Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.6. ti 5.6. ke 6.6. to 7.6. pe 8.6. la 9.6. su 10.6.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Ar­kis­to: Hel­sin­gin met­ro

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

06.35 Nos­to

Nos­to

06.55 Pu­heen Aa­mu

06.55 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

07.45 Lii­san seik­kai­lut ih­me­maas­sa

Pu­lu­boin ja Po­nin lois­ke­tii­vis kir­ja

08.00 Y­le Uu­ti­set

9

09.00 Po­lik­li­nik­ka

Trump-sauna

10.00 Juu­so Pek­ki­nen

Vieraana filosofi Frank Martela

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Suomalaisille Stanley Cup myös e-urheilussa?

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Anni Vuohijoen punttikoulu

Juu­so Pek­ki­nen

"Kolmosen" kyydissä - DC-3 muistuttaa historian lisäksi ilmailun kehittymisestä

Ky­sy mi­tä vaan

Musiikkimoguli, etsitkö artisteja karaokebaareista?

Y­le Uu­ti­set

10.05 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Missä vaikuttaa venäläinen nainen? On­ko fe­mi­nis­mi Ve­nä­jäl­lä ki­ro­sa­na?

Ja­ri Sa­ras­vuo

"Mielikuvitustaan hallitsevan on mahdotonta pelätä."

11.00 Ak­ti

Mille maistuu uusi hallitus ja hallitusohjelma? Haittaako vauvakato ja yhteiskuntamme romahdus? Murteiden, heimojen ja kotiseudun ylistys! Mikä inhottaa, ällöttää ja oksettaa? Kadonneen kesäheilan metsästys!

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Muuttuva seksuaalisuus

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Miten synnytään ja kuollaan internetissä?
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Pu­heen K­las­sik­ko

Po­li­tiik­ka­ra­dio

Politiikkaradio Sideways-festivaalilla: Miten kulttuuri vaikuttaa politiikkaan?

Vii­mei­nen keik­ka

Kir­ja vs. Lef­fa

Järki ja tunteet

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Hallitusohjelman julkistamiseen ladattiin aimo annos poliittista symboliikkaa Punamulta ja soten paluu - maakuntaverolla vai ilman? Normaalin talouskasvun ohjelma: mihin se riittää? Onko Putinin Venäjällä käynnissä emigraation viides aalto?

12.30 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen ly­hyt op­pi­mää­rä

13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Mielikuvitustaan hallitsevan on mahdotonta pelätä."

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Miten synnytään ja kuollaan internetissä?

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Missä vaikuttaa venäläinen nainen?

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Muuttuva seksuaalisuus

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Vieraana Harry Harkimo

Ru­ben S­til­ler

Asiaa valkoisille etuoikeutetuille Kuin­ka e­tuoi­keu­te­tuk­si tun­net it­se­si val­koi­se­na suo­ma­lai­se­na?

Suo­men e­väät

Lenkkimakkara

13.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

13.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.00 Ru­ben S­til­ler

Asiaa valkoisille etuoikeutetuille

Pörs­si­päi­vä

Hyvä tuotto, parempi maailma - vastuullinen sijoittaminen

Vii­mei­nen keik­ka

Karl Wallenda, omien rajojensa haastaja vai adrenaliininarkkari

Kir­ja vs. Lef­fa

Järki ja tunteet

Ra­dio S­ta­dion

Tarvitseeko urheilu vedonlyöntiä?

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Anni Vuohijoen punttikoulu Mi­tä li­hak­ses­sa ta­pah­tuu kun si­tä t­ree­na­taan?

Ky­sy mi­tä vaan

Musiikkimoguli, etsitkö artisteja karaokebaareista?

14.30 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen ly­hyt op­pi­mää­rä

15

15.00 Nos­to

Olavi Uusivirta: Tein biisejä unen rajamailla ja ihmettelin kuinka kaikki tekstit eivät kestä päivänvaloa Markus Haakana haluaa pojat mukaan nousevaan neulontatrendiin Psykologi Mikael Saarinen: Elämä on hektistä, mutta ihminen tarvitsee aikaa voidakseen hyvin

Ur­hei­lu­per­jan­tai

Urheiluvuoden välintilinpäätös

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Vieraana Harry Harkimo

Juu­so Pek­ki­nen

"Kolmosen" kyydissä - DC-3 muistuttaa historian lisäksi ilmailun kehittymisestä

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Nais­ten MM-fu­tis 360

Lohko A: Ranska, Etelä-Korea, Norja, Nigeria

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.10 Nos­to

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Nos­to

Suomen euroviisuedustaja valitaan jälleen avoimella kilpailulla

16.15 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Suomalaisille Stanley Cup myös e-urheilussa?

