Ohjelmakartta.fi
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Y­le K­las­si­nen
06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
06.15 Har­tau­det
06.25 Aa­mu­soit­to Ra­dio 1 mu­siik­kioh­jel­mat Aa­mu­soit­to Ra­dio 1 mu­siik­kioh­jel­mat
06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
07.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu
07.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
07.15 Har­tau­det
07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa Aa­mu­soit­to
07.30 Yk­kö­saa­mu
07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Yk­kö­saa­mu Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa keittiömestari Arto Rastaan elämästä Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Musiikkielämää vanhassa Wiipuris, osa 4
08.50 Lap­suu­den lau­lut
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di La bamba Good morning starshine Lumihiutaleita Onko kaikki toivo turhaa Hasta manana Kauniita muistoja Luo­mis­ker­to­mus
09.25 Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta Hoffmeisterin kvartetto jousille
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3) Kuopion Alavan kirkon kellot kutsuvat Jumalanpalvelus Alavan kirkosta Kuopiosta Ortodoksinen liturgia Pyhän Kolminaisuuden katedraalista Oulusta
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja Vieraana säveltäjä Kaija Saariaho Sa­ri Val­to Yhteys henkimaailmaan on Anuirmelille arkipäiväistä B­rys­se­lin ko­ne Toimittajana Maija Elonheimo. Mi­kä mak­saa? Kal­le Haa­ta­nen E­lä­mä­ker­ran ta­ka­na Aatos Erkon elämää leimasi voimakas hylätyksi tulemisen tunne
10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää
11.00 Vä­li­le­vy­jä Välilevyjä Manalasta K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si Tanssia ja retoriikkaa Ris­ton Va­lin­ta Jour­na­lis­ti Jo­han­na Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Musiikkielämää vanhassa Wiipuris, osa 4 K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si Tanssia ja retoriikkaa Ba­rok­ki­mu­sii­kis­sa tans­si kuu­luu u­sein mu­sii­kin taus­tas­sa.
11.40 Mu­siik­kia
11.55 Päi­vän mie­te­lau­se
12 12.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio 1 vas­taa Ho­ri­sont­ti Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.
12.10 Me­tal­li­jah­ti Pitkän etsinnän jälkeen jättipotti Tie­deyk­kö­nen Mar­kus Lei­ko­lan so­ta ja rau­ha Sota kylmeni sekä globaalistui - ja ydinsodan uhka on yhä koko pallon yllä Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä Tie­deyk­kö­nen Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
12.35 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta 12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa
13.00 K­las­sis­ta kah­teen Kreikkalaisten vallankumous Edward Elgarin kuoromusiikkia Yö Montmartrella Pohjanmaa-kvartetti soittaa Alla rannan kuusien Ra­dio 1 mu­siik­kioh­jel­mat Sinbad Merenkulkija Cor­der: P­ros­pe­ro, kon­sert­tial­ku­soit­to (Eng­lish Nort­hern P­hil­har­mo­nia/Da­vid L­loyd-Jo­nes). 30 vuot­ta T­sek­kos­lo­va­kian sa­met­ti­val­lan­ku­mouk­ses­ta
13.40 T­sek­ki­läis­tä mu­siik­kia
14.00 Mu­siik­kis­tu­dio Uu­det le­vyt Moniäänisten julkaisujen maailmassa Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la Takemitsua Hohenemsissä ja Gershwiniä Aldeburghissa Rii­kan täh­ti­tar­ha Vieraana musiikintutkija Nuppu Koivisto Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu Musiikkivieraan valinnat Vä­li­le­vy­jä Välilevyjä Manalasta
15 15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen Vastamediat ja totuudenjälkeinen aika Saamelaiset Suomessa 200-vuotinen Kaartin soittokunta! Kulttuuriykkösen kisastudiossa Kari Enqvist, Annu Kemppainen ja Anna Moilanen Ka­ma­la luon­to Ma­naa­ja Osa 3 Re­ga­nin oi­reet viit­taa­vat y­hä vah­vem­min rii­vauk­seen.
15.15 Et­no­het­ki
15.30 In­to­hi­mon hin­ta
15.45 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se
15.55 Y­le News
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä Fau­nin il­ta­päi­vä
16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia Maimonides: Maimonideen kolmetoista uskon periaatetta 1
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Eu­roo­pan va­lot Uno dei tanti In­to­hi­mon hin­ta A­ris­to­te­leen kan­ta­pää Kult­tuu­rin pis­teoh­jel­mia Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma Paikallista musiikkia sieltä jostakin.
17.15 Me­tal­li­jah­ti Pitkän etsinnän jälkeen jättipotti Au­to­no­mian ai­ka­na Suo­men kal­lio­pe­räs­tä et­sit­tiin jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti rau­ta­mal­mie­siin­ty­miä.
17.30 Ka­ma­la luon­to Luo­mis­ker­to­mus Kei­das Toimittajana Tuuli Saksala.
17.50 Et­no­het­ki Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää Afganistan kutoo sotamattoja 17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta
18 18.00 Ro­ma­no mi­rits 18.00 Har­tau­det Tam­pe­reen tau­ti Tam­pe­reen kau­pun­gin­ta­lol­la on ai­na us­kot­tu tu­le­vai­suu­teen ja täh­dät­ty kor­keal­le.
