Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 2 3 4 5 6
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.02 Juuso Pekkinen
Terveysteknologiamarkkinan mielikuvat ja lupaukset - haastattelussa Ouran Petteri Lahtela
05.00 Arkisto: Päivi Istala
Henkilökuva. Päi­vi Is­ta­la (1990) . Tä­nään il­ta­päivällä...
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys Hi­taas­ti kii­ruh­taen teh­ty mat­ka sy­viin ve­siin. Näin ku­vaa mu­siik­kin­sa te­ke­mis­tä SUAD, jon­ka odo­tet­tu de­byyt­ti­le­vy Wa­ves jul­kais­taan tä­nään. SUAD vie­raa­na Pu­heen Aa­mus­sa kel­lo 9. 20. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiinnostava.
07.00 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko Puheen Viikonloppu
su: Puheen Viikko Puheen Viikonloppu
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Nyt hiihdetään - lumitalvi houkuttelee liikkumaan!
08.05 Kir­ja vs. Leffa
2001: Avaruusseikkailu 2001 Ava­ruus­seik­kai­lu on sii­tä eri­koi­nen teos­pa­ri, et­tä Arthur C...
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“EU:ssa joudutaan taistelemaan nyt ihmisoikeuksien puolesta”
08.04 Yle Pu­he esittää
09.15 Sal­paus­selän kisat
09.25 Sal­paus­selän kisat
Yhdistetyn mäkiosuus. Se­los­tus Si­mo Lei­no­nen, asian­tun­ti­ja Ja­ri Mantila...
10.02 Akti
Mi­kään in­hi­mil­li­nen ei ole vie­ras­ta. Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Pu­he­lin­nu­me­ro stu­dioon 020 690 001. What­sApp 040 1638 586. Twitter #akti.
ma: Brexit – miten meni noin niinku omasta mielestä?
ti: Vuoroasuminen – ankeutta vai autuutta?
ke: Millä kääntyy rokotevastaisen pää? Mil­joo­na suo­ma­lais­ta suh­tau­tuu ro­kot­tei­siin jyr­kän kielteisesti,..
to: Kuinka teknologia mullistaa arkemme ja ihmisyytemme? Te­koä­ly tu­lee muut­ta­maan mei­tä ja elä­määm­me valtavasti...
pe: Mikä on yökein ruoka? Suo­ma­lais­ten ar­jen lem­pi­ruoat ovat uu­ni­lo­hi, ma­ka­ro­ni­laa­tik­ko, li­ha­pul­lat, jau­he­li­ha­kas­ti­ke ja pizza...
10.00 Ruben Stiller
Papparainen väijyy bunkkerissa Jos Trump pe­rus­taa puo­lueen, on­ko sil­lä mah­dol­li­suuk­sia me­ga­me­nestykseen?..
10.25 Sal­paus­selän kisat
Naisten viesti. Se­los­tus Jar­mo Leh­ti­nen, asian­tun­ti­ja Jus­si Piirainen...
11.00 Sal­paus­selän kisat
11.25 Sal­paus­selän kisat
Naisten yhdistelmäkilpailu. Se­los­ta­ja Jar­mo Lehtinen,..
11.25 Sal­paus­selän kisat
11.35 Sal­paus­selän kisat
Miesten viesti. Se­los­tus Jar­mo Leh­ti­nen, asian­tun­ti­ja Jus­si Piirainen...
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
12.20 Sal­paus­selän kisat
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
12.25 Sal­paus­selän kisat
Yhdistetyn mäkiosuus, joukkuesprintti. Se­los­tus Si­mo Leinonen...
13.02 Tunnekultti
Turhautuminen Tur­hau­tu­mi­nen on ku­lut­ta­va ja an­kea tunne,..
13.02 Tähtisarja
Tarvitseeko meidän olla huolissaan tappaja-asteroideista?
13.02 Pörssipäivä
Indeksien maailma: S&P 500
13.02 Työ­nä oma elämä
Hanna Gullichsen: "Faktana myyty mutu on tosi vaarallinen tie".
13.02 Ruben Stiller
Papparainen väijyy bunkkerissa Jos Trump pe­rus­taa puolueen,..
12.55 Sal­paus­selän kisat
13.15 Sal­paus­selän kisat
Urheiluviikonloppu Mies­ten yh­dis­tel­mäkilpailu...
