Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
6 06.00 Vuon­na 1999 Juu­so Pek­ki­nen Ar­kis­to: Ke­sä­kult­tuu­ria
06.55 Pu­heen Aa­mu Y­le Pu­he e­sit­tää Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)
07.15 Suo­men e­väät
07.45 Pu­lu­boin ja Po­nin lois­ke­tii­vis kir­ja
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Vuon­na 1999
9 09.00 Huu­mo­ri­hom­mia Kumman kaa Heli Sutela olisit - Vladimir Putinin vai Donald Trumpin? Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Miten köyhyys vaikuttaa lapseen?
09.30 Ku­lo & Kei­no­nen - Tai­taa ol­la ke­sä Vieraana peligraafikko Emma Kantanen - mikä on hyvä kesäpeli? Onko Riihimäki Suomen paskin kesäkaupunki Niina Lahtinen? Ke­vyet mul­lat Radiomafia Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Kameran ja siskon kanssa veden alla Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraana Jasper Pääkkönen Ve­li Kaup­pi­nen yh­tyei­neen
10.00 Tui­ja Peh­ko­sen sau­na­päi­vä Saunassa Anne Kukkohovin kanssa Tui­ja Peh­ko­nen Saara Aalto: "Puoliso-Meri rauhoittaa minut"
10.30 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Rajneesh Chandra Mohan perusti Rajneesh-seksiliikkeen Si­vu­ra­ja­heit­to­ja Puuttuuko suomalaiselta jalkapallolta pelitapa? 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: David Koresh johti Daavidin oksa -liikettä Vii­mei­nen keik­ka Alexsander Casso, fakiirin notkeat sormet tartttuivat pulloon Fa­ni­ma­lia Star Wars - elokuva joka on enemmän kuin elokuva
11.00 Vuon­na 1999 Fa­ni­ma­lia Star Wars - elokuva joka on enemmän kuin elokuva Vii­mei­nen keik­ka Alexsander Casso, fakiirin notkeat sormet tartttuivat pulloon
11.30 Si­vu­ra­ja­heit­to­ja Puuttuuko suomalaiselta jalkapallolta pelitapa? 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Rajneesh Chandra Mohan perusti Rajneesh-seksiliikkeen
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Pu­heen K­las­sik­ko Ku­lo & Kei­no­nen - Tai­taa ol­la ke­sä Vieraana peligraafikko Emma Kantanen - mikä on hyvä kesäpeli? Onko Riihimäki Suomen paskin kesäkaupunki Niina Lahtinen? Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Kameran ja siskon kanssa veden alla
12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio Miksi mammuttiuudistus kaatui?
13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo "Meillä on sivistysanemia." Tui­ja Peh­ko­nen Saara Aalto: "Puoliso-Meri rauhoittaa minut" Huo­mi­nen on huo­nom­pi Pelastetaanko maailma liberaalilla demokratialla vai vapauksia rajoittamalla? Tui­ja Peh­ko­nen Oletko rohkea, Duudsoni-HP? Huu­mo­ri­hom­mia Kumman kaa Heli Sutela olisit - Vladimir Putinin vai Donald Trumpin? Ve­li Kaup­pi­nen yh­tyei­neen Oh­jel­mas­sa vi­ri­te­tään soit­ti­met soit­to­kun­toon ja a­le­taan jam­mail­la! Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraana Jasper Pääkkönen Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la pu­huu rak­kau­des­ta I­tä­me­reen.
14.00 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Jumala rahasta, pelastus kasvusta – Talouden ja uskonnon yhteyksiä Juu­so Pek­ki­nen Ongelmalähiö-mielikuvan ongelmallisuudesta Tom­mi Lii­mat­ta Miehen teenjuonti on epäilyttävää Kir­ja vs. Lef­fa Mielensäpahoittaja Hei­ke­lä ja Sär­re Viih­teel­lä Heikelä ja Särre viihteellä Huo­mi­nen on huo­nom­pi Pelastetaanko maailma liberaalilla demokratialla vai vapauksia rajoittamalla?
15 15.00 Nos­to Pu­heen ke­sä­päi­vä viet­tää ke­sää kans­sa­si. Ke­vyet mul­lat Radiomafia Ka­tu­ku­vas­tam­me, käy­tös­täm­me ja a­ja­tuk­sis­tam­me on vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na hä­vin­nyt mel­koi­nen mää­rä a­sioi­ta ja e­si­nei­tä. Tom­mi Lii­mat­ta Miehen teenjuonti on epäilyttävää
16.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. KPV-KuPS, MIFK-HIFK, RoPS-In­ter. Nais­ten su­per­pe­sis Jy­väs­ky­lä-Man­se PP, mies­ten su­per­pe­sis Sei­nä­jo­ki-Vim­pe­li.
