Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Vuon­na 1999 Ar­kis­to: Suo­ma­lai­nen näl­kä
06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio
06.35 Nos­to Ak­ti
06.55 Pu­heen Aa­mu Y­le Pu­he e­sit­tää
07.45 Pu­lu­boin ja Po­nin lois­ke­tii­vis kir­ja
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Hyvät tunnetaidot auttavat lasta ja aikuista elämässä! Kir­ja vs. Lef­fa Tuulen viemää
9 09.00 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen “Suurin osa naisvangeista on pahoin traumatisoituneita” Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Olet kaikkeni – Usko rakkauteen kestää aikaa
10.00 Ak­ti Mitä maailmanloppua odotat tai veikkaat? Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mitä on suomalainen ruoka? Jalkapalloromantiikkaa ja Suomi EM-kisoihin Kirja vs. Leffa - kumpaa hekumoit? Ru­ben S­til­ler Suomen rikkaimmat ryhmäkuvassa ”Mul­la on var­maan Poh­jois-Eu­roo­pan ma­kein ko­ti-s­pa, siis hi­mas­sa pi­dän siel­lä bi­lei­tä. Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Häpeä on edellytys kulttuurin ja sivistyksen muodostumiselle
11.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio (x4) Brittiparlamentin brexit-viikon hurjat käänteet USA:n ja Venäjän ohjuskokeet: ovatko suurvallat palaamassa ydinaseiden kilpavarusteluun? Taantuma, elvytys vai kova kasvu - minkälaiset vuodet Euroopassa ovat edessä? Politiikan syksy: miten hallitus pärjää sumuisessa taloustilanteessa?
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Y­le Pu­he e­sit­tää
12.30 Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan mieheltä: Mitä penis sinulle merkitsee? Po­li­tiik­ka­ra­dio Miia K­rau­se Erkka Westerlund - elinikäisen oppimisen jäljillä Suo­ma­lai­ses­ta jää­kie­kos­ta ei voi pu­hua il­man Erk­ka Wes­ter­lun­dia. Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan mieheltä: Mitä penis sinulle merkitsee?
13.00 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Häpeä on edellytys kulttuurin ja sivistyksen muodostumiselle Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Olet kaikkeni – Usko rakkauteen kestää aikaa Pörs­si­päi­vä Tuottoja vaihtoehtoisista kohteista Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Mitä on rakkaus, tuore rouva Özberkan? Ru­ben S­til­ler Suomen rikkaimmat ryhmäkuvassa
Fa­ni­ma­lia Freddy Krueger, tuo pitsanaamainen ikoni
14.00 Juu­so Pek­ki­nen Kohtaamisia syvässä päässä. Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen “Suurin osa naisvangeista on pahoin traumatisoituneita” Kir­ja vs. Lef­fa Tuulen viemää Lindg­ren & Sih­vo­nen Kansallispelin renessanssi – vieraana pesäpalloasiantuntija Pekka Arffman Ju­ha Val­vio Teemu Ramstedt palaa kaukaloon E­lo­kuus­sa tu­li ku­lu­neek­si, las­ku­ta­vas­ta riip­puen, n. Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan
14.25 Y­le Pu­he e­sit­tää
14.50 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Naisten Superpesis: 2. finaali Nais­ten su­per­pe­sik­sen toi­nen lop­puot­te­lu Jy­väs­ky­lä-Po­ri. Se­los­ta­ja Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen, a­sian­tun­ti­ja Ant­ti Y­li-Sau­na­mä­ki. Toi­mit­ta­ja Mai­ja Kaut­to. Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Miesten Superpesis: 1. finaali ja naisten Superpesis: 3. finaali Mies­ten ja nai­setn su­per­pe­sik­sen fi­naa­lit. Se­los­ta­ji­na Hen­ri Pit­kä­nen ja Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen.
15 15.00 Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan mieheltä: Mitä penis sinulle merkitsee? Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet Fa­ni­ma­lia Freddy Krueger, tuo pitsanaamainen ikoni Miia K­rau­se Erkka Westerlund - elinikäisen oppimisen jäljillä Ur­hei­lu­per­jan­tai Futisekstra: Veikkausliiga & Huuhkajat
15.30 Vii­mei­nen keik­ka Tiny Tim, ukuleletaituri uhrasi sydämensä lavalle
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Maail­ma pa­ra­nee pu­hu­mal­la Maanantain lähetys Tiistain lähetys Teh­dään maail­ma mu­ka­vam­mak­si. Nos­to Maailma paranee puhumalla Maail­ma pa­ra­nee pu­hu­mal­la
16.50 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Naisten Superpesis: 1. finaali Nais­ten su­per­pe­sik­sen en­sim­mäi­nen lop­puot­te­lu Po­ri-Jy­väs­ky­lä.
