Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.02 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
05.00 Arkisto: Vaih­toeh­to­lo­mai­lua- ja matkailua
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
07.00 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko Puheen Viikonloppu
su: Puheen Viikko Puheen Viikonloppu
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Maa on syntinen laulu Timo K...
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
08.04 Yle Pu­he esittää
Puheen Viikonloppu
10.02 Akti
Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Soi­ta tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti 040 163 8586 / Twit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen ja Jen­ny Leh­ti­nen. On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Soi­ta tai lä­he­tä What­sApp-vies­ti nu­me­roon 040 163 8586. Twitter #akti.
ma: Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
ti: On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
ke: On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
to: On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
pe:
08.04 Yle Pu­he esittää
Puheen Viikonloppu
10.00 Tunnekultti
Hellyys Tun­ne­kul­tis­sa vi­rit­täy­dy­tään täl­lä ker­taa hel­lyys­taajuudelle...
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla...
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
12.30 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
12.30 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan äitiydestä eron jälkeen: Miten käydä kipeää eroa läpi,
13.02 Tunnekultti
Hellyys Tun­ne­kul­tis­sa vi­rit­täy­dy­tään täl­lä ker­taa hel­lyys­taajuudelle...
13.00 Uutisohjelmia
13.02 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
13.02 Työ­nä oma elämä
13.02 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
13.30 Poliklinikka
12.07 Yle Pu­he esittää
Puheen Viikonloppu
14.02 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Maa on syntinen laulu Timo K...
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.25 Yle Pu­he esittää
14.25: Urheiluhullut
12.07: Puheen Viikonloppu
14.20 Työ­nä oma elämä
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan äitiydestä eron jälkeen: Miten käydä kipeää eroa läpi,
15.00 Uutisohjelmia
15.02 Poliklinikka
15.02 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
15.02 Yle Pu­he esittää
15.02: Pyöreä pöytä
15.35: Aristoteleen kantapää
15.15 Yle Pu­he esittää
15.15: Havaintoja ihmisestä
12.07: Puheen Viikonloppu
15.50 Yle Pu­he esittää
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­vä­ker­ho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys What­sApp: 040 163 8586 Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­väkerho.
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
16.14 Yle Pu­he esittää
16.14 Yle Pu­he esittää
16.15 NHL-ilta
16.30 Jää­kiekkokierros
18
18.00 Uutisohjelmia
18.02 Jää­kiekkokierros
18.02 Poliklinikka
18.02 Jää­kiekkokierros
18.00 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
19.00 Huuh­ka­jien siivillä
19.00 Arkisto: Sa­ka­ri Kuosmanen
Miten minusta tuli minä. Sa­ka­ri Kuos­ma­nen (1995) . Lä­hi­ku­vas­sa Sa­ka­ri Kuos­ma­nen (2006) .
19.00 Yle Pu­he esittää
19.00: Mikä maksaa?
16.14: Puheen Viikonloppu
20.30 Yle Pu­he esittää
Puheen Ilta
21
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12: Brysselin kone
22.05: Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
21.30 Yle Pu­he esittää
21.30 Yle Pu­he esittää
21.30 Yle Pu­he esittää
21.30: Urheiluhullut
22.05: Kalle Haatanen
21.35 Tunnekultti
Hellyys Tun­ne­kul­tis­sa vi­rit­täy­dy­tään täl­lä ker­taa hel­lyys­taajuudelle...
21.35 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
21.35 Työ­nä oma elämä
Hanna Väyrynen: "Haluaisin ehdottomasti auttaa ihmisiä ymmärtämään toisiaan paremmin".
22.32 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
22.32 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
22.32 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
22.32 Kir­ja vs. Leffa
Maa on syntinen laulu Timo K...
23.00 Arkisto: Matkaradio
Matkaradio: Lukijamatkat (2005) . Kar­tat. Mat­ka­seu­raa in­ter­ne­tis­tä. New York. Myrs­kybongaus...
23.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
0
00.00 Arkisto: Lää­kä­rin­työn murros
Me hyvin toimeentulevat lääkärit
00.00 Arkisto: Ruo­ka­pe­rin­tei­tä ja perinneruokia
(2000) . Tä­nään il­ta­päivällä...
00.00 Arkisto: Keit­to­kir­jo­ja moneen makuun
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Ruo­ka­kult­tuu­rin muutoksia
Pastan jauhajat.
00.00 Arkisto: Sel­viy­ty­mis­vink­ke­jä lomailijoille
Arki on juhlaa (1982) ...
00.00 Arkisto: Opinportti
Opinportti. Mai­nio vai mah­do­ton yh­tä­lö: luo­ka­ton yläas­te ja ny­ky­tei­ni (2001) . Opinportti...
01.00 Arkisto: 40 ja risat
40 ja risat. In­ven­taa­rion paik­ka. Vie­raa­na toi­mit­ta­ja Han­nu Sep­po­nen. Vii­ni, lau­lu ja naiset...
02.00 Arkisto: Tee­ma­na näyt­telijän työ
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Huumori kukkii
Tänään 10. 00...
02.00 Arkisto: Heikki Kinnunen
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Lem­mik­ke­jä siasta siiliin
Katinkontti. Eläin­kau­pas­sa (1988)..
02.00 Arkisto: Nuo­ri taiteilija
Nuori taiteilija.
02.00 Arkisto: Mu­na­mark­ki­noil­ta Potsipäiville
Tänään 10. 00. Pot­si­päi­vät Toh­ma­jär­vel­lä (1989) ...
3
03.00 Arkisto: Aki ja Tu­ro - Antti ja Ville
04.00 Arkisto: Mies­ten­vuo­ro - vielä kerran
04.00 Arkisto: Pahuus
04.00 Arkisto: Mi­kä mei­tä naurattaa?
04.00 Arkisto: Saa­ko Jee­suk­selle nauraa?
04.00 Arkisto: Va­ka­vas­ti otet­ta­via naurattajia
04.00 Arkisto: Ter­veyt­tä ravinnosta
05.00 Arkisto: Vaih­toeh­to­lo­mai­lua- ja matkailua