Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.02 Vuonna 2000
Kuka Venäjää todella hallitsee? Vuon­na 2000 ky­syt­tiin, ku­ka Ve­nä­jää to­del­la hallitsee...
05.00 Arkisto: Li­sää nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tutkimukseen
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
07.02 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko
08.00 Uutisohjelmia
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Kaipuu kotirouvakulttuuriin ei ole vaaratonta”
09.03 Mi­ki Liuk­kosen maailma
”Kuolema on poliittinen teko”
10.02 Akti
Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Pu­he­lin­nu­me­ro 020 690 001 / What­sApp-vies­ti 040 1638 586 / Twit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen ja Jen­ny Leh­ti­nen. On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Pu­he­lin­nu­me­ro stu­dioon 020 690 001. What­sApp 040 1638 586. Twitter #akti.
ma: Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
ti: On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
ke: On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
to:
pe:
10.00 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
10.00 Vammaiskultti
Mikä vammaisuudessa hävettää?
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
Aa­mun ajan­koh­tai­sia aiheita...
12.10 Urheiluradio
12.13 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
12.30 Tommi Liimatta
Aikuiset LEGO-harrastajat
13.02 Vammaiskultti
Mikä vammaisuudessa hävettää?
13.02 Mi­ki Liuk­kosen maailma
”Kuolema on poliittinen teko”
13.02 Radio Y
13.02 Ho­mo re­li­gio­sus - Ola­vi Seppänen
Terveys, Taivas,..
13.02 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
13.30 Yle Pu­he esittää
Urheiluhullut
14.02 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Hienoja kirjoja ja upeita elokuvia on maailma täynnä.
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.30 Yle Pu­he esittää
14.40 Ur­hei­lua Yle Puheessa
Kalevan kisat Ka­le­van ki­sat, Tur­ku. Se­los­tus Jar­mo Leh­ti­nen ja Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen, asian­tun­ti­ja Tuo­mas Ra­ja ja haas­tat­te­li­ja Ni­na Van­ha­ta­lo. 14. 25 N 200m 14. 50 M Pi­tuus 14. 55 M 200m al­kue­rät 15. 15 N 7-ot­te­lu Kei­häs 15. 25 M 800m 15. 30 M Sei­väs 15. 45 N 800m 16. 00 N 3000m es­teet 16. 25 M 3000m es­teet 16. 35 N 3-loik­ka 16. 45 M Kei­häs 16. 50 M 400m ai­dat 17. 05 N 400m ai­dat 17. 25 N 7-ot­te­lu 800m 17. 50 N 200m 18.
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Ky­sy mi­tä vaan -oh­jel­mas­sa eri alo­jen am­mattilaiset,..
15.02 Juha Valvio
Juha Valvion koppipuheet Mi­tä ta­pah­tuu ur­hei­lun taustalla?..
15.02 Tommi Liimatta
Aikuiset LEGO-harrastajat
15.02 Miia Krause
Miia Krau­se koh­taa te­ki­jöi­tä, joi­den työ on meil­le tuttua,..
15.02 Ur­heiluperjantai
Ur­hei­lu­per­jan­tais­sa Ju­ha Val­vio tar­joi­lee ur­hei­lun pu­hee­nai­heet ren­nol­la ot­teel­la ja tär­pit vii­kon­lo­pun kil­pai­lu­jen seu­raa­mi­seen. Ur­hei­lu­per­jan­tai liik­kuu hiih­tostadionien,
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maail­ma pa­ra­nee puhumalla
Teh­dään maail­ma mu­ka­vam­mak­si. Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­si­na vuo­rot­te­le­vat Yle Pu­heen Mi­ra Se­lan­der, Miia Krau­se, Tii­na Lund­berg, Juu­so Pek­ki­nen se­kä Jar­mo Lai­ta­ne­va. Yle Pu­heen tu­tut ää­net il­ta­päivässäsi.
16.10 Urheiluradio
16.15 Yle Pu­he esittää
16.30 Ur­hei­lua Yle Puheessa
Kalevan kisat Ka­le­van ki­sat, Tur­ku. Se­los­tus Jar­mo Leh­ti­nen ja Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen, asian­tun­ti­ja Tuo­mas Ra­ja ja haas­tat­te­li­ja Ni­na Van­ha­ta­lo. 16. 10 N Kei­häs 16. 20 M 800m al­kue­rät 16. 35 N 7-ot­te­lu Kuu­la 16. 50 M 110 ai­dat al­kue­rät 17. 15 M 5000m 17. 20 N Kor­keus 17. 50 N 100m al­kue­rät 17. 55 M 10-ot­te­lu Kei­häs 18. 10 M 100m al­kue­rät 18. 30 N Sei­väs 18:35 N Kuu­la 18. 40 N 10000m 19. 30 M 110 ai­dat 19. 30 M Mou­ka­ri 19. 40 M 3-loik­ka 19. 45 N 7-ot­te­lu 200m 20. 15 M 10-ot­te­lu 1500m 20. 35 N 100m 20. 45 M 100m Yle Pu­he on ta­pah­tu­maur­hei­lun radiokanava
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Päi­vä tunnissa
Päivä tunnissa, maanantain lähetys Kaik­ki olen­nai­nen täs­tä päivästä...
