Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46 Kanava Suora
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
6
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
Brahmsin Magelone-lauluja Puc­ci­ni: La Bo­hème, oop­pe­ra (Jus­si Björling,..
06.15 Hartaudet
06.25 Aamusoitto
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
06.56 Päi­vän mietelause
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Piispa Kaarlo Kallialan musiikkivalinnat
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.05 Aamusoitto
Pyhäinpäivän aamusoitto J. S...
07.15 Hartaudet
07.29 Yk­si on hy­vää seuraa
07.30 Ykkösaamu
07.58 Yk­si on hy­vää seuraa
08.00 Uutisohjelmia
08.10 Ykkösaamu
08.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa arkkipiispa Tapio Luoman elämästä
08.05 Nar­rin aamulaulu
Chevalier de Saint-Georges, jousen ja säilän virtuoosi
08.50 Mu­siik­kia parrasvaloista
9
09.00 Uutisohjelmia
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . . Muis­to­jen bu­le­var­dil­la soi­vat nos­tal­giaa kaih­ta­mat­ta ra­kas­te­tut iki­vih­reät klas­si­kot. (maa­nan­tai­sin, tors­tai­sin) (kes­ki­viik­koi­sin, jo­ka toi­nen per­jan­tai) (jo­ka toi­nen per­jan­tai) (jo­ka toi­nen tiis­tai) (jo­ka toi­nen tiis­tai) . Lauan­tai­sin kuul­laan Muis­to­jen bu­le­var­de­ja vuo­sien var­rel­ta. Yle Ra­dio 1 maa­nan­tais­ta lauan­tai­hin klo 9. 05 - 9.
09.05 Yk­kösmusiikkia
O Jesu Christ, meins Lebens Licht J. S. Bach: O Je­su Ch­rist, meins Le­bens Licht ...
09.05 Luomiskertomus
09.22 Mu­siik­kia van­has­ta Euroopasta
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
10.00: Saar­naa­ja­na ja li­tur­gi­na Tai­na Manninen...
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
09.55: Lahden Ristinkirkon kellot kutsuvat
10.00: Messu Lahden Ristinkirkosta Saar­naa­ja­na kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mäläinen...
11.00: Helluntaiherätyksen jumalanpalvelus Rauman Avainseurakunnasta
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Historian vaietut naiset
10.00 Sari Valto
Nyt on oikea aika puhua kuolemasta Elä­mä on hen­gen­vaarallista...
10.00 Brysselin kone
Toimittajana Maija Elonheimo. Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
10.00 Mikä maksaa?
10.00 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta...
11.00 Välilevyjä
Jäähyväiset läheiselle
11.00 Kla­sariparatiisi
Requiem, joka melkein unohtui Re­quiem on muis­to­sä­vel­lys kuolleille...
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä...
11.00 Jour­na­listi Johanna
Onko ihminen sittenkin hyvä?
11.00 Nar­rin aamulaulu
Chevalier de Saint-Georges, jousen ja säilän virtuoosi
11.00 Kla­sariparatiisi
Requiem, joka melkein unohtui Re­quiem on muis­to­sä­vel­lys kuolleille...
11.40 Luomiskertomus
11.57 Päi­vän mietelause
12
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Uutisohjelmia
12.10 Pom­min varjossa
12.10 Tiedeykkönen
Kynnysarvoja,..
12.10 Unoh­det­tu Pohjois-Kypros
Pakolaisena omassa maassaan
12.10 Ha­vain­to­ja ihmisestä
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Horisontti
Ohjelma uskonnoista ja elämänkatsomuksista.
