Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.02 Vuonna 2000
Euroopan Unionin kriisinhallinta eteni rivakasti
05.00 Arkisto: Eurosanakirja
Eurosanakirja. En­sim­mäi­nen sa­na: Va­paus. Toi­nen sa­na: Kilpailu...
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Ko­ro­na­vi­rus hil­jen­si tu­ris­min Ka­na­rian­saa­ril­la. Ah­din­ko kas­vaa kun ko­ko tu­ris­mie­lin­kei­no on la­maan­tu­nut ja yli sa­ta­tu­hat­ta ih­mis­tä me­net­ti työnsä...
ke: Keskiviikon lähetys Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
07.02 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko
07.45 Las­ten kuunnelmat
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Pysäytä ärsyketulva ja anna itsellesi aikaa hengittää!
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Kuolema Venetsiassa Tho­mas Man­nin vuon­na 1912 il­mes­ty­nyt Kuo­le­ma Ve­net­sias­sa on nii­tä kirjoja,..
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Etnisistä ryhmistä uutisointi ei huomioi syrjintää ja luokkaa”
09.03 Huos­tas­sa-keskustelu
“Vahvaa aikuisuutta on se, että osaa myöntää olevansa väärässä”
10.02 Akti
Mi­kään in­hi­mil­li­nen ei ole vie­ras­ta. Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Pu­he­lin­nu­me­ro stu­dioon 020 690 001. What­sApp 040 1638 586. Twitter #akti.
ma: Kuka mielipiteitäsi muokkaa?
ti: Oletko ahne paskiainen? Ah­neu­del­la on ym­mär­ret­tä­vä, evo­lu­tii­vi­nen perusta,..
ke: Elääkö duunarikissa kiitoksella? Ra­ha­palk­kio koe­taan par­haak­si kan­nus­ti­mek­si suo­ma­lai­sil­la työ­paikoilla...
to: Miksi tenavat ja teinit ovat rapakunnossa? Lap­set ja nuo­ret ovat his­to­rial­li­ses­sa ra­pa­kun­nos­sa, ker­too UKK-instituutti...
pe: Miksi sitkuttelet etkä nytkuttele, saamaton lusmu? Pi­täi­si laih­dut­taa, tyh­jen­tää as­tian­pe­su­ko­ne, maa­la­ta eteinen,..
10.00 Ruben Stiller
Hoitajien mitta täyttyy Kuun­te­lee­ko San­na Ma­rin Sa­ri Sai­raanhoitajaa?..
10.00 Isästudio
Tuomas Rajala – Eron jälkeen vanhemman ja lapsen suhde on entistäkin tärkeämpi
11.00 Po­litiikkaradio
Toi­mit­ta­ji­na Lin­da Pel­ko­nen ja Ta­pio Pajunen.
Brexit, koronaelvytys,..
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
12.30 Miia Krause
Omat lapset ja naapurin kakarat - miten kasvattaa tolkun aikuisia?
12.30 Ky­sy mitä vaan
Suo­ma­lai­sis­sa ruo­ka­pöy­dis­sä on usein edel­leen hil­jais­ta, mut­ta ruo­ka­pu­het­ta riit­tää silti...
13.02 Isästudio
Tuo­mas Ra­ja­la kas­voi etäi­sen isän perheessä,..
13.02 Huos­tas­sa-keskustelu
“Vahvaa aikuisuutta on se, että osaa myöntää olevansa väärässä”
13.02 Pörssipäivä
Vieraana Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman
13.02 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - mie­len jäljillä
Mihin olemme menossa? Il­mas­tonmuutos,..
13.02 Ruben Stiller
Hoitajien mitta täyttyy Kuun­te­lee­ko San­na Ma­rin Sa­ri Sai­raanhoitajaa?..
13.30 Yle Pu­he esittää
Urheiluhullut
13.30 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
B-puolen paljastukset Mi­tä menetimme,..
14.02 Juuso Pekkinen
Matkailuteollisuus koronapandemian jälkeen On arvioitu,..
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Hen­gi­tä, rentoudu,..
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Kuolema Venetsiassa
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Latu, kivääri ja hallinnan tunne – vieraana ampumahiihtäjä Mari Eder
14.05 Ma­ria Pet­ters­son ja his­torian naiset
Vallankumoukselliset
14.30 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - mie­len jäljillä
Mihin olemme menossa? Il­mas­tonmuutos,..
