Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.7. ti 30.7. ke 31.7. to 1.8. pe 2.8. la 3.8. su 4.8.
6 06.00 Vuon­na 1999 Juu­so Pek­ki­nen Ar­kis­to: Pa­huus
06.55 Pu­heen Aa­mu Y­le Pu­he e­sit­tää Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)
07.15 Suo­men e­väät
07.45 Pu­lu­boin ja Po­nin lois­ke­tii­vis kir­ja
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Vuon­na 1999
9 09.00 Huu­mo­ri­hom­mia Onko olemassa älykästä kikkelivitsiä, Alivaltiosihteerin Jyrki Liikka? Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Miten äiti selviää oman lapsensa kuolemasta? Vee­ra I­ko­sen e­si­koi­nen e­li vain yh­dek­sän päi­vää.
09.30 Ku­lo & Kei­no­nen - Tai­taa ol­la ke­sä Rumpujen pärinää - Suomen paskin kesäkaupunki on... Ke­vyet mul­lat 'Palautuspäivä keskiviikko' Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Vuorijuoksu tarjoaa itsensä voittamista, yhteisöllisyyttä ja rauhaa! Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraina apulaisprofessori Christoffer Boström ja tohtori Emilia Röhr Ve­li Kaup­pi­nen yh­tyei­neen Erikoisemmat soittimet
10.00 Tui­ja Peh­ko­sen sau­na­päi­vä Saunassa Noora Rädyn ja Lotta Näkyvän kanssa Tui­ja Peh­ko­nen Millaiseksi ihmiseksi haluat tulla, Chisu?
10.30 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Stewart Traill ja Raamatun ymmärryksen kirkko Si­vu­ra­ja­heit­to­ja 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Charles Manson perusti Perhe-murhakultin Vii­mei­nen keik­ka Dessi Espana, trapetsitähden lento jäi liian lyhyeksi Fa­ni­ma­lia He-Man and the Masters of the Universe - lelusta legendaksi
11.00 Vuon­na 1999 Fa­ni­ma­lia He-Man and the Masters of the Universe - lelusta legendaksi Vii­mei­nen keik­ka Dessi Espana, trapetsitähden lento jäi liian lyhyeksi
11.30 Si­vu­ra­ja­heit­to­ja 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Stewart Traill ja Raamatun ymmärryksen kirkko
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Pu­heen K­las­sik­ko Ur­hei­lu­per­jan­tai Urheilun superviikonloppu Ur­hei­lu­per­jan­tai Urheilun superviikonloppu
12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio
13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo "Me kaikki tarvitsemme terapiaa." Tui­ja Peh­ko­nen Millaiseksi ihmiseksi haluat tulla, Chisu? Huo­mi­nen on huo­nom­pi Tekeekö talouskasvu meistä parempia ihmisiä? Y­le Pu­he e­sit­tää Maailma paranee puhumalla - Mitä kuuluu Yle Puheen syksyssä? Huu­mo­ri­hom­mia Onko olemassa älykästä kikkelivitsiä, Alivaltiosihteerin Jyrki Liikka?
14.00 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Ei ihan pelkkiä ruumiita – Mitä vainajasuhteillemme kuuluu? Juu­so Pek­ki­nen Vierailulla keskusrikospoliisin "rikoslabrassa" Tom­mi Lii­mat­ta Täällä on siivoojat sitä varten 14.00 Hei­ke­lä ja Sär­re Viih­teel­lä Heikelä ja Särre viihteellä Ur­hei­lu­per­jan­tai Urheilun superviikonloppu Vii­kon­lo­pun vie­raa­na lii­gai­ko­ni Kim Hirsc­ho­vits. Hän il­moit­ti u­ran­sa pää­tök­ses­tä ku­lu­neen vii­kon puo­li­vä­lis­sä ja e­lo­kuun lo­pus­sa Es­poon Met­roa­ree­nal­la pe­la­taan näy­tö­sot­te­lu, jon­ka yh­tey­des­sä muis­tel­laan "Hir­son" li­ki 20-vuo­tis­ta lii­gau­raa.
