Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.02 Juuso Pekkinen
Vauvashoppailua Ukrainassa ja visio keinokohtufarmeista
05.00 Arkisto: Työe­lä­mä uudistuu
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
07.00 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko Puheen Viikonloppu
su: Puheen Viikko Puheen Viikonloppu
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Erityisherkkä tarvitsee rauhaa ja ymmärrystä kukoistaakseen
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Juoksuhaudantie Ka­ri Ho­ta­kai­sen Juok­su­haudantie,..
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
"Bonusvanhemmuus on helpompaa miehelle"
09.03 Pert­tu Häkkinen
Hyve Suomi
10.02 Akti
Mi­kään in­hi­mil­li­nen ei ole vie­ras­ta. Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Pu­he­lin­nu­me­ro stu­dioon 020 690 001. What­sApp 040 1638 586. Twitter #akti.
ma: Lapsettomuuden tragedia, hinta ja hoito
ti: Onko ydinvoima ykköspyssy ilmastotaistelussa? Suo­mes­sa eten­kin nuo­ret kan­nat­ta­vat ydinvoimaa...
ke: Oletko multipaskaaja? Mul­ti­tas­king-ter­min rin­nal­le on syn­ty­nyt aja­tus mul­ti­paskingista,..
to: Onko kotihoidontuki naisansa? Hal­li­tus on esi­tel­lyt per­he­va­paauu­distuksensa,..
pe: Kuinka parasta on UMK ja Euroviisut? Uu­den Mu­sii­kin Kil­pai­lun voi­tos­ta ja eu­ro­vii­sue­dus­ta­jan pai­kas­ta ki­saavat Oskr,..
10.00 Ruben Stiller
Kuuleeko maa? Ulkoavaruus ottaa yhteyttä Ru­ben Stil­ler tar­joaa kaik­kea tai­vaan ja maan väliltä...
10.00 Tunnekultti
Viha Vi­ha on tar­peel­li­nen ener­gia­pii­kin antaja,..
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maail­mal­la. Toi­mit­ta­ji­na Lin­da Pel­ko­nen ja Ta­pio Pajunen.
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
12.30 Miia Krause
Somen uusin päivitys Trol­laus­ta, ban­naus­ta, kup­liin­tu­mis­ta ja en­ti­siä kavereita...
12.30 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan empatiasta: Miksi johtajan on usein vaikea kokea empatiaa alaistaan kohtaan?
13.02 Tunnekultti
Viha Vi­ha on tar­peel­li­nen ener­gia­pii­kin antaja,..
13.02 Pert­tu Häkkinen
Hyve Suomi
13.02 Pörssipäivä
Mika Hyttinen: "Sijoituskeskustelusta puuttuu sosiokulttuurinen näkökulma"
13.02 Työ­nä oma elämä
Ka­ro­lii­na Pen­ti­käi­nen on äi­din­kie­le­nopettaja,..
13.02 Ruben Stiller
Kuuleeko maa? Ulkoavaruus ottaa yhteyttä
13.30 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Mihin Viktor Orbanin valta perustuu?
13.30 Ma­ria Pet­ters­son ja his­torian naiset
Tutkimusmatkailijat
14.02 Juuso Pekkinen
Vauvashoppailua Ukrainassa ja visio keinokohtufarmeista
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Huol­ta­mol­la pe­reh­dy­tään herkkyyteen...
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
"Bonusvanhemmuus on helpompaa miehelle"
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Juoksuhaudantie Ka­ri Ho­ta­kai­sen Juok­su­haudantie,..
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Erotuomarin hattutemppu – vieraana Mohammad Al-Emara
14.25 Ur­heiluhullut.
14.20 Työ­nä oma elämä
Karoliina Pentikäinen: "Mun vastuu on myös näyttää tietynlaista perhemallia".
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Em­pa­tias­ta pu­hu­taan kyl­lä paljon,..
15.02 Ma­ria Pet­ters­son ja his­torian naiset
15.02 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Mihin Viktor Orbanin valta perustuu?
15.02 Miia Krause
Somen uusin päivitys Trol­laus­ta, bannausta,..
