Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Y­le K­las­si­nen
06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
06.15 Har­tau­det
06.25 Aa­mu­soit­to
06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
07.00 Y­le Uu­ti­set Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu
07.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
07.15 Har­tau­det
07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa Aa­mu­soit­to
07.30 Yk­kö­saa­mu
07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Yk­kö­saa­mu Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa biodynaamisen viljelijelijän Markku Kuhan elämästä Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Clara Schumann 200 vuotta, osa 2
08.50 Lap­suu­den lau­lut
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di Syntipukki Tatuoitu nainen Kyllä torstai meitä nyt lohduttaa Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Onnentähti Luo­mis­ker­to­mus
09.25 Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta Kuinka kauniimpaa se voisikaan olla
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3) Joensuun kirkon kellot kutsuvat Jumalanpalvelus Joensuun kirkosta Ortodoksinen liturgia Ristin ylentämisen kirkosta Kouvolasta
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja Pornoistuva maailmamme Sa­ri Val­to Opi hyväksymään kehosi! B­rys­se­lin ko­ne Toimittajana Maija Elonheimo. Mi­kä mak­saa? Kal­le Haa­ta­nen Naissoturimyytit ja -tarinat Kult­tuu­rin kut­su­ma­na Eu­roo­pas­sa Kirjailija Satu Taskisen luona Wienissä
10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää
11.00 Vä­li­le­vy­jä Tasa-arvoasemasota K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si Kieli värähtää Ris­ton Va­lin­ta Jour­na­lis­ti Jo­han­na Vain minä ensin Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Clara Schumann 200 vuotta, osa 2 K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si Kieli värähtää On äl­lis­tyt­tä­vää mi­ten yk­sin­ker­tai­sis­ta a­siois­ta ih­mi­nen on ke­hit­tä­nyt soit­ti­miaan.
11.40 Ha­vet s­jun­ger - Me­ri lau­laa
11.55 Päi­vän mie­te­lau­se
12 12.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio 1 vas­taa Ho­ri­sont­ti Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.
12.10 Nuk­ku­ma­tin kyl­mä so­ta DDR:n lempeä lähettiläs maailmalla Tie­deyk­kö­nen Peliteoria on päätöksenteon tiedettä, jota sovelletaan niin biologiassa kuin ydinasestrategioissa Mar­kus Lei­ko­lan so­ta ja rau­ha Tiedustelu ja vakoilu - sodan voittaminen jo rauhan aikana. Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä Tie­deyk­kö­nen Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
12.35 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta 12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa
13.00 K­las­sis­ta kah­teen Tulisaarna Sadonkorjuu ja Ruska Kalevi Ahon thereminkonsertosta Pianisti Leena Kareoja soittaa Muunnelmia Haydnin teemasta Ruotsalaissäveltäjä Andrea Tarrodi Helmi Leiviskän Pianotrio ja Kaaås Trio Max Richterin Autumn viululle, cembalolle ja kamariorkesterille
14.00 Mu­siik­kis­tu­dio Rso:n muusikot esittävät Osmo Tapio Räihälän kamarimusiikkia sekä kesän muistuman Samuel Barberilta Uu­det le­vyt Näyttämömusiikkia, äänimaisemia, rosoista americanaa ja orkesterikolorismia Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la Britteniä Aldeburghissa ja Vladigerovia Varnassa Rii­kan täh­ti­tar­ha Kapellimestari Ville Matvejeff: ”Tosi taiteilija ei voi olla tekemättä taidetta” Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu Musiikkivieraan valinnat Vä­li­le­vy­jä Tasa-arvoasemasota O­let­te­ko huo­man­neet, et­tä Suo­mes­sa kes­kus­tel­laan kii­vaas­ti su­ku­puol­ten ta­sa-ar­vos­ta tai­de­mu­sii­kis­sa?
15 15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen Yuval Noah Hararin menestysteos Sapiens saa suomalaisen näyttämöversionsa Somejätti Facebook laajenee ja paisuu, mutta ei puhkea - ? Malin Kivelän uusin kirja Sydän Kulttuuriykkösen kisastudio, vakiovieraat Mirva Saukkola ja Jussi Turhala S­he­rif­fi Mc­Gee Ko­me­dia­kuun­nel­mia Voita tähti kotiin
15.10 Et­no­het­ki
15.30 Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria Ar­kis­to
15.55 Y­le News
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä Autuaitten sielujen karkelo Väritön kuu ja Musta Decamerone Hetken voima Nyt matkaan sulosoinnuin Kuuntelijoiden toivemusiikkia Fau­nin il­ta­päi­vä
16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia Siddurin rukouksia: Tule, ystäväni
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Eu­roo­pan va­lot Impressioni di settembre Ve­nuk­sen kou­lu - kult­tuu­rin sek­si­his­to­ria A­ris­to­te­leen kan­ta­pää O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma Paikallista musiikkia sieltä jostakin. Jour­na­lis­ti Jo­han­na Vain minä ensin Mi­nä en­sin, kos­ka mi­nä­hän o­len e­ri­tyis­ta­paus.
17.15 Nuk­ku­ma­tin kyl­mä so­ta DDR:n lempeä lähettiläs maailmalla O­sa 2/3. Nuk­ku­mat­ti ha­lu­si ol­la muu­ta­kin kuin I­tä-Sak­san so­sia­lis­ti­sen ar­jen san­ka­ri.
