja vaik­ka mi­nä me­nen pi­run kans­sa liit­toon, mut­ta lä­pi se men­nään”.

Kal­le Haa­ta­nen

Kalle Haatanen: Kansallismielisten ja kosmopoliittien kamppailu itsenäisyyden ajan alussa

22.05 A­va­ruus­ro­mua

Avaruusromua: Musiikkia kokemuksista ja muistoista Mu­siik­kia ko­ke­muk­sis­ta ja muis­tois­ta.

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.10 Yök­las­si­nen

1
4