Ohjelmakartta.fi
ma 21.5. ti 22.5. ke 23.5. to 24.5. pe 25.5. la 26.5. su 27.5.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le K­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

07.00 Y­le Uu­ti­set

Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa

Yk­si on hy­vää seu­raa

Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

08.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

08.05 Yk­kö­saa­mu

Saa­daan­ko ih­mi­set u­los pa­la­vis­ta kor­keis­ta ta­lois­ta?

08.05 Yk­kö­saa­mu

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa tanssija Jukka Haapalaisen elämästä

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Menolippu Venetsiaan

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot: Aconcagualla tuulee Penkki, puu ja puistotie Jos helmiä kyyneleet ois Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot: Piällysmies Karavaani Saariston Sirkka

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Mozart, Telemann & Caudioso W.A. Mo­zart: O­boe­kon­sert­to C-duu­ri (John Mack ja C­le­ve­lan­din ork.

09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3)

Turun Maarian kirkon kellot kutsuvat Koululaisten kevätkirkko Turusta Ortodoksinen liturgia Pyhän kolminaisuuden kirkosta Lahdesta

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Euroopan uudet suunnat

Sa­ri Val­to

Onko vanhojapiikoja vielä olemassa?

B­rys­se­lin ko­ne

W­hat­sApp 045-5144800. T­wit­ter #b­rys­se­lin­ko­ne.

Mi­kä mak­saa?

Onko hajautettu energiantuotanto tulevaisuuden malli?

Kal­le Haa­ta­nen

Suomen Filmiteollisuuden historia

Jae­tut maail­mat

10.15 Luo­mis­ker­to­mus

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin.

Ris­ton Va­lin­ta

Maail­ma kuin sin­fo­nia

Loppu

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Menolippu Venetsiaan

11.40 Mu­siik­kia

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.

12.10 Ark­ti­sia u­nel­mia

Pohjoisen haltuunotosta Petsamoon

Tie­deyk­kö­nen

Asunto avaruudesta – asuuko sukusi tulevaisuudessa taivaskodissa?

Ruo­ka­pu­het­ta

Keittiösuunnittelu – millainen olisi ruuanlaittajan unelmakeittiö

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.35 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

Kuun­te­li­jak­lu­bi

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Martti Talvela laulaa eteläpohjalaisia lauluja Kuviteltua musiikkia Wien - Ateena - Firenze Tuija Hakkila ja Schumannin albuminlehtiä Taavi Oramo ja Matleena Nyman soittavat Brahmsia Etelän ruusuja Surullisten laulujen sinfonia

14.00 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

Zbigniew Namyslowski Quartet Kulttuuritalolla 30.9.1966

Mir­jam He­lin -lau­lu­kil­pai­lu

Mirjam Helin -laulukilpailu - alkukilpailun 1. päivä Mirjam Helin -laulukilpailu - alkukilpailun 2. päivä Mirjam Helin -laulukilpailu - alkukilpailun 3. päivä Mirjam Helin -laulukilpailu - alkukilpailun 4. päivä

Vä­li­le­vy­jä

Toimittajana Kare Eskola.

Mir­jam He­lin -lau­lu­kil­pai­lu

Mirjam Helin laulukilpailu Koos­te en­sim­mäi­sen vä­li­kil­pai­lu­päi­vän ta­pah­tu­mis­ta.

15

15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Elokuvamaanantai - tuoreita kuulumisia Cannesista ja historian havinaa Suomen Filmiteollisuuden "Hollywoodista" Suomalaista uutta buddha-jazzia

Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Tais­te­lu­ni

Kuudes kirja Tais­te­lu­ni -sar­jan kuu­des jak­so ku­vaa en­sim­mäi­sen kir­jan il­mes­ty­mis­tä ja si­tä seu­ran­nut­ta ul­kois­ta ja si­säis­tä kuo­hun­taa.

