Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Vuon­na 1999 Ar­kis­to: Tai­tees­sa ta­pah­tuu
Po­li­tiik­ka­ra­dio
06.35 Nos­to Ak­ti
06.55 Pu­heen Aa­mu Y­le Pu­he e­sit­tää
Pu­lu­boin ja Po­nin lois­ke­tii­vis kir­ja
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Tiina Lundbergin huoltamo: Miten lapsista saisi kasvatettua kunnon kansalaisia? Ota käyttöön tiimijohtamisen opit! Kir­ja vs. Lef­fa Dracula
9 09.00 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Millainen on tulevaisuuden onnellinen perhe? Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Sikstuksen kappelista South Parkiin – Jumalan tuhannet kasvot
10.00 Ak­ti Miksi naiminen vähenee? Panetko rahan haisemaan? Netti on varastanut vapaa-aikasi, luovuutesi, hekumasi ja harrastuksesi! Mitä nykylapsille pitää opettaa maailmasta? Kuinka kallista on asuminen? Millainen kodin pitää olla? Ru­ben S­til­ler Kuinka läskejä jymäytetään? Muut­taa­ko kaa­li­dieet­ti e­lä­mä­si? Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Taide on melankolian puhetta Me­lan­ko­lias­sa ry­pe­mi­ses­sä on jo­tain e­ri­koi­sen kau­nis­ta, loh­dul­lis­ta ja hai­keaa.
11.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio (x4) Elämä ja politiikka: Liisa Jaakonsaari Elämä ja politiikka: Lauri Ihalainen
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Y­le Pu­he e­sit­tää
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio Miia K­rau­se Kal­le I­so­kal­lion ruos­kii kir­jas­saan Vaa­li­kii­maa Im­pi­vaa­ras­sa sää­li­mät­tä ja ta­sa­puo­li­ses­ti niin po­lii­ti­kot, toi­mit­ta­jat, vir­ka­mie­het kuin ve­ro­tuk­sen ja palk­ka­po­li­tii­kan­kin. Ky­sy mi­tä vaan Näyttelijä, jääkö rooli helposti päälle?
13.00 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Taide on melankolian puhetta Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Sikstuksen kappelista South Parkiin – Jumalan tuhannet kasvot Pörs­si­päi­vä Tuloskauden keskellä Q Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Minä, mieleni ja burnout Ru­ben S­til­ler Kuinka läskejä jymäytetään?
13.30 Y­le Pu­he e­sit­tää Urheiluhullut Fa­ni­ma­lia KISS on maailman paras bändi ja bändibrändi
14.00 Juu­so Pek­ki­nen Vedenkeitin soittaa kotiin - uuden laitteen käyttöönotto hakkerin ja juristin silmin Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Tiina Lundbergin huoltamo: Miten lapsista saisi kasvatettua kunnon kansalaisia? Ota käyttöön tiimijohtamisen opit! Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Millainen on tulevaisuuden onnellinen perhe? Kir­ja vs. Lef­fa Dracula Lindg­ren & Sih­vo­nen Pärjääkö Pukki Valioliigassa? Vieraana Aki Riihilahti Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet "Kun Suo­mi pe­laa lät­kää, se is­kee jo­ka jät­kään", sa­no­taan le­gen­daa­ri­ses­sa Po­pe­dan Uk­ko­met­so-bii­sis­sä. Vii­mei­nen keik­ka Taikuri ja kahlekuningas Genesta
14.30 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Minä, mieleni ja burnout
15 15.00 Ky­sy mi­tä vaan Näyttelijä, jääkö rooli helposti päälle? Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet Fa­ni­ma­lia Miia K­rau­se Ur­hei­lu­per­jan­tai Ur­hei­lu­per­jan­tai pa­laa ke­sä­tauol­ta ja en­sim­mäi­ses­sä lä­he­tyk­ses­sä s­tu­dio­vie­raa­na Mar­ko Yr­jö­vuo­ri. Lindg­ren & Sih­vo­nen Pärjääkö Pukki Valioliigassa? Vieraana Aki Riihilahti
15.25 Vii­mei­nen keik­ka Taikuri ja kahlekuningas Genesta 15.25 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2) Maailma paranee puhumalla Kuuntelijaklubi
16.00 Y­le Uu­ti­set 16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Maail­ma pa­ra­nee pu­hu­mal­la Maanantain lähetys Tiistain lähetys Keskiviikon lähetys Maanantain lähetys 16.10 Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää
16.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Mic­ke Suo­pu­ro. HJK-FC Lah­ti, Hon­ka-SJK, KuPS-In­ter. Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Mic­ke Suo­pu­ro. MIFK-Il­ves, RoPS-VPS, mies­ten su­per­pe­sis Kou­vo­la-Joen­suu.
