Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Vuon­na 1999 Ar­kis­to: Jul­kis­ta lii­ken­net­tä vai yk­si­tyi­sau­toi­lua?
06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio
06.35 Ak­ti
06.55 Pu­heen Aa­mu Y­le Pu­he e­sit­tää
07.45 Ta­ri­noi­ta lap­sil­le Las­ten kuun­nel­mat
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Yksinäisyyteen ja lievään masennukseen voi vaikuttaa omia ajatusmalleja tutkailemalla Kir­ja vs. Lef­fa Ruusun nimi
9 09.00 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen ”Miesten täytyy osallistua tasa-arvokeskusteluun” Ra­dio Y - Ai­no-Ma­ri Tuu­ri Arkipaljetit Ku­lut­ta­mi­sen val­ta­va kas­vu on muo­kan­nut Y-su­ku­pol­vea – ja Y-su­ku­pol­vi o­maa ku­lu­tus­taan.
10.00 Ak­ti Tapetaanko kaikki sudet? Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Kuinka moukka olet? Haistatteletko, kiroiletko ja piereskeletkö? Parisuhteet määräaikaisiksi? Miten suhtaudut eroon? Porno kiihottaa kamalasti! Ru­ben S­til­ler Eläköön itsesensuuri! Per­jan­tai­na kul­jem­me sa­nan­va­pau­den ra­jaa pit­kin. Vam­mais­kult­ti Tunnistaako sairaalamaailma yksilöitä? Vam­mais­kul­tin vii­den­nen jak­son tee­ma­na on vam­mais­ten e­lä­män me­di­ka­li­soin­ti.
11.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio (x4) Uhkakuvat ovat nykyisin sekuntipeliä - Suomikin on nostanut valmiutta Sisäministeri Ohisalo (vihr.): Uhkaako radikaali äärioikeisto Suomessa sisäistä turvallisuutta? Poliittisten päätösten vaikutusten arviointi: mahdotonta, mahdollista vai äärimmäisen vaikeaa? Antti Rinteen eläke-ehdotus syynissä: voidaanko naisten eläkkeitä nostaa?
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Y­le Pu­he e­sit­tää
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio Espanjan parlamenttivaalit. Antti Rinteen eläke-ehdotus syynissä: voidaanko naisten eläkkeitä nostaa? Sisäministeri Ohisalo (vihr.): Uhkaako radikaali äärioikeisto Suomessa sisäistä turvallisuutta? Uhkakuvat ovat nykyisin sekuntipeliä - Suomikin on nostanut valmiutta Puik­ko ja Kouk­ku Stand up -koomikko ja nukkekoti-näprääjä Krisse Salminen: Otan nukkekotini palvelutaloon, vanhuuteni menee sinne askarrellessa Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan äiti Amman seuraajalta: mitä äiti Amman halaus merkitsee?
13.00 Vam­mais­kult­ti Tunnistaako sairaalamaailma yksilöitä? Ra­dio Y - Ai­no-Ma­ri Tuu­ri Arkipaljetit Pörs­si­päi­vä Metsäteollisuuden kasvupäivitys H2 2019 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Mieltymykset, fantasiat ja fetissit Ru­ben S­til­ler Eläköön itsesensuuri!
13.30 Y­le Pu­he e­sit­tää Urheiluhullut Ri­ku ja Tun­na - Doc­ven­tu­res Herää! Onko sinullakin paha ajattelun vinouma? Mi­ten a­jat­te­lu­si me­nee vi­noon?
14.00 Juu­so Pek­ki­nen Kolonialismin historiaa Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen ”Miesten täytyy osallistua tasa-arvokeskusteluun” Kir­ja vs. Lef­fa Ruusun nimi Lindg­ren & Sih­vo­nen Huuhkajat historian kynnyksellä – vieraana Joel Pohjanpalo Ju­ha Val­vio Vieraana Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti Suo­ma­lai­nen jal­ka­pal­lo on yh­den i­son as­ke­leen kyn­nyk­sel­lä.
14.30 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Mieltymykset, fantasiat ja fetissit Me kaik­ki kii­ho­tum­me jos­tain.
