Ohjelmakartta.fi
ma 18.3. ti 19.3. ke 20.3. to 21.3. pe 22.3. la 23.3. su 24.3.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le K­las­si­nen

06.05 Har­tai­ta sä­ve­liä

06.15 Har­tau­det

06.25 Aa­mu­soit­to

06.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

07.00 Y­le Uu­ti­set

Har­tai­ta sä­ve­liä

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

07.10 Har­tai­ta sä­ve­liä

07.15 Har­tau­det

07.25 Yk­si on hy­vää seu­raa

Aa­mu­soit­to

07.30 Yk­kö­saa­mu

07.55 Yk­si on hy­vää seu­raa

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Yk­kö­saa­mu

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa keittiömestari Heikki Nikulan elämästä

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Kontratenoreiden renessanssi Vie­raa­na alt­to Tep­po Lam­pe­la.

08.50 Lap­suu­den lau­lut

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Muis­to­jen bu­le­var­di

Terra promessa Minna's dream We'll Meet Again Striptease tanssija Nella Nebbia. Viihdemusiikin unohtumattomat klassikot Jazztyttö

Mu­siik­kia van­has­ta Eu­roo­pas­ta

Bach, Haydn, Telemann J.S.

09.55 Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa (x2)

Joensuun Noljakan kirkon kellot kutsuvat Jumalanpalvelus Noljakan kirkosta Joensuusta

10.00 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Turismin tulevaisuus

Sa­ri Val­to

Ovatko kirjailijat enää yhteiskunnallisia vaikuttajia?

B­rys­se­lin ko­ne

Miten on käymässä pakolaisuuden ja siirtolaisuuden juurisyille Lähi-idässä, Olli Ruohomäki

Mi­kä mak­saa?

Millaista on hyvä verotus?

Kal­le Haa­ta­nen

USA:n kuohuva kesä 1968

Jae­tut maail­mat

10.15 Luo­mis­ker­to­mus

10.35 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

11.00 Vä­li­le­vy­jä

Islamisaatio!

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Preludeja ja fuugia, säveltänyt Johann Sebastian Bach

Ris­ton Va­lin­ta

Sokea urkuri Firenzestä ja simpukoiden tuoksua Antwerpenistä

Il­miöi­tä kuo­ro­maail­mas­ta

Laulujuhlat

Nar­rin aa­mu­lau­lu

Narrin aamulaulu - Kontratenoreiden renessanssi

K­las­sik­ko­pa­ra­tii­si

Preludeja ja fuugia, säveltänyt Johann Sebastian Bach

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ra­dios­sa

Ortodoksinen liturgia Rovaniemeltä Pyhän apostoli Andreaksen kirkosta

11.40 B­rahm­sin Koh­ta­lo­lau­lu

11.55 Päi­vän mie­te­lau­se

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ra­dio 1 vas­taa

Ho­ri­sont­ti

Oh­jel­ma us­kon­nois­ta ja e­lä­män­kat­so­muk­sis­ta.

12.10 Suo­men näl­kä­vuo­det

3. Nälkäkurjuus ja kulkutaudit

Tie­deyk­kö­nen

Aivot alkavat rappeutua jo 30-vuotiaana, mutta oppimiskykyä voi ylläpitää elämätavoilla ja aivoharjoituksilla

Ruo­ka­pu­het­ta

Netistä tilaamalla voi säästää ruokakuluissa jopa kolmanneksen

Ha­vain­to­ja ih­mi­ses­tä

Raha muovaa maailmankuvaasi

Tie­deyk­kö­nen

CERN tähtää ottamaan haaviin pimeän aineen hiukkasia FASER-hankkeessa vuonna 2021

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

12.35 Mo­niää­ni­nen Eu­roop­pa

Kuun­te­li­jak­lu­bi

13.00 K­las­sis­ta kah­teen

Tasankomaisemia Fredrik Paciuksen viulukonsertto Kontratenori Franco Fagioli Pekka Nuotio ja Pajatson aaria Kaksi elegistä sävelmää Grupo de los Ocho Klassista kahteen Prahassa

14.00 Jazz­le­gen­dat Suo­mes­sa - ar­kis­tot au­kea­vat

Thelonious Monk Quartet Kulttuuritalolla 17.2.1964

Uu­det le­vyt

Kokoelmien pyörteissä

Eu­roo­pan kon­sert­ti­la­voil­la

Wagneria Liverpoolissa ja Rossinia Torinossa

Rii­kan täh­ti­tar­ha

Riikan tähtitarhan pianokuu: Vieraana Fanny Söderström

Näis­tä le­vyis­tä en luo­vu

Musiikkivieraan valinnat

Vä­li­le­vy­jä

Islamisaatio! Mi­tä pi­täi­si a­ja­tel­la sii­tä, et­tä do re mi fa so ja la o­vat a­ra­bian aak­ko­sia?

