Ohjelmakartta.fi
ma 9.12. ti 10.12. ke 11.12. to 12.12. pe 13.12. la 14.12. su 15.12.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Yök­las­si­nen
06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
06.15 Har­tau­det
06.25 Aa­mu­soit­to
06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa Päi­vän mie­te­lau­se Yk­si on hy­vää seu­raa
07.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu
07.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
07.15 Har­tau­det
07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa Aa­mu­soit­to
07.30 Yk­kö­saa­mu
07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Yk­kö­saa­mu SDP ja hallitus. Hallitus, al Hol ja oppositio. Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa tutkimusprofessori Antti Pentikäisen elämästä Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Daniil Shafran, sellonsoiton ainutlaatuinen aristokraatti
08.50 Lap­suu­den lau­lut
9 09.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di Soimebody's taken Maria away Erottamattomat Aika hyvä juttu Trust in me Kotiin kun saapuisin illoin Life is a song Luo­mis­ker­to­mus
09.25 Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3) Helsingin Kallion kirkon kellot kutsuvat Jumalanpalvelus Kallion kirkosta Helsingistä Ortodoksinen liturgia Pyhän apostoli Johannes Teologin kirkosta Porista
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja Lumihanki, kirves ja perhe Sa­ri Val­to Oikealla hetkellä toimimisen taito B­rys­se­lin ko­ne Minkälaiset pakolaisleirit olisivat tehokkain osa Afrikan pakolaistilanteen ratkaisua, Matti Kääriäinen? Mi­kä mak­saa? Bisnesenkelit Kal­le Haa­ta­nen Maailma Lännen hegemonian jälkeen E­lä­mä­ker­ran ta­ka­na Lauri Törni nautti sodasta
10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää
11.00 Vä­li­le­vy­jä Lisää parhaita päältä K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si Winterreise - Talvinen matka Ris­to ja Jen­ni py­hi­mys­ten jäl­jil­lä Risto ja Jenni ovat luutun ja lasitaiteen lumoissa Turun Pyhän Katariinan kirkossa Jour­na­lis­ti Jo­han­na Kuka on vastuussa jätteistä? Nar­rin aa­mu­lau­lu Narrin aamulaulu - Daniil Shafran, sellonsoiton ainutlaatuinen aristokraatti K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si Winterreise - Talvinen matka
11.40 Die­penb­rock: Kol­me bal­la­dia
11.55 Päi­vän mie­te­lau­se
12 12.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio 1 vas­taa Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä (x2) Euroradion joulukonsertti Wienissä Euroradion joulukonsertti Kööpenhaminassa
12.10 Ker­to­muk­sia sink­kuu­des­ta Poikamiesten rakkaussuhteita 1600-luvun Turussa Tie­deyk­kö­nen Tarunhohtoinen rauniokaupunki Petra - kuinka hiiltyneet papyrukset paljastivat salaisuutensa kerros kerrokselta Mar­kus Lei­ko­lan so­ta ja rau­ha Tulevaisuuden sodat ja rauhat: mitä tiedämme niistä nyt? Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä Tie­deyk­kö­nen Verkkoteorian mukaan olemme yhteydessä toisiimme 6 ihmisen kautta - teoria sai alkunsa Königsbergin siltaongelmasta Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
12.35 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta 12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa
13.00 K­las­sis­ta kah­teen Pieni tanssisarja Offertorium kahdesta ranskalaisesta joululaulusta Marionetin surumarssi Andalusian muistoja Francis Poulencin Neljä joulunajan motettia Ta­sa­val­lan p­re­si­den­tin ky­se­ly­tun­ti Ta­sa­val­lan p­re­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö vas­taa ky­sy­myk­siin ja kes­kus­te­lee kuun­te­li­joi­den kans­sa suo­ras­sa ra­dio­lä­he­tyk­ses­sä.
