Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.00 Yle Pu­he esittää
06.00: Koiria ja ihmisiä - ihmiskunnan haukkuva historia
10.00: Rakkaudesta
11.45: Kaverin puolesta kyselen: Kiroileva mummeli ja muita joulutarinoita Mi­tä jos poi­kays­tä­vä pu­ris­te­lee tis­seis­tä ko­ko su­vun jou­lu­pöy­däs­sä? Ihan ka­ve­rin puo­les­ta täs­sä tie­dus­te­len. Ka­ve­rin asial­la An­na Kar­hu­nen ja Tiia Rantanen.
12.00: Itkisitkö onnesta? Tarina Gösta Sundqvistista “Ei vä­liä on­ko jut­tu tot­ta, kun­han se on hy­vä ta­ri­na”, Gös­ta to­teaa. It­ki­sit­kö on­nes­ta? Ta­ri­na Gös­ta Sundq­vis­tis­ta ker­too Lee­vi and the Lea­vings -yh­tyeen dy­na­mos­ta – lau­la­ja, sa­noit­ta­ja ja sä­vel­tä­jä Göstasta.
18.15: Perttu Häkkisen Lappi-trilogia Toi­mit­ta­ji­na Pert­tu Häk­ki­nen ja Pa­nu Hie­ta­ne­va. Uu­sin­ta vuo­delta 2014
21.06: Huumorihommia: Jaakko Saariluoma, Tomi Haustola ja Kaisa Pylkkänen Huu­mo­ri on vais­ton­va­rais­ta ei­kä si­tä voi se­lit­tää. Nau­ram­me, mut­ta em­me ai­na osaa se­lit­tää mik­si ja mil­le. Mi­tä huu­mo­ri oi­keas­taan on ja mi­kä te­kee jois­tain ih­mi­sis­tä haus­ko­ja? Stand up -ko­miik­kaa it­se­kin harrastavan,
06.00 Yle Pu­he esittää
06.00: Pelikonsolien kronikka
06.35: Tiedetrippi Yle Kios­kin tie­de­toi­mit­ta­ja Hen­ry Tik­ka­nen ker­too jän­nit­tä­viä ta­ri­noi­ta tie­tees­tä ja sen ra­ja­mail­ta. Sar­jas­sa kai­ve­taan esiin unoh­de­tut san­ka­rit, ou­dot kuo­le­mat ja us­ko­mat­to­mat sattumukset...
10.58: Kuuta ei ole! Salaliittoteorioiden kulttuurihistoriaa El­vis Pres­ley on näh­ty surf­faa­mas­sa Ha­vai­jil­la. Maail­maa hal­lit­see lis­koih­mis­ten ro­tu. Paul Mc­Cart­ney kuo­li 1960-lu­vul­la. Kuus­sa ei ole käyty...
06.02 Vuonna 2000
Katsaus vuoden 2000 tapahtumiin ja kurkistus Suomen tulevaisuuteen
05.00 Arkisto: Yh­distynyt Saksa
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
ke: Keskiviikon lähetys
07.02 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Täs­sä huol­ta­mon jak­sos­sa poh­di­taan mie­len voimaa...
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Coraline
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Latinalaisessa Amerikassa on menossa feministinen vallankumous”
09.03 Tähtisarja
Missä kaikki ovat! Onko universumissa muuta elämää?
10.02 Akti
Mi­kään in­hi­mil­li­nen ei ole vie­ras­ta. Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Pu­he­lin­nu­me­ro 020 690 001 / What­sApp-vies­ti 040 1638 586 / Twit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen ja Jen­ny Leh­ti­nen. On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Pu­he­lin­nu­me­ro stu­dioon 020 690 001. What­sApp 040 1638 586. Twitter #akti.
ma: Pimeyden ylistys!
ti: Arvostatko virtuaalista omaisuutta?
ke: Hyvää Joulua, ihanat Aktin kuuntelijat!
10.00 Ruben Stiller
Kiinnostaisiko transuiguuri?
10.00 Isästudio
Timo Rautiainen – ”Ekana vauvavuonna ei kertaakaan riidelty vaimon kanssa”
11.00 Po­litiikkaradio
Uu­sin­ta. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maail­mal­la. Toi­mit­ta­ji­na Lin­da Pel­ko­nen ja Ta­pio Pajunen.
12
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
Par­haat pa­lat Pu­heen Aamusta...
12.08 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
12.30 Miia Krause
Max Seeck - dollaridekkaristi
12.30 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan näyttelijältä: Hannu - Pekka Björkman, mikä on näyttelijän tärkein ominaisuus?