14.50 Yle Pu­he esittää
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Suo­ma­lai­sis­sa ruo­ka­pöy­dis­sä on usein edel­leen hiljaista,..
15.02 Ma­ria Pet­ters­son ja his­torian naiset
15.02 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
B-puolen paljastukset Mi­tä menetimme,..
15.02 Miia Krause
Omat lapset ja naapurin kakarat - miten kasvattaa tolkun aikuisia?
15.02 12 diktaattoria
15.00 Lindg­ren & Sihvonen
Latu, kivääri ja hallinnan tunne – vieraana ampumahiihtäjä Mari Eder
15.30 Maail­man met­ro­po­le­ja suo­ma­laisin silmin
15.25 Yle Pu­he esittää
15.50 Yle Pu­he esittää
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­vä­ker­ho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. What­sApp: 040 163 8586 Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­vä­ker­ho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
16.10 Urheiluradio
16.15 Yle Pu­he esittää
Puheen Viikko
16.15 Juuso Pekkinen
Matkailuteollisuus koronapandemian jälkeen On arvioitu,..
17.00 Arkisto: WTC-iskut
Päivän peili. Ter­ro­ri-is­ku World Tra­de Cen­te­riin New Yor­kis­sa (2001) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. WTC ter­ro­ri-is­ku (2001) . Lap­set ka­tast­ro­fin seu­raa­ji­na (2001) . Maail­man­po­li­tii­kan ar­ki­päi­vää. Muut­tui­ko maail­ma syys­kuus­sa 2001 (2001) . Ta­lousykkönen.
(ote, 2002)
17.13 12 diktaattoria
Madonna marttyyri Eva Peron
17.40 Maail­man met­ro­po­le­ja suo­ma­laisin silmin
18
18.02 12 diktaattoria
Marsalkka Josip Broz Tito Taitavana,..
18.02 Ky­sy mitä vaan
Suo­ma­lai­sis­sa ruo­ka­pöy­dis­sä on usein edel­leen hil­jais­ta, mut­ta ruo­ka­pu­het­ta riit­tää silti...
18.02 Ma­ria Pet­ters­son ja his­torian naiset
Vallankumoukselliset
18.02 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
B-puolen paljastukset Mi­tä menetimme,..
18.02 Miia Krause
Omat lapset ja naapurin kakarat - miten kasvattaa tolkun aikuisia? Mi­tä tar­koit­taa ny­kyään hy­vä kasvatus?..
18.10 Pörssipäivä
Vieraana Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman
18.30 Maail­man met­ro­po­le­ja suo­ma­laisin silmin
18.50 Yle Pu­he esittää
19.00 Arkisto: Ka­ri Hotakainen
Kohtaaminen - miten minusta tuli minä. Ka­ri Ho­ta­kai­nen (1993) . Kir­jai­li­ja Ka­ri Ho­ta­kai­sen maail­ma (2008) .
19.00 Arkisto: Päivi Istala
Henkilökuva. Päi­vi Is­ta­la (1990) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. SNS:n koh­ta­lo (1990) . Nais­ten tun­ti. Ta­sa-ar­vo (1991) . Vuo­den 2002 Nais­ten tun­tien par­haat pa­lat (2003) . Moninainen.
19.00 Arkisto: Ber­lii­nin muuri murtuu
Muurin molemmilla puolilla (1988) . Päi­vän Pei­li. Itä-Ber­lii­nin nuo­ri­so­mel­la­kat (1987) . Uu­tisraportti...
19.00 Arkisto: Vexi Salmi
Miten minusta tuli minä. Ve­xi Sal­mi (1993) . Syn­ty­mä­päi­vä­san­ka­ri. Ve­xi Sal­mi (2012) .
19.00 Arkisto: Kau­ris­mäen veljekset
Vieraissa Mika Kaurismäki (1992) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Aki Kau­ris­mäel­le elo­ku­va­tai­teen val­tion­pal­kin­to (1999) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Vie­raa­na Mat­ti Pel­lon­pää (1991) ...
