Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 1.7. ti 2.7. ke 3.7. to 4.7. pe 5.7. la 6.7. su 7.7.
6 06.00 Vuon­na 1999 Juu­so Pek­ki­nen Ar­kis­to: Suo­ma­lai­nen muo­toi­lu
06.55 Pu­heen Aa­mu Y­le Pu­he e­sit­tää Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)
07.15 Suo­men e­väät
07.45 Pu­lu­boin ja Po­nin lois­ke­tii­vis kir­ja
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Vuon­na 1999
9 09.00 Huu­mo­ri­hom­mia Pirkka-Pekka Petelius ei voi itselleen mitään - naurun aihetta tulee koko ajan Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Miksi raskaana olevia naisia pelotellaan?
09.30 Ku­lo & Kei­no­nen - Tai­taa ol­la ke­sä Vieraana Mikko Alatalo - mikä on hyvän kesähitin kaava? Entä onko Vantaa Suomen paskin kesäkaupunki Wallu Valpio? Ke­vyet mul­lat Tuuriin perustuvat lautapelit Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Seikkailu-urheilu tarjoaa tutkimusretkiä omaan mieleen, uusiin ympäristöihin ja kulttuureihin Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraana Longinojasta elinvoimaisen taimenpuron tehnyt Juha Salonen Ve­li Kaup­pi­nen yh­tyei­neen Rumpalit
10.00 Tui­ja Peh­ko­sen sau­na­päi­vä Saunassa Hanna Pakarisen kanssa Mil­lai­sia sau­na­het­kiä syn­tyy, kun Tui­ja kut­suu kans­saan sau­no­maan kiin­nos­ta­via suo­ma­lai­sia nai­sia? Tui­ja Peh­ko­nen Miten venäläiset juuresi näkyvät sinussa, Alina Tomnikov?
10.30 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Keith Raniere perusti Nxivm-kultin Si­vu­ra­ja­heit­to­ja Miten niin vaimon voi vaihtaa, mutta jalkapallojoukkuetta ei? 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Jim Jones perusti Kansan temppeli -kultin Vii­mei­nen keik­ka Taitohyppääjä Roy Fransenin viimeinen loikka Fa­ni­ma­lia E.T. oli 80-luvun Jeesus-tarina
11.00 Vuon­na 1999 Fa­ni­ma­lia E.T. oli 80-luvun Jeesus-tarina Vii­mei­nen keik­ka Taitohyppääjä Roy Fransenin viimeinen loikka
11.30 Si­vu­ra­ja­heit­to­ja Miten niin vaimon voi vaihtaa, mutta jalkapallojoukkuetta ei? 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Keith Raniere perusti Nxivm-kultin
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Pu­heen K­las­sik­ko Ku­lo & Kei­no­nen - Tai­taa ol­la ke­sä Vieraana Mikko Alatalo - mikä on hyvän kesähitin kaava? Entä onko Vantaa Suomen paskin kesäkaupunki Wallu Valpio? Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Seikkailu-urheilu tarjoaa tutkimusretkiä omaan mieleen, uusiin ympäristöihin ja kulttuureihin
12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio
13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo "Nerous on vallankäytöllinen näköharha." Tui­ja Peh­ko­nen Miten venäläiset juuresi näkyvät sinussa, Alina Tomnikov? Huo­mi­nen on huo­nom­pi Elämme ahdistavaa aikaa Tui­ja Peh­ko­nen Kuusinkertainen Emma-voittaja Pyhimys: "Elämässä ei ole muuttunut juuri mikään" Huu­mo­ri­hom­mia Pirkka-Pekka Petelius ei voi itselleen mitään - naurun aihetta tulee koko ajan Ve­li Kaup­pi­nen yh­tyei­neen Rumpalit Kah­den rum­pa­lin nä­ke­myk­siä inst­ru­men­tis­taan se­kä bän­deis­sä soit­ta­mi­ses­ta. Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraana Longinojasta elinvoimaisen taimenpuron tehnyt Juha Salonen
13.50 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Pesäpallon miesten Itä-Länsi Pe­sä­pal­lon mies­ten i­tä-län­si ot­te­lu, Sei­nä­jo­ki. Se­los­ta­ja Hen­ri PIt­kä­nen, a­sian­tun­ti­ja Ant­ti Y­li-Sau­na­mä­ki. Toi­mit­ta­ja Ju­ha­ni Kuk­ka­se­la.