14.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Kalevan kisat
15 15.00 Nos­to Tui­ja Peh­ko­nen Danny: "Vain hullulla on monta ystävää" Nos­to Torstain lähetys klo 15-16
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Nos­to Ur­hei­lu­per­jan­tai Urheilun superviikonloppu
16.25 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Stewart Traill ja Raamatun ymmärryksen kirkko Si­vu­ra­ja­heit­to­ja 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Charles Manson perusti Perhe-murhakultin Vii­mei­nen keik­ka Dessi Espana, trapetsitähden lento jäi liian lyhyeksi Fa­ni­ma­lia He-Man and the Masters of the Universe - lelusta legendaksi
17.00 Y­le Uu­ti­set Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Kalevan kisat
17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys
18 18.00 Ku­lo & Kei­no­nen - Tai­taa ol­la ke­sä Rumpujen pärinää - Suomen paskin kesäkaupunki on... Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Ralli-ilta Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Vuorijuoksu tarjoaa itsensä voittamista, yhteisöllisyyttä ja rauhaa! Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraina apulaisprofessori Christoffer Boström ja tohtori Emilia Röhr 18.00 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Kalevan kisat
18.15 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Urheilukierros
19.00 Ar­kis­to: J. Kar­ja­lai­nen Miten minusta tuli minä. J. Kar­ja­lai­nen (1994). Tä­nään Il­ta­päi­väl­lä. Rock-muu­sik­ko J. Kar­ja­lai­nen Hei­ni Moi­sion haas­ta­tel­ta­va­na (1983). Miia K­rau­se. J. Kar­ja­lai­nen (2013). 19.00 Ar­kis­to: Ped­ro Hie­ta­nen ja An­ni Sin­ne­mä­ki Miten minusta tuli minä. Ped­ro Hie­ta­nen (1992). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. An­ni Sin­ne­mä­ki (2003). Ar­kis­to: Ol­li Lind­holm ja Ju­ho K. Jun­tu­nen Miten minusta tuli minä. Ol­li Lind­holm (1995). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ju­ho K. Jun­tu­nen (2004).
20.00 Ke­vyet mul­lat 'Palautuspäivä keskiviikko' Ka­tu­ku­vas­tam­me, käy­tös­täm­me ja a­ja­tuk­sis­tam­me on vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na hä­vin­nyt mel­koi­nen mää­rä a­sioi­ta ja e­si­nei­tä. 20.00 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Urheiluilta
20.30 Vii­mei­nen keik­ka Dessi Espana, trapetsitähden lento jäi liian lyhyeksi
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Ja­ri Sa­ras­vuo "Me kaikki tarvitsemme terapiaa." Ma­sen­nus ei o­le sai­raus, mut­ta se on tap­pa­va on­gel­ma. Ys­tä­vä. Si­nun ei o­le pak­ko nyt syyl­lis­tyä. Tui­ja Peh­ko­nen Millaiseksi ihmiseksi haluat tulla, Chisu? Pa­ri vuot­ta jul­ki­suu­des­ta pois­sa py­sy­tel­leen C­hi­sun uu­den Mo­men­tum-le­vyn tee­ma­na on muu­tos. Huo­mi­nen on huo­nom­pi Tekeekö talouskasvu meistä parempia ihmisiä? Do­nald T­rump on hu­maa­nim­pi kuin kes­kiai­kai­set mun­kit. Tui­ja Peh­ko­nen Danny: "Vain hullulla on monta ystävää" Dan­nya voi hy­väl­lä syyl­lä kut­sua e­lä­väk­si le­gen­dak­si. Huu­mo­ri­hom­mia Onko olemassa älykästä kikkelivitsiä, Alivaltiosihteerin Jyrki Liikka? Juu­so Pek­ki­nen Vierailulla keskusrikospoliisin "rikoslabrassa" Japanin musiikki ja soundi - Misora Hibarista Super Marioon