18.10 Ää­ni­ta­ri­na Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt o­vat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 läh­tien.
18.15 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 8
18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä
18.45 Har­tau­det 18.45 Et­no­het­ki Torgeir Vassvik ja Gákti
19.00 Ma­naa­ja Osa 2 I­sä Kar­ras tut­kii Re­ga­nin oi­rei­ta, joi­ta tä­män äi­ti Ch­ris e­päi­lee rii­vauk­sek­si. Kon­sert­te­ja RSO-festivaali Magnus Lindberg - Mustavalkoinen rakkauteni: Seong-Jin Chon pianoilta Steven Osborne soittaa Mozartia RSO:n solistina Kon­sert­te­ja Let the peoples sing 2019 Eu­ro­ra­dion pe­rin­teik­kään kuo­ro­kil­pai­lun se­los­taa I­na­ri Til­li. Fi­naa­li on ää­ni­tet­ty Bar­ce­lo­nas­sa 13.10.2019. Fi­na­lis­tit: Ai­kuis­kuo­ro­jen sar­ja: Ka­ma­ri­kuo­ro Si­reen, Vi­ro Via No­va, Sak­sa Ka­ma­ri­kuo­ro Lau­ti­tia, Un­ka­ri A­voin sar­ja: Bar­bA­ros, Tans­ka For­tis­si­mo, Bul­ga­ria A­ni­ma Sol­la, Lat­via Lap­si- ja nuo­ri­so­kuo­ro­sar­ja: Lap­si­kuo­ro Po­no­ma­ryov VES­NA, Ve­nä­jä Cor de Noies de l'Or­feó Ca­ta­lá, Es­pan­ja Wells Cat­hed­ral Sc­hool C­ho­ra­lia, I­so-B­ri­tan­nia Kon­sert­te­ja Uuno Klami -sävellyskilpailun finaali O­la­ri Elts, ka­pel­li­mes­ta­ri Ky­mi Sin­fo­niet­ta Va­len­ti­na Co­la­do­na­to, sop­raa­no O­leg La­rio­nov, alt­to­viu­lu Ris­to-Mat­ti Ma­rin, pia­no Hei­go Ro­sin, ma­rim­ba To­mi Räi­sä­nen: Por­tal, kon­sert­to ma­rim­bal­le ja or­kes­te­ril­le Ch­ris­top­her Cul­po: Mun­dus I­ma­gi­na­lis Ro­ber­to San­sui­ni: Nel­jä ta­ri­naa pie­nel­le or­kes­te­ril­le Pert­ti Ja­la­va: Alt­to­viu­lu­kon­sert­to And­rea Por­te­ra: K­leck­sop­ho­nic Lie­der Fi­naa­li­kon­ser­tin juon­ta­ja­na on Jus­si-Pek­ka Ran­ta­nen. Oop­pe­ra Oopperailta Wienissä - Jules Massenet: Manon 5-näy­tök­si­nen oop­pe­ra Kan­tae­si­tys Pa­rii­sin O­péra Co­mi­que's­sa vuon­na 1884 Lib­ret­to: Hen­ri Meil­hac ja P­hi­lip­pe Gil­le Ab­bé P­révost'n ro­maa­nin L'his­toi­re du C­he­va­lier des G­rieux et de Ma­non Les­caut poh­jal­ta. Ää­ni­tet­ty Wie­nin val­tio­noop­pe­ras­sa 13.6.2019 Mu­sii­kin­joh­to: F­rédéric C­has­lin Wie­nin val­tio­noop­pe­ran kuo­ro ja or­kes­te­ri Ma­non - Ni­no Mac­haid­ze, sop­raa­no Des G­rieux - Juan Die­go F­lórez, te­no­ri Guil­lot de Mor­fon­tai­ne - Mic­hael Lau­renz, te­no­ri Les­caut - Ad­rian E­röd, ba­ri­to­ni de B­rétig­ny - C­le­mens Un­ter­rei­ner, ba­ri­to­ni K­rei­vi des G­rieux - Dan Paul Du­mit­res­cu, bas­so Näyt­te­li­jä­tär Pous­set­te - I­lea­na Ton­ca, sop­raa­no Näyt­te­li­jä­tär Ja­vot­te - S­vet­li­na S­toya­no­va, mez­zo­sop­raa­no Näyt­te­li­jä­tär Ro­set­te - Zo­rya­na Kushp­ler, mez­zo­sop­raa­no Pal­ve­li­ja­tar - Re­na­te Gutsch, sop­raa­no Oop­pe­ran ku­lues­sa kor­re­pe­tiit­to­ri Lii­sa Pi­miä, toi­mit­ta­ja Jan G­ran­berg ja Ou­ti Paa­na­nen kes­kus­te­le­vat il­lan teok­ses­ta ja e­si­tyk­ses­tä. Jazzk­lu­bi (x3) Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg Olavi Louhivuori Superposition! Pori Jazzissa Liberation Orchestra! - Vapaan jazzin orkestereja
19.45 Ar­kis­to
20.00 Kei­nu­va ta­lo Riemukas Les Grands Hurleurs saa Québecin folkin syttymään Ka­na­dan­rans­ka­lai­nen Québe­cin folk tem­paa mu­kaan­sa ne­kin kuu­li­jat, jot­ka ei­vät pi­dä kai­kes­ta kan­san­mu­sii­kis­ta.