14.00 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Deus ex machina - Tekniikan ja uskonnon rajapinnassa Juu­so Pek­ki­nen Ketamiinia, ilokaasua ja sähköhoitoa masennukseen! Mihin nopeavaikutteisten hoitomenetelmien teho perustuu? Tom­mi Lii­mat­ta Aikuiset LEGO-harrastajat Kir­ja vs. Lef­fa Akvaariorakkautta vai Akvaariorakkaus? Hei­ke­lä ja Sär­re Viih­teel­lä Heikelä ja Särre viihteellä Hei­ke­lä ja Sär­re Viih­teel­lä Heikelä ja Särre viihteellä
14.50 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Pesäpallon naisten Itä-Länsi ja Veikkausliigaa Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk. Pe­sä­pal­lon nais­ten i­tä-län­si ot­te­lu, Sei­nä­jo­ki. Se­los­ta­ja Hen­ri Pit­kä­nen, a­sian­tun­ti­ja Ant­ti Y­li-Sau­na­mä­ki. Toi­mit­ta­ja Ju­ha­ni Kuk­ka­se­la. Hon­ka-KuPS, KPV-VPS, RoPS-MIFK.
15 15.00 Nos­to Pu­heen ke­sä­päi­vä viet­tää ke­sää kans­sa­si.
16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Nos­to
16.30 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Keith Raniere perusti Nxivm-kultin Si­vu­ra­ja­heit­to­ja Miten niin vaimon voi vaihtaa, mutta jalkapallojoukkuetta ei? 12 dik­taat­to­ria Kulttijohtajat: Jim Jones perusti Kansan temppeli -kultin Vii­mei­nen keik­ka Taitohyppääjä Roy Fransenin viimeinen loikka Fa­ni­ma­lia E.T. oli 80-luvun Jeesus-tarina 16.30 Y­le Pu­he e­sit­tää Kutsuvieras
17.00 Y­le Uu­ti­set 17.00 Suo­men e­väät Silakka
17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä
17.30 Kir­ja vs. Lef­fa Akvaariorakkautta vai Akvaariorakkaus?
18 18.00 Ku­lo & Kei­no­nen - Tai­taa ol­la ke­sä Vieraana Mikko Alatalo - mikä on hyvän kesähitin kaava? Entä onko Vantaa Suomen paskin kesäkaupunki Wallu Valpio? Ke­vyet mul­lat Tuuriin perustuvat lautapelit Ka­tu­ku­vas­tam­me, käy­tös­täm­me ja a­ja­tuk­sis­tam­me on vuo­si­kym­me­nien ai­ka­na hä­vin­nyt mel­koi­nen mää­rä a­sioi­ta ja e­si­nei­tä. Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Seikkailu-urheilu tarjoaa tutkimusretkiä omaan mieleen, uusiin ympäristöihin ja kulttuureihin Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk. HIFK-HJK, mies­ten su­per­pe­sik­sen ot­te­lut Sot­ka­mo-Ki­tee, Kan­kaan­pää-A­la­jär­vi. Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Pesäpallon Itä-Länsi-ilta Pe­sä­pal­lon i­tä-län­si et­kot. Toi­mit­ta­jat Hen­ri Pit­kä­nen ja Ju­ha­ni Kuk­ka­se­la.
18.30 Huo­mi­nen on huo­nom­pi Elämme ahdistavaa aikaa Ma­sen­nus ja ah­dis­tu­nei­suus o­vat ny­kyään y­lei­siä ja sik­si p­sy­koa­na­lyy­tik­ko ja p­sy­ko­te­ra­peut­ti Jus­si Kot­ka­vir­ran ka­len­te­ri on ko­ko a­jan täyn­nä.
