Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.6. ti 26.6. ke 27.6. to 28.6. pe 29.6. la 30.6. su 1.7.
6

Vuon­na 1999

Juu­so Pek­ki­nen

Ar­kis­to: Ha­noi Rocks

06.55 Pu­heen Aa­mu

Y­le Pu­he e­sit­tää

07.15 Suo­men e­väät

Kut­su­vie­ras

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Vuon­na 1999

9

09.00 Huu­mo­ri­hom­mia

Uuno meinasi viedä Vesa-Matti Loirin hengen

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Panevatko suomiräpin pahat nartut nokkimisjärjestyksen uusiksi?

09.30 Ku­lo & Kei­no­nen - Tai­taa ol­la ke­sä

Ke­vyet mul­lat

Suomalaisten suosikkijuomat

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Seikkailujen kesä

Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la

Itämeren aalloilla

Ve­li Kaup­pi­nen yh­tyei­neen

Tui­ja Peh­ko­nen

Heit­täy­dy ra­dio­sel­fieen Tui­jan ja mie­len­kiin­toi­sen vie­raan kans­sa.

10.30 12 dik­taat­to­ria

Kulttijohtaja David Berg Jumalan lapset

Si­vu­ra­ja­heit­to­ja

Onko Suomella ylittämätön jalkapallotrauma?

12 dik­taat­to­ria

Kulttijohtaja Sun Myung Moon Yhdistymiskirkko

Vii­mei­nen keik­ka

Viimeinen keikka

Fa­ni­ma­lia

11.00 Vuon­na 1999

Fa­ni­ma­lia

11.30 Si­vu­ra­ja­heit­to­ja

Onko Suomella ylittämätön jalkapallotrauma?

12 dik­taat­to­ria

Kulttijohtaja David Berg Jumalan lapset
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ur­hei­lu­ra­dio

12.10 Pu­heen K­las­sik­ko

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Hauraus johtuu arvottomuuden pelosta."

Tui­ja Peh­ko­nen

Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Parantaako teknologia enää ihmiselämää?

Tui­ja Peh­ko­nen

Huu­mo­ri­hom­mia

Uuno meinasi viedä Vesa-Matti Loirin hengen

Ve­li Kaup­pi­nen yh­tyei­neen

Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la

Itämeren aalloilla

14.00 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

James Bondin ikuinen paluu – Modernin myytin jäljillä

Juu­so Pek­ki­nen

Tor-verkon huumekaupasta ja huumejournalismista Aarno Malinin kanssa

Tom­mi Lii­mat­ta

CD-boksit ovat pappojen hankintoja

Sen se­los­tuk­sen ha­luai­sin kuul­la

Sen selostuksen haluaisin kuulla -toivekonsertti (osa 11)

Hei­ke­lä ja Sär­re Viih­teel­lä

Heikelä ja Särre viihteellä

Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Parantaako teknologia enää ihmiselämää?
15

15.00 Nos­to

Maanantain lähetys klo 15-16 Tiistain lähetys klo 15-16 Keskiviikon lähetys klo 15-16 Torstain lähetys klo 15-16 Nos­to - tie­dä mis­tä kah­vi­tauol­la pu­hu­taan. Nos­to se­lit­tää pu­hut­ta­vim­mat po­pu­laa­ri­kult­tuu­rin il­miöt ja pal­jas­taa nii­den taus­tat.

Ke­vyet mul­lat

Suomalaisten suosikkijuomat

Tom­mi Lii­mat­ta

CD-boksit ovat pappojen hankintoja Mi­kä on mul­ti­le­vy­pak­kaus ja mil­loin se kek­sit­tiin?

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.10 Nos­to

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää

16.30 12 dik­taat­to­ria

Kulttijohtaja David Berg Jumalan lapset

Si­vu­ra­ja­heit­to­ja

Onko Suomella ylittämätön jalkapallotrauma?