17.13 Päi­vä tunnissa
Päivä tunnissa, tiistain lähetys
17.13 Päi­vä tunnissa
Kaik­ki olen­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kello 23...
ke: Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys
to: Päivä tunnissa, torstain lähetys
17.13 Päi­vä tunnissa
Päivä tunnissa, perjantain lähetys
17.45 Ur­hei­lua Yle Puheessa
Paavo Nurmi Games
17.45 Ur­hei­lua Yle Puheessa
Kalevan kisat Ka­le­van ki­sat, Tur­ku. Se­los­tus Jar­mo Leh­ti­nen ja Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen, asian­tun­ti­ja Tuo­mas Ra­ja ja haas­tat­te­li­ja Ni­na Van­ha­ta­lo. 17. 10 M Kiek­ko 18. 00 N 100m ai­dat Al­kue­rät 18. 05 M Kuu­la 18. 30 M 1500m 18. 40 N Pi­tuus 18. 45 N 1500m 19. 00 M Kor­keus 19. 05 M 400m 19. 10 N Mou­ka­ri 19. 30 N 400m 19. 55 M 10-ot­telu 400m 20.
18
18.00 Uutisohjelmia
18.00 Uutisohjelmia
18.02 Tommi Liimatta
Aikuiset LEGO-harrastajat
18.15 Radio Y
19.00 Arkisto: Hector
Miten minusta tuli minä. Hec­tor (1993) . Va­loa ik­ku­nas­sa. Vie­raa­na Hec­tor (2001) . Ko­van päi­vän il­ta. Lä­hi­ku­vas­sa Hec­tor (2004) .
19.00 Arkisto: Ka­ri Peit­sa­mo ja Arno Kotro
Miten minusta tuli minä. Ka­ri Peit­sa­mo (1994) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ar­no Kot­ro (2005) .
19.00 Arkisto: Pa­te Mustajärvi
Miten minusta tuli minä. Pa­te Mus­ta­jär­vi (1991) . Va­loa ik­ku­nas­sa. Vie­raa­na Pa­te Mus­ta­jär­vi (1998) . Lä­hi­ku­vas­sa Pa­te Mus­ta­jär­vi (2006) .
19.15 Yle Pu­he esittää
Tiedeykkönen
20.00 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vottomista...
20.45 Yle Pu­he esittää
21
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12: Kalle Haatanen
22.05: Sari Valto Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöis­tä, ar­jen pu­hee­nai­heis­ta ja jos­kus ki­peis­tä­kin ih­mi­se­lä­män ongelmista...
21.12 Yle Pu­he esittää
Brysselin kone Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
21.30 Vammaiskultti
Mikä vammaisuudessa hävettää? Vam­mais­kul­tin toi­sen kau­den vii­mei­ses­sä jak­sos­sa sy­ven­ny­tään häpeään...
21.30 Mi­ki Liuk­kosen maailma
”Kuolema on poliittinen teko”
21.30 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Kaipuu kotirouvakulttuuriin ei ole vaaratonta”
21.30 Ho­mo re­li­gio­sus - Ola­vi Seppänen
Terveys, Taivas, nirvana – Biokemiallinen kilvoittelumme
21.30 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vottomista...
22.05 Kevyet mullat
Ravintolatupakointi Ei tar­vit­se men­nä ko­vin mon­taa vuot­ta taaksepäin,..
22.30 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
22.30 Radio Y
23.00 Arkisto: Mee­diot, en­nus­ta­jat ja sel­vännäkijät
Mystillistä. Mee­diois­ta (1982) . Mys­tillistä...
23.00 Vuonna 2000
Kuka Venäjää todella hallitsee? Vuon­na 2000 ky­syt­tiin, ku­ka Ve­nä­jää to­del­la hallitsee...
23.28 Päi­vä tunnissa
0
00.00 Arkisto: Elä­mä on yh­tä sirkusta
Missä kuljet sirkus? (1987) ...
00.00 Arkisto: Mo­raa­li koetuksella
Uusmoralismi (1985) . Päi­väkahvit...
00.00 Arkisto: Hy­vän elämän teoria
Eeva Luotosen viisasten kerho.
00.00 Arkisto: Ai­kuiskoulutusta
Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta
00.00 Arkisto: Mystillistä
Mystillistä - asiaa parapsykologian maailmasta (1981) ...
00.00 Arkisto: Elä­män ja kuo­leman rajalla
Elämän ja kuoleman rajalla (1981) ...
01.00 Arkisto: Suo­ma­lainen kuolema
Perheradio. Ai­hee­na kuo­le­ma (1982) . Suo­ma­lai­nen kuolema ..
02.00 Arkisto: Ve­li ja sis­ko venäläinen
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Elä­män­katsomustieto
Elämänkatsomustieto (1986) ...
02.00 Arkisto: So­sia­lis­min romahdus
Tänään kymmeneltä.
02.00 Arkisto: Muu­tok­sen jaloissa
Ruohon juurella.
02.00 Arkisto: Oh­jat omiin käsiin
Ruohon juurella.
02.00 Arkisto: Hil­jaisuuden ihme
Hiljaisuuden seikkailu (1988) . Elä­mi­sen voi­maa hi­jai­suudesta ..
3
03.00 Arkisto: Muut­tu­va äänimaisema
04.00 Arkisto: Rau­han­lei­ril­lä ja vod­ka­tu­ristien mukana
04.00 Arkisto: Tähdenlentoja
04.00 Arkisto: Kier­rä­tys­kes­kuk­ses­ta eko­terminaaliin
04.00 Arkisto: Kier­rätetään!
04.00 Arkisto: Nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tutkimukseen
04.00 Arkisto: Mo­raalin uhrit
05.00 Arkisto: Li­sää nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tutkimukseen