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Ki­ris­tys, lah­jon­ta ja uh­kai­lu - huo­non van­hem­muu­den kult­tuu­ri­his­to­riaa

15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

15.55 Y­le News

Y­le News

Y­le Uu­ti­set

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Riehakkaan juhlan yö Figaro ja Gilda Vanhan rouvan tango Villiruusu ja kehruukuoro Kuuntelijoiden toivemusiikkia Toinen lasi viiniä

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Talmud: rabbien etiikkaa ja teologiaa: Rabbi voittaa kuolemanenkelin

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Euroopan valot: Die Stiefel sind zum Wandern

Ki­ris­tys, lah­jon­ta ja uh­kai­lu - huo­non van­hem­muu­den kult­tuu­ri­his­to­riaa

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

P­las­tiik­kia, p­las­tiik­kia! Kult­tuu­rin muo­vi­his­to­riaa

Maail­ma kuin sin­fo­nia

Loppu Lot­ta E­ma­nuels­so­nin oh­jel­ma­sar­ja Gus­tav Mah­le­ris­ta ja hä­nen a­jas­taan

17.15 Ark­ti­sia u­nel­mia

Pohjoisen haltuunotosta Petsamoon O­sa 1/2. Au­to­no­mian a­jan a­lus­sa suo­ma­lai­sil­le tu­li yl­lä­tyk­se­nä, et­tä suu­ri­ruh­ti­nas­kun­nan o­sak­si tu­li myös Lap­pi.

17.30 Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Luo­mis­ker­to­mus

Kei­das

Toimittajana Tuuli Saksala.

17.50 Et­no­het­ki

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

Mikä huolestuttaa Intian nuoria?

17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

18

18.00 Har­tau­det

Ra­dio Va­riaa­tio

Hiljainen tieto Län­si­mai­nen yh­teis­kun­ta ra­ken­tuu pääa­sias­sa tie­teel­li­sen maail­man­ku­van ja tut­ki­tun tie­don poh­jal­le.

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

18.15 Vii­kon luon­toää­ni

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19.00 Tais­te­lu­ni

Viides kirja Tais­te­lu­ni -sar­jan vii­des jak­so ker­too kir­jai­li­jan Ber­ge­nis­sä vie­te­tyis­tä o­pis­ke­lu­vuo­sis­ta ja en­sim­mäi­ses­tä kos­ke­tuk­ses­ta Nor­jan kult­tuu­rie­lii­tin kans­sa.

Kon­sert­te­ja

Suomalainen mieskuorolaulu 200 vuotta Suo­ma­lai­nen mies­kuo­ro­lau­lu täyt­tää 200 vuot­ta vuon­na 2019. Merk­ki­vuot­ta juh­lis­taak­seen Suo­men Mies­kuo­ro­liit­to ja Fin­lands s­vens­ka mans­sån­gar­för­bund o­vat yh­dis­tä­neet voi­man­sa. Koos­teen Tu­run kon­sert­ti­ta­los­sa 7.5. ja Hel­sin­gin Mu­siik­ki­ta­los­sa 14.5. jär­jes­te­tyis­tä kon­ser­teis­ta toi­mit­taa I­na­ri Til­li.

Kon­sert­te­ja

Stephen Hough, RSO, Hannu Lintu ja Beethovenin pianokonsertot 1 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri, R­SO Ka­pel­li­mes­ta­ri Han­nu Lin­tu S­tep­hen Hough, pia­no Lud­wig van Beet­ho­ven: Pia­no­kon­sert­to n­ro 2 B-duu­ri Pia­no­kon­sert­to n­ro 3 c-mol­li Pia­no­kon­sert­to n­ro 4 G-duu­ri Suo­ran lä­he­tyk­sen Mu­siik­ki­ta­los­ta toi­mit­taa Lot­ta E­ma­nuels­son.

Kon­sert­te­ja

Stephen Hough, RSO, Hannu Lintu ja Beethovenin pianokonsertot 2 Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri, R­SO Ka­pel­li­mes­ta­ri Han­nu Lin­tu S­tep­hen Hough, pia­no Lud­wig van Beet­ho­ven: Pia­no­kon­sert­to n­ro 1 C-duu­ri Pia­no­kon­sert­to n­ro 5 Es-duu­ri "Kei­sa­ri­kon­sert­to" Suo­ran lä­he­tyk­sen Mu­siik­ki­ta­los­ta toi­mit­taa Lot­ta E­ma­nuels­son.