15.02 Pyö­reä pöytä
15.00 Lindg­ren & Sihvonen
Erotuomarin hattutemppu – vieraana Mohammad Al-Emara
15.15 Ha­vain­to­ja ihmisestä
15.35 Aris­to­te­leen kantapää
15.50 Kuuntelijaklubi
15.45 Ää­ni­kir­ja: Matkakuvia
12.07 Yle Pu­he esittää
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­vä­ker­ho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys What­sApp: 040 163 8586 Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­väkerho.
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys What­sApp: 040 163 8586 Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­väkerho.
16.14 Yle Pu­he esittää
16.14 Yle Pu­he esittää
16.15 Juuso Pekkinen
Vauvashoppailua Ukrainassa ja visio keinokohtufarmeista
16.30 Jää­kiekkokierros
Seitsemän sähäkkää ottelua. Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. JYP-HIFK, Kär­pät-Il­ves, Koo­Koo-Sport, Luk­ko-Kal­Pa, Sai­Pa-HPK, Tap­pa­ra-Ju­ku­rit, Äs­sät-TPS. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
17.13 Tiedeykkönen
Tiedeykkönen: Kenen haudan saa avata? Syyt, joi­den ta­kia hau­to­ja avataan,..
18
18.02 Ha­vain­to­ja ihmisestä
Ruo­ka suo hoi­vaa kai­kis­sa kult­tuureissa,..
18.02 Jää­kiekkokierros
Jää­kiek­ko­kier­ros. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
ti: Jääkiekkokierros. Viiden ottelun iltamat.
ke: Jääkiekkokierros. Asiantuntijana Kimmo Kuhta. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, asian­tun­ti­ja Kim­mo Kuh­ta. Il­ves-Ju­ku­rit, Kal­Pa-HPK, Koo­Koo-HIFK, Luk­ko-Sai­Pa, Sport-TPS, Äs­sät-Tappara.
18.02 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Mihin Viktor Orbanin valta perustuu?
18.02 Jää­kiekkokierros
Asiantuntijana Juha Juujärvi. Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, asian­tun­ti­ja Ju­ha Juu­jär­vi. HPK-Äs­sät, Ju­ku­rit-Sport, Kär­pät-Il­ves, Pe­li­cans-HIFK, Tap­pa­ra-Luk­ko, TPS-Kal­Pa. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
18.00 Pörssipäivä
Mika Hyttinen: "Sijoituskeskustelusta puuttuu sosiokulttuurinen näkökulma" Vie­raa­na eko­no­mis­ti, sijoittaja,..
18.35 Aris­to­te­leen kantapää
19.00 Huuh­ka­jien siivillä
Kultaisen sukupolven ruumiinavaus Suo­men mies­ten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kueen his­to­rial­li­nen en­sim­mäi­nen ar­vo­ki­sa­tur­naus nä­kyy jo ho­risontissa...
19.00 Arkisto: Jörn Don­ner ja Sari Multala
Miten minusta tuli minä. Jörn Don­ner (1994) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Sa­ri Mul­ta­la (2003) .
19.00 Mikä maksaa?
Mikä maksaa? Sotkeeko some pörssin? Sot­kee­ko so­me pörssin?..
20.00 Miia Krause
Somen uusin päivitys Trol­laus­ta, ban­naus­ta, kup­liin­tu­mis­ta ja en­ti­siä ka­ve­rei­ta. Si­tä­kö so­me ny­kyään on?..
19.55 Ruben Stiller
Kuuleeko maa? Ulkoavaruus ottaa yhteyttä Ru­ben Stil­ler tar­joaa kaik­kea tai­vaan ja maan väliltä...
20.30 Yle Pu­he esittää
Puheen Ilta
16.14 Yle Pu­he esittää
21
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.02 Yle Pu­he esittää
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Kalle Haatanen
Kalle Haatanen: Aleksanteri Suuri Fi­lo­so­fis­ta kes­kus­te­lua to­tuu­des­ta, kau­neu­des­ta, hy­väs­tä ja pahasta...