21 21.00 Sy­dän­juu­ril­la Sydänjuurilla: Stadilaista kansanmusaa ja uusia plattoja Uu­sia kan­san­mu­siik­ki­le­vy­jä Suo­mes­ta ja lä­hia­lueil­ta ke­hys­tää haas­tat­te­lu hel­sin­ki­läi­ses­tä kan­san­lau­la­jas­ta An­na E. A­jas­sa soi Ajassa soivat uudet ja vanhat soittimet sekä esineet Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Symbaalit kun soivat - sopraano Ilona Koiviston (1925-2016) operettiäänitteitä
21.40 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Fantasiakappaleita
22.00 Y­le Uu­ti­set 22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 Ho­ri­sont­ti Kirkon "eduskunnan" kausi päättyy - mitkä olivat suurimmat voitot ja tappiot? Sa­ri Val­to Yhteys henkimaailmaan on Anuirmelille arkipäiväistä Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa nukketeatteritaiteilija Aapo Revon elämästä Saa­men tyt­tä­ret ei­vät tai­vu Saa­me­lais­ten e­lä­män­ta­pa ja kult­tuu­ri o­vat vaa­ras­sa ka­do­ta lä­hi­vuo­si­kym­me­ni­nä. Kal­le Haa­ta­nen Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pa­has­ta. 22.05 A­va­ruus­ro­mua Tämänhän ymmärtää jopa nelivuotias lapsikin! Ha­ke­kaa tän­ne jos­ta­kin ne­li­vuo­tias lap­si, mi­nä en ym­mär­rä täs­tä yh­tään mi­tään!
22.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras 22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi Ää­ni­ta­ri­na
23.00 Har­tau­det Ta­ri­na­tar­ha Tarinoiden yö Ta­ri­noi­den yös­sä uu­si­taan aiem­min lä­he­tet­ty­jä Ta­ri­na­tar­ho­ja. 1. Alp­hon­se Dau­det: Mes­ta­ri Cor­nil­len sa­lai­suus, lu­ki­ja­na Ja­ri Au­la, toim. Sal­la Ma­tu­siak 2. Ju­ha­ni A­ho: O­man on­nen­sa sep­pä ja Pie­neh­kö, pyö­reä, peh­meäh­kö, lu­ki­ja­na Maa­ria Hol­ma, toim. Jou­ni Kent­tä­mies 3. Guy de Mau­pas­sant: Ka­tu­mus ja On­ni, lu­ki­joi­na Ju­ha Sa­lo­maa ja Maa­ria Hol­ma, toim.
23.10 Yök­las­si­nen Häämusiikkia Giu­lia­ni: Kuu­si muun­nel­maa viu­lul­le ja ki­ta­ral­le (Erk­ki Pa­lo­la ja Ilk­ka Vir­ta). 23:23 Reic­he­nauer: Kon­sert­to fa­go­til­le, o­boel­le, jou­sil­le ja con­ti­nuol­le B-duu­ri (Ser­gio Az­zo­li­ni, ba­rok­ki­fa­got­ti, ja Xe­nia Löff­ler, ba­rok­kio­boe, se­kä Col­le­gium 1704/Vác­lav Luks). Y­le K­las­si­nen Yöklassinen 23.10 Y­le K­las­si­nen Yöklassinen B­rahms: Un­ka­ri­lai­sia tans­se­ja (Leip­zi­gin Ge­wand­haus-ork./Kurt Ma­sur). 00:03 Ro­sier: Sar­ja kol­mel­le viu­lul­le (John Hol­lo­way, S­tan­ley Ric­hie ja And­rew Man­ze, ba­rok­ki­viu­lu). 00:11 D­vo­rák: Sin­fo­ni­sia muun­nel­mia (P­hi­la­delp­hian ork./Wolf­gang Sa­wal­lisch). 00:32 Eg­gert: Jou­sik­var­tet­to c-mol­li (Sa­lo­mon-k­var­tet­ti). 01:02 Cor­nysh: Sal­ve re­gi­na (Ter­ve, ku­nin­ga­tar) (T­he Tal­lis Sc­ho­lars/Pe­ter P­hil­lips). 01:17 Le­keu: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le G-duu­ri (Art­hur G­ru­miaux ja Ric­car­do Cas­tag­no­ne). 01:53 Tu­ri­na: Pia­not­rio n:o 2 h-mol­li (S­to­rio­ni-t­rio). 02:09 Rah­ma­ni­nov: Mo­ments mu­si­caux (Mar­ko Mus­to­nen, pia­no). 02:36 J.S.
0
02.30 Y­le K­las­si­nen
3