Ra­dio S­ta­dion

Tarvitseeko urheilu vedonlyöntiä? Ur­hei­lu­ve­don­lyön­nin his­to­ria u­lot­tuu ai­na­kin an­tii­kin ai­koi­hin saak­ka.

17.00 Y­le Uu­ti­set

Nais­ten MM-fu­tis 360

Lohko B: Saksa, Kiina, Espanja, Etelä-Afrikka

Y­le Uu­ti­set

17.10 Ur­hei­lu­ra­dio

Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä.

17.10 Juu­so Pek­ki­nen

Vieraana filosofi Frank Martela E­del­lyt­tää­kö hy­vä e­lä­mä lo­pul­lis­ten to­tuuk­sien hyl­kää­mis­tä?

17.15 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä.

17.15 Y­le Pu­he e­sit­tää

Urheiluhullut.

17.45 Ki­veen ha­ka­tut

Kiveen hakatut: Kai Pahlman - jalkapallotaiteilija
18

18.00 Juu­so Pek­ki­nen

Vieraana filosofi Frank Martela E­del­lyt­tää­kö hy­vä e­lä­mä lo­pul­lis­ten to­tuuk­sien hyl­kää­mis­tä?

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Suomalaisille Stanley Cup myös e-urheilussa?

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Nais­ten su­per­pe­sik­sen ot­te­lut Po­ri-Lap­peen­ran­ta, Sei­nä­jo­ki-Jy­väs­ky­lä.

Nais­ten MM-fu­tis 360

Lohko C: Australia, Italia, Brasilia, Jamaika

Ky­sy mi­tä vaan

Musiikkimoguli, etsitkö artisteja karaokebaareista? Har­mit­taa­ko kos­kaan se, et­tä ar­tis­ti ot­taa me­nes­tyk­ses­tä it­sel­leen kai­ken kun­nian?

18.10 Ur­hei­lu-Suo­mi - hen­ki­lö­ku­vat

Urheilu-Suomi - henkilökuva: Atik Ismail

Pörs­si­päi­vä

Hyvä tuotto, parempi maailma - vastuullinen sijoittaminen Vie­rai­na vas­tuul­li­sen si­joit­ta­mi­sen am­mat­ti­lai­nen Tii­na Lan­dau ja a­pu­laisp­ro­fes­so­ri Han­na Sil­vo­la Han­ke­nil­ta.

18.45 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jalkapallon EM-karsinnat: Suomi - Bosnia ja Hertsegovina UE­FA:n jal­ka­pal­lon EM-kar­sin­to­jen ot­te­lu Suo­mi-Bos­nia-Hert­se­go­vi­na, Tam­pe­re. Se­los­ta­ja Jar­mo Leh­ti­nen, a­sian­tun­ti­ja Ol­li Hut­tu­nen. Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk.

19.00 Ar­kis­to: Al­po Su­ho­nen ja Veik­ka Gus­tafs­son

Miten minusta tuli minä. Al­po Suo­nen (1993). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Veik­ka Gus­tafs­son (2009).

Ar­kis­to: F­re­de­rik

Miten minusta tuli minä. F­re­de­rik (1992). Lä­hi­ku­vas­sa. F­re­de­rik (2005). Ta­ka­huo­ne. F­re­de­rik (2007).

19.00 Nais­ten MM-fu­tis 360

Lohko D: Englanti, Skotlanti, Argentiina, Japani

Ar­kis­to: K­ris­tii­na Hal­ko­la ja Si­mo F­ran­gén

Miten minusta tuli minä. K­ris­tii­na Hal­ko­la (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Si­mo F­ran­gén (2003).

19.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Mikä maksaa? Brysselin kone

20.00 Nais­ten MM-fu­tis 360

Lohko E: Kanada, Kamerun, Uusi-Seelanti, Hollanti

20.30 Y­le Pu­he e­sit­tää

Urheiluhullut
21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

Nais­ten MM-fu­tis 360

Lohko F: USA, Thaimaa, Chile, Ruotsi

Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää (x5)

Kalle Haatanen Tiedeykkönen Yle Puhe Politiikkaradion viikko Roman Schatzin Maamme-kirja

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Mielikuvitustaan hallitsevan on mahdotonta pelätä." Ih­mi­nen sel­lai­se­naan kuin me sen tun­nem­me tu­lee ka­toa­maan.