Ris­ton Va­lin­ta

Sokea urkuri Firenzestä ja simpukoiden tuoksua Antwerpenistä

15

15.00 Kult­tuu­riyk­kö­nen

”Taide on mulle tutkimusmatkailua ja vastarintaa” - E.L. Karhu kirjoittaa näytelmiä teatterin miehistä kaanonia vastaan "Ei uutta kultakautta vaan henkistä käpylehmämuotia" - muotiguru Matti Seppänen näkee vaatesuunnittelussa uutta henkisyyttä "Drag- ja vogue-kulttuuri on muuttanut mua ja antanut oikeuden överinaisellisuuteen" - Emma Salokosken kuoro julistaa kehorauhaa Saima Harmaja koskettaa yhä

Paul Temp­le ja ta­paus Con­rad

Ra­dio S­ta­ge

osa Kello. Ra­dio S­ta­ge on Ju­ha Jo­ke­lan luo­ma fik­tii­vi­nen es­poo­lai­nen ra­dio­ka­na­va,.

15.20 Et­no­het­ki

15.30 Mus­ta au­rin­ko

15.50 Y­le Uu­di­zet kar­ja­lak­se

15.55 Y­le News

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Fau­nin il­ta­päi­vä

Syntymäpäiväserenadi Aurinkolaulu tasa-arvon kunniaksi I wish I was in Carrickfergus Miksi pakanat pauhaavat Kuuntelijoiden toivemusiikkia Kevätjuhlaa

Fau­nin il­ta­päi­vä

16.30 Py­hiä juu­ta­lai­sia kir­joi­tuk­sia

Myöhempiä lakitekstejä: Kitsur shulchan arukh

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

17.10 Eu­roo­pan va­lot

Fremde in der nacht

Mus­ta au­rin­ko

A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

E­te­lä-A­me­rik­kaa et­si­mäs­sä

Har­ri Tuo­mi­sen maail­man­mu­siik­kioh­jel­ma

Paikallista musiikkia sieltä jostakin.

Ra­dio 1 vas­taa

Il­miöi­tä kuo­ro­maail­mas­ta

Laulujuhlat Kat­saus lau­lu­juh­lien his­to­riaan.

17.15 Suo­men näl­kä­vuo­det

3. Nälkäkurjuus ja kulkutaudit Vuo­den 1867 syk­syl­lä Suo­mea koh­ta­si an­ka­ra ka­to.

17.30 Ko­mi­sa­rio Kos­ki­nen ja hii­ri­leik­ki

Luo­mis­ker­to­mus

Kei­das

Liehuva liekinvarsi sai uuden tulkinnan Kei­taal­la soi tä­nään uu­sia ver­sioi­ta k­las­si­kois­ta.

17.50 Et­no­het­ki

Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää

Miksi juutalaiset joutuvat taas vihan kohteeksi?

17.50 Mu­siik­kia par­ras­va­lois­ta

18

18.00 Ro­ma­no mi­rits

18.00 Har­tau­det

To­del­li­sia ta­ri­noi­ta

Uni-Venäjä-Uni. Neu­vos­to­lii­ton ai­koi­hin kaik­ki nä­ki­vät kol­lek­tii­vis­ta un­ta, väit­tää ra­dio­do­ku­ment­ti.

18.10 Ää­ni­ta­ri­na

Lauan­tain toi­vo­tut le­vyt

18.15 Vii­kon luon­toää­ni

18.15 Nun­tii La­ti­ni

18.20 Ka­don­nut­ta ai­kaa et­si­mäs­sä 7

18.30 Har­tai­ta sä­ve­liä

18.50 Har­tau­det

18.50 Et­no­het­ki

19.00 Ra­dio S­ta­ge

osa Soundi. Ra­dio S­ta­ge on Ju­ha Jo­ke­lan luo­ma fik­tii­vi­nen es­poo­lai­nen ra­dio­ka­na­va,. Ra­dio S­ta­gel­la on pie­ni ja us­kol­li­nen y­lei­sö, tin­ki­mä­tön tyy­li ja o­ma­lei­mai­set juon­ta­jat.

R­SO Mu­siik­ki­ta­los­sa (x2)

Radion sinfoniaorkesteri konserttilavalla Myöhäisillan kamarimusiikissa kuultua

Kon­sert­te­ja

Euroradiokonsertissa Jerusalem-kvartetti Leos Ja­nácek: Jou­sik­var­tet­to n­ro 1. Er­win Sc­hul­hoff: Vii­si kap­pa­let­ta jou­sik­var­te­til­le. An­to­nín D­vo­rák: Jou­sik­var­tet­to n­ro 13 G-duu­ri.

