Ohjelmakartta.fi
ma 15.7. ti 16.7. ke 17.7. to 18.7. pe 19.7. la 20.7. su 21.7.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Y­le K­las­si­nen
06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä
06.15 Har­tau­det
06.25 Aa­mu­soit­to
06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
07.00 Y­le Uu­ti­set Har­tai­ta sä­ve­liä Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu
07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä
07.15 Har­tau­det
07.25 Aa­mu­soit­to
07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa
08.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
08.05 Yk­kö­saa­mu Suomen vankiloiden tila Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa André Noël Chakerin elämästä Nar­rin aa­mu­lau­lu Oh­jel­ma on o­sa Y­le Ra­dio 1:n Uu­den maail­man hei­nä­kuu­ta.
08.50 Lap­suu­den lau­lut
9 09.00 Y­le Uu­ti­set
09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di Somethin' stupid Kesäkaupunki Ethän minua unhoita Lara: Granada (Mario Lanza). Kenties kerran. Kesäaamu Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta
09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x3) Siilinjärven kirkon kellot kutsuvat Konfirmaatiomessu Siilinjärven kirkosta Riemumessu Evankeliumijuhlasta Porista
10.00 Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet Uuden maailman heinäkuun Television tiiliskivet Uu­den maail­man te­ki­jät Taiteilija Katriina Haikala: Guerilla Girls -ryhmä on taidemaailman omatunto A­me­ri­kan ää­ni Billie Holiday - Langennut enkeli Elvis Presley ‒ Köyhän pojan blues Kir­ja­ker­ho Yksi lensi yli käenpesän -romaani kuvaa amerikkalaista yhteiskuntaa pienoiskoossa Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet Uuden maailman heinäkuun Television tiiliskivet
10.30 Ar­kis­to (x2)
10.40 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta 10.40 Uu­den maail­man mu­siik­kia Yk­kös­mu­siik­kia Ka­na­dan kas­va­tit
11.00 Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä Muukalaismusiikkia Mu­siik­kia ja mie­len­ti­lo­ja Koh­taus­paik­ka Risto Nordellin vieraana viulutaiteilija Kreeta-Maria Kentala Si­ni­sen nuo­tin rap­so­dia Nar­rin aa­mu­lau­lu Mu­siik­kia ja mie­len­ti­lo­ja Jännitys, kauhu ja pelko musiikissa
11.20 Si­ni­sen nuo­tin jat­kot Milhaud ja Ellington
11.55 Päi­vän mie­te­lau­se
12 12.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
12.05 Ra­dio 1 mu­siik­kioh­jel­mat Ho­ri­sont­ti Mormonismi - kirkko, kultti vai kulttuuri?
12.10 Suo­ma­lai­nen kuo­le­ma Teloituksia ja itsemurhia Tie­deyk­kö­nen 50 vuotta sitten kurotettiin kohti Kuuta - Apollo-astronauttien jälkeen kukaan ei ole palannut sinne Nai­nen, jo­ka tu­li Suo­meen ”Mä oon niin aito kuopiolainen, vaikken ole täältä kotoisin.” Ki­veen ha­ka­tut Tie­deyk­kö­nen Uuden ajan Kuustudio selvittää: Mikä Kuussa kiinnostaa yhä edelleen? Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää
12.35 Ka­na­dan kas­va­tit 12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa
13.00 K­las­sis­ta kah­teen Jack Kerouacin runo Mexico City Blues Heino Kasken huilusonaatti Viulisti Leonid Kogan soittaa Tshaikovskia Kaksi elegistä sävelmää Tunti klassista musiikkia Des morceaux oubliés "The Eagle has landed"
14.00 Mu­siik­kis­tu­dio Levylautasella Leonard Bernstein ja Charles Ives Suu­ret or­kes­te­rit Chicagon sinfoniaorkesteri R­SO kon­sert­ti­la­val­la Kamarimusiikkia RSO:n muusikoiden esittämänä Rii­kan täh­ti­tar­ha Olli Soikkeli - gypsy jazzin suomalainen lähettiläs Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu Laajojen teosten mies - säveltäjä Matthew Whittall Mais­te­ri Lindg­re­nin mu­siik­kie­si­tel­mä Muukalaismusiikkia A­me­ri­kan­suo­ma­lais­ten e­lä­mäs­tä muu­ka­lai­si­na uu­des­sa maas­sa on hy­vin vä­hän tie­toa. Koh­taus­paik­ka Risto Nordellin vieraana viulutaiteilija Kreeta-Maria Kentala
15 15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen Kulttuuriykkönen: Kuhmon kamarimusiikkifestivaali 50 vuotta Renny Harlin - Hollywoodista Kiinaan Viinin aallonharjalla - Kulttuuriykkönen esittelee rypälejuomien trendit S­he­rif­fi Mc­Gee Kuu­len­to
15.15 Et­no­het­ki
15.25 No­ja­tuo­li­mat­ka Ka­na­daan Ra­dio A­me­ri­ca
15.50 Vii­kon luon­toää­ni
15.55 Y­le News
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä Suometus-trio Mistä uneksin So in love Unohtunut romanssi Kuuntelijoiden toivemusiikkia Heinäkuun lapsi Fau­nin il­ta­päi­vä
16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia Talmud: Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä: Kuka joutuu helvettiin?