14.00 Mu­siik­kis­tu­dio Suomalaisen musiikin iltapäivä Uu­det le­vyt Heijastuksia ja takaumia Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la Pärtiä Verbier'ssä ja Schubertia Münchenissä Rii­kan täh­ti­tar­ha Harpisti Katri Tikka - harvinaisen soittimen taitaja Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu Musiikkivieraan valinnat Vä­li­le­vy­jä Lisää parhaita päältä E­del­li­sen vii­kon Vä­li­le­vyis­sä tar­jot­tiin vink­ke­jä sii­tä, mis­tä kan­nat­taa et­siä la­jin­sa pa­ras­ta mu­siik­kia. Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä Euroradion joulukonsertti Tartossa
15 15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen Näin tietovuodoista tehdään skuuppeja - politiikan toimittajat kertovat Trivial Pursuit voitetaan varmimmin pänttäämällä ja painotetulla nopalla - mutta miten häviät tyylikkäästi? Mestarirumpali Teppo Mäkynen uskoi musiikissa koulun sijaan katukulttuuriin Marisha Rasi-Koskinen: Auringon pimeä puoli Kulttuuriykkösen kisastudiossa vakiovieraina Kari Enqvist, Mari Pantsar ja Sami Kuusela Ka­ma­la luon­to Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä Euroradion joulukonsertti Helsingissä
15.20 Et­no­het­ki
15.30 Se­mant­tis­ta hä­lyä - tois­tem­me ym­mär­tä­mi­sen his­to­riaa
15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se
15.55 Y­le News
16.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä Euroradion joulukonsertti Reykjavikissa Va­loa ja ää­niä Sc­ho­la can­to­rum Reyk­ja­vi­cen­sis, joht.
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä Kaunehin maa Joulun muisto Merry Christmas Mr. Lawrence Let it snow Kuuntelijoiden toivemusiikkia Ruokopillien tanssi
17.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
17.10 Eu­roo­pan va­lot Telstar Toi­mit­ta­ja­na Pa­si Hiih­to­la. Se­mant­tis­ta hä­lyä - tois­tem­me ym­mär­tä­mi­sen his­to­riaa A­ris­to­te­leen kan­ta­pää 8 k­la­sa­ria Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma Paikallista musiikkia sieltä jostakin. Ra­dio­teat­te­ri Hirvimetsä. Jos­sa­kin Kai­nuun kor­ves­sa i­sä vie poi­kan­sa en­sim­mäis­tä ker­taa hir­vi­met­säl­le.
17.15 Ker­to­muk­sia sink­kuu­des­ta Poikamiesten rakkaussuhteita 1600-luvun Turussa 1600-lu­vun Suo­mes­sa o­pis­ke­li­joi­den seu­rus­te­lu­suh­teet o­li­vat han­ka­lia.
17.30 Ka­ma­la luon­to Luo­mis­ker­to­mus Kei­das Vieraana Etnogaala-ehdokas Juurakko Kei­taan vie­raa­na on yk­si vuo­den 2020 Et­no­gaa­lan ar­tis­tieh­dok­kais­ta e­li yh­tye ni­mel­tään Juu­rak­ko.
17.50 Et­no­het­ki Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää Nuoret vaativat demokratiaa Irakiin 17.50 Kään­ne
18 18.00 Ro­ma­no mi­rits 18.00 Har­tau­det Rou­va Pe­lu­ri Kios­keil­la, ruo­ka­kau­pois­sa ja huol­toa­se­mil­la väl­keh­ti­vät he­del­mä­pe­lit ei­vät o­le har­mi­ton­ta viih­det­tä, vaan ne tu­hoa­vat mo­nen suo­ma­lai­sen e­lä­män.
18.10 Ää­ni­ta­ri­na Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt o­vat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 läh­tien.