12.30 Aris­to­te­leen kantapää
12.50 Kuu­lut­tajan vieras
12.55 Äänitarina
12.50 Kuu­lut­tajan vieras
13.00 Klas­sista kahteen
ma: Lyyrinen alkusoitto
ti: Lauluja rakkaudesta ja kahvista Sa­tie: Je te veux (La­mou­reux-ork. ...
ke: Pohjoismaisia säveliä Wi­rén: Pia­not­rio n:o 1. (Trio Ani­ma Mundi) ...
to: Kuningas vastoin tahtoaan Ros­si­ni: Al­ku­soit­to oopp. Se­miramide ...
pe: Lempi on kuin tuuli Le Beau: Ga­vot­ti pia­nol­le f-mol­li (Ana-Ma­ri­ja Markovina) ...
la: Veljen haudalla Ma­de­to­ja: Py­hä, py­hä, py­hä, au­tuaat ne kantaa ...
su: Helkyttäkää harpun kieliä Ro­ta: Imp­rov­vi­so (Gi­don Kre­mer, viulu,..
14.00 Mu­siikkistudio
Musta sunnuntai
14.00 Uudet levyt
Pianismia à la Grimaud, Gouin ja Lawson sekä 120-vuotias Uuno Klami
14.00 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
Puccinia Münchenissä ja Panufnikia Lontoossa
14.00 Rii­kan tähtitarha
Vieraana laulaja, säveltäjä ja sanoittaja Selma Savolainen
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Piispa Kaarlo Kallialan musiikkivalinnat
14.00 Välilevyjä
Jäähyväiset läheiselle Kun sä­vel­tä­jä sä­vel­tää mu­siik­kia kuol­leen lä­hio­mai­sen­sa muistolle,..
14.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä...
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet kes­kus­te­lus­sa ei­kä klas­sik­ko­ja­kaan unoh­de­ta. Kult­tuu­riyk­kö­nen suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle Ra­dio 1:ssä maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 15. 02 - 15. 55. Kes­ki­viik­koi­sin suo­ra lä­he­tys Hel­sin­gin Mu­siik­ki­ta­los­ta. Twit­ter: @kul­tyk­ko­nen Pa­lau­te, vin­kit: kult­tuu­riykkonen@yle.
15.00 Maa­ta etsimässä 2
15.00 Fi­lo­so­fien rakkaustarinat
Heloise
15.24 Etnohetki
15.30 Mo­net ovat mi­nulta kysyneet
15.50 Ei­lisen ääni
15.55 Yle News
16.00 Uutisohjelmia
16.10 Fau­nin iltapäivä
Per­jan­tai­sin oh­jel­mas­sa soi­vat kuun­te­li­joi­den toi­veet. Toi­vei­ta voi lä­het­tää osoit­tee­seen fau­nin. il­ta­pai­va@yle. fi.
ma: Serenadi saavuttamattomalle kaunottarelle
ti: Mona Lisan gavotti Sup­pé: Al­ku­soitto oper...
ke: Tirlir
to: Vesiputouksen kaikuja
pe: Kuuntelijoiden toivemusiikkia
la: Vainajien muistopäivä ja Halloween
su: Elviran cavatina
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Eu­roopan valot
Ah quelle belle soire 1. Iri­na Björk­lund:Ah quel­le bel­le soiree 2...
17.10 Mo­net ovat mi­nulta kysyneet
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 Kau­pun­ki­kult­tuu­rin käsikirja
17.10 Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siikkiohjelma
Paikallista musiikkia sieltä jostakin. Pe­rin­ne­poh­jais­ta pop­musiikkia,..
17.10 Ki­veen hakatut
17.10 Jour­na­listi Johanna
Onko ihminen sittenkin hyvä? Ih­mi­sen pa­huus on kult­tuu­rim­me pe­rustarina...
17.30 Maa­ta etsimässä 2
17.35 Ai­he, jo­ka ei jätä rauhaan
Maria Veijalainen, Elina Reenkola ja paha, hyvä kateus
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Tuuli Saksalan Keidas Toi­mit­ta­ja­na Tuu­li Sak­sa­la. Kei­das on koh­tauspaikka,..
17.50 Etnohetki
17.50 Mu­siik­kia parrasvaloista
18
18.00 Romano mirits
18.00 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.00 Ra­dio Variaatio
Seksittömät Osa ih­mi­sis­tä ei har­ras­ta seksiä...
