Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11 Kanava Suora
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
6
06.00 Uutisohjelmia
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
Esa-Pekka Salosen Wing on Wing W. A. Mo­zart: Jou­sik­var­tet­to n:o 14 G-duuri ..
06.15 Hartaudet
06.25 Aamusoitto
06.59 Yk­si on hy­vää seuraa
07.00 Uutisohjelmia
07.02 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Viuluprofessorin valinnat – Kaija Saarikettu
07.10 Har­tai­ta säveliä
07.15 Hartaudet
07.29 Yk­si on hy­vää seuraa
07.25 Aamusoitto
Satakieli ja Mustarastas
07.30 Ykkösaamu
07.59 Yk­si on hy­vää seuraa
08.00 Uutisohjelmia
08.10 Ykkösaamu
ma: Työllisyyden suuri kuntakokeilu alkaa.
ti: Kokoomuksen tila ja lähestyvät kuntavaalit.
ke: Ko­ro­na­miet­teet ra­jois­ta, ra­vin­to­lois­ta ja laeis­ta Lapista,..
to: Bellingcat - salaliittoja paljastamassa.
08.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa näyttelijä Mari Turusen elämästä
08.05 Nar­rin aamulaulu
Saavu kaunis kassapääni
9
09.00 Uutisohjelmia
09.05 Muis­to­jen bulevardi
. . . . . . . Muis­to­jen bu­le­var­dil­la soi­vat nos­tal­giaa kaih­ta­mat­ta ra­kas­te­tut iki­vih­reät klas­si­kot. (maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin) (tiis­tai­sin) (kes­ki­viik­koi­sin) (jo­ka toi­nen per­jan­tai) . Lauan­tai­sin kuul­laan Muis­to­jen bu­le­var­de­ja vuo­sien var­rel­ta. Oh­jel­man tuot­taa An­ni­na Aho. Yle Ra­dio 1 maa­nan­tais­ta lauan­tai­hin klo 9. 05 - 9. 58.
09.05 Eu­roo­pan kon­serttilavoilla
1...
10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Suomalainen korruptio
10.00 Sari Valto
Joutua vai päästä eläkkeelle? ”Iha­naa pääs­tä eläkkeelle!..
10.00 Brysselin kone
Haluavatko kunnat EU:lta mitään muuta,..
10.00 Mikä maksaa?
Mitä tekee VATT?
10.00 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta...
10.00 Kla­sariparatiisi
Fanny Mendelssohn-Hensel, sukupuolensa koriste "Hy­vin ys­tä­väl­li­ses­ti ku­nin­ga­tar Vic­to­ria suostui,..
10.00 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set radiossa
00. Or­to­dok­si­nen li­tur­gia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00. Va­pai­den kirk­ko­jen tai ka­to­li­sen kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia jo­ka toi­nen sun­nun­tai klo 11. 00.
11.00 Välilevyjä
Viulun soittamisen samanlaisuudesta
11.00 Kla­sariparatiisi
Fanny Mendelssohn-Hensel, sukupuolensa koriste
11.00 Riston Valinta
Ris­to Nor­del­lin pu­het­ta ja mu­siik­kia asias­ta ja asian vierestä...
11.00 Uudet levyt
Baltian seuraava trendisäveltäjä!?
11.00 Nar­rin aamulaulu
Saavu kaunis kassapääni
11.00 Hy­vät, pa­hat ajattelijat
11.35 Tut­ki­mus­mat­ka so­tapropagandaan
11.57 Päi­vän mietelause
11.57 Päi­vän mietelause
12
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Uutisohjelmia
12.10 Suo, kuokka ja eines
Kun Suomi oli maatalouden mahtimaa
12.10 Pie­leen men­nyt historia
12.10 Jour­na­listi Johanna
Onko sisarusta pakko sietää?
12.10 Ha­vain­to­ja ihmisestä
12.10 Tiedeykkönen
12.05 Maail­man­po­li­tii­kan arkipäivää
12.05 Horisontti
Naisten kasvot kirkon johdossa
12.30 Mo­niää­ni­nen Eurooppa
12.45 Ei­lisen ääni
12.40 Kuuntelijaklubi
12.50 Yk­si on hy­vää seuraa
12.50 Kuu­lut­tajan vieras
12.50 Äänitarina
12.50 Kuu­lut­tajan vieras
13.00 Klas­sinen kattaus
. . Kat­tauk­ses­ta löy­tyy nau­tit­ta­vaa ai­na ly­hyis­tä vo­kaa­li- ja inst­ru­men­taa­li­teok­sis­ta pi­dem­piin sä­vel­lyk­siin. Jo­kai­nen kat­taus on mu­siik­ki­toi­mit­ta­jan kä­si­työ­nä val­mis­ta­ma juu­ri Sinulle.