Kon­sert­te­ja

Helsingin kaupunginorkesterin konsertti - Follow me Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kon­sert­ti - Fol­low me Su­san­na Mälk­ki, ka­pel­li­mes­ta­ri I­sa­bel­le Faust, viu­lu Jean Si­be­lius: Sa­tu Ond­rej A­dámek: Fol­low me - kon­sert­to viu­lul­le ja or­kes­te­ril­le Béla Bar­tók: Mu­siik­kia kie­li- ja lyö­mä­soit­ti­mil­le se­kä ce­les­tal­le.

Oop­pe­ra

Oopperailta Suo­men kan­sal­li­soop­pe­ran kuo­ro ja or­kes­te­ri. Mu­sii­kin­joh­to E­sa-Pek­ka Sa­lo­nen. Pää­roo­leis­sa: Pel­léas - Vil­le Ru­sa­nen, ba­ri­to­ni. Méli­san­de - Ca­mil­la Til­ling, sop­raa­no. Go­laud - Lau­rent Naou­ri, ba­ri­to­ni. Ar­kel - Jyr­ki Kor­ho­nen, bas­so. Ge­ne­viève - Lil­li Paa­si­ki­vi, mez­zo­sop­raa­no. Y­niold - Mia Heik­ki­nen, sop­raa­no. Lää­kä­ri - Jus­si Me­ri­kan­to, ba­ri­to­ni. Pel­léa­sin i­sä - Han­nu Tuo­mi, ba­ri­to­ni. - 25.5. ää­ni­te­tyn e­si­tyk­sen vä­lia­jal­la Ris­to Nor­dell ja oop­pe­ra­lau­la­jat Jen­ny Carls­tedt ja Jor­ma Hyn­ni­nen kes­kus­te­le­vat il­lan teok­ses­ta ja sen e­si­tyk­ses­tä.

Jazzk­lu­bi (x3)

Klubi-isäntänä Markus Partanen Hamid Drake & Yuko Oshima (US/JP) Tampere Jazz Happeningissä Tunti vapaalla - DJ Bunuel

19.45 Ar­kis­to

20.00 Kei­nu­va ta­lo

Musiikkiviennin kärjessä hehkuvat fiulit, kanteleet ja huuliharput Suo­ma­lai­sen ny­ky­kan­san­mu­sii­kin vien­ti ve­tää pa­rem­min kuin kos­kaan.

20.45 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Musiikkia konsertin jälkeen
21

21.00 Sy­dän­juu­ril­la

Sydänjuurilla:Kesää kohden uusilla levyillä Kan­san­mu­sii­kin ke­väi­siä uu­tuus­le­vy­jä. Toi­mit­ta­ja­na A­man­da Kau­ran­ne.

Ää­ni­ver­su­mi

Julkinen - henkilökohtainen - intiimi Tai­na Rii­ko­sen ää­ni­teos tut­kii ni­men­sä mu­kai­ses­ti jul­ki­sen, hen­ki­lö­koh­tai­sen ja yk­si­tyi­sen vä­li­siä ra­ja­pin­to­ja e­ri­lai­sis­sa ti­lois­sa, kom­mu­ni­kaa­tios­sa ja ää­nis­sä.

21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Myöhäisillan kamarimusiikissa kuultua To­ru Ta­ke­mit­su: Day Sig­nal. D­mit­ri S­hos­ta­ko­vitsh: Jou­sik­var­tet­to n­ro 4 D-duu­ri.

21.20 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Johannes Brahmsin iltasoitto Se­re­na­di n­ro 2 A-duu­ri (Ta­pio­la Sin­fo­niet­ta, joht.

21.40 P­las­tiik­kia, p­las­tiik­kia! Kult­tuu­rin muo­vi­his­to­riaa

Elokuvan syntyyn tarvittiin muovia

Y­le Uu­ti­set

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 Mir­jam He­lin -lau­lu­kil­pai­lu

Mirjam Helin -laulukilpailu - alkukilpailun 1. päivä Mirjam Helin -laulukilpailu - alkukilpailun 2. päivä Mirjam Helin -laulukilpailu - alkukilpailun 3. päivä Mirjam Helin -laulukilpailu - alkukilpailun 4. päivä

Kal­le Haa­ta­nen

Suomen Filmiteollisuuden historia

Mir­jam He­lin -lau­lu­kil­pai­lu

Mirjam Helin laulukilpailu Mirjam Helin -laulukilpailu - välikilpailun 2. päivä

23.00 Har­tau­det

Oop­pe­ra

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen
0
3