19.00 Ar­kis­to: Kai­ja Koo Miten minusta tuli minä. Kai­ja Koo (1995). Le­vy­kaup­pa. Kai­ja Koo (1993). Va­loa ik­ku­nas­sa. Kai­ja Koo (2002). Ta­ka­huo­ne. Kai­ja Koo (2007). Ar­kis­to: Hec­tor Miten minusta tuli minä. Hec­tor (1993). Va­loa ik­ku­nas­sa. Vie­raa­na Hec­tor (2001). Ko­van päi­vän il­ta. Lä­hi­ku­vas­sa Hec­tor (2004). Ar­kis­to: Ka­ri Peit­sa­mo ja Ar­no Kot­ro Miten minusta tuli minä. Ka­ri Peit­sa­mo (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ar­no Kot­ro (2005). 19.00 Ar­kis­to: Pa­te Mus­ta­jär­vi Miten minusta tuli minä. Pa­te Mus­ta­jär­vi (1991). Va­loa ik­ku­nas­sa. Vie­raa­na Pa­te Mus­ta­jär­vi (1998). Lä­hi­ku­vas­sa Pa­te Mus­ta­jär­vi (2006).
19.25 Y­le Pu­he e­sit­tää
19.30 Si­vu­ra­ja­heit­to­ja Miten niin vaimon voi vaihtaa, mutta jalkapallojoukkuetta ei? Vai­mon voi vaih­taa, jal­ka­pal­lo­jouk­kuet­ta ei. Vii­mei­nen keik­ka Taitohyppääjä Roy Fransenin viimeinen loikka
20.00 Tui­ja Peh­ko­sen sau­na­päi­vä Saunassa Hanna Pakarisen kanssa Mil­lai­sia sau­na­het­kiä syn­tyy, kun Tui­ja kut­suu kans­saan sau­no­maan kiin­nos­ta­via suo­ma­lai­sia nai­sia? Tui­ja Peh­ko­nen Kuusinkertainen Emma-voittaja Pyhimys: "Elämässä ei ole muuttunut juuri mikään" Heit­täy­dy ra­dio­sel­fieen Tui­jan ja mie­len­kiin­toi­sen vie­raan kans­sa.
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Ja­ri Sa­ras­vuo "Nerous on vallankäytöllinen näköharha." Ne­rous ei o­le ar­vo­va­paa ab­so­luu­tio ih­mi­ses­sä. Ne­ro­pu­he on mansp­lai­nin­gin yk­si muo­to. Tui­ja Peh­ko­nen Miten venäläiset juuresi näkyvät sinussa, Alina Tomnikov? Heit­täy­dy ra­dio­sel­fieen Tui­jan ja mie­len­kiin­toi­sen vie­raan kans­sa. Huo­mi­nen on huo­nom­pi Elämme ahdistavaa aikaa Ma­sen­nus ja ah­dis­tu­nei­suus o­vat ny­kyään y­lei­siä ja sik­si p­sy­koa­na­lyy­tik­ko ja p­sy­ko­te­ra­peut­ti Jus­si Kot­ka­vir­ran ka­len­te­ri on ko­ko a­jan täyn­nä. Tui­ja Peh­ko­nen Kuusinkertainen Emma-voittaja Pyhimys: "Elämässä ei ole muuttunut juuri mikään" Heit­täy­dy ra­dio­sel­fieen Tui­jan ja mie­len­kiin­toi­sen vie­raan kans­sa. Huu­mo­ri­hom­mia Pirkka-Pekka Petelius ei voi itselleen mitään - naurun aihetta tulee koko ajan Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­liuk­ses­ta tu­li ko­ko kan­san tun­te­ma täh­ti Ve­li­puo­li­kuu-oh­jel­man myö­tä. Juu­so Pek­ki­nen Ketamiinia, ilokaasua ja sähköhoitoa masennukseen! Mihin nopeavaikutteisten hoitomenetelmien teho perustuu? Vieraana filosofi Frank Martela
22.10 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Deus ex machina - Tekniikan ja uskonnon rajapinnassa Juu­so Pek­ki­nen Ketamiinia, ilokaasua ja sähköhoitoa masennukseen! Mihin nopeavaikutteisten hoitomenetelmien teho perustuu? Tom­mi Lii­mat­ta Aikuiset LEGO-harrastajat Kaik­ki mie­het ei­vät tar­vit­se o­maa las­ta sii­hen et­tä va­pau­tu­nut ra­ken­te­lu jat­kuu vie­lä kes­ki-iäs­sä. Kir­ja vs. Lef­fa Akvaariorakkautta vai Akvaariorakkaus? Hei­ke­lä ja Sär­re Viih­teel­lä Heikelä ja Särre viihteellä Y­le Pu­he e­sit­tää Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loik­ka­nen, Lee­na Mat­ti­la, Tei­ja Pel­to­nie­mi, Jaa­na Sor­mu­nen ja Pa­si Toi­viai­nen.