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys
18 18.00 Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraana elämäntapapurjehtija Kari "Ruffe" Nurmi Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la pu­huu rak­kau­des­ta I­tä­me­reen. Ky­sy mi­tä vaan Näyttelijä, jääkö rooli helposti päälle? Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet "Kun Suo­mi pe­laa lät­kää, se is­kee jo­ka jät­kään", sa­no­taan le­gen­daa­ri­ses­sa Po­pe­dan Uk­ko­met­so-bii­sis­sä. Fa­ni­ma­lia KISS on maailman paras bändi ja bändibrändi Miia K­rau­se Kal­le I­so­kal­lion ruos­kii kir­jas­saan Vaa­li­kii­maa Im­pi­vaa­ras­sa sää­li­mät­tä ja ta­sa­puo­li­ses­ti niin po­lii­ti­kot, toi­mit­ta­jat, vir­ka­mie­het kuin ve­ro­tuk­sen ja palk­ka­po­li­tii­kan­kin.
18.30 Vii­mei­nen keik­ka Taikuri ja kahlekuningas Genesta
19.00 Ar­kis­to: M. A. Num­mi­nen Miten minusta tuli minä. M. A. Num­mi­nen (1992). Na­pit vas­tak­kain. Suo­men­ruot­sin puo­lus­ta­ja M. A. Num­mi­nen ja ruot­sin kie­len vas­tus­ta­ja Erk­ki Pih­ka­la (2004). Ar­kis­to: Jor­ma Uo­ti­nen Miten minusta tuli minä. Jor­ma Uo­ti­nen (1992). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Jor­ma Uo­ti­nen (2007). Va­loa Ik­ku­nas­sa. Vie­raa­na Jor­ma Uo­ti­nen (1999). Ar­kis­to: Juk­ka Vir­ta­nen Miten minusta tuli minä. Juk­ka Vir­ta­nen (1992). Pas­si­ku­va: Juk­ka Vir­ta­nen (2005). Lä­hi­ku­vas­sa Juk­ka Vir­ta­nen (2008). Ar­kis­to: Tuo­ma­ri Nur­mio ja Ve­li-Mat­ti Jär­ven­pää Miten minusta tuli minä. Tuo­ma­ri Nur­mio (1991). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ve­li-Mat­ti Jär­ven­pää (1995). Ar­kis­to: Jui­ce Les­ki­nen Miten minusta tuli minä. Jui­ce Les­ki­nen (1993). Per­so­na G­ra­ta. Jui­ce Les­ki­nen (1994). Muu­sik­ko Jui­ce Les­ki­nen 50v. (2000).
19.30 Y­le Pu­he e­sit­tää Urheilu-Suomi - henkilökuvat: Heli Rantanen Urheiluhullut
20.00 Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraana elämäntapapurjehtija Kari "Ruffe" Nurmi Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la pu­huu rak­kau­des­ta I­tä­me­reen. Pelt­si tu­tus­tuu ih­mi­siin, joil­la on e­ri­tyi­nen suh­de I­tä­me­reen jo­ko työn­sä, in­to­hi­mon­sa tai har­ras­tuk­sen­sa kaut­ta. Ru­ben S­til­ler Kuinka läskejä jymäytetään? Muut­taa­ko kaa­li­dieet­ti e­lä­mä­si? Ru­ben S­til­le­rin oh­jel­mas­sa pu­hu­taan ih­me­dieet­tien maail­mas­ta. Mis­tä e­rot­taa oi­kean ja huu­haa­diee­tin?