12 dik­taat­to­ria

Kulttijohtaja Sun Myung Moon Yhdistymiskirkko

Sen se­los­tuk­sen ha­luai­sin kuul­la

Sen selostuksen haluaisin kuulla -toivekonsertti (osa 11)

Fa­ni­ma­lia

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Joel Hol­ma. HJK-KuPS, VPS-Il­ves, nais­ten su­per­pe­sis Lap­peen­ran­ta-Po­ri.

16.45 Suo­men e­väät

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä

17.10 Kir­ja vs. Lef­fa

Muumipeikko ja pyrstötähti
18

18.00 Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. MIFK-HJK, Hon­ka-RoPS, Il­ves-KPV, In­ter-VPS, KuPS-FC Lah­ti.

Y­le Uu­ti­set

Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la

Itämeren aalloilla

Ve­li Kaup­pi­nen yh­tyei­neen

18.15 Ky­sy mi­tä vaan

Yksityisetsivä, keitä ovat asiakkaasi? On­ko kos­kaan teh­nyt mie­li jät­tää ker­to­mat­ta, et­tä et­si­mä­si ih­mi­nen on löy­ty­nyt?

19.00 Ar­kis­to: Ko­jo ja Jaak­ko Se­lin

Miten minusta tuli minä. Ko­jo (1995). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Jaak­ko Se­lin (2005).

19.00 Ar­kis­to: Ar­to Mel­le­ri ja Mai­ja Vilk­ku­maa

Miten minusta tuli minä. Ar­to Mel­le­ri (1995). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Mai­ja Vilk­ku­maa (2003).

Ar­kis­to: To­pi Sor­sa­kos­ki ja Jo­han­na Si­ni­sa­lo

Miten minusta tuli minä. To­pi Sor­sa­kos­ki (1995). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Jo­han­na Si­ni­sa­lo (2004).

Ar­kis­to: Wal­de­mar Wal­le­nius ja Jo­ne Ni­ku­la

Miten minusta tuli minä. Wal­de­mar Wal­le­nius (1995). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Jo­ne Ni­ku­la (2006).

19.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Viikko

19.30 Si­vu­ra­ja­heit­to­ja

Onko Suomella ylittämätön jalkapallotrauma?

Tui­ja Peh­ko­nen

Heit­täy­dy ra­dio­sel­fieen Tui­jan ja mie­len­kiin­toi­sen vie­raan kans­sa.
21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Hauraus johtuu arvottomuuden pelosta." O­len syn­ty­mä­hau­ras. Si­nä­kin o­let. Me kaik­ki tar­vit­sem­me a­pua ja tu­kea.

Tui­ja Peh­ko­nen

Heit­täy­dy ra­dio­sel­fieen Tui­jan ja mie­len­kiin­toi­sen vie­raan kans­sa.

Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Parantaako teknologia enää ihmiselämää? Ku­ten sar­jan ni­mi­kin ker­too,toi­mit­ta­ja Pek­ka Vah­va­nen tyk­kää tar­kas­tel­la a­sioi­ta ne­gaa­tion kaut­ta.

Tui­ja Peh­ko­nen

Heit­täy­dy ra­dio­sel­fieen Tui­jan ja mie­len­kiin­toi­sen vie­raan kans­sa.

Huu­mo­ri­hom­mia

Uuno meinasi viedä Vesa-Matti Loirin hengen Huu­mo­ri­hom­mia-oh­jel­man vii­mei­ses­sä jak­sos­sa Vil­le Kor­mi­lai­nen ta­paa i­soim­man i­do­lin­sa, Uu­no Tur­ha­pu­ron se­kä tä­män e­sit­tä­jän Ve­sa-Mat­ti Loi­rin.