13.15 Lindg­ren & Sihvonen
Hiihto, hyppy, tiskirätit ja luovuus – vieraana Ilkka Herola
14.02 Juuso Pekkinen
Terveysteknologiamarkkinan mielikuvat ja lupaukset - haastattelussa Ouran Petteri Lahtela
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Nyt hiihdetään - lumitalvi houkuttelee liikkumaan!
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
Eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Hei­di Hau­ta­la kertoo,..
14.02 Kir­ja vs. Leffa
2001: Avaruusseikkailu 2001 Ava­ruus­seik­kai­lu on sii­tä eri­koi­nen teospari,..
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Hiihto, hyppy, tiskirätit ja luovuus – vieraana Ilkka Herola
13.55 Sal­paus­selän kisat
Miesten yhdistelmäkilpailu. Se­los­tus Jar­mo Leh­ti­nen, asian­tun­ti­ja Jus­si Pii­rai­nen. Pe­rin­teik­käät Sal­paus­se­län ki­sat Lah­des­sa ve­tä­vät taas puo­leen­sa maas­to­hiihtäjiä,
14.12 Sal­paus­selän kisat
14.35 Sal­paus­selän kisat
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan isyydestä: Wali Hashi, mikä sua isyydessä eniten pelottaa?
15.02 Ma­ria Pet­ters­son ja his­torian naiset
15.02 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
15.02 Miia Krause
Tuoko materia onnen? Roi­naa siel­lä, pus­su­koi­ta täällä...
15.02 Pyö­reä pöytä
15.10 Sal­paus­selän kisat
Urheiluviikonloppu Toi­mit­ta­ja Jussi Paasi...
15.25 Sal­paus­selän kisat
Urheiluviikonloppu Toi­mit­ta­ja­na Jussi Paasi...
15.35 Aris­to­te­leen kantapää
15.50 Yle Pu­he esittää
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­vä­ker­ho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys What­sApp: 040 163 8586 Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­väkerho.
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
16.10 Urheiluradio
16.15 Sal­paus­selän kisat
Yhdistetyn hiihto-osuus, joukkuesprintti. Se­los­tus Jar­mo Lehtinen,..
16.15 Sal­paus­selän kisat
16.40 Sal­paus­selän kisat
Mäkihyppyä, HS130. Se­los­tus Si­mo Lei­no­nen, asian­tun­ti­ja Ja­ri Man­ti­la. Pe­rin­teik­käät Sal­paus­se­län ki­sat Lah­des­sa ve­tä­vät taas puo­leen­sa maas­to­hiih­tä­jiä, mä­ki­hyp­pää­jiä ja yh­dis­te­tyn kisaajia.
17.00 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros. Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk. Ju­ku­rit-HPK, Kal­Pa-TPS, Sai­Pa-JYP, Sport-Il­ves. Jouk­kue­mäen ki­sa, Lah­ti. Se­los­tus Si­mo Lei­no­nen, asian­tun­ti­ja Tom­mi Ni­ku­nen. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
18
18.02 Ha­vain­to­ja ihmisestä
Tek­no­lo­gia ku­ten te­koä­lyn so­vellukset,..
18.02 Jää­kiekkokierros
Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
ti: Jääkiekkokierros.
ke: HIFK-Ju­ku­rit, HPK-Luk­ko, Il­ves-Pe­li­cans, JYP-Äs­sät, Sai­Pa-Tap­pa­ra, TPS-Sport.
18.02 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
18.02 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros. Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk. JYP-Kal­Pa, Koo­Koo-Ju­ku­rit, Kär­pät-TPS, Pe­li­cans-Sai­Pa. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
18.35 Aris­to­te­leen kantapää
18.45 Sal­paus­selän kisat
19.00 Huuh­ka­jien siivillä
Vieraana Markku Kanerva Suo­men mies­ten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kueen his­to­rial­li­nen en­sim­mäi­nen ar­vo­ki­sa­tur­naus nä­kyy jo ho­ri­son­tis­sa. Huuh­ka­jien sii­vil­lä te­kee mat­kaa koh­ti ki­so­ja ko­ko ke­vään 10 jak­son verran...
19.00 Arkisto: Vil­lu Tam­me ja Tomi Kontio
Miten minusta tuli minä. Vil­lu Tam­me (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. To­mi Kon­tio (2003) . Kult­tuu­rin ajan­ku­via (1994) .
19.00 Yle Pu­he esittää
19.08 Mikä maksaa?
Tiedefestari: Mikä maksaa? Kaikki mitä olet aina halunnut tietää taloustieteestä. Tie­de­fes­ta­ri: Mi­kä maksaa?..