18.15 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 8
18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä
18.40 Et­no­het­ki Intialainen kansansäv.
18.50 Har­tau­det
19.00 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä Jouluinen yhteislauluilta Musiikkitalossa Ter­ve­tu­loa lau­la­maan jou­lu­lau­lu­ja! Mu­siik­ki­ta­lon jou­luis­ten yh­teis­lau­lu­jen koos­tuu niin kai­kil­le tu­tuis­ta k­las­si­kois­ta kuin mo­der­nim­mis­ta jou­lu­lau­luis­ta­kin, mut­ta yk­si mi­kä py­syy on yh­teis­lau­lun rie­mu! Kon­sert­te­ja (x2) RSO-festivaali Magnus Lindberg: Christoph Willibald Gluckin ooppera Orfeus ja Eurydike Puhaltimien harmoniaa Kon­sert­te­ja Baritoni Gerald Finley solistina RSO:n syyskauden päätösillassa Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri Ka­pel­li­mes­ta­ri Han­nu Lin­tu Ge­rald Fin­ley, ba­ri­to­ni Pe­ter Lie­ber­son: Songs of Lo­ve and Sor­row, lau­lu­sar­ja An­ton B­ruck­ner: Sin­fo­nia n­ro 9 d-mol­li - Suo­ran lä­he­tyk­sen Mu­siik­ki­ta­los­ta toi­mit­taa Lot­ta E­ma­nuels­son. Kon­sert­te­ja Emil Holmström & Tuuli Lindeberg: Clara ja Robert Schumann Kon­sert­ti kuu­luu Hel­sin­ki-Bö­sen­dor­fer-1880 -kon­sert­ti­sar­jaan, jos­sa e­si­te­tään mer­kit­tä­vää 1800-lu­vun oh­jel­mis­toa a­jan­mu­kai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä a­jan­mu­kai­sin soit­ti­min. Kon­sert­te­ja Helsingin kaupunginorkesterin konsertti - Voci Gioacc­hi­no Ros­si­ni: Se­mi­ra­mi­de, al­ku­soit­to. Lu­cia­no Be­rio: Vo­ci alt­to­viu­lul­le ja kah­del­le soi­tin­ryh­mäl­le. Ser­gei Pr­kof­jev: Sin­fo­nia n­ro 5 B-duu­ri. (Gem­ma New, ka­pel­li­mes­ta­ri, An­toi­ne Ta­mes­tit, alt­to­viu­lu). Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja Lumihanki, kirves ja perhe Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta on Suo­mes­sa y­leis­tä. Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä (x2) Euroradion joulukonsertti Sofiassa Euroradion joulukonsertti Ljubljanassa
19.55 Oop­pe­ra Oopperailta: Patarouva New Yorkin Metropolitanista Oop­pe­ran vä­lia­jal­la Ris­to Nor­dell kes­kus­te­lee il­lan teok­ses­ta ja sen e­si­tyk­ses­tä Er­ja Wi­me­rin ja Lii­sa­mai­ja Haut­sa­lon kans­sa. Pa­ta­rou­van ta­pah­tu­mat: I näy­tös, 1.koh­taus Pa­ta­rou­van ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat 1700-lu­vun lo­pun Pie­ta­riin. Var­hai­nen ke­vät­päi­vä on kirk­kaan au­rin­koi­nen. Ke­sä­puis­to on täyt­ty­nyt kä­ve­li­jöis­tä ja leik­ki­vis­tä lap­sis­ta. Kak­si so­ti­las­ta, Tše­ka­lins­ki ja Su­rin, va­lit­te­le­vat huo­noa pe­lion­neaan. K­rei­vi Toms­kin seu­ras­sa saa­pu­va Her­man ker­too i­has­tu­neen­sa tun­te­mat­to­maan nei­toon. He koh­taa­vat ruh­ti­nas Je­lets­kin. Tä­mä ker­too kih­lau­tu­neen­sa Li­san kans­sa, jo­ka on kuu­lui­san uh­ka­pe­lu­rin ja "Mos­ko­van Ve­nuk­se­na" tun­ne­tun van­han k­rei­vit­tä­ren lap­sen­lap­si.
20.15 Tauon paik­ka Ta­ri­na ker­too po­lii­si­par­tion kii­rei­ses­tä työ­päi­väs­tä.
20.35 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Borodin-kvartetin äänityksiä Ts­hai­kovs­ki: An­dan­te can­ta­bi­le. Haydn: Jou­sik­var­tet­to n­ro 42 D-duu­ri. Ts­hai­kovs­ki: Las­ten al­bu­mi. Bo­ro­din: Jou­sik­var­tet­to n­ro 2 D-duu­ri. Bo­ro­din: Se­re­na­di es­pan­ja­lai­seen ta­paan.
20.45 Ar­kis­to Arkisto: Parempi pyy pivossa - Jari Aula kertoo böömiläisestä olutkulttuurista
21 21.00 Sy­dän­juu­ril­la Sydänjuurilla: Kellopeli XII Vii­meis­tä vie­dään Kel­lo­pe­li-sar­jas­sa, jo­ka al­koi tam­mi­kuus­sa soo­lois­ta ja päät­tyy nyt 12-hen­kis­ten kan­san­mu­siik­ki­ko­koon­pa­no­jen soit­tei­siin. Ää­ni­ver­su­mi Soliloque Ää­ni­ver­su­mi: So­li­lo­que Tai­de­teok­sen te­ke­mi­nen on yk­sin­pu­he­lua. Teos et­si­tään e­siin a­li­ta­jun­nan mul­las­ta, ei­kä kaik­kia a­ja­tuk­sia tun­nis­ta tai­tei­li­ja it­se­kään. 21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Perjantain musiikkituokio 21.00 Jou­lui­sia sä­ve­liä Ra­dio 1:s­tä Euroradion joulukonsertti Madridissa Es­pan­jan ra­dion kuo­ro ja jä­se­niä ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ris­ta, joht.