ma: New York, New York
ti: Daniil Trifonov soittaa Skrjabinin Pianokonserton Mo­re­no Tor­ro­ba: So­na­tii­ni ki­ta­ral­le A-duu­ri (Os­mo Pal­mu) Tu­ri­na: Pia­not­rio n:o 2 h-molli ..
ke: Beethoven ja Sterkel Grétry: Hui­lu­kon­sert­to C-duu­ri (Marc Grau­wels ja Eu­roo­pan Unio­nin ka­ma­riork. Do­ni­zet­ti: Lin­dan re­sit. ja aaria oopp...
to: Vanhassa vara parempi - renessanssin ja barokin ajan musiikkia Pa­lest­ri­na: Mis­sa bre­vis Jac­quet de la Guer­re: Jef­ta, kan­taat­ti n:o 5 ..
pe: Neljä laulua Shakespearen runoihin Hän­del: Sar­ja cem­ba­lol­le n:o 5 E-duu­ri (Li­sa Smir­no­va, piano)..
13.00 Klas­sinen kattaus
. . . . . Kat­tauk­ses­ta löy­tyy nau­tit­ta­vaa ai­na ly­hyis­tä vo­kaa­li- ja inst­ru­men­taa­li­teok­sis­ta pi­dem­piin sä­vel­lyk­siin. Jo­kai­nen kat­taus on mu­siik­ki­toi­mit­ta­jan kä­si­työ­nä val­mis­ta­ma juu­ri Sinulle.
14.00 Näis­tä le­vyis­tä en luovu
Viuluprofessorin valinnat – Kaija Saarikettu
15
15.02 Kult­tuuriykkönen
Kiin­nos­ta­vim­mat vie­raat ja kult­tuu­rin ajan­koh­tai­sai­heet kes­kus­te­lus­sa ei­kä klas­sik­ko­ja­kaan unoh­de­ta. Kult­tuu­riyk­kö­nen suo­ra­na lä­he­tyk­se­nä Yle Ra­dio 1:ssä maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 15. 02 - 15. 55. Kes­ki­viik­koi­sin suo­ra lä­he­tys Hel­sin­gin Mu­siik­ki­ta­los­ta. Twit­ter: @kul­tyk­ko­nen Pa­lau­te, vin­kit: kult­tuu­riykkonen@yle.
15.00 Töis­sä täällä
15.00 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Pa­ra­tii­si­per­he - variaatioita
15.20 Yk­kösmusiikkia
15.30 Kir­joi­tuk­sia kung­fut­selaisuudesta
15.50 Ei­lisen ääni
15.55 Yle News
15.55 Yle News
16.00 Uutisohjelmia
16.10 Fau­nin iltapäivä
Per­jan­tai­sin oh­jel­mas­sa soi­vat kuun­te­li­joi­den toi­veet. Toi­vei­ta voi lä­het­tää osoit­tee­seen fau­nin. il­ta­pai­va@yle. fi.
ma: Maaliskuu ja Yön kirkkaus
ti: Energiavirta
ke: Kolmosia Sc­hu­bert: Kol­me sak­sa­lais­ta tanssia ..
to: Suurherttuan tanssi
pe: Kuuntelijoiden toivemusiikkia
la: Here, there and everywhere H. Sar­man­to (sov. A...
su: Hiljaisuuden ääniä
17.00 Uutisohjelmia
17.10 Eu­roopan valot
J'aime la vie 1. The Cou­sins: Ki­li-watch 2. Ur­ban Trad: Sanomi 3...
17.10 Tut­ki­mus­mat­ka so­tapropagandaan
17.10 Aris­to­te­leen kantapää
17.10 Mer­kil­liset muodot
17.10 Mielimaisema
Riikan mielimaisemassa nautitaan elokuvamusiikista
17.10 Suo, kuokka ja eines
Kun Suomi oli maatalouden mahtimaa
17.10 Luomiskertomus
17.30 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
17.35 Ti­mant­te­ja ja ruostetta
Sypressin varjossa Ca­ro­li­na: Se­gue o teu rumo...
17.30 Tuu­li Sak­salan keidas
Parasta maailmanmusiikkia eli maaliskuun 2021 World Music Chart Europe
17.35 Aris­to­te­leen kantapää
18
18.05 Romano mirits
18.01 Hartaudet
18.00 Do­ku­ment­ti: Tie ko­tiin - ro­ma­ni­nais­ten matkassa.
Dokumentissa kolme romaninaista kertoo elämästään.