18.10 Äänitarina
18.15 Yle Uu­di­zet karjalakse
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­simässä 10
18.30 Har­tai­ta säveliä
18.44 Etnohetki
18.50 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
18.50 Hartaudet
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Venetsia
Mitä jos iso-isäsi olisikin juutalainen? Tai mus­li­mi? Muut­tuuko jokin,..
19.02 RSO Mu­siikkitalossa
Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Ka­ri­ta Mat­ti­la, sop­raa­no. - Igor St­ra­vins­ky: Sin­fo­nioi­ta pu­hal­ti­mil­le Ric­hard Wag­ner: We­sen­donck-laulut...
19.02 Konsertteja
Euroradiokonsertissa Berliinin saksalainen sinfoniaorkesteri Joht. Ro­bin Tic­cia­ti, sol. An­toi­ne Ta­mes­tit, alt­to­viu­lu. - Kurt Weill: Sar­ja mu­si­kaa­lis­ta La­dy in the dark. Béla Bar­tók: Kon­sert­to alt­to­viu­lul­le ja or­kesterille...
19.02 Konsertteja
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti - Rakastava Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­ri, joht. Su­san­na Mälk­ki Xa­vi Cas­tel­ló Aràndiga,..
19.02 Musiikkia
19.02 Sä­vel on vapaa
Kirkkomusiikin ja hengellisen musiikin sävel on vapaa / 09 - 144 800 Juon­ta­ji­na. . . Oh­jel­man suun­nit­te­lus­ta vas­taa. . . Jo 50 vuot­ta kuun­te­li­joi­den toi­vei­ta to­teut­ta­nut klas­sik­ko-oh­jel­ma. Toi­ve­kon­ser­tin pu­he­lin­lin­jat au­kea­vat lauan­tai­sin klo 18. 00 ja oman toi­veen voi ker­toa nu­me­roon (09) 144800. Toi­vei­ta voit lä­het­tää myös säh­kö­pos­til­la: sa­vel. va­paa@yle. fi, mu­kaan tar­kat tie­dot mu­siik­ki­toi­vees­ta, se­kä toi­vo­jan ni­mi ja pu­helinnumero.
19.02 Jazzklubi
19.02: Tampere Jazz Happening Special! Toimittajina Juhani Kansi ja Markus Partanen.
20.00: Jazzklubin illan keikka
19.30 En­nen il­lan konserttia
20.00 Et­nokonsertteja
Tunnelmia Itä-Euroopasta eli konsertissa Tautumeitas, Volosi ja Marta Sebestyen Et­no­kon­ser­tis­sa kuul­laan tä­nään mu­siik­kia Lat­vias­ta, Puo­las­ta ja Un­ka­ris­ta, kun kon­sert­ti­la­val­le nou­see mai­den kiin­nos­ta­vim­pia tai­teilijoita...
20.00 Konsertteja
Radion sinfoniaorkesterin konsertissa pianisti Pjotr Anderszewski Tar­mo Pel­to­kos­ki, ka­pel­li­mes­ta­ri Pjotr And­reszewski,..
20.30 Van­ho­ja säveliä
20.45 Vie­lä ker­ran Ka­rita Mattila!
21
21.00 Epäi­lyt­tävän uutta
Kaiken takana on ihminen Oh­jel­mas­sa kuul­laan ih­mi­sen ai­kaan­saannoksia,..
21.00 Mu­siik­kia kon­ser­tin jälkeen
21.15 Mu­siik­kia kon­ser­tin jälkeen
21.40 Kau­pun­ki­kult­tuu­rin käsikirja
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Horisontti
Uusi testamentti käännettiin nykykielelle - mikä muuttui?
22.05 Sari Valto
Nyt on oikea aika puhua kuolemasta Elä­mä on hen­gen­vaarallista...
22.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa puhetaidon opettaja Marsa Bäckin elämästä Puhuminen,..
22.05 Ra­dio Va­riaa­tio: Nuo­ruu­den jälkeen
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Historian vaietut naiset Kai­ken ta­ka­na on nai­nen. Näin sa­not­tiin van­has­sa maailmassa,..