15 15.00 Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan äiti Amman seuraajalta: mitä äiti Amman halaus merkitsee? Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet Ri­ku ja Tun­na - Doc­ven­tu­res Herää! Onko sinullakin paha ajattelun vinouma? Puik­ko ja Kouk­ku Stand up -koomikko ja nukkekoti-näprääjä Krisse Salminen: Otan nukkekotini palvelutaloon, vanhuuteni menee sinne askarrellessa Ur­hei­lu­per­jan­tai Huuhkajat matkalla kisoihin! Lindg­ren & Sih­vo­nen Huuhkajat historian kynnyksellä – vieraana Joel Pohjanpalo Nyt­kö vii­mein­kin?
15.25 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2) Aristoteleen kantapää Kuuntelijaklubi
16.00 Y­le Uu­ti­set 16.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
16.10 Maail­ma pa­ra­nee pu­hu­mal­la Tehdään maailma mukavammaksi. 16.10 Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää Juu­so Pek­ki­nen Kolonialismin historiaa
16.30 Jää­kiek­ko­kier­ros Jääkiekkokierros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Ju­ku­rit-HIFK, JYP-Tap­pa­ra, Koo­Koo-Äs­sät, Kär­pät-TPS, Sai­Pa-Kal­Pa, S­port-Il­ves, Luk­ko-HPK.
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä 17.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin.
18 18.00 Puik­ko ja Kouk­ku Nenäpäivän Käsityömaratonin remix Y­le Pu­heen Ne­nä­päi­vän Kä­si­työ­ma­ra­to­nis­sa pan­tiin pui­kot viu­hu­maan ja kou­kut ki­hi­se­mään maail­man las­ten hy­väk­si! Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan äiti Amman seuraajalta: mitä äiti Amman halaus merkitsee? Jää­kiek­ko­kier­ros Jääkiekkokierros. Toi­mit­ta­ja Hen­ri Pit­kä­nen, a­sian­tun­ti­ja Kim­mo Kuh­ta. Il­ves-S­port, JYP-Luk­ko, Kal­Pa-Ju­ku­rit, Pe­li­cans-Koo­Koo. Ri­ku ja Tun­na - Doc­ven­tu­res Herää! Onko sinullakin paha ajattelun vinouma? Mi­ten a­jat­te­lu­si me­nee vi­noon? Jal­ka­pal­lon EM-kar­sin­nat Suomi - Liechtenstein Jal­ka­pal­lon EM-kar­sin­taot­te­lu Suo­mi-Liech­tens­tein, Hel­sin­ki. Se­los­ta­ja Jar­mo Leh­ti­nen, a­sian­tun­ti­ja Ol­li Hut­tu­nen. Toi­mit­ta­ja Mat­ti Här­kö­nen. 18.00 Pörs­si­päi­vä Metsäteollisuuden kasvupäivitys H2 2019 Vie­rai­na se­nio­ria­na­lyy­tik­ko Vil­le Hent­to­nen Fast­mar­kets RI­SI:l­tä, se­nio­ria­na­lyy­tik­ko Hen­ri Park­ki­nen OP Ryh­mäs­tä ja a­na­lyy­tik­ko Ant­ti Vil­ja­kai­nen In­de­re­sil­tä.
19.00 Ar­kis­to: Jörn Don­ner ja Sa­ri Mul­ta­la Miten minusta tuli minä. Jörn Don­ner (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Sa­ri Mul­ta­la (2003). Ar­kis­to: Veik­ko La­vi ja K­jell Wes­tö Miten minusta tuli minä. Veik­ko La­vi (1993). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. K­jell Wes­tö (2009). 19.00 Ar­kis­to: Kaa­ri Ut­rio ja Ju­ha Vei­jo­nen Miten minusta tuli minä. Kaa­ri Ut­rio (1993). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ju­ha Vei­jo­nen (2003). 19.00 Y­le Pu­he e­sit­tää Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me me­ne­vät? Ja ku­ka ra­han kul­ku­suun­nan lo­pul­ta päät­tää?
19.55 Ru­ben S­til­ler Eläköön itsesensuuri! Per­jan­tai­na kul­jem­me sa­nan­va­pau­den ra­jaa pit­kin. Mil­loin kan­sa­lai­nen syyl­lis­tyy kii­ho­tuk­seen kan­san­ryh­mää vas­taan? Mis­sä kul­kee us­kon­non­va­pau­den ja sa­nan­va­pau­den ra­ja?
