Ohjelmakartta.fi
ma 10.12. ti 11.12. ke 12.12. to 13.12. pe 14.12. la 15.12. su 16.12.
6

Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set

23.45 Yök­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

P. Paganini: Cantabile D-duuri.

Hy­vää huo­men­ta

07.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

07.02 Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraina Pirjo ja Paul Dillingham

Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

Hy­vää huo­men­ta

07.25 Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

Hy­vää huo­men­ta

08.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

08.05 Kuu­si ku­vaa

Ta­ri­na­tar­ha

08.10 Yk­kö­saa­mu

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Mårtenson: Pieni sana (Danny).

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

09.05 Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Kuu­san­kos­ken kir­kon kel­lot kut­su­vat

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Roman Schatzin Maamme-kirja: Toksisen miehen tulevaisuus

Sa­ri Val­to

Plasebo kertoo mielen voimasta

B­rys­se­lin ko­ne

Toimittajana Maija Elonheimo.

Mi­kä mak­saa?

Mikä maksaa? Autokaupan tulevaisuus

Kal­le Haa­ta­nen

Kalle Haatanen: Kansallinen identiteetti ja kieli

Muu­ka­lai­set p­la­neet­ta And­ro­gyy­nil­tä

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Jumalanpalvelus Kuusankosken kirkosta Ortodoksinen liturgia Vaasasta Pyhäin Nikolaoksen kirkosta

10.20 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

10.45 Oop­pe­ra­ket­ju

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Välilevyjä: Mennyt eloon

U­te­lias ää­ni­mat­kai­li­ja

Utelias äänimatkailija: Kieli keskellä suuta

Ris­ton Va­lin­ta

Val­kois­ta va­loa

Valkoista valoa: Taasko kaikki kauniit muistot?

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Lina Prokofjevin tarina

U­te­lias ää­ni­mat­kai­li­ja

Utelias äänimatkailija: Kieli keskellä suuta

11.40 Va­lo­mu­siik­kia

Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

Ra­dio 1 vas­taa

Kon­sert­te­ja (x2)

Euroradion joulukonsertti Leipzigissä Euroradion joulukonsertti Montrealissa

12.10 Suo­men­lah­den su­kel­lus­ve­neet ja sa­la­tut suun­ni­tel­mat

Suomenlahden sukellusveneet ja salatut suunnitelmat, osa 1/2. Suomen ja Viron sukellusveneet ja suuri sulkusuunnitelma

Tie­deyk­kö­nen

Ruo­ka­pu­het­ta

Ruokapuhetta: Ruokakaupassa mikään ei ole sattumaa

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Melu saattaa sairastuttaa sinut

Tie­deyk­kö­nen

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.30 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

Mu­siik­ki­ka­ma­ri

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

12.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

14.00 Mu­siik­kis­tu­dio

Uu­det le­vyt

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Riikan tähtitarha: Vieraana sopraano Marjukka Tepponen

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Näistä levyistä en luovu: Musiikkivieraina Pirjo ja Paul Dillingham

Vä­li­le­vy­jä

Välilevyjä: Mennyt eloon

Kon­sert­te­ja

Euroradion joulukonsertti Sofiassa Sil­houet­tes-ka­ma­riyh­tye.

15

15.02 Kult­tuu­riyk­kö­nen

Kulttuuriykkönen: Vivica Bandler - vuosisadan nainen Kulttuuriykkönen: Eettinen design: keskustelemassa Isa Kukkapuro-Enbom, Mikko Laakkonen ja Mari Pantsar Kulttuuriykkönen: Kuorot käsittelevät joululauluja hellästi, kuulijat euforiassa

15.05 Kon­sert­te­ja

Yleisradion joulukonsertti Helsingissä Ju­ho Pun­ke­ri, te­no­ri, Pau­lii­na F­red, t­ra­ver­so, Han­na Haa­pa­mä­ki, nok­ka­hui­lu, ja Fi­bo P­layers.

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Luo­mis­ker­to­mus

Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

Kon­sert­te­ja

Euroradion joulukonsertti Tallinnassa Ro­bert Jür­jen­dal, ki­ta­ra, A­lek­sei Saks, t­rum­pet­ti, Ma­dis Met­sa­mart, vib­ra­fo­ni, ja Lii­si Koik­son, lau­lu.