13.02 Isästudio
Jani Toivola – Isättömänä kasvanut poika piti lastenhoidosta jo varhain
13.02 Tähtisarja
Pystymmekö koskaan täysin ymmärtämään tähtitaivasta?
13.02 Poliklinikka
Kaamea vuosi politiikan silmälasein Mi­ten tä­mä vuo­si me­ni­kään po­litiikassa?..
13.17 Ai­he, jo­ka ei jätä rauhaan
13.30 Yle Pu­he esittää
Urheiluhullut
13.30 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Kärsimys voi olla osa merkityksellistä elämää”
14.02 Juuso Pekkinen
Rokote-epäröintiä ennen ja nyt! Mitä seurauksia on sillä,..
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Joogaten jouluun
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
Tai­tei­li­ja ja kir­jai­li­ja Mei­ju Nis­ka­la kertoo,..
14.00 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen pa­ke­toi­vat kum­mal­li­sen ur­hei­lu­vuo­den 2020. Ai­hei­na ovat ko­ro­nan vai­ku­tuk­set ur­hei­luun, Black Li­ves Mat­ter ja ih­mi­soi­keu­det, uran­sa lo­pet­ta­neet ur­hei­li­jat, The Last Dan­ce -do­ku­ment­ti­sar­ja Mic­hael Jor­da­nis­ta, häi­rin­tä ur­hei­lus­sa se­kä kau­ten­sa jo­ten­ku­ten lop­puun as­ti pe­lan­neet Veik­kaus­lii­ga ja Su­per­pe­sis. Haas­tat­te­luis­sa mm. Shawn Huff, Vi­ve­ca Lind­fors, Pet­ra Ol­li, Han­no Möttölä,
14.30 Huumorihommia
Mika Eirtovaara pyörittää skeittikauppaa, ohjaa teatteria ja nousee stand up -lavoille
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
15.02 Ma­ria Pet­ters­son ja his­torian naiset
15.02 Lindg­ren & Sihvonen
Alppitähden paluu – vieraana Tanja Poutiainen-Rinne
15.25 Yle Pu­he esittää
15.50 Yle Pu­he esittää
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Yle Pu­he esittää
16.00: Itkisitkö onnesta? Tarina Gösta Sundqvistista
22.15: Aikamonologeja
23.45: Kaverin puolesta kyselen: Liian monta shottia ja muita uuden vuoden mokia En­tä jos saa pa­kit lah­jaa ojen­taes­saan? Ka­ve­ril­le kä­vi niin. Ka­ve­rin asial­la An­na Kar­hu­nen ja Tiia Rantanen.
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­vä­ker­ho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Jar­mo Lai­ta­ne­va. What­sApp: 040 163 8586 Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­väkerho.
ke: Keskiviikon lähetys
16.10 Urheiluradio
16.15 Yle Pu­he esittää
Puheen Viikko
16.15 Juuso Pekkinen
Muinaiset astronautit, ufokirje Kekkoselle ja Suomen ufobuumit
17.00 Arkisto: Vil­lu Tam­me ja Tomi Kontio
Miten minusta tuli minä. Vil­lu Tam­me (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. To­mi Kon­tio (2003) . Kult­tuu­rin ajan­ku­via (1994) .
17.13 Yle Pu­he esittää
Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loik­ka­nen, Leena Mattila,
18
18.02 12 diktaattoria
Susi Adolf Hitler
18.02 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan joulupukilta: Kummat joulupukkia odottavat enemmän kylään; lapset vai aikuiset?
18.02 Ur­hei­lua Yle Puheessa
Jääkiekon nuorten MM-kisailta Kaik­ki jää­kie­kon nuor­ten MM-ki­sois­ta. Asian­tun­ti­ja Ju­ha Juu­jär­vi, toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Yle Pu­he on ta­pah­tu­maur­hei­lun radiokanava.
18.03 Pörssipäivä
Vieraana Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski
18.30 Maail­man met­ro­po­le­ja suo­ma­laisin silmin
19.00 Arkisto: Pekka Haavisto
Miten minusta tuli minä. Pek­ka Haa­vis­to (1994) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Pre­si­dent­tieh­do­kas Pek­ka Haa­vis­to (2012) .
19.00 Arkisto: Vir­pi Miet­ti­nen ja Mimosa Pale
Miten minusta tuli minä. Vir­pi Miet­ti­nen (1994) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Mi­mo­sa Pa­le (2012) . Kul­ta­kuu­me Hä­meen­lin­nan Hip­pa­lois­sa. Osa oh­jel­mas­ta (2010) .