20.55 Y­le Pu­he e­sit­tää
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta 21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta 21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x4) Kalle Haatanen Roman Schatzin Maamme-kirja Brysselin kone Sari Valto
21.30 Vam­mais­kult­ti Tunnistaako sairaalamaailma yksilöitä? Vam­mais­kul­tin vii­den­nen jak­son tee­ma­na on vam­mais­ten e­lä­män me­di­ka­li­soin­ti. Ra­dio Y - Ai­no-Ma­ri Tuu­ri Arkipaljetit Ku­lut­ta­mi­sen val­ta­va kas­vu on muo­kan­nut Y-su­ku­pol­vea – ja Y-su­ku­pol­vi o­maa ku­lu­tus­taan. Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen ”Miesten täytyy osallistua tasa-arvokeskusteluun” Mies­ten­päi­vän e­ri­kois­lä­he­tyk­ses­sä kes­kus­te­lem­me sii­tä, mil­lai­sia mie­hiä ja mie­hey­den mal­le­ja me kai­paam­me maail­maan. Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Mieltymykset, fantasiat ja fetissit Me kaik­ki kii­ho­tum­me jos­tain. Se mis­tä sy­tym­me on täy­sin hen­ki­lö­koh­tais­ta ei­kä si­tä voi ku­kaan muu sa­nel­la. Ru­ben S­til­ler Eläköön itsesensuuri! Per­jan­tai­na kul­jem­me sa­nan­va­pau­den ra­jaa pit­kin. Mil­loin kan­sa­lai­nen syyl­lis­tyy kii­ho­tuk­seen kan­san­ryh­mää vas­taan?
22.30 Juu­so Pek­ki­nen Kolonialismin historiaa Pörs­si­päi­vä Metsäteollisuuden kasvupäivitys H2 2019 Kir­ja vs. Lef­fa Ruusun nimi Lindg­ren & Sih­vo­nen Huuhkajat historian kynnyksellä – vieraana Joel Pohjanpalo Nyt­kö vii­mein­kin?
23.00 Ar­kis­to: Lii­ken­ne­vä­li­nei­tä Tänään iltapäivällä. Hel­sin­gin jul­ki­nen lii­ken­ne 100 v. (1988). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Met­ro a­loit­ti lii­ken­nöi­mi­sen rei­til­lä I­tä­kes­kus - Ha­ka­nie­mi (1982). Vuon­na 1999 Häkkisestä jälleen maailmanmestari! Vuon­na 1999 Eu­roo­pan neu­vos­to ko­koon­tui en­sim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa.
Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys
0 00.00 Ar­kis­to: Po­li­tii­kan kie­li Politiikan monet murteet (1983). Ar­kis­to: Pää­mi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­ti Pääministerin haastattelutunti. Ar­kis­to: Suo­ma­lai­sy­ri­tyk­set ul­ko­mail­la Tänään iltapäivällä. Hong Kong (1987). Ar­kis­to: Ai­kuis­ten lei­kit Hampaankolossa. Lei­kin e­tiik­kaa (1983). Pas­tan jau­ha­jat. Ar­kis­to: Lit­ti, A­tik ja ku­nin­gas pot­ku­pal­lo Tänään iltapäivällä. Ja­ri Lit­ma­nen ja bis­nek­set (1995). 00.00 Ar­kis­to: Mis­tä rak­kaus al­kaa? Perheradio. Mis­tä rak­kaus al­kaa? (1985). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Rak­kau­den mys­tee­riot (1990). Tä­nään kym­me­nel­tä. Rak­kaus (1994). Tä­nään kym­me­nel­tä.
01.00 E­ri­koi­sia kek­sin­tö­jä Tänään iltapäivällä. Pur­je­tak­si Keu­rus­se­läl­lä (1990). Tu­le­vai­suus on tääl­lä. Ka­rao­ke­tak­si (2004). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Te­ko­ne­nä (1995). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.
02.00 Kult­tuu­rin ra­hoi­tus Po­li­tii­kan käy­tän­tö­jä ja käy­tös­ta­po­ja Do­ping-kes­kus­te­lu­ja Au­to­maa­tio ja työe­lä­mä Jal­ka­pal­lon lu­moa 02.00 Si­sua Här­mäs­tä
3 03.00 Ke­hon­kie­li
04.00 Kyl­män so­dan lien­ny­tys­tä Työe­lä­mä uu­dis­tuu Tiet au­ki tai­vas­ta myö­ten Muis­ta ai­na lii­ken­tees­sä... Jal­ka­pal­lo­kult­tuu­ria Suo­mes­sa Las­ten­suo­je­lua
Ar­kis­to: Jul­kis­ta lii­ken­net­tä vai yk­si­tyi­sau­toi­lua?