22.10 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Ei ihan pelkkiä ruumiita – Mitä vainajasuhteillemme kuuluu? Juu­so Pek­ki­nen Vierailulla keskusrikospoliisin "rikoslabrassa" Juu­so Pek­ki­nen vie­rai­lee jak­sos­sa kes­kus­ri­kos­po­lii­sin ri­kos­tek­ni­ses­sä la­bo­ra­to­rios­sa. Tom­mi Lii­mat­ta Täällä on siivoojat sitä varten Köy­hä pi­tää ko­din siis­ti­nä, et­tei ai­na­kaan sii­nä a­sias­sa ku­kaan pää­se na­put­ta­maan. Kir­ja vs. Lef­fa Betoniyö Pirk­ko Sai­sion nel­jäs ro­maa­ni Be­to­niyö vuo­del­ta 1981 on ka­ru ku­vaus kau­pun­ki­lä­hiös­tä se­kä yh-äi­din ja kah­den vel­jek­sen e­lä­mäs­tä. Hei­ke­lä ja Sär­re Viih­teel­lä Heikelä ja Särre viihteellä Y­le Pu­he e­sit­tää Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loik­ka­nen, Lee­na Mat­ti­la, Tei­ja Pel­to­nie­mi, Jaa­na Sor­mu­nen ja Pa­si Toi­viai­nen.
23.00 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Ar­kis­to: Mies­ten­vuo­ro - vie­lä ker­ran Miestenvuoro. Sek­suaa­li­nen i­den­ti­teet­ti. Vas­tuun­kan­to ja hoi­vaa­mi­nen. Mies ja äi­ti (2001). Vuon­na 1999 Vuon­na 1999 poh­dit­tiin EU:n k­rii­sin­hal­lin­taa ja et­sit­tiin kei­no­ja maail­man­kau­pan es­tei­den pur­ka­mi­sek­si.
23.55 Y­le Pu­he e­sit­tää
0 00.00 Ar­kis­to: S­kis­maa Kias­mas­ta Tänään iltapäivällä. Ar­kis­to: Ny­ky­tai­de Päiväkatsaus. Mo­der­nin tai­teen ti­la var­sin­kin Hel­sin­gis­sä on heik­ko (1987). Ar­kis­to: Is­kel­mä­sa­noit­ta­jia Kulttuurin ajankuvia. Sa­nat Sauk­ki (1993). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Ar­kis­to: Mies­ten­vuo­ro Miestenvuoro. Liian vah­vat nai­set. Mie­hen ja nai­sen val­ta­pe­li. Ar­kis­to: Mies­ten­vuo­ro - taas Miestenvuoro. Mies­ten pu­hu­mat­to­muus. Kom­mu­ni­kaa­tio­vai­keu­det. 00.00 Ar­kis­to: Keit­to­kir­jo­ja mo­neen ma­kuun Tänään iltapäivällä. Keit­tiö­tan­go (1990). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Kuu­lui­suuk­sien keit­to­kir­ja (1995). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Aa­ken ja Sa­kun par­haat e­väät (1999).
01.00 Ruo­ka­pe­rin­tei­tä ja pe­rin­ne­ruo­kia Suo­ma­lai­nen keit­tiö - pu­het­ta puu­ros­ta pais­tiin (2000). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Pi­tä­jän­ruoat (1986). Maa­nan­tais­tu­dio. Pe­rin­ne­ruo­kaa ja ruo­ka­pe­rin­net­tä (1987).
02.00 Ro­ma­nie­lä­mää Suo­mes­sa Sa­na on va­paa St­res­sis­tä bur­nou­tiin Eu­ro­vii­sut Lää­kä­rin­työn mur­ros 02.00 Heik­ki Kin­nu­nen
3 03.00 Huu­mo­ri kuk­kii
04.00 Kau­neus­kä­si­tyk­siä Kult­tuu­rin a­jan­ku­via Teat­te­rin ti­la E­loa teat­te­riin! Tee­ma­na näyt­te­li­jän työ Mi­kä mei­tä nau­rat­taa?
Ar­kis­to: Pa­huus