Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.1. ti 22.1. ke 23.1. to 24.1. pe 25.1. la 26.1. su 27.1.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Sari Valto Ruokapuhetta

05.00 Ar­kis­to: Suo­men­ruot­sa­lai­set

Svedut. Oh­jel­ma ruot­sin­kie­li­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta (1982).

06.35 Nos­to

06.59 Pu­heen Aa­mu

Maanantain lähetys Tiistain lähetys Keskiviikon lähetys Torstain lähetys Perjantain lähetys

07.00 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Maailmanpolitiikan arkipäivää Aristoteleen kantapää

08.00 Y­le Uu­ti­set

9

10.02 Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Kun­nian päi­vät - Li­to­vaa­ra ja lau­tai­lun pio­nee­rit

"Me tehtiin ekat laudat vanerista vuonna -83 ja käytiin montuilla laskemassa "

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Jen­ny ja läs­ki­myy­tin­mur­ta­jat

Läskillä on päässä vikaa

10.00 Y­le Uu­ti­set

11.02 Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ur­hei­lu­ra­dio

12.08 Kir­ja vs. Lef­fa

Muumipeikko ja pyrstötähti

12.13 Pu­heen K­las­sik­ko

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

13.02 Ja­ri Sa­ras­vuo

Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

13.05 12 dik­taat­to­ria

Tohtori Bashar al-Assad

13.45 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

14.02 Ru­ben S­til­ler

Pörs­si­päi­vä

Huu­mo­ri­hom­mia

Kir­ja vs. Lef­fa

Muumipeikko ja pyrstötähti

Ra­dio S­ta­dion

14.00 Y­le Uu­ti­set

14.02 Jen­ny ja läs­ki­myy­tin­mur­ta­jat

Läskillä on päässä vikaa

15

15.02 Nos­to

Maanantain lähetys klo 15-16 Tiistain lähetys klo 15-16 Keskiviikon lähetys klo 15-16 Torstain lähetys klo 15-16

Ur­hei­lu­per­jan­tai

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.13 Nos­to

Maanantain lähetys klo 16-17 Tiistain lähetys klo 16-17 Keskiviikon lähetys klo 16-17 Torstain lähetys klo 16-17

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Kun­nian päi­vät - Li­to­vaa­ra ja lau­tai­lun pio­nee­rit

"Me tehtiin ekat laudat vanerista vuonna -83 ja käytiin montuilla laskemassa "

16.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys

18

18.00 Y­le Uu­ti­set

18.02 Kun­nian päi­vät - Li­to­vaa­ra ja lau­tai­lun pio­nee­rit

"Me tehtiin ekat laudat vanerista vuonna -83 ja käytiin montuilla laskemassa "

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

18.00 Y­le Uu­ti­set

18.02 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

19.00 Ar­kis­to: Ma­ri Ran­ta­si­la ja Ja­ri Sa­ras­vuo

Miten minusta tuli minä. Ma­ri Ran­ta­si­la (1993).

Ar­kis­to: Paa­vo No­po­nen

Miten minusta tuli minä. Paa­vo No­po­nen (1992).

19.00 Ar­kis­to: Pe­ter von Bagh

Miten minusta tuli minä. Pe­ter von Bagh (1993).

19.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Mikä maksaa? Brysselin kone

21

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää (x3)

Kalle Haatanen Tiedeykkönen Yle Puhe

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Politiikkaradion viikko Roman Schatzin Maamme-kirja

22.30 Kir­ja vs. Lef­fa

Muumipeikko ja pyrstötähti

23.00 Ar­kis­to: Työ on tyh­mää

Jo joutui armas aika. Työ on tyh­mää.

23.45 Y­le Pu­he e­sit­tää

0

00.00 Ar­kis­to: Tie­to­ko­ne­pe­lien hai­tat ja hyö­dyt

Leikkivä ihminen. Kes­kus­te­lua tie­to­ko­ne­pe­lien hyö­dys­tä e­sim.

Ar­kis­to: Si­joit­ta­mi­sen haas­teet

Ra­ha­mark­ki­nat, ka­si­no­ta­lous - help­poa ra­haa?

Ar­kis­to: Räh­mäl­lää­no­los­ta rus­so­fo­biaan

Kulttuurikahvila. Räh­mäl­lää­no­los­ta rus­so­fo­biaan (2002).

Ar­kis­to: Y­leis­ra­dio - Rund­ra­dion

Tä­nään 10.00. Y­leis­ra­dion ää­ni­le­vys­tö (1989).

Ar­kis­to: Toi­nen kat­taus ruo­ka­his­to­riaa ja his­to­rial­lis­ta ruo­kaa

Ruo­ka­his­to­riaa ja his­to­rial­lis­ta ruo­kaa.

23.00 Ar­kis­to: Työ on tyh­mää

Jo joutui armas aika. Työ on tyh­mää.

00.00 Ar­kis­to: Tar­vi­taan­ko ko­tia­pu­lais­ta?

Sosiaalinen kirjelaatikko. Tar­vi­taan­ko ko­tia­pu­lais­ta?

01.00 Ar­kis­to: Suur­val­ta­po­li­tiik­kaa

Maailmanpolitiikan arkipäivää. Suur­val­tao­le­mus (1987).

02.00 Ar­kis­to: Sa­no­ma­leh­det verk­koon

Keskiviikon kulttuurikahvila. Uu­den Suo­men a­la­sa­jo (1991).

Ar­kis­to: A­sun­not­to­man ar­kea

Tänään iltapäivällä. A­sun­not­to­man jou­lu­val­mis­te­lut (1983).

Ar­kis­to: Ruot­sin­suo­ma­lai­suus

Tänään iltapäivällä. Sa­na on va­paa Gö­te­bor­gis­sa (1990).

Ar­kis­to: E­lä­mää a­sun­to­las­sa

Yötön yö yömajassa (1982). Mal­min nuo­ri­soa­sun­to­la (1986).

Ar­kis­to: Mi­tä sit­ten tu­lee­kaan 2000-lu­vul­la?

Vuosituhannen vaihtuessa. Mi­tä sit­ten tu­lee­kaan 2000-lu­vul­la?

02.00 Ar­kis­to: Kar­ne­vaa­le­ja ker­rak­seen

Tänään iltapäivällä. Hong Kon­gin kuu­juh­la (1990).
3

03.00 Ar­kis­to: So­dan ja rau­han maail­ma

Sodan ja rauhan maailma.

04.00 Ar­kis­to: Suo­met­tu­mi­nen ja Kek­ko­nen

Kirjakanava.

Ar­kis­to: E­lää­kö e­läk­keel­lä?

Eläkeikkuna.

Ar­kis­to: Ruo­ka­his­to­riaa ja his­to­rial­lis­ta ruo­kaa

Ar­kis­to: E­läk­keel­le jää­mi­sen i­ha­nuus ja kur­juus

Ar­kis­to: Y­leis­ra­dio - kan­san ra­dio­ko?

Vallan vaiheilla.

04.00 Ar­kis­to: Net­ti ja ih­mi­nen

Vuosituhannen vaihtuessa.

05.00 Ar­kis­to: Suo­men­ruot­sa­lai­set

Svedut. Oh­jel­ma ruot­sin­kie­li­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta (1982).