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta Y­le Pu­he e­sit­tää (x4) Kalle Haatanen Mikä maksaa? Brysselin kone Sari Valto
21.30 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Taide on melankolian puhetta Me­lan­ko­lias­sa ry­pe­mi­ses­sä on jo­tain e­ri­koi­sen kau­nis­ta, loh­dul­lis­ta ja hai­keaa. Me­lan­ko­lia ei tyh­je­ne. Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Sikstuksen kappelista South Parkiin – Jumalan tuhannet kasvot K­ris­til­li­nen Ju­ma­la on e­ri­koi­nen hah­mo, sil­lä hän on se­kä i­sä et­tä i­kui­nen sink­ku-u­ros. Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Millainen on tulevaisuuden onnellinen perhe? Mo­ni­muo­toi­set per­heet -ver­kos­ton joh­ta­va a­sian­tun­ti­ja An­na Mo­ring ker­too, mi­ten kä­si­tys per­hees­tä on mur­rok­ses­sa. Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Minä, mieleni ja burnout Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan läh­te­vät sel­vit­tä­mään, mi­kä a­jaa tä­män päi­vän ho­mo sa­pien­sin bur­nou­tin par­taal­le? Ru­ben S­til­ler Kuinka läskejä jymäytetään? Muut­taa­ko kaa­li­dieet­ti e­lä­mä­si? Ru­ben S­til­le­rin oh­jel­mas­sa pu­hu­taan ih­me­dieet­tien maail­mas­ta.
22.30 Juu­so Pek­ki­nen Vedenkeitin soittaa kotiin - uuden laitteen käyttöönotto hakkerin ja juristin silmin Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Tiina Lundbergin huoltamo: Miten lapsista saisi kasvatettua kunnon kansalaisia? Ota käyttöön tiimijohtamisen opit! Pörs­si­päi­vä Tuloskauden keskellä Q Kir­ja vs. Lef­fa Dracula Lindg­ren & Sih­vo­nen Pärjääkö Pukki Valioliigassa? Vieraana Aki Riihilahti
23.00 Ar­kis­to: Täyt­tä e­lä­mää Täyttä elämää. E­lä­mys­ris­tei­ly­jä (1998). Täyt­tä e­lä­mää. Ju­tu­tus­hoi­toa (1999). Täyt­tä e­lä­mää. Kun sek­si si­too (1996). Täyt­tä e­lä­mää. Vuo­rel­le ei pää­se kii­peä­mät­tä (1999). Vuon­na 1999 Vuon­na 1999 Suo­mea pu­hut­ti tu­le­van vuo­den p­re­si­den­tin­vaa­lien eh­do­ka­sa­set­te­lu ja jär­kyt­ti Co­lum­bi­nen ve­ri­löy­ly.
23.25 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys
0 00.00 Ar­kis­to: Ruo­ka­kult­tuu­rin muu­tok­sia Pastan jauhajat. Suo­ma­lai­nen ruo­ka­kult­tuu­ri (1991). Ar­kis­to: Sel­viy­ty­mis­vink­ke­jä lo­mai­li­joil­le Arki on juhlaa (1982). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Ar­kis­to: Mat­ka­ra­dio Matkaradio: Lukijamatkat (2005). Kar­tat. Mat­ka­seu­raa in­ter­ne­tis­tä. Ar­kis­to: Vaih­toeh­to­lo­mai­lua- ja mat­kai­lua Tänään iltapäivällä. E­ko­mat­kai­lua var­hais­nuo­ril­le (1990). Ar­kis­to: Ter­veyt­tä ra­vin­nos­ta Parantaako elävä ravinto? (1985). Ra­dio­lää­kä­ri. 00.00 Ar­kis­to: E­lä­mää Ah­ve­nan­maal­la Tänään kymmeneltä. Ah­ve­nan­maa (1992). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Ah­ve­nan­maan työl­li­syys (1997). Tä­nään kym­me­nel­tä. Eu­ro-Suo­mi: Ah­ve­nan­maal­la e­ri­tyi­sa­se­ma EU:s­sa (2001).
01.00 Tu­ris­mi Tänään iltapäivällä. Ul­ko­mai­set tu­ris­tit ja Suo­mi (1984). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Tu­ris­te­ja I­tä-Eu­roo­pas­ta (1990). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Tu­ris­ti­kier­rok­sel­la (1991).
02.00 Lem­mik­ke­jä sias­ta sii­liin Nuo­ri tai­tei­li­ja 40 ja ri­sat O­pin­port­ti La­pin lu­moa 02.00 O­te­taan­ko tak­si?
3 03.00 Vi­ro o­sa­na Eu­roop­paa
04.00 Saa­ko Jee­suk­sel­le nau­raa? Va­ka­vas­ti o­tet­ta­via nau­rat­ta­jia A­ki ja Tu­ro - Ant­ti ja Vil­le Mu­na­mark­ki­noil­ta Pot­si­päi­vil­le Ih­mi­siä ja e­lä­mää Vi­ros­sa Las­te­noh­jel­mia
Ar­kis­to: Tai­tees­sa ta­pah­tuu