21.15 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit On ruusu puhjennunna - jouluista musiikkia Ra­dion ka­ma­ri­kuo­ro, joht. Ti­mo Nuo­ran­ne.
21.35 8 k­la­sa­ria 8 klasaria: Claude Debussyn Faunin iltapäivä
22.00 Y­le Uu­ti­set 22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 Ho­ri­sont­ti Joulu on hyväntekemisen sesonkia - kuka saa suomalaisten avun? Sa­ri Val­to Oikealla hetkellä toimimisen taito O­let­ko aa­mu­virk­ku vai yö­kuk­ku­ja? To­den­nä­köi­ses­ti et o­le kum­pi­kaan. Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyyn elämästä Maail­mal­le u­noh­tu­neet van­huk­set Mo­ni maail­mal­la va­ki­tui­ses­ti a­su­va suo­ma­lais­van­hus koh­taa e­lä­män­sä lo­pun yk­sin ja sai­raa­na kau­ka­na ko­toa. Kal­le Haa­ta­nen Maailma Lännen hegemonian jälkeen Maail­man­po­li­tii­kas­sa on ta­pah­tu­nut 2010-lu­vul­la suu­ria muu­tok­sia. 22.05 A­va­ruus­ro­mua Koneilla, prosesseilla, härveleillä ja softalla! O­let­ko kuul­lut soit­ti­mes­ta ni­mel­tä Ven­tor­ga­no? Tai lait­tees­ta ni­mel­tä Or­ga­nel­le?
22.50 Kään­ne 22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi
22.55 Ää­ni­ta­ri­na
23.00 Har­tau­det
23.10 Yök­las­si­nen Apostolien rakkaudenateria Laulu maasta Satamia Kairon hanhi Don Carlos -ooppera 23.10 Yök­las­si­nen Kunnianosoitus Federico Garcia Lorcalle Baul­de­weyn: Mis­sa In­vio­la­ta in­teg­ra et cas­ta es (Beau­ty Farm). 23:38 Leb­run: O­boe­kon­sert­to n:o 3 C-duu­ri (Bart Sch­nee­mann ja A­lan­ko­mai­den ra­dion ka­ma­riork./Jan Wil­lem de V­riend). 23:59 Ber­wald: O­sia oopp. D­rott­nin­gen av Gol­con­da (Mal­mön oop­pe­raork./Nik­las Wil­lén). 00:18 Rah­ma­ni­nov: Pia­not­rio n:o 2 d-mol­li (T­rio élégia­que n:o 2) (Gi­don K­re­mer, viu­lu, Gied­ré Dir­va­naus­kai­té, sel­lo, ja Da­niil T­ri­fo­nov, pia­no). 01:08 Do­ni­zet­ti: Ba­let­ti­mu­siik­kia oopp. Les Mar­tyrs (P­hil­har­mo­nia -ork./An­to­nio de Al­mei­da). 01:24 C­le­men­ti: Pia­no­so­naat­te­ja (V­la­di­mir Ho­ro­witz). 02:34 Si­be­lius: Sin­fo­nia n:o 5 Es-duu­ri (R­SO/Sa­ka­ri O­ra­mo).
23.55 Yök­las­si­nen Lullyn hauta Com­père: Se­ray je vost­re mieulx a­mée (Or­lan­do Con­sort). 00:03 Sa­lie­ri: Sar­ja oopp. Pal­mi­ra, re­gi­na di Per­sia (Pal­my­ra, Per­sian ku­nin­ga­tar) tee­mois­ta (Con­sor­tium C­las­si­cum /Die­ter K­löc­ker, k­la­ri­net­ti). 00:22 B­ru­net­ti: Sin­fo­nia n:o 36 A-duu­ri (Con­cer­to Köln). 00:49 Mo­li­no: Ki­ta­ra­kon­sert­to e-mol­li (Pe­pe Ro­me­ro ja A­ca­de­my of St. Mar­tin-in-t­he-Fields/Io­na B­rown). 01:14 D­vo­rák: Sin­fo­nia n:o 2 B-duu­ri (Deutsc­he Ra­dio P­hil­har­mo­nie/Pie­ta­ri In­ki­nen). 02:06 Hei­ni­nen: So­naat­ti viu­lul­le ja pia­nol­le n:o 1 (Bos­ton-so­naat­ti) (Kai­ja Saa­ri­ket­tu ja Ju­ha­ni La­gers­petz).
0
3