19.00 Arkisto: Ee­ro So­mer­vuo­ri ja Aku Louhimies
Miten minusta tuli minä. Ee­ro So­mer­vuo­ri (2003) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Aku Lou­hi­mies (2004) . Kult­tuu­ri­tun­ti: Fil­mi­ryh­mä. Aku Lou­hi­mies ja teh­dyt työt (2013) .
19.00 Yle Pu­he esittää
Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­symyksiin...
20.00 Ma­ria Pet­ters­son ja his­torian naiset
Hallitsijat Pis­tää­kö val­ta ai­na ih­mi­sen pään sekaisin,..
19.55 Ruben Stiller
Kiinnostaisiko transuiguuri? Oh­jel­man juon­ta­ja tun­nus­taa syn­tin­sä Yliop­pi­las­leh­den pää­toi­mit­ta­ja Tui­ja Sil­tamäelle...
20.50 Yle Pu­he esittää
20.00 Juuso Pekkinen
21
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
la: Kalle Haatanen Sari Valto Koi­rien mää­rä on nous­sut jat­ku­vas­ti so­tien jäl­kei­sen ajan. Mik­si koi­rat kuu­lu­vat niin mo­nen elämään?..
su: Brysselin kone Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,.. Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
21.30 Isästudio
Jani Toivola – Isättömänä kasvanut poika piti lastenhoidosta jo varhain
21.30 Tähtisarja
Pystymmekö koskaan täysin ymmärtämään tähtitaivasta? Mi­kä täh­ti­tai­vas oikein on?..
21.30 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Kärsimys voi olla osa merkityksellistä elämää”
22.30 Juuso Pekkinen
Rokote-epäröintiä ennen ja nyt! Mitä seurauksia on sillä,..
22.30 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Joogaten jouluun
22.30 Poliklinikka
Kaamea vuosi politiikan silmälasein Mi­ten tä­mä vuo­si me­ni­kään po­litiikassa?..
23.00 Arkisto: Arjen ilot
Arjen ilot. Mi­kä nau­rat­taa. Miel­tä voi oh­ja­ta. Opis­ke­len ilokseni...
23.00 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan näyttelijältä: Hannu - Pekka Björkman, mikä on näyttelijän tärkein ominaisuus?
23.25 Po­litiikkaradio
23.55 Yle Pu­he esittää
0
00.00 Arkisto: Räh­mäl­lää­no­los­ta russofobiaan
Kulttuurikahvila.
00.00 Arkisto: Yleis­ra­dio - Rundradion
Tänään 10. 00...
00.00 Arkisto: Toi­nen kat­taus ruo­ka­his­to­riaa ja his­to­rial­lista ruokaa
00.00 Arkisto: Jou­lu­lah­javalvojaiset
00.00 Arkisto: Han­kalat ihmiset
Hankalat ihmiset.
00.00 Arkisto: Mi­kä kän­nys­sä kiehtoo?
Tänään iltapäivällä. Mi­kä mat­ka­pu­he­li­mes­sa kiehtoo? ..
01.00 Arkisto: Taiteiden yö
Tänään iltapäivällä. Tai­tei­den yöt (1992) . He­rätysjuhla...
02.00 Arkisto: Ruot­sin­suomalaisuus
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Elä­mää asuntolassa
Yötön yö yömajassa (1982) ...
02.00 Arkisto: Mi­tä sit­ten tu­lee­kaan 2000-luvulla?
Vuosituhannen vaihtuessa.
02.00 Arkisto: Jou­luperinteitä
Omenapuun alla.
02.00 Arkisto: USA - iha­nuuk­sien ihmemaako?
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Eu­roopan nuoria
Tänään iltapäivällä. Nuo­ret ja Eu­roop­pa (1994) ...
3
03.00 Arkisto: Ri­kol­li­suu­den maail­man­his­to­ria osat 6-10
04.00 Arkisto: Ruo­ka­his­to­riaa ja his­to­rial­lista ruokaa
04.00 Arkisto: Eläk­keel­le jää­mi­sen iha­nuus ja kurjuus
04.00 Arkisto: Yleis­ra­dio - kan­san radioko?
04.00 Arkisto: Jou­lukauppa käy
04.00 Arkisto: Ri­kol­li­suu­den maail­man­his­to­ria osat 1-5
04.00 Arkisto: Te­levisiosarjat
04.00 Arkisto: Lä­hiöelämää
05.00 Arkisto: Yh­distynyt Saksa