22.05 Epäi­lyt­tävän uutta
Kaiken takana on ihminen Oh­jel­mas­sa kuul­laan ih­mi­sen ai­kaan­saan­nok­sia, kun soi­vaan muo­toon ta­ri­noi­tu­vat kes­ki­luok­kaistuminen,..
22.50 Kuu­lut­tajan vieras
22.50 Kuuntelijaklubi
22.55 Äänitarina
23.00 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
23.00 Hartaudet
23.02 Tarinatarha
. . Luet­tu kir­jal­li­suus ja mu­siik­ki kul­ke­vat yh­des­sä lä­pi oh­jel­man ja vie­vät mi­tä eri­lai­sim­piin paik­koi­hin ja tunnelmiin.
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
. . . . . . . . . Klas­sis­ta mu­siik­kia. Yle Klas­si­sen ja Yle Ra­dio 1:n Yök­las­si­nen. Tuot­ta­ja on Ja­ri Rantschukoff.
ma: Heino Ellerin viulukonsertto h-molli
ti: Schubertin Schwanengesang (Joutsenlaulu) Ra­meau: Sar­ja oopp. Acan­te et Céphi­se (18. vuo­si­sa­dan ork. 23:44 W. A. Mo­zart: Da­vid­de pe­ni­ten­te (Daa­vi­din ka­tu­mus) 00:30 Te­le­mann: Kvar­tet­to nok­ka­hui­lul­le, kah­del­le viu­lul­le ja con­ti­nuol­le g-mol­li (Ka­ma­ri­kon­sert­to) 00:42 J. S...
ke: J.S. Bachin sonaatteja viululle ja kosketinsoittimelle Kraus: Kon­sert­to alt­to­viu­lul­le, sel­lol­le ja or­kes­te­ril­le G-duu­ri (Da­vid Aa­ron Car­pen­ter ja Riit­ta Pe­so­la se­kä Ta­pio­la Sin­fo­niet­ta) 23:34 Sc­hu­bert: Sin­fo­nia n:o 1 D-duu­ri 00:02 Rejc­ha: 34 ety­diä fu­gan ta­paan (Ivan Ilic, piano)..
to: Leonid Kogan ja Emil Gilels soittavat Beethovenia Sch­re­ker: Ro­man­tisc­he Sui­te (Ro­mant­ti­nen sar­ja) 23:39 Beet­ho­ven: So­naa­tit viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 3 Es-duu­ri, n:o 5 F-duu­ri (Ke­vät) ja n:o 9 A-duu­ri (Kreut­zer) (Leo­nid Ko­gan, viu­lu ja Emil Gi­lels, pia­no) 00:53 Fes­ca: Sep­tet­to n:o 1 c-mol­li op. 26 ..
pe: Brahmsin Magelone-lauluja Puc­ci­ni: La Bo­hème, oop­pe­ra (Jus­si Björ­ling, te­no­ri, Vic­to­ria de los An­ge­les, sop­raa­no, Ro­bert Mer­rill, ba­ri­to­ni, John Rear­don, ba­ri­to­ni, Gior­gio Toz­zi, bas­so, Fer­nan­do Co­re­na, bas­so, Lu­ci­ne Ama­ra, sop­raa­no, ja Wil­liam Nahr, te­no­ri, se­kä Co­lum­bus- poi­ka­kuo­ro, RCA Vic­tor-kuo­ro ja ork...
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
Lumottu metsä Sjög­ren: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 2 e-mol­li (Per Enoks­son ja Kath­ryn Stott) . 23:44 M-A. Char­pen­tier: Sal­ve Re­gi­na . 23:53 Ge­mi­nia­ni: Lu­mot­tu met­sä, ba­let­ti­pan­to­mii­mi . 00:26 Beet­ho­ven: Pia­no­so­naat­ti n:o 4 Es-duu­ri (Fried­rich Gul­da) . 00:52 Fuchs: An­dan­te gra­zio­so ja Cap­ric­cio (Köl­nin ka­mariork. ...
0
02.35 Sy­ven­tä­vää klassista
3