20.00 Yle Pu­he esittää
Yle Puhe
20.03 Ruben Stiller
Papparainen väijyy bunkkerissa Jos Trump pe­rus­taa puo­lueen, on­ko sil­lä mah­dol­li­suuk­sia me­ga­me­nestykseen?..
21
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Kalle Haatanen
Tiedefestari: Kalle Haatanen ja pahan ongelma Teo­lo­gias­sa teo­di­keal­la tar­koi­te­taan si­tä ristiriitaa,..
21.12 Brysselin kone
Tiedefestari: Brysselin kone Onko EU:n olemassaoloa kohtaan kriittiselle tutkimukselle tilaa Suomessa juuri missään,
21.30 Yle Pu­he esittää
21.30 Yle Pu­he esittää
21.35 Tunnekultti
Turhautuminen Tur­hau­tu­mi­nen on ku­lut­ta­va ja an­kea tunne,..
21.35 Tähtisarja
Tarvitseeko meidän olla huolissaan tappaja-asteroideista?
21.35 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“EU:ssa joudutaan taistelemaan nyt ihmisoikeuksien puolesta”
21.35 Työ­nä oma elämä
Hanna Gullichsen: "Faktana myyty mutu on tosi vaarallinen tie".
21.35 Ruben Stiller
Papparainen väijyy bunkkerissa Jos Trump pe­rus­taa puolueen,..
22.05 Sari Valto
Tiedefestari: Sari Valto: Psykedeeliavusteinen terapia - mitä se on?
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
Tiedefestari: Roman Schatzin Maamme-kirja: Tieteen popularisointi totuuden jälkeisenä aikana
22.32 Juuso Pekkinen
22.32 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
22.32 Pörssipäivä
Indeksien maailma: S&P 500
22.32 Kir­ja vs. Leffa
2001: Avaruusseikkailu 2001 Ava­ruus­seik­kai­lu on sii­tä eri­koi­nen teospari,..
22.32 Lindg­ren & Sihvonen
Hiihto, hyppy, tiskirätit ja luovuus – vieraana Ilkka Herola
23.00 Arkisto: Tosi-tv
Kulttuuriuutiset. To­del­li­suus on muo­tia me­dias­sa (2003) . Taustapeili...
23.00 Lindg­ren & Sihvonen
Hiihto, hyppy, tiskirätit ja luovuus – vieraana Ilkka Herola
23.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
0
00.00 Arkisto: Ko­tiäi­tiys, ura vai molemmat?
Naisten viikolla sataa aina.
00.00 Arkisto: Pu­he­lin­tek­niikan kehitys
Tänään kymmeneltä.
00.00 Arkisto: Ta­lousrikollisuus
Tänään kymmeneltä.
00.00 Arkisto: Vies­tin­tä­tek­niikan kehitys
Tulevaisuuden tietotekniikka.
00.00 Arkisto: Graf­fi­te­ja ja muu­ta ilkivaltaa
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Ber­lii­nin muuri murtuu
Muurin molemmilla puolilla (1988) . Päi­vän Peili...
01.00 Arkisto: Har­ry "Hjal­lis" Harkimo
Harry Harkimon puhelinhaastattelu veneeseen (1987) ...
02.00 Arkisto: Ka­ri Suo­ma­lai­nen ja Seppo Ahti
Kari Suomalaisen haastattelu (1991)..
02.00 Arkisto: An­neli Tempakka
Tutustumisen arvoinen nuori (1983) ...
02.00 Arkisto: Pai­kallisradiot
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Vih­reitä arvoja
(1980) . Meil­le­kö vih­reä puolue? ..
02.00 Arkisto: Flirtaten
Tänään iltapäivällä. Kuin­ka mies is­ke­tään (1989) ...
02.00 Arkisto: Kau­ris­mäen veljekset
Vieraissa Mika Kaurismäki (1992) . Tä­nään il­ta­päivällä...
3
03.00 Arkisto: Pankkikriisi
04.00 Arkisto: Ky­sy­kää ra­diouutisista
04.00 Arkisto: Ju­ma­lan teat­te­ri ja Jouko Turkka
04.00 Arkisto: Isän muuttuva rooli
04.00 Arkisto: AIDS
04.00 Arkisto: Veikko Neuvonen
04.00 Arkisto: WTC-iskut
05.00 Arkisto: Päivi Istala