18.10 Äänitarina
18.10 Lauan­tain toivotut levyt
Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt ovat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 lähtien...
18.15 Vii­kon luontoääni
18.15 Yle Uu­di­zet karjalakse
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­simässä 10
18.30 Har­tai­ta säveliä
Maa­nan­tai-il­tai­sin kuul­laan kuun­te­li­joi­den toi­ve­musiikkia...
18.50 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
18.50 Hartaudet
18.50 Mu­siikkikamari
19.02 Ra­dio­teat­te­ri esit­tää: Mus­tat morsiamet
19.02 Töis­sä täällä
19.02 Konsertteja
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti - Mälkki & Chase Su­san­na Mälk­ki, ka­pel­li­mes­ta­ri Claire Chase,..
19.02 Konsertteja
Tanskan kansallisen vokaaliyhtyeen konsertti: Lauluja mereltä
19.02 Iltasoitto
19.02: Musiikki
19.45: Ennen illan konserttia
19.02 Tekoälyilta
Yle Areenassa julkaistaan lauantaina 6. 3. kuun­nel­ma Pa­ra­tii­si­per­he - va­riaa­tioi­ta. Tä­mä on en­sim­mäi­nen jul­ki­nen tuo­tos Yle Draa­man ke­hi­tys- ja tut­ki­mus­hank­kees­sa Te­koä­ly­kuun­nel­ma. Hank­keen ai­hee­na on tut­kia ja ke­hit­tää te­koä­lyä draa­man kir­joit­ta­ja­na tai kir­joit­ta­jan apu­välineenä...
19.02 Jazzklubi
Jaz­zin uu­det le­vyt, jazz­ken­tän ajan­koh­tai­set asiat, huip­pu­kon­ser­tit ja eri­lai­set tee­maoh­jel­mat. Jo­ka sun­nun­tai kol­me eri settiä.
19.02: Klubi-isäntänä Juhani Kansi
20.00: Dave Brubeck Quartet Stockholm Jazz Festivalilla 2004
21.00: Free-jazz ja vapaa funk! Toi­mit­ta­ja­na To­pias Tiheäsalo.
19.20 Yk­kösmusiikkia
19.30 RSO Mu­siikkitalossa
Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. Han­nu Lin­tu, sol. Ol­li Mus­to­nen, pia­no. - Paul Hin­de­mith: Tee­ma ja muun­nel­mia nel­jän luon­ne­tyy­pin mu­kaan. Franz Sc­hu­bert: Sin­fo­nia nro 1 D-duu­ri. - Mu­siik­ki­ta­lossa 13. 1.
20.00 Keinuva talo
Puhtia ja voimavirtaa saa tankata tästä Slo­va­rit jä­te­tään sik­seen täs­sä jaksossa...
20.00 Konsertteja
Radion sinfoniaorkesterin konsertti Joht. Erk­ki La­son­pa­lo, sol. Lil­ja Haa­tai­nen, viu­lu, Ilo­na Tur­ria­go, trum­pet­ti, Ven­la Lah­ti, kontrabasso,..
20.10 Iltasoitto
20.25 Iltasoitto
Narita: Merenrannan laulu (Ja­mes Gal­way, hui­lu, ja To­kion jou­siork. . Loe­we: Mee­res­leuch­ten (Flo­rian Boesch, ba­ri­to­ni, ja Ro­ger Vig­no­les, piano) ...
21
21.00 Sy­dänjuurilla
Sydänjuurilla: Runolaulujen lumoa, iloa ikirunojen
21.20 Iltasoitto
Mahler: Ich bin der Welt abhanden gekommen
21.20 Iltasoitto
21.30 Iltasoitto
Zaïden aaria Ruhe sanft mein holdes Leben Mozartin oopperasta Zaïde
21.40 Mer­kil­liset muodot
22.00 Uutisohjelmia
22.00 Uutisohjelmia
22.05 Ajassa soi
Väyliä musiikinhistorialliseen matkaan
22.05 Sari Valto
Joutua vai päästä eläkkeelle? ”Iha­naa pääs­tä eläk­keel­le! Elän ak­tii­vis­ta elämää,..
22.05 Kuusi kuvaa
Kuusi kuvaa saksofonisti Jouni Järvelän elämästä
22.05 Fea­tu­re. Heijastus.
Hei­jas­tus on ku­vit­teel­li­sen kau­pun­gin ru­nol­li­nen syntytarina,..
22.05 Kalle Haatanen
Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta...