Kon­sert­te­ja

Euroradiokonsertissa Händelin Vesimusiikkia ja Purcellin Dido ja Aeneas

Kon­sert­te­ja

Ryan Wiggelsworth johtaa Mahlerin 5. sinfonian ja oman teoksensa Till Dawning R­SO Mah­ler x 10 Ka­pel­li­mes­ta­ri Ryan­Wig­gels­worth Sop­hie Be­van, sop­raa­no Ryan Wig­gels­worth: Till Daw­ning. Gus­tav Mah­ler: Sin­fo­nia n­ro 5 cis-mol­li Suo­ran lä­he­tyk­sen Mu­siik­ki­ta­los­ta toi­mit­taa Lot­ta E­ma­nuels­son.

Oop­pe­ra

Oopperailta Suomen kansallisoopperassa: Jaakko Kuusiston Jää

Jazzk­lu­bi

Klubi-isäntänä Harri Tuominen Toi­mit­ta­ja­na Har­ri Tuo­mi­nen.

20.00 Kei­nu­va ta­lo

Viulugroove vetää hyvälle tuulelle! On­ko viu­lu kan­san­mu­sii­kin ku­nin­gas­soi­tin? Ai­na­kin tä­nään ja täs­sä lä­he­tyk­ses­sä ne­li­kie­li­nen nos­te­taan ja­lus­tal­le.

20.05 Jazzk­lu­bi (x2)

UMO with Ingrid & Christine Jensen Pope Puolitaival Nordic 4 Jazzklubin studiosessioissa

20.25 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Tshekkiläisiä säveliä D­vo­rák: Ci­gans­ke me­lo­die (Mus­ta­lais­lau­lu­ja) (Pa­vol B­res­lik, te­no­ri, ja Ro­bert Pec­ha­nec, pia­no); Fünf lie­der für män­nerc­hor (Lun­din y­liop­pi­las­lau­la­jat/Ja­nåke Lar­son); Ron­do sel­lol­le ja pia­nol­le g-mol­li (A­li­sa Wei­lers­tein ja An­na Po­lons­ky; S­laa­vi­lai­nen tans­si n:o 4 F-duu­ri (Ts­hek­ki­läi­nen tans­si) (Ts­hek­ki­läi­nen FO/Ji­rí Be­loh­lávek).

20.40 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Vesiaiheista musiikkia Me­lar­tin: Sa­de pia­no­sar­jas­ta Su­rul­li­nen puu­tar­ha (I­zu­mi Ta­te­no, pia­no). Kuu­la: Me­ren vir­si (Key En­semb­le/Tee­mu Hon­ka­nen).
21

21.00 Sy­dän­juu­ril­la

Sydänjuurilla: Kellopeli III Kel­lo­pe­li-sar­jan kol­man­nes­sa o­sas­sa kuu­lem­me kan­san­mu­siik­kit­rio­jen mu­si­soin­tia! Toi­mit­ta­ja­na A­man­da Kau­ran­ne.

A­jas­sa soi

Kolme näkökulmaa musiikin energiaan A­jas­sa soi jäl­leen Sä­vel­tä­jän suo­si­tus.

21.20 Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Oi ihana yö ja muita Brahmsin kvartettilauluja

21.40 E­te­lä-A­me­rik­kaa et­si­mäs­sä

Amazonilta Tulimaahan

Kon­sert­ti-il­to­jen täy­te­mu­sii­kit

Musiikkia oopperan jälkeen

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 Ho­ri­sont­ti

Miten uskonnot vaikuttavat maailmanpolitiikkaan?

Sa­ri Val­to

Ovatko kirjailijat enää yhteiskunnallisia vaikuttajia?

Kuu­si ku­vaa

Kuusi kuvaa suomentaja Kersti Juvan elämästä

Iä­ti ka­toa­mat­to­mal­la kai­pauk­sel­la.

Oh­jel­ma on muis­to­merk­ki vuo­den 1918 ih­mi­sil­le.

Kal­le Haa­ta­nen

USA:n kuohuva kesä 1968 Vuo­si 1968 o­li nuo­ri­son ka­pi­na­vuo­si se­kä Eu­roo­pas­sa et­tä U­SA:s­sa.

Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

Turismin tulevaisuus Ne­li­hen­ki­sen per­heen len­to­mat­ka T­hai­maa­han tuot­taa 15 000-20 000 ki­loa hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä.

A­va­ruus­ro­mua

Palmut, hiekkaranta ja tähtikirkas yö Mi­tä on ek­so­tiik­ka? Mi­tä on ek­so­tiik­ka mu­sii­kis­sa?

22.50 Kuu­lut­ta­jan vie­ras

22.50 Kuun­te­li­jak­lu­bi

Ää­ni­ta­ri­na

23.00 Har­tau­det

23.10 Y­le K­las­si­nen

Yöklassinen
0
3