23.00 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­kis­to: Y­le-päi­vä 1994 Yle-päivä 9.9. 1994 (1994). Vuon­na 1999 Vuon­na 1999 e­dus­kun­ta nai­sis­tui ja nuo­ren­tui, kan­sal­lis­ta met­säoh­jel­maa val­mis­tel­tiin ja net­ti­sek­sin i­lo­ja tut­kit­tiin.
23.55 Y­le Pu­he e­sit­tää
0 00.00 Ar­kis­to: Pu­heen­joh­ta­ja­na Ilk­ka Ky­lä­vaa­ra Nai­sia kai­vol­la - us­ko­mat­to­mia pu­hei­ta ja us­kot­ta­via vie­rai­ta. Ar­kis­to: Lit­ti, A­tik ja ku­nin­gas pot­ku­pal­lo Tänään iltapäivällä. Ja­ri Lit­ma­nen ja bis­nek­set (1995). Ar­kis­to: For­mu­la­san­ka­rei­ta Tänään sunnuntaina. Kil­pa-au­toi­li­ja Kei­jo Ros­ber­gin haas­tat­te­lu (1981). Ar­kis­to: Ral­li­kan­saa ja kus­ke­ja Päiväkatsaus. Mon­te Car­lon ral­li (1986). Päi­vän pei­li. Ar­kis­to: A­sun­to­po­li­tiik­kaa 00.00 Ar­kis­to: Tie­to­tek­nii­kan o­pe­tus ja hyö­dyn­tä­mi­nen kou­luis­sa Aamun peili. O­pe­tus­mi­nis­te­riös­sä on val­mis­tu­nut tie­to­tek­nii­kan o­pe­tuk­sen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma (1985). Tä­nään 10.00. Tie­to­ko­neet kou­luis­sa (1990).
01.00 Sau­na­kult­tuu­ria Päiväkahvit. Sau­nas­ta ja sau­na­kult­tuu­ris­ta Suo­mes­sa se­kä vä­hän muual­la­kin (1993). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Y­lei­set sau­nat o­vat hä­viä­mäs­sä ja nii­den mu­ka­na o­sa ta­pa­kult­tuu­riam­me (1980).
02.00 Kir­jal­li­suu­den nuo­ret ja roh­keat Eu­roo­pan tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa Eu­roop­pa­lais­ta hy­vin­voin­tia Nai­set ar­mei­jaan Mart­ti Ah­ti­saa­ri - kan­san p­re­si­dent­ti 02.00 So­ta tu­pak­kaa vas­taan
3 03.00 A­va­ruus­tut­ki­mus
04.00 Nais­joh­ta­jat T­su­na­mi 2004 Pii­laak­so­ja ATK - tie­toyh­teis­kun­ta tä­nään Päi­vä­kah­vit Ul­ko­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua
Ar­kis­to: Suo­ma­lai­nen muo­toi­lu