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Eu­roo­pan va­lot Eu­roop­pa­lai­nen mu­siik­ki tar­koit­taa yh­del­le c­han­so­nia Rans­kas­ta, toi­sel­le fa­doa Por­tu­ga­lis­ta ja kol­man­nel­le vaik­ka­pa fol­kia Ir­lan­nis­ta. No­ja­tuo­li­mat­ka Ka­na­daan Jät­ti­läi­sas­ke­leet - Jaz­zin ih­me­vuo­si 1959 Tam­mi­nie­men sau­nas­sa Kal­le Haa­ta­nen USA:n kuohuva kesä 1968 Vuo­si 1968 o­li nuo­ri­son ka­pi­na­vuo­si se­kä Eu­roo­pas­sa et­tä U­SA:s­sa. Si­ni­sen nuo­tin rap­so­dia Ranskalainen Harlemissa ja se toinen jazz-jymyteos
17.15 Suo­ma­lai­nen kuo­le­ma Teloituksia ja itsemurhia Kes­kia­jal­ta ai­na toi­seen maail­man­so­taan as­ti Suo­mes­sa o­li voi­mas­sa kuo­le­man­ran­gais­tus.
17.30 S­he­rif­fi Mc­Gee Ta­paus Fe­lix Kers­ten Sou­lin sy­vyyk­sis­sä 17.30 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta Älä kysy, miksi menen
17.50 Et­no­het­ki Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää Maailmanpolitiikan näkymättömät sankarit - Tiina Jortikka-Laitinen
18 18.00 Ro­ma­no mi­rits 18.00 Ra­dio 1 mu­siik­kioh­jel­mat Har­tau­det Ju­ma­lai­nen ää­ni. Ra­dio­do­ku­men­tis­sa ta­paam­me yh­dys­val­ta­lai­sen sop­raa­non F­lo­ren­ce Fos­ter Jen­kin­sin, jo­ka it­se­päi­ses­ti kon­ser­toi huip­pu­muu­si­koi­den ja ka­pel­li­mes­ta­rien kans­sa.
18.10 Ää­ni­ta­ri­na 18.10 Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt Kuun­te­li­joi­den suo­sik­ki­le­vyt o­vat soi­neet ra­dios­sa syk­sys­tä 1935 läh­tien.
18.15 Vii­kon luon­toää­ni 18.15 Vii­kon luon­toää­ni
18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7 18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7
18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä
18.50 Har­tau­det 18.50 Et­no­het­ki
19.00 Ra­dio­teat­te­ri Riivatut sydämet Ar­mas on var­ma, et­tä e­des­säm­me o­le­va yö tu­lee o­le­maan hä­nen e­lä­män­sä kau­nein ja i­ki­muis­toi­sin. R­SO kon­sert­ti­la­val­la Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Joht. T­ho­mas A­dès. sol. Mark S­to­ne, ba­ri­to­ni, ja Ch­ris­tian­ne S­to­tijn, mez­zo­sop­raa­no. - Györ­gy Kur­tág: Li­ga­tu­ra - Mes­sa­ge - Hom­ma­ge à F­ran­ces-Ma­rie Uit­ti (T­he Ans­we­red U­nans­we­red Ques­tion). Kon­sert­te­ja Euroradion konsertti-ilta Can­tar Lon­ta­no, joht. ja cem­ba­lo Mar­co Men­co­bo­ni, ja Ca­pel­la de la Tor­re, joht. Kat­ha­ri­na Bäuml. - Jos­quin Desp­rez: Mes­su "L'hom­me ar­mé" su­per vo­ces mu­si­ca­les. - Ut­rech­tin Ti­vo­li V­re­den­bur­gis­sa 26.8.2018 ää­ni­te­tyn kon­ser­tin toi­mit­taa Vil­le Komp­pa. Kon­sert­te­ja World New Music Days 2019 Tallinna Kak­si kon­sert­tia tou­ko­kuun a­lus­sa Tal­lin­nas­sa jär­jes­te­tyl­tä Kan­sain­vä­li­sen ny­ky­mu­siik­ki­seu­ran fes­ti­vaa­lil­ta. Kon­sert­te­ja Kotimainen konsertti Ju­lie Fio­ret­ti, sop­raa­no, Pat­ri­cia La­vail, nok­ka­hui­lu, And­ré Hen­rich, teor­bi, C­ris­tia­no Gau­dio, cem­ba­lo, ja Jay