Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Ar­kis­to: Sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää ja su­ku­puo­lis­ta ah­dis­te­lua

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

06.35 Nos­to

06.55 Pu­heen Aa­mu

Pu­heen Aa­mu

06.55 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.00 Y­le Uu­ti­set

9

10.00 Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Kun­nian päi­vät - Ta­ri­noi­ta hea­vy-Suo­mes­ta

Reverend Bizarren Sami Hynninen

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Y­le Uu­ti­set

11.00 Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

11.55 Y­le Uu­ti­set

Hiih­don MM 2019

Yhdistetyn HS 109 mäki

Y­le Uu­ti­set

Hiih­don MM 2019

Yhdistetyn joukkuemäki HS 109

Y­le Uu­ti­set

12

12.05 Pu­heen K­las­sik­ko

12.05 Pu­heen K­las­sik­ko

12.05 Kir­ja vs. Lef­fa

Pimeyden sydän - Ilmestyskirja. Nyt

Y­le Pu­he e­sit­tää

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo

Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

13.00 12 dik­taat­to­ria

13.10 Hiih­don MM 2019

Naisten yhteislähtö 30 km (v)

13.45 Y­le Pu­he e­sit­tää

13.55 Ru­ben S­til­ler

Kenellä on aidot suomalaiset geenit?

Pörs­si­päi­vä

Vinkkejä aloittelevalle osakesijoittajalle

Huu­mo­ri­hom­mia

Hiih­don MM 2019

Naisten viesti 4 x 5 km

Hiih­don MM 2019

13.55 Hiih­don MM 2019

Miesten yhteislähtö 50 km (v)

14.10 Hiih­don MM 2019

Miesten viesti 4 x 10 km

14.45 Hiih­don MM 2019

Miesten 15 km (p)

14.45 Hiih­don MM 2019

Hiihdon MM: Seefeld tänään

14.55 Nos­to

Maanantain lähetys klo 15-16 Tiistain lähetys klo 15-16 Nos­to - tie­dä mis­tä kah­vi­tauol­la pu­hu­taan.
15

15.20 Hiih­don MM 2019

Hiihdon MM: Seefeld tänään

15.40 Hiih­don MM 2019

Yh­dis­te­tyn jouk­kue­kil­pai­lun hiih­to 4 x 5 km

15.55 Y­le Uu­ti­set

Hiih­don MM 2019

Naisten 10 km (p)

15.55 Y­le Uu­ti­set

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

16.10 Hiih­don MM 2019

Yhdistetyn hiihto 10 km

16.15 Hiih­don MM 2019

Hiihdon MM: Seefeld tänään

16.30 Hiih­don MM 2019

16.55 Y­le Uu­ti­set

16.55 Y­le Uu­ti­set

Hiih­don MM 2019

Mies­ten mä­ki­hyp­py HS 109 ja Jää­kiek­ko­kier­ros

Hiih­don MM 2019

Jää­kiek­ko­kier­ros ja Hiih­don MM: Mä­ki­hyp­py HS 109 se­ka­jouk­kue

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä.

Hiih­don MM 2019

Naisten mäkihyppy HS 109 joukkuemäki

Hiih­don MM 2019

Nais­ten mä­ki­hyp­py HS 109 ja Jää­kiek­ko­kier­ros

Hiih­don MM 2019

17.10 Ra­dio S­ta­dion

17.25 Hiih­don MM 2019

Miesten mäkihyppy HS 109 karsinta
18

18.00 Y­le Uu­ti­set

18.05 Pörs­si­päi­vä

Vinkkejä aloittelevalle osakesijoittajalle Vie­rai­na toi­mi­tus­joh­ta­ja, ta­lous­val­men­ta­ja Un­na Leh­ti­puu ja y­rit­tä­jä, si­joi­tusb­log­gaa­ja Mer­ja Mäh­kä.

18.45 Y­le Pu­he e­sit­tää

19.00 Ar­kis­to: Tei­ja So­pa­nen ja Es­ko Roi­ne

Miten minusta tuli minä. Tei­ja So­pa­nen (1992). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Es­ko Roi­ne (2012).

Ar­kis­to: Kir­ka

Miten minusta tuli minä. Kir­ka (1992). Va­loa ik­ku­nas­sa. Il­ta­täh­ti: Kir­kan en­si­le­vy­tyk­ses­tä 30-vuot­ta (1997). Pop­pan­tai -o­sa­ma­te­riaa­li (1970).