Juu­so Pek­ki­nen

Tor-verkon huumekaupasta ja huumejournalismista Aarno Malinin kanssa Huumekuolemat Suomessa – syyt ja ihmiset numeroiden takana

22.10 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

James Bondin ikuinen paluu – Modernin myytin jäljillä

Juu­so Pek­ki­nen

Tor-verkon huumekaupasta ja huumejournalismista Aarno Malinin kanssa

Tom­mi Lii­mat­ta

CD-boksit ovat pappojen hankintoja Mi­kä on mul­ti­le­vy­pak­kaus ja mil­loin se kek­sit­tiin?

Kir­ja vs. Lef­fa

Muumipeikko ja pyrstötähti

Y­le Pu­he e­sit­tää

Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loik­ka­nen, Lee­na Mat­ti­la, Tei­ja Pel­to­nie­mi, Jaa­na Sor­mu­nen ja Pa­si Toi­viai­nen.

23.00 Ar­kis­to: Huu­meet

Piipuin piikein pillerein. Nä­kö­kul­mia huu­mei­den käyt­töön (1983). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Huu­mei­den vas­tai­nen työ (1990). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Can­na­bis-yh­dis­tys kool­la (1991).

Vuon­na 1999

Vuon­na 1999 e­ri­tyi­ses­ti län­si­mai­den ja niin sa­no­tun a­me­rik­ka­lais­vas­tai­sen maail­man vä­lit o­li­vat ki­ris­ty­neet.

23.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

0

00.00 Ar­kis­to: Te­le­vi­sion roo­li ja vai­ku­tus

Perheradio. Vi­deo­viih­de lap­sen­vah­ti­na (1984).

Ar­kis­to: Pu­he­lin­kon­tak­ti­lä­he­tyk­siä

Senssit (1986). Tä­nään kym­me­nel­tä.

Ar­kis­to: S­pe­de, Ves­ku, Jo­pe ja Pirk­ka-Pek­ka

Tänään iltapäivällä. Uu­no Tur­ha­pu­ron en­si-il­ta.

Ar­kis­to: Ho­mo­sek­suaa­lien a­se­ma Suo­mes­sa

Tänään iltapäivällä. Ho­mo­sek­suaa­lien a­se­ma Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa (1980).

Ar­kis­to: Ko­ti­mai­sen e­lo­ku­van nou­su

Tänään iltapäivällä. Mi­ka Kau­ris­mäen haas­tat­te­lu (1991).

00.00 Ar­kis­to: Las­ten kas­va­tus

Oh­jaa­va kas­va­tus so­pii ny­kyai­kaan (1984). O­pe­tus­ra­dio. Las­ten ko­ti­kas­va­tus o­sa 3: Ku­ri on ra­jo­ja ja rak­kaut­ta (1992). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Päi­vä­ko­ti­lap­set töi­hin (1993).

01.00 Ar­kis­to: E­ro­ja ja uus­per­hei­tä

Perheradio. Uus­per­he - uu­si y­ri­tys (1984). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Uus­per­he (1990). Tä­nä il­ta­na e­lä­mi­sen eh­dois­ta. Ta­va­ran voi o­sit­taa, las­ta ei (1993). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

02.00 Ar­kis­to: Yö­lin­ja

Ar­kis­to: Nuo­ri­son syy­tä

Ar­kis­to: Pa­ko­lais- ja maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa

Ar­kis­to: Jul­ki­suus ja julk­kik­set

Ar­kis­to: Ul­ko­suo­ma­lai­set

02.00 Ar­kis­to: Pa­ri­suh­de

3

03.00 Ar­kis­to: Koh­ti ta­sa-ar­voa

04.00 Ar­kis­to: Hai­see­ko ur­hei­lun hen­ki?

Ar­kis­to: Hul­lun leh­män tau­ti ja lin­tuinf­luens­sa

Ar­kis­to: Maail­man- ja mie­len­pa­ran­ta­jia

Ar­kis­to: Tie­to­kil­pai­lu­ja ra­dios­sa

Ar­kis­to: Sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää ja su­ku­puo­lis­ta ah­dis­te­lua

Ar­kis­to: Te­le­vi­sio­sar­jat

Ar­kis­to: Ha­noi Rocks