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Suomalainen korruptio
22.05 Frekvenssi
Toimittajana Matti Nives. Mat­ti Ni­ves esit­tää kuu­li­joil­le avoi­men kut­sun uu­sien mu­sii­kil­lis­ten seik­kai­lu­jen maailmaan...
22.50 Kuuntelijaklubi
22.55 Äänitarina
23.00 Raa­mat­tu luet­tu­na: Luuk­kaan evankeliumi
23.00 Hartaudet
23.10 Sy­ven­tä­vää klassista
. . . . . Yle Klas­si­sen ja Yle Ra­dio 1:n Yök­las­si­nen. Tuot­ta­ja on Ja­ri Rantschukoff.
ma: Baritoni Jaakko Kortekangas laulaa Vaeltavan kisällin lauluja
ti: Leonidas Kavakos ja Dutilleux'n viulukonsertto G. Char­pen­tier: Loui­sen aa­ria De­puis le jour oopp. Loui­se (Mi­rel­la Fre­ni, sop­raa­no, ja Roo­man oo­pe­ran ork. 23:17 Sc­hu­bert: Pia­not­rio n:o 2 Es-duu­ri (Erich Hö­barth, viu­lu, Ale­xan­der Ru­din, sel­lo, ja Aa­po Häk­ki­nen, for­te­pia­no) 00:10 And­rée: Sin­fo­nia n:o 1 h-mol­li uruil­le (Ralph Gustafsson,..
ke: A.F. Lindbladin jousikvintetto A-duuri Tu­ri­na: Ki­ta­ra­so­naat­ti op. 61 (Sam Sie­vä­nen) 23:22 Tho­mas: Ofe­lian mie­li­puo­li­suus­koh­taus oopp. Ham­let (Joan Sut­her­land, sop­raa­no, ja Co­vent Gar­den -oop­pe­ran ork. 23:32 Fi­bich: Pia­not­rio f-mol­li (Pra­han Kins­ky Trio) 23:48 Rau­ta­vaa­ra: Sin­fo­nia n:o 7 (An­gel of Light) 00:27 J. S...
to: Hampurin vuoksi ja luode Ros­si­ni: Ar­sa­cen ca­va­ti­na oopp. Se­mi­ra­mi­de (Ma­ri­lyn Hor­ne, mez­zo­sop­raa­no, ja Co­vent Gar­den -oop­pe­ran ork. 23:22 Sher­wood: So­naat­ti sel­lol­le ja pia­nol­le n:o 1 D-duu­ri (Jo­seph Spoo­ner ja Da­vid Owen Nor­ris) 23:51 Suk: Fan­ta­sia viu­lul­le ja or­kes­te­ril­le g-mol­li 00:17 Hum­mel: Kvin­tet­to pia­nol­le ja jou­sil­le es-molli ..
pe: Bortnjanskin kuorokonserttoja W. A. Mo­zart: Tai­ka­hui­lu, 2-näy­tök­si­nen oop­pe­ra (Jo­sef Greindl, bas­so, Ri­ta St­reich, sop­raa­no, Ma­ria Sta­der, sop­raa­no, Ernst Haef­li­ger, te­no­ri, Diet­rich Fisc­her-Dies­kau, ba­ri­to­ni, Li­sa Ot­to, sop­raa­no, Mar­tin Van­tin, te­no­ri, Kim Borg, bas­so, ym. 01:34 Ts­hai­kovs­ki: Dum­ka (ve­nä­läi­nen maa­lais­koh­taus) c-molli ..
la: Esa-Pekka Salosen Wing on Wing W. A. Mo­zart: Jou­sik­var­tet­to n:o 14 G-duu­ri (Ke­vätk­var­tet­to) (Cle­ve­land-kvar­tet­ti) 23:40 Car­cas­si: Airs de bal­lets n:o 2 (Ilk­ka Vir­ta, ki­ta­ra, ja Mik­lós Spányi, for­te­pia­no) 23:49 Of­fen­bach: Sar­ja kah­del­le sel­lol­le n:o 1 g-mol­li (Étien­ne Pec­lard ja Ro­land Pidoux)..
su: Schubertin Saksalainen messu Tun­te­ma­ton: Good­night ground (New World Con­sort) 23:15 Dan­zi: Con­cer­tan­te hui­lul­le, kla­ri­ne­til­le ja or­kes­te­ril­le B-duu­ri (Au­rèle Ni­co­let ja Eduard Brun­ner se­kä Würt­tem­ber­gin ka­ma­riork. 23:36 Veit: Jou­sik­var­tet­to n:o 3 Es-duu­ri (Ker­tész-kvar­tet­ti) 00:09 Sc­hu­bert: Deutsc­he Mes­se (Sak­sa­lai­nen messu)..
0
3