16.10 Nos­to Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää Kutsuvieras
16.30 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Rajneesh Chandra Mohan perusti Rajneesh-seksiliikkeen Si­vu­ra­ja­heit­to­ja Puuttuuko suomalaiselta jalkapallolta pelitapa? 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: David Koresh johti Daavidin oksa -liikettä Vii­mei­nen keik­ka Alexsander Casso, fakiirin notkeat sormet tartttuivat pulloon Fa­ni­ma­lia Star Wars - elokuva joka on enemmän kuin elokuva
16.45 Suo­men e­väät
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Viikko
17.30 Ar­kis­to: Heik­ki Sil­ven­noi­nen ja Ja­ri Ha­lo­nen Miten minusta tuli minä. Heik­ki Sil­ven­noi­nen (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ja­ri Ha­lo­nen (2004).
18 18.00 Ku­lo & Kei­no­nen - Tai­taa ol­la ke­sä Vieraana peligraafikko Emma Kantanen - mikä on hyvä kesäpeli? Onko Riihimäki Suomen paskin kesäkaupunki Niina Lahtinen? Ke­vyet mul­lat Radiomafia Ka­tu­ku­vas­tam­me, käy­tös­täm­me ja a­ja­tuk­sis­tam­me on vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na hä­vin­nyt mel­koi­nen mää­rä a­sioi­ta ja e­si­nei­tä. Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Kameran ja siskon kanssa veden alla Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraana Jasper Pääkkönen Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la pu­huu rak­kau­des­ta I­tä­me­reen. Ve­li Kaup­pi­nen yh­tyei­neen Oh­jel­mas­sa vi­ri­te­tään soit­ti­met soit­to­kun­toon ja a­le­taan jam­mail­la!
19.00 Ar­kis­to: Pel­le Mil­joo­na ja Lee­na Leh­to­lai­nen Miten minusta tuli minä. Pel­le Mil­joo­na (1993). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Lee­na Leh­to­lai­nen (2005). Ar­kis­to: Pek­ka Myl­ly­kos­ki ja Si­nik­ka No­po­la Miten minusta tuli minä. Pek­ka Myl­ly­kos­ki (1995). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Si­nik­ka No­po­la (2005). Ar­kis­to: Ta­pio Lii­no­ja ja Mark­ku Pa­rets­koi Miten minusta tuli minä. Ta­pio Lii­no­ja (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Mark­ku Pa­rets­koi (2003). Ar­kis­to: Has­se Wal­li ja Jaak­ko Hei­ni­mä­ki Miten minusta tuli minä. Has­se Wal­li (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Jaak­ko Hei­ni­mä­ki (2003). Ar­kis­to: Jus­si Rait­ti­nen Miten minusta tuli minä. Jus­si Rait­ti­nen (1993). Rait­ti­sen Jus­si - S­ta­din kun­di (1984). Va­loa Ik­ku­nas­sa. Vie­raa­na Jus­si Rait­ti­nen (2002). Ly­hyt­ta­va­raa 60-lu­vul­ta. Muu­si­kon kou­lu­vuo­det (2010).
19.30 Si­vu­ra­ja­heit­to­ja Puuttuuko suomalaiselta jalkapallolta pelitapa? Vii­mei­nen keik­ka Alexsander Casso, fakiirin notkeat sormet tartttuivat pulloon
20.00 Tui­ja Peh­ko­sen sau­na­päi­vä Saunassa Anne Kukkohovin kanssa En­ti­nen huip­pu­mal­li, ny­kyi­nen y­rit­tä­jä ja juon­ta­ja An­ne Kuk­ko­ho­vi pal­jas­tuu Tui­jan löy­lyis­sä var­si­nai­sek­si sau­na­fa­nik­si. Tui­ja Peh­ko­nen Oletko rohkea, Duudsoni-HP? Duud­so­nei­den tie on vie­nyt hul­lut­te­le­vas­ta ka­ve­ri­po­ru­kas­ta maail­man­val­loi­tuk­seen Jenk­kei­hin. Mil­lai­nen mat­ka on ol­lut ja mi­kä mer­ki­tys ys­tä­vyy­del­lä on ol­lut kai­kes­sa?