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Bizet: Farandole näyt. Kuuntelijoiden toivemusiikkia.

17.00 Y­le Uu­ti­set ja sää

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Muu­ka­lai­set p­la­neet­ta And­ro­gyy­nil­tä

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

Pal­jet­te­ja ja par­ta­nai­sia

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Ra­dio­teat­te­ri e­sit­tää

Radioteatteri esittää: Girlnet

17.15 Suo­men­lah­den su­kel­lus­ve­neet ja sa­la­tut suun­ni­tel­mat

Suomenlahden sukellusveneet ja salatut suunnitelmat, osa 1/2. Suomen ja Viron sukellusveneet ja suuri sulkusuunnitelma

17.30 Vi­ha on pa­ha vie­ras

17.30 Kei­das

17.35 Luo­mis­ker­to­mus

17.50 Et­no­het­ki

17.55 Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.01 Har­tau­det

18.00 Ra­dio Va­riaa­tio

Radio Variaatio: Kohta rakkaus loppuu

Ää­ni­ta­ri­na

18.10 Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

Ää­ni­ta­ri­na

Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 6

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.45 Et­no­het­ki

18.50 Har­tau­det

19.02 Ra­dio­teat­te­ri e­sit­tää

Hyasintti

Ra­dion sin­fo­niaor­kes­te­ri kon­sert­ti­la­val­la

Joht. K­ree­ta-Ma­ria Ken­ta­la, viu­lu.

Kon­sert­te­ja

Radion sinfoniaorkesterin konsertti

Kon­sert­te­ja

Steven Isserlis ja Tom Poster Pau Casals -festivaalilla Tarragonassa

Kon­sert­te­ja

Miritza Lundberg ja punainen viulu

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Roman Schatzin Maamme-kirja: Toksisen miehen tulevaisuus

Jazzk­lu­bi

Klubi-isäntänä Jan-Erik Holmberg.

19.55 Oop­pe­ra

Oopperailta New Yorkin Metropolitanissa: Giuseppe Verdin La Traviata 3-näy­tök­si­nen oop­pe­ra.

20.00 Sy­dän­juu­ril­la

Etnoilta: Sydänjuurilla

20.00 Kon­sert­te­ja

Euroradion joulukonsertti Prahassa En­semb­le 18+, sol.

20.35 Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

20.50 Myö­häi­sil­lan ka­ma­ri­mu­sii­kis­sa kuul­tua

21

21.00 Kei­nu­va ta­lo

Etnoilta: Keinuva talo - Etnogaalan ehdokkuus yllätti Uulun ja Rahvaan musiikin kerhon

Ää­ni­ver­su­mi: Ha­na­saa­ri B

21.00 Kon­sert­te­ja

Euroradion joulukonsertti Ruotsin Tjörnissä Ruot­sa­lai­nen ka­ma­ri­kuo­ro, joht.

21.20 Mu­siik­kia kon­ser­tin jäl­keen

21.40 Pal­jet­te­ja ja par­ta­nai­sia

Y­le Uu­ti­set ja sää

Y­le Uu­ti­set ja sää

22.05 Ho­ri­sont­ti

Onko meillä sittenkään vapaata tahtoa?

Sa­ri Val­to

Plasebo kertoo mielen voimasta

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa pianotaiteilija ja -pedagogi Meri Louhoksen elämästä

Ra­dio Va­riaa­tio

Vierasta värähtelyä

Kal­le Haa­ta­nen

Kalle Haatanen: Kansallinen identiteetti ja kieli

22.05 A­va­ruus­ro­mua

Avaruusromua: Kadonneen masternauhan arvoitus

22.40 Mu­siik­ki­het­ki

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

22.50 D­raa­man­pur­ka­jai­set

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.10 Yök­las­si­nen

W. Beethoven (sov.

19.55 Oop­pe­ra

Oopperailta New Yorkin Metropolitanissa: Giuseppe Verdin La Traviata 3-näy­tök­si­nen oop­pe­ra.

23.10 Yök­las­si­nen

23.45 Yök­las­si­nen

0
3