Bern­feld, vio­la da gam­ba ja mu­sii­kin­joh­to. - Mu­siik­kia Ver­sail­les'ta. - Suo­ran lä­he­tyk­sen Sas­ta­ma­lan Py­hän Ma­rian kir­kos­ta toi­mit­taa Ka­re Es­ko­la. Kon­sert­te­ja Euroradion konsertti-ilta BBC:n sin­fo­niaor­kes­te­ri ja kuo­ro se­kä BBC Sin­gers, joht. Ka­ri­na Ca­nel­la­kis, sol. As­mik G­ri­go­rian, sop­raa­no, Jen­ni­fer Johns­ton, mez­zo­sop­raa­no, La­dis­lav Elgr, te­no­ri, E­ric O­wens, bas­so­ba­ri­to­ni, ja Pe­ter Hol­der, u­rut. - Zos­ha Di Cast­ri: Long is t­he jour­ney - s­hort is t­he me­mo­ry. An­to­nín D­vórak: Kul­tai­nen ruk­ki. Leos Ja­nácek: G­la­go­liit­ti­mes­su. Jazzk­lu­bi (x3) Klubi-isäntänä Markus Partanen UMO & Django Bates Saluting Sgt. Pepper Vierailevana solistina Tuuli Saksala
20.00 Kei­nu­va ta­lo New Orleans, Quebec ja Teksas ovat musiikin sulatusuuneja Su­la­tu­suu­ni on ku­lu­nut mut­ta o­su­va ver­taus Poh­jois-A­me­ri­kan ur­baa­nil­le e­lä­män­me­nol­le.
20.45 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Surugondoli ja muita Franz Lisztin myöhäisiä pianokappaleita
21 21.00 Sy­dän­juu­ril­la Sydänjuurilla: Kellopeli VII Hei­nä­kuus­sa Kel­lo­pe­li-sar­jan seit­se­män­nes­sä o­sas­sa kuul­laan kan­san­mu­siik­ki­seit­sik­ko­jen soit­toa - o­sa ai­to­ja seit­sen­hen­ki­siä kan­san­mu­siik­ki­pump­pu­ja ja mui­ta on hie­man li­ho­tet­tu kap­pa­lei­den le­vy­ver­sioi­ta var­ten! Ai­kam­me suo­ma­lais­ta mu­siik­kia Kujala, Damström ja Vainio 21.00 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikkia konsertin jälkeen
21.20 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikkia konsertin jälkeen 21.20 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Musiikkia konsertin jälkeen
21.40 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit Barokin säveliä Tam­mi­nie­men sau­nas­sa Meidän Urkki
22.00 Y­le Uu­ti­set
22.05 Ho­ri­sont­ti Mistä häätavat kertovat? Mil­lai­sia o­vat suo­ma­lais­ten hää­ta­vat? Uu­den maail­man te­ki­jät Taiteilija Katriina Haikala: Guerilla Girls -ryhmä on taidemaailman omatunto Kuu­si ku­vaa Kuusi kuvaa koripallovalmentaja Henrik Dettmannin elämästä Koh­taa­mi­sia Ka­li­for­nias­sa Ka­li­for­nia on pal­jon muu­ta­kin kuin au­rin­koa, ran­to­ja, surf­fa­rei­ta ja e­lo­ku­va­täh­tiä. Kir­ja­ker­ho Yksi lensi yli käenpesän -romaani kuvaa amerikkalaista yhteiskuntaa pienoiskoossa Ta­ri­na­tar­ha Piru ja Erään naisen tunnustus Ta­ri­na­tar­has­sa kuul­laan kak­si Guy de Mau­pas­san­tin no­vel­lia: Pi­ru ja E­rään nai­sen tun­nus­tus. A­va­ruus­ro­mua Jättimäinen harppaus Puo­li vuo­si­sa­taa sit­ten A­pol­lo 11 -len­non ko­men­ta­ja, yh­dys­val­ta­lai­nen ast­ro­naut­ti Neil Armst­rong as­tui Kuun pin­nal­le va­sem­mal­la ja­lal­laan ja lau­sui ne le­gen­daa­ri­set sa­nat.
22.35 Ar­kis­to
22.45 Lap­suu­den lau­lut 22.45 Kuun­te­li­jak­lu­bi 22.45 Yk­kös­mu­siik­kia
22.55 Ää­ni­ta­ri­na
23.00 Har­tau­det
23.10 Y­le K­las­si­nen Yöklassinen
0
3