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Ja­ri Sa­ras­vuo "Meillä on sivistysanemia." Ih­mi­se­nä o­le­mi­nen voi­si ke­hit­tyä, mut­ta mei­dän pi­tää kun­tou­tua suh­tees­sa t­rau­maam­me. Tui­ja Peh­ko­nen Saara Aalto: "Puoliso-Meri rauhoittaa minut" ​I­so-B­ri­tan­nian X-Fac­to­ris­sa ja b­rit­tien Dan­cing On I­ce -oh­jel­mis­sa hie­nos­ti e­siin­ty­nyt Saa­ra Aal­to nä­kee kil­pai­le­mi­sen par­haa­na väy­lä­nä it­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen. Huo­mi­nen on huo­nom­pi Pelastetaanko maailma liberaalilla demokratialla vai vapauksia rajoittamalla? 1990-lu­vul­la juh­lit­tiin kyl­män so­dan päät­ty­mis­tä ja li­be­raa­lin de­mok­ra­tian voit­to­kul­kua. Tui­ja Peh­ko­nen Oletko rohkea, Duudsoni-HP? Duud­so­nei­den tie on vie­nyt hul­lut­te­le­vas­ta ka­ve­ri­po­ru­kas­ta maail­man­val­loi­tuk­seen Jenk­kei­hin. Huu­mo­ri­hom­mia Kumman kaa Heli Sutela olisit - Vladimir Putinin vai Donald Trumpin? Juu­so Pek­ki­nen Ongelmalähiö-mielikuvan ongelmallisuudesta Kiina pisteyttää kansalaisiaan, valvoo huipputeknologialla ja pyrkii tekoälyn suurvallaksi
22.10 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Jumala rahasta, pelastus kasvusta – Talouden ja uskonnon yhteyksiä Juu­so Pek­ki­nen Ongelmalähiö-mielikuvan ongelmallisuudesta Tom­mi Lii­mat­ta Miehen teenjuonti on epäilyttävää Kir­ja vs. Lef­fa Mielensäpahoittaja Tuo­mas Ky­rön Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja on uu­den a­jan van­ha­nai­kai­nen san­ka­ri. Y­le Pu­he e­sit­tää Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin.
23.00 Ar­kis­to: It­se­näi­syy­den mer­ki­tys Tänään kymmeneltä. Eu­ro-Suo­mi: Mi­tä it­se­näi­syys mer­kit­see suo­mel­le ja suo­ma­lai­sil­le (1994). Val­lan vai­heil­la. Mi­tä 80-vuo­tiaan Suo­men it­se­näi­syys oi­kein on tä­nä in­ter­ne­tin ja g­lo­baa­lis­ten mark­ki­noi­den ai­ka­na? Vuon­na 1999 Vuon­na 1999 jän­ni­tet­tiin jo tu­le­van vuo­den p­re­si­den­tin­vaa­le­ja, mut­ta kai­kil­la puo­lueil­la ei ol­lut help­poa löy­tää hom­maan ha­luk­kai­ta.
23.55 Y­le Pu­he e­sit­tää
0 00.00 Ar­kis­to: Jul­kis­ta lii­ken­net­tä vai yk­si­tyi­sau­toi­lua? Tä­nään 10.00. Jul­ki­nen lii­ken­ne poh­jois­mais­sa (1990). Ar­kis­to: Las­ten­suo­je­lua Eräs sosiaalitapaus. Ku­ka tun­tee lap­sen e­dun huos­taa­no­ton jäl­keen? Ar­kis­to: A­gents Tänään iltapäivällä. Pa­ki­na To­pi Sor­sa­kos­kes­ta (1986). Ar­kis­to: Mie­hen e­lä­mää Keski-ikäisen miehen terveys (1985). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Ar­kis­to: Mi­nä ja mies­ten maail­ma Minä ja miesten maailma. Mas­ku­lii­ni­suu­den vaih­tu­vat i­han­teet. 00.00 Ar­kis­to: Ää­nes­tää­kö kan­sa oi­kein? Onko kansanvaali kansanvaltaa? (1991). Tä­nään kym­me­nel­tä. Eu­ro-Suo­mi: Kan­sa­nää­nes­tys (1993). Vä­li­ky­sy­myk­siä. Li­sää­kö kan­sa­nää­nes­tys de­mok­ra­tiaa? (2003).
01.00 Yk­si­näi­nen mies Yksinäinen mies. Ei e­des vii­kon­lop­pui­sä. Mies­ten ko­vat pe­lit. Ta­lo il­man pi­hal­la as­te­le­vaa e­män­tää. Ka­pa­kas­sa ta­va­taan (1983). Vii­kon e­si­tel­mä. Suo­men mies (1985).
02.00 Mis­tä rak­kaus al­kaa? La­man kou­ris­sa I­dän­kaup­paa In­ter­ne­tin ih­meel­li­nen maail­ma On­ko por­no pa­has­ta? 02.00 Ts­her­no­by­lin y­din­voi­ma­laon­net­to­muus
3 03.00 Y­din­voi­maa vai ei?
04.00 Si­sua Här­mäs­tä Kir­jas­to pal­ve­lee Sek­si­bis­nes Suo­mes­sa Eu­ro-Suo­mi E­lä­ke­pom­mis­ta e­lä­ke­put­keen Y­le Pu­he Ar­kis­to
Ar­kis­to: Ke­sä­kult­tuu­ria