17.00 Y­le Uu­ti­set 17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä 17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä
17.30 Y­le Pu­he e­sit­tää Urheiluhullut
18 18.00 Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraana poromies Kari Kilpimaa Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la pu­huu rak­kau­des­ta I­tä­me­reen. Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan mieheltä: Mitä penis sinulle merkitsee? 18.00 Fa­ni­ma­lia Freddy Krueger, tuo pitsanaamainen ikoni Miia K­rau­se Erkka Westerlund - elinikäisen oppimisen jäljillä Suo­ma­lai­ses­ta jää­kie­kos­ta ei voi pu­hua il­man Erk­ka Wes­ter­lun­dia. Lindg­ren & Sih­vo­nen Kansallispelin renessanssi – vieraana pesäpalloasiantuntija Pekka Arffman
18.30 Vii­mei­nen keik­ka Tiny Tim, ukuleletaituri uhrasi sydämensä lavalle 18.30 Y­le Pu­he e­sit­tää
18.35 Pörs­si­päi­vä Tuottoja vaihtoehtoisista kohteista Kes­kus­te­le­mas­sa pääst­ra­te­gi Lip­po Suo­mi­nen S-Pan­kis­ta ja pääa­na­lyy­tik­ko Sau­li Vi­lén In­de­re­sil­tä.
19.00 Ar­kis­to: Juk­ka Vir­ta­nen Miten minusta tuli minä. Juk­ka Vir­ta­nen (1992). Pas­si­ku­va: Juk­ka Vir­ta­nen (2005). Lä­hi­ku­vas­sa Juk­ka Vir­ta­nen (2008). Ar­kis­to: Jus­si Par­viai­nen Miten minusta tuli minä. Jus­si Par­viai­nen (1991). Sii­tä mis­tä voi pu­hua. Jus­si Par­viai­sen pa­luu (2004). Aa­mu­rum­ba. Jus­si Par­viai­nen. O­te oh­jel­mas­ta (1993). 19.00 Ar­kis­to: Tei­ja So­pa­nen ja Es­ko Roi­ne Miten minusta tuli minä. Tei­ja So­pa­nen (1992). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Es­ko Roi­ne (2012). Ar­kis­to: Kir­ka Miten minusta tuli minä. Kir­ka (1992). Va­loa ik­ku­nas­sa. Il­ta­täh­ti: Kir­kan en­si­le­vy­tyk­ses­tä 30-vuot­ta (1997). Pop­pan­tai -o­sa­ma­te­riaa­li (1970). Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan mieheltä: Mitä penis sinulle merkitsee? Ky­sy mi­tä vaan -oh­jel­mas­sa e­ri a­lo­jen am­mat­ti­lai­set, a­sian­tun­ti­jat ja ko­ki­jat vas­taa­vat Mi­ra Se­lan­de­rin joh­dol­la kuun­te­li­joi­den lä­het­tä­miin ky­sy­myk­siin.
19.25 Ju­ha Val­vio Teemu Ramstedt palaa kaukaloon E­lo­kuus­sa tu­li ku­lu­neek­si, las­ku­ta­vas­ta riip­puen, n.512 päi­vää sii­tä kun Tee­mu Rams­tedt e­del­li­sen ker­ran näh­tiin lii­ga­kau­ka­lois­sa. 19.25 Ru­ben S­til­ler Suomen rikkaimmat ryhmäkuvassa ”Mul­la on var­maan Poh­jois-Eu­roo­pan ma­kein ko­ti-s­pa, siis hi­mas­sa pi­dän siel­lä bi­lei­tä.
20.00 Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraana poromies Kari Kilpimaa Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la pu­huu rak­kau­des­ta I­tä­me­reen. Pelt­si tu­tus­tuu ih­mi­siin, joil­la on e­ri­tyi­nen suh­de I­tä­me­reen jo­ko työn­sä, in­to­hi­mon­sa tai har­ras­tuk­sen­sa kaut­ta.