19.00 Ar­kis­to: Kyl­lik­ki Vi­ro­lai­nen ja At­te B­lom

Miten minusta tuli minä. Kyl­lik­ki Vi­ro­lai­nen (1993). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. At­te B­lom (2012).

19.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Mikä maksaa? Brysselin kone
21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Kalle Haatanen Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Kal­le Haa­ta­sen oh­jel­mis­sa ä­lyl­li­sis­tä­kin a­siois­ta on mah­dol­lis­ta pu­hua ke­vyes­ti, ja pin­nal­li­sis­ta sy­väl­li­ses­ti.

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Politiikkaradion viikko Roman Schatzin Maamme-kirja

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

22.30 Ru­ben S­til­ler

Kenellä on aidot suomalaiset geenit? D­NA-tes­te­jä teh­dään nyt pal­jon ja ge­neet­ti­ses­tä tut­ki­muk­ses­ta on tul­lut suo­ras­taan teol­li­suu­den haa­ra.

Pörs­si­päi­vä

Vinkkejä aloittelevalle osakesijoittajalle

Huu­mo­ri­hom­mia

Kir­ja vs. Lef­fa

Pimeyden sydän - Ilmestyskirja. Nyt

Ra­dio S­ta­dion

23.00 Ar­kis­to: Tie­to­kil­pai­lu­ja ra­dios­sa

Viisasten kerho kokoontuu (1987). Mi­kä lin­tu lau­loi. Lop­pu­kil­pai­lu (1990). O­lym­pia­vi­sa. Fi­naa­lin vii­mei­nen o­suus (2006). Huo­mio, huo­mio!

23.25 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä.
0

00.00 Ar­kis­to: Sink­kue­lä­mää Suo­mes­sa

Tänään iltapäivällä. Poi­ka­mies­pank­ki toi­mii Su­miai­sis­sa (1995).

Ar­kis­to: Mat­ti Ny­kä­nen, To­ni Nie­mi­nen ja Jan­ne A­ho­nen

Tänään iltapäivällä.

Ar­kis­to: Hai­see­ko ur­hei­lun hen­ki?

Kulttuurikahvila. Sir­kus­hu­veis­ta viih­de­teol­li­suu­dek­si (2001).

Ar­kis­to: Hul­lun leh­män tau­ti ja lin­tuinf­luens­sa

Tänään iltapäivällä. Hul­lun leh­män tau­ti Eng­lan­nis­sa.

Ar­kis­to: Maail­man- ja mie­len­pa­ran­ta­jia

Ky­sy­kää E­sa Saa­ri­sen maail­man­ku­vas­ta (1985). Kul­ti­vee­ra.

00.00 Ar­kis­to: Huu­meet

Piipuin piikein pillerein. Nä­kö­kul­mia huu­mei­den käyt­töön (1983). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Huu­mei­den vas­tai­nen työ (1990). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Can­na­bis-yh­dis­tys kool­la (1991).

01.00 Ar­kis­to: Ko­ti­mai­sen e­lo­ku­van nou­su

Tänään iltapäivällä. Mi­ka Kau­ris­mäen haas­tat­te­lu (1991). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Ko­ti­mai­sen e­lo­ku­van le­vi­tys (1992). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. E­lo­ku­va­sää­tiön Möl­ler (1995).

02.00 Ar­kis­to: Suo­raa pu­het­ta sek­suaa­li­suu­des­ta

Ar­kis­to: Te­le­vi­sion roo­li ja vai­ku­tus

Ar­kis­to: Pu­he­lin­kon­tak­ti­lä­he­tyk­siä

Ar­kis­to: S­pe­de, Ves­ku, Jo­pe ja Pirk­ka-Pek­ka

Ar­kis­to: Ho­mo­sek­suaa­lien a­se­ma Suo­mes­sa

02.00 Ar­kis­to: E­ro­ja ja uus­per­hei­tä

3

03.00 Ar­kis­to: Ul­ko­suo­ma­lai­set

04.00 Ar­kis­to: Al­ko­ho­li­po­li­tiik­kaa- ja tut­ki­mus­ta

Ar­kis­to: Yö­lin­ja

Ar­kis­to: Nuo­ri­son syy­tä

Ar­kis­to: Pa­ko­lais- ja maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa

Ar­kis­to: Jul­ki­suus ja julk­kik­set

Ar­kis­to: Koh­ti ta­sa-ar­voa

Ar­kis­to: Sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää ja su­ku­puo­lis­ta ah­dis­te­lua