21.12 Brysselin kone
Brysselin kone. Miksi puolueet eivät halua selittää kunnolla EU-kantojaan, Tapio Raunio?
21.30 Yle Pu­he esittää
21.30 Yle Pu­he esittää
21.35 Tunnekultti
Viha Vi­ha on tar­peel­li­nen ener­gia­pii­kin antaja,..
21.35 Pert­tu Häkkinen
Hyve Suomi
21.35 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
"Bonusvanhemmuus on helpompaa miehelle"
21.35 Työ­nä oma elämä
Karoliina Pentikäinen: "Mun vastuu on myös näyttää tietynlaista perhemallia".
21.35 Ruben Stiller
Kuuleeko maa? Ulkoavaruus ottaa yhteyttä Ru­ben Stil­ler tar­joaa kaik­kea tai­vaan ja maan väliltä...
22.05 Sari Valto
Sari Valto: Sisäisen tarinan voima Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöistä,..
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Mihin Viktor Orbanin valta perustuu?
22.32 Juuso Pekkinen
Vauvashoppailua Ukrainassa ja visio keinokohtufarmeista
22.32 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Huol­ta­mol­la pe­reh­dy­tään herkkyyteen...
22.32 Pörssipäivä
Mika Hyttinen: "Sijoituskeskustelusta puuttuu sosiokulttuurinen näkökulma"
22.32 Kir­ja vs. Leffa
Juoksuhaudantie Ka­ri Ho­ta­kai­sen Juok­su­haudantie,..
22.32 Lindg­ren & Sihvonen
Erotuomarin hattutemppu – vieraana Mohammad Al-Emara
23.00 Arkisto: Kyl­män so­dan liennytystä
Tänään iltapäivällä. Kuu­ma lin­ja Was­hing­ton - Moskova ..
23.00 Lindg­ren & Sihvonen
Erotuomarin hattutemppu – vieraana Mohammad Al-Emara
23.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
0
00.00 Arkisto: Lä­hi­ku­vas­sa kuluttaja
Lähikuvassa kuluttaja.
00.00 Arkisto: Uu­delle uralle
Tänään 10. 05. Uu­teen ammattiin ..
00.00 Arkisto: Ikärasismi
Tänään kymmeneltä. Su­ku­pol­vi­se­mi­naa­ri (1993) ...
00.00 Arkisto: So­siaa­li­tur­vaa hy­vin­voin­tiyh­teiskunnassa
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Diplomatiaa
Tänään 10. 00. Suo­men ul­ko­maa­ne­dus­tus (1988) ...
00.00 Arkisto: Suo­ma­lai­sy­ri­tyk­set ulkomailla
Tänään iltapäivällä. Hong Kong (1987) ...
01.00 Arkisto: Pää­mi­nis­te­rin haas­tattelutunti
Pääministerin haastattelutunti. Toi­mit­ta­jat kysyvät,..
02.00 Arkisto: Ta­lousykkönen
Talousykkönen.
02.00 Arkisto: Mau­no Koi­vis­to - uu­den ajan presidentti
Tutkimus ja arkipäivä.
02.00 Arkisto: Kan­sal­li­sen kult­tuu­rin puolesta
Mitä on kulttuuri (1984) ...
02.00 Arkisto: Po­liit­tinen moraali
A-studio.
02.00 Arkisto: Po­li­tiikan kieli
Politiikan monet murteet (1983) ...
02.00 Arkisto: Do­ping-keskusteluja
Selittääkö urheilu dopingin? Osa oh­jel­mas­ta (1988) ...
3
03.00 Arkisto: Po­li­tii­kan käy­tän­tö­jä ja käytöstapoja
04.00 Arkisto: Köy­hyys kasaantuu
04.00 Arkisto: Maail­mal­le työn hakuun
04.00 Arkisto: Suo­men ja Kiinan suhteet
04.00 Arkisto: Kulttuurivienti
04.00 Arkisto: Kult­tuu­rin rahoitus
04.00 Arkisto: Tiet au­ki tai­vasta myöten
05.00 Arkisto: Työe­lä­mä uudistuu