Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 23.9. ti 24.9. ke 25.9. to 26.9. pe 27.9. la 28.9. su 29.9.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Vuon­na 1999 Ar­kis­to: Työ­mie­hen tun­ti
06.35 Nos­to Ak­ti
06.55 Pu­heen Aa­mu Y­le Pu­he e­sit­tää
07.45 Pu­lu­boin ja Po­nin lois­ke­tii­vis kir­ja
08.00 Y­le Uu­ti­set
Kir­ja vs. Lef­fa Jäniksen vuosi Vuon­na 1975 jul­kais­tu Jä­nik­sen vuo­si on yk­si Ar­to Paa­si­lin­nan ra­kas­te­tuim­mis­ta ro­maa­nei­ta.
9
10.00 Ak­ti Mikään inhimillinen ei ole vierasta. A­sial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Pu­he­lin­nu­me­ro 020 690 001 / W­hat­sApp-vies­ti 040 1638 586 / T­wit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Samp­pa Kor­ho­nen, Jus­si Put­ko­nen ja Jen­ny Leh­ti­nen. 10.00 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Täysin raitis kirjailija on outo ja epäilyttävä
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Y­le Pu­he e­sit­tää
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien a­sia. Miia K­rau­se Miia K­rau­se koh­taa te­ki­jöi­tä, joi­den työ on meil­le tut­tua, mut­ta ni­met ja kas­vot ei­vät. Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan vankilanjohtajalta: Onko vankila joillekin vangeille turvapaikka?
13.00 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Täysin raitis kirjailija on outo ja epäilyttävä Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Po­lik­li­nik­ka Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Ru­ben S­til­ler
13.30 Y­le Pu­he e­sit­tää Urheiluhullut
14.00 Juu­so Pek­ki­nen Kohtaamisia syvässä päässä. Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Kir­ja vs. Lef­fa Jäniksen vuosi Lindg­ren & Sih­vo­nen
15 15.00 Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan vankilanjohtajalta: Onko vankila joillekin vangeille turvapaikka? Y­le Uu­ti­set Fa­ni­ma­lia Miia K­rau­se Ur­hei­lu­per­jan­tai
15.25 Vii­mei­nen keik­ka 15.25 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2) Aristoteleen kantapää Kuuntelijaklubi
16.00 Y­le Uu­ti­set 16.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
16.10 Maail­ma pa­ra­nee pu­hu­mal­la Maanantain lähetys Tiistain lähetys Keskiviikon lähetys Maanantain lähetys Teh­dään maail­ma mu­ka­vam­mak­si. 16.10 Y­lei­sur­hei­lun MM Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 Y­lei­sur­hei­lun MM
16.30 Jää­kiek­ko­kier­ros Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Veikkausliigan jatkosarjaa
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä
18 18.00 Y­le Uu­ti­set Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan vankilanjohtajalta: Onko vankila joillekin vangeille turvapaikka? Jää­kiek­ko­kier­ros NHL-il­ta Kausiennakko 2019-20
19.00 Ar­kis­to: Mark­ku Vei­ja­lai­nen ja Ja­ke Ny­man Miten minusta tuli minä. Mark­ku Vei­ja­lai­nen (1993). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ja­ke Ny­man (2012). Ar­kis­to: An­ja S­nell­man Y­len ar­kis­to-oh­jel­mia ka­sa­ris­ta 2000-lu­vul­le.
19.30 Y­le Pu­he e­sit­tää Yle Puhe
20.00 Y­lei­sur­hei­lun MM Y­lei­sur­hei­lun MM
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta 21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta
21.30 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Täysin raitis kirjailija on outo ja epäilyttävä Mi­ki Liuk­ko­nen kum­mas­te­lee, mik­si nuo­ret ny­kyään vain ur­hei­le­vat ei­vät­kä e­nää juo al­ko­ho­lia.
21.45 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta
22.30 Kir­ja vs. Lef­fa Jäniksen vuosi Vuon­na 1975 jul­kais­tu Jä­nik­sen vuo­si on yk­si Ar­to Paa­si­lin­nan ra­kas­te­tuim­mis­ta ro­maa­nei­ta.
23.00 Y­le Pu­he e­sit­tää Roman Schatzin Maamme-kirja Ar­kis­to: Ih­mi­sen suo­ri­tus­ky­vyn ra­jat Ihmisen rajat. Syn­ty­män ih­me. Li­sää li­hak­sia. A­jat­te­lun läh­teil­lä. Ar­mah­ta­va kuo­le­ma (2000). Ra­diaat­to­ri: Ih­mi­sen suo­ri­tus­ky­vyn ra­jat. (2003). So­pu­li.
23.30 Y­le Pu­he e­sit­tää
23.55 Ar­kis­to: Mi­kä kän­nys­sä kieh­too? Tänään iltapäivällä. Mi­kä mat­ka­pu­he­li­mes­sa kieh­too? Ar­kis­to: Mat­kal­la a­ja­tuk­sis­ta te­koi­hin Matkalla ajatuksista tekoihin. De­mok­ra­tia. Ke­hi­ty­syh­teis­työ. Ar­kis­to: Gee­ni­tek­no­lo­gia Tä­nään 10.00. Gee­ni­tek­no­lo­gia (1989). Ai­ka A­ja­tel­la. Ar­kis­to: Ir­win, Kik­ka, F­re­de­rik ja A­ni­ta Tänään iltapäivällä. Tai­tei­li­ja­vie­raa­na Ir­win Good­man (1985). Y­lei­sur­hei­lun MM 23.55 Ar­kis­to: Suo­mi, EU: n vä­ki­val­tai­sin maa Tänään iltapäivällä. Suo­ma­lai­set ja vä­ki­val­ta (1990). Tä­nään kym­me­nel­tä. Vä­ki­val­ta jul­ki­sil­la pai­koil­la (1992). Tä­nään kym­me­nel­tä. Vä­ki­val­ta­ri­kos­ten kus­tan­nuk­set (1996).
0
01.00 K­ri­mi­naa­li­po­li­tiik­kaa Vallan vaiheilla. K­ri­mi­naa­li­po­li­tiik­kaa (1996). Tä­nään kym­me­nel­tä. Van­gin so­siaa­li­nen a­se­ma (1993). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Ku­ri ja jär­jes­tys van­ki­loi­hin (1997).
02.00 Eu­roo­pan nuo­ria Ky­lä­kau­pas­ta kaup­pa­kes­kuk­seen A­nar­kiaa! Ur­hei­lun täyt­tä e­lä­mää 02.00 Kau­pal­lis­tu­nut ur­hei­lu
02.45 Y­le Pu­he e­sit­tää
3 03.00 Mat­kal­la Eu­roop­paan?
04.00 Lä­hiöe­lä­mää Kon­tu­la - Kau­niai­nen - Lii­po­la A­vioe­ron tus­ka ja hel­po­tus Suo­ma­lai­sen vä­ki­val­lan kas­vot Ar­kis­to: Nai­sen paik­ka po­li­tii­kas­sa Ta­sa­val­lan p­re­si­den­tin ky­se­ly­tun­ti
Ar­kis­to: Työ­mie­hen tun­ti