19.00 Arkisto: Jus­si Par­viai­nen, Tee­mu Mä­ki ja Arto Melleri
Tänään iltapäivällä. Teat­te­ri­päi­vät Tam­pe­reel­la (1987) . Ra­dio Ma­fia. Kämp. Vie­raa­na Jus­si Par­viai­nen (1997) . Sii­tä mis­tä voi pu­hua. Jus­si Par­viai­sen pa­luu (2004) . Tai­de on isom­pi värk­ki kuin filosofia.
19.08 Yle Pu­he esittää
Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me menevät?..
20.02 Ruben Stiller
Hoitajien mitta täyttyy Kuun­te­lee­ko San­na Ma­rin Sa­ri Sai­raanhoitajaa?..
21
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
la: Kalle Haatanen Niinhän sitä voisi luulla Kaik­kea ei eh­di aja­tel­la, mut­ta jos­kus kannattaisi...
su: Brysselin kone Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,.. Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
21.30 Isästudio
Tuomas Rajala – Eron jälkeen vanhemman ja lapsen suhde on entistäkin tärkeämpi
21.30 Huos­tas­sa-keskustelu
“Vahvaa aikuisuutta on se, että osaa myöntää olevansa väärässä”
21.30 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Etnisistä ryhmistä uutisointi ei huomioi syrjintää ja luokkaa”
21.30 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - mie­len jäljillä
Mihin olemme menossa? Il­mas­tonmuutos,..
21.30 Ruben Stiller
Hoitajien mitta täyttyy Kuun­te­lee­ko San­na Ma­rin Sa­ri Sai­raanhoitajaa?..
22.30 Juuso Pekkinen
Matkailuteollisuus koronapandemian jälkeen On arvioitu,..
22.30 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Pysäytä ärsyketulva ja anna itsellesi aikaa hengittää!
22.30 Pörssipäivä
Vieraana Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman
22.30 Kir­ja vs. Leffa
Kuolema Venetsiassa Tho­mas Man­nin vuon­na 1912 il­mes­ty­nyt Kuo­le­ma Ve­net­sias­sa on nii­tä kirjoja,..
22.30 Lindg­ren & Sihvonen
Latu, kivääri ja hallinnan tunne – vieraana ampumahiihtäjä Mari Eder
23.00 Arkisto: Avo­hoi­toa ja vel­ka­järjestelyä
Ruohon juurella. Elä­mää avo­hoi­dos­sa (1996) ...
23.28 Päi­vä tunnissa
0
00.00 Arkisto: So­sia­lis­min romahdus
Tänään kymmeneltä.
00.00 Arkisto: Muu­tok­sen jaloissa
Ruohon juurella.
00.00 Arkisto: Oh­jat omiin käsiin
Ruohon juurella.
00.00 Arkisto: Suo­ma­lainen kuolema
Perheradio. Ai­hee­na kuo­le­ma (1982)..
00.00 Arkisto: Elä­män ja kuo­leman rajalla
Elämän ja kuoleman rajalla (1981)..
00.00 Arkisto: Sos­sun luukulla
Tänään iltapäivällä. So­siaa­li­tur­van näl­kä (1993) ...
01.00 Arkisto: Eräs so­siaalitapaus
Eräs sosiaalitapaus. Per­he­puis­to (1981) ...
02.00 Arkisto: Kier­rä­tys­kes­kuk­ses­ta eko­terminaaliin
Tänä iltana ympäristöstä.
02.00 Arkisto: Kier­rätetään!
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tutkimukseen
02.00 Arkisto: Muut­tu­va äänimaisema
Merkkituote. Suo­jel­tu­ja ääniä ..
02.00 Arkisto: Hil­jaisuuden ihme
Hiljaisuuden seikkailu (1988) ...
02.00 Arkisto: Eri­koi­set ta­va­ra­ta­lot ja ku­lut­ta­ja­pe­liä Brysselissä
3
03.00 Arkisto: Herätys!
04.00 Arkisto: Ai­kuiskoulutusta
04.00 Arkisto: Mystillistä
04.00 Arkisto: Mee­diot, en­nus­ta­jat ja sel­vännäkijät
04.00 Arkisto: Li­sää nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tutkimukseen
04.00 Arkisto: Mo­raalin uhrit
04.00 Arkisto: Luo­mu­ta­lou­den perusteita
05.00 Arkisto: Eurosanakirja