17.30 S­he­rif­fi Mc­Gee Luo­mis­ker­to­mus Kei­das Toimittajana Tuuli Saksala.
17.45 Et­no­het­ki 17.45 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta
17.55 Ro­ma­no mi­rits Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää 17.55 Har­tau­det Iltahartaus 21.9. Kirkkoherra Laura Laitinen, Petäjävesi Ra­dio Va­riaa­tio Hotellimuusat Manhattanilla Ra­dioes­see kah­des­ta päi­väs­tä New Yor­kis­sa ja sii­tä, mi­tä Man­hat­tan te­kee ih­mi­sel­le.
18
18.10 Ää­ni­ta­ri­na Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt o­vat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 läh­tien.
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7
18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä
18.45 Har­tau­det 18.45 Et­no­het­ki Khadija Margoum Marokosta ja Ustad Saami Pakistanista
19.00 Ko­me­dia­kuun­nel­mia Katoaminen Kevätkadulla Kon­sert­te­ja Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Mar­tin G­ru­bin­ger, lyö­mä­soit­ti­met. - Loui­se Far­renc: Al­ku­soit­to Es-duu­ri. Fa­zil Say: Kon­sert­to lyö­mä­soit­ti­mil­le (en­si ker­taa Suo­mes­sa). Hec­tor Ber­lioz: Fan­tas­ti­nen sin­fo­nia. (Ää­ni­tet­ty Mu­siik­ki­ta­los­sa 4.9.) Kon­sert­te­ja Herbert Blomstedt johtaa Radion sinfoniaorkesteria Euroradion konsertti Kon­sert­te­ja Meta4 esiintyy Edinburgh International Festivalilla Me­ta4-jou­sik­var­tet­ti te­kee de­byyt­tin­sä E­din­burg­hin In­ter­na­tio­nal Fes­ti­va­lil­la. Fan­ny Men­dehls­sohn: Jou­sik­var­tet­to n­ro 1 Es-duu­ri, op. Sä­vel on va­paa Sävel on vapaa / 09 - 144 800 Kon­sert­ti­mu­sii­kin pu­he­lin­toi­ve­kon­sert­ti. Juon­ta­ji­na toi­mit­ta­jat Riik­ka Ho­lo­pai­nen ja Heik­ki Tak­ku­la. Oh­jel­man suun­nit­te­lus­ta vas­taa Ti­mo A­si­kai­nen. Jazzk­lu­bi (x3) Klubi-isäntänä Harri Tuominen Kadri Voorand "In Duo With Mihkel Mälgand" (EST) Blue Note Records 80 vuotta
19.30 Ar­kis­to
19.55 Kei­nu­va ta­lo Suomi-etno kansainvälistyy, haastattelussa Sanna Kurki-Suonio ja Andrew Cronshaw Mi­kä o­li vuo­den 2018 me­nes­ty­nein suo­ma­lai­nen al­bu­mi maail­man­mu­siik­ki­lis­toil­la?
20.30 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Clara Schumannin, Fanny Mendelssohn-Henselin ja Hildegard Bingeniläisen musiikkia Bin­ge­ni­läi­nen: O co­rus­cans lux s­tel­la­rum (Camb­rid­gen C­la­re Col­le­gen kuo­ro/Ti­mot­hy B­rown).
20.50 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Mezzosopraanon ja tenorin loistoa - Jelena Obraztsova ja Carlo Bergonzi laulavat Musiikkia konsertin jälkeen
21 21.00 Sy­dän­juu­ril­la Sydänjuurilla: Festivaalimuistoja kansanmusiikkikesästä 2019 Hää­vals­se­ja ta­va­taan kir­joit­taa lah­jak­si ny­ky­kan­san­mu­sii­kin ken­täl­lä. A­jas­sa soi Sirpaleita riemukkaan innostuneesta kapinoinnista A­jas­sa soi -oh­jel­mas­sa kuul­laan seu­raa­vat teok­set: I­van Fe­de­le: Air on Air vah­vis­te­tul­le ba­set­ti­tor­vel­le ja or­kes­te­ril­le.
21.40 O­la­vi Paa­vo­lais­ta et­si­mäs­sä Kaunis onneton naistenmies
22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 Ho­ri­sont­ti Ovatko pelot kulttuuriin ja aikaan sidottuja? Sa­ri Val­to Opi hyväksymään kehosi! Syn­nym­me ra­kas­ta­maan ke­hoam­me, mut­ta kas­vaes­sam­me tä­mä tyy­ty­väi­syys ka­ri­see no­peas­ti. Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa näyttelijä Taisto Reimaluodon elämästä Ra­dio Va­riaa­tio Book Forum Mosul - tarina vapautumisesta Kal­le Haa­ta­nen Naissoturimyytit ja -tarinat Kaut­ta ai­kain on ker­rot­tu ta­ri­noi­ta nais­so­tu­reis­ta ja jo­pa nai­sis­ta ar­mei­joi­den pääl­li­köi­nä. Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja Pornoistuva maailmamme A­va­ruus­ro­mua Maailman vaarallisin olento! Noin mil­joo­naa e­läin- ja kas­vi­la­jia uh­kaa su­ku­puut­to.
22.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras 22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi Ää­ni­ta­ri­na
23.00 Har­tau­det
23.10 Y­le K­las­si­nen Yöklassinen
0
3