20.25 Po­li­tiik­ka­ra­dio Politiikan syksy: miten hallitus pärjää sumuisessa taloustilanteessa?
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta Y­le Pu­he e­sit­tää (x2) Kalle Haatanen Roman Schatzin Maamme-kirja
21.30 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Häpeä on edellytys kulttuurin ja sivistyksen muodostumiselle Täl­lä ker­taa Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma-oh­jel­mas­sa kär­si­tään hä­peä­paa­lus­sa. Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Olet kaikkeni – Usko rakkauteen kestää aikaa K­ris­ti­nus­ko on ai­na o­pet­ta­nut, et­tä Ju­ma­la on rak­kaus, mut­ta mi­tä tä­mä tar­koit­taa? Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen “Suurin osa naisvangeista on pahoin traumatisoituneita” Suo­ma­lai­sia nais­van­ke­ja yh­dis­tää e­lä­mäs­sä koet­tu vä­ki­val­ta. Jal­ka­pal­lon EM-kar­sin­nat Suomi - Kreikka Jal­ka­pal­lon EM-kar­sin­taot­te­lu Suo­mi-K­reik­ka, Tam­pe­re. Se­los­ta­ja Jar­mo Leh­ti­nen, a­sian­tun­ti­ja Ol­li Hut­tu­nen. Toi­mit­ta­ja Mat­ti Här­kö­nen. Ru­ben S­til­ler Suomen rikkaimmat ryhmäkuvassa ”Mul­la on var­maan Poh­jois-Eu­roo­pan ma­kein ko­ti-s­pa, siis hi­mas­sa pi­dän siel­lä bi­lei­tä. 21.30 Jal­ka­pal­lon EM-kar­sin­nat Suomi - Italia Jal­ka­pal­lon EM-kar­sin­to­jen ot­te­lu Suo­mi-I­ta­lia, Tam­pe­re. Se­los­ta­ja Jar­mo Leh­ti­nen, a­sian­tun­ti­ja Ol­li Hut­tu­nen. Toi­mit­ta­ja Mat­ti Här­kö­nen.
22.30 Juu­so Pek­ki­nen Kohtaamisia syvässä päässä. Juu­so Pek­ki­nen et­sii suu­rem­paa ym­mär­rys­tä ym­pä­röi­väs­tä to­del­li­suu­des­ta. Pörs­si­päi­vä Tuottoja vaihtoehtoisista kohteista Kes­kus­te­le­mas­sa pääst­ra­te­gi Lip­po Suo­mi­nen S-Pan­kis­ta ja pääa­na­lyy­tik­ko Sau­li Vi­lén In­de­re­sil­tä. 22.30 Lindg­ren & Sih­vo­nen Kansallispelin renessanssi – vieraana pesäpalloasiantuntija Pekka Arffman
23.00 Ar­kis­to: E­ri­koi­set ta­va­ra­ta­lot ja ku­lut­ta­ja­pe­liä B­rys­se­lis­sä Luvallanne. E­ri­koi­set ta­va­ra­ta­lot (1986). Lu­val­lan­ne. Ku­lut­ta­ja­pe­liä B­rys­se­lis­sä (1989).
Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys 23.25 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, perjantain lähetys
0 00.00 Ar­kis­to: Mys­til­lis­tä Mys­til­lis­tä - a­siaa pa­rap­sy­ko­lo­gian maail­mas­ta (1981). Ar­kis­to: Mee­diot, en­nus­ta­jat ja sel­vän­nä­ki­jät Mystillistä. Mee­diois­ta (1982). Mys­til­lis­tä. Ar­kis­to: Li­sää nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tut­ki­muk­seen Nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tut­ki­muk­seen. Ar­kis­to: Mo­raa­lin uh­rit Moraalin uhrit. Tuh­laa­ja­poi­ka. Mo­raa­lin­var­ti­jat. Ar­kis­to: He­rä­tys! Tänään iltapäivällä. He­rät­tä­jä­juh­lat Kuo­pios­sa (1989). 00.00 Ar­kis­to: Vuo­si­tu­han­nen vaih­tues­sa Tänään kymmeneltä. Mi­ten maail­ma kul­kee en­si vuo­si­tu­han­nel­le? (1999). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Hä­tä­kes­kuk­set val­mii­na vuo­si­tu­han­nen vaih­tu­mi­seen (1999).
01.00 Luo­mu­ta­lou­den pe­rus­tei­ta Luomutalouden perusteita. O­sa1: Maa­ta­lout­ta so­pu­soin­nus­sa luon­non kans­sa. Luon­non­mu­kai­nen lan­noi­tus - maan ja kas­vien ra­vit­se­mis­ta. He­del­miä, vi­han­nek­sia ja mar­jo­ja yh­teis­työs­sä luon­non kans­sa.
02.00 Oh­jat o­miin kä­siin Suo­ma­lai­nen kuo­le­ma E­lä­män ja kuo­le­man ra­jal­la A­vo­hoi­toa ja vel­ka­jär­jes­te­lyä Eu­ro­sa­na­kir­ja 02.00 Ker­jää­mi­nen ja kau­pus­te­lu kiel­let­ty
3 03.00 Ri­ki Sor­sa - e­lä­män muut­to­hauk­ka
04.00 Nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tut­ki­muk­seen Muut­tu­va ää­ni­mai­se­ma Hil­jai­suu­den ih­me E­räs so­siaa­li­ta­paus Sos­sun luu­kul­la Lii­ken­neil­ta
Ar­kis­to: Suo­ma­lai­nen näl­kä