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Miten synnytään ja kuollaan internetissä? Sen li­säk­si, et­tä net­ti on muo­kan­nut e­lä­määm­me pe­rin­poh­jai­ses­ti, se on pan­nut uu­teen us­koon myös a­jan­jak­sot en­nen syn­ty­mää ja kuo­le­man jäl­keen.

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Missä vaikuttaa venäläinen nainen? On­ko fe­mi­nis­mi Ve­nä­jäl­lä ki­ro­sa­na? Mi­ten or­to­dok­si­kir­kon ja hal­lin­non tii­vis­ty­neet suh­teet nä­ky­vät ve­nä­läis­nai­sen e­lä­mäs­sä?

21.30 Lindg­ren & Sih­vo­nen

Vieraana Harry Harkimo Vuo­den 1987 maail­ma­nym­pä­ri­pur­jeh­duk­sel­la ko­ko kan­san tie­toi­suu­teen nous­sut Har­ry Har­ki­mo on yk­si Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta ja vai­ku­tus­val­tai­sim­mis­ta ur­hei­lu­joh­ta­jis­ta.

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 Kir­ja vs. Lef­fa

Järki ja tunteet

22.30 Ru­ben S­til­ler

Asiaa valkoisille etuoikeutetuille Kuin­ka e­tuoi­keu­te­tuk­si tun­net it­se­si val­koi­se­na suo­ma­lai­se­na?

Pörs­si­päi­vä

Hyvä tuotto, parempi maailma - vastuullinen sijoittaminen

Vii­mei­nen keik­ka

Karl Wallenda, omien rajojensa haastaja vai adrenaliininarkkari

22.30 Ra­dio S­ta­dion

Tarvitseeko urheilu vedonlyöntiä? Ur­hei­lu­ve­don­lyön­nin his­to­ria u­lot­tuu ai­na­kin an­tii­kin ai­koi­hin saak­ka.

23.00 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen ly­hyt op­pi­mää­rä

Y­le Pu­he e­sit­tää

23.00 Ar­kis­to: Eu­roop­pa-päi­vä ja Kan­sa­lais­foo­ru­mi

Tänään iltapäivällä. Eu­roop­pa-päi­vä (1995). Ju­ha Kul­ma­sen jul­ki­nen sa­na. Nä­kö­kul­mia Eu­roop­pa-päi­vään (2005). Eu­ro­vaa­li-il­ta­mat. Kan­sa­lais­ten eu­ro­foo­ru­mi (1996).

23.25 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys
0

00.00 Ar­kis­to: Kau­pal­lis­tu­nut ur­hei­lu

Tä­nään 10.00. Kau­pal­lis­tu­nut ur­hei­lu (1987).

Ar­kis­to: Kal­le Pää­ta­lo - kan­san kir­jai­li­ja

Tänään iltapäivällä. Kal­le Pää­ta­lo 75 vuot­ta (1994).

Ar­kis­to: Eu­roop­pa yh­den­tyy - kuin­ka käy Suo­men?

Tä­nään 10.00. Suo­mi yh­den­ty­väs­sä Eu­roo­pas­sa (1989).

Ar­kis­to: Su­ku­puo­li on po­li­tiik­kaa

Naisten tunti. Nais­po­li­tiik­ka (1991). Nais­nä­kö­kul­ma po­li­tii­kas­sa (1991).

00.00 Ar­kis­to: Ja­ri Kur­ri ja Tee­mu Se­län­ne

Yöradio. Ja­ri Kur­rin haas­tat­te­lu (1984). S­tan­ley Cup, nel­jäs lop­puot­te­lu. Haas­ta­tel­ta­va­na Ja­ri Kur­ri. Haas­ta­tel­ta­va­na E­sa Tik­ka­nen (1990). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

01.00 Ar­kis­to: Han­nu Taa­ni­la

Yöradio. Toi­mit­ta­ji­na Har­ri Hol­ke­ri ja Han­nu Taa­ni­la (1988). Han­nu Taa­ni­lan il­ta­päi­vä­kir­ja (1992). Ruo­ka­pu­hei­ta. Tou­ko­lah­na (1992). Luon­nol­li­sia muu­tok­sia (1995).

02.00 Ar­kis­to: Ta­sa­val­lan p­re­si­den­tin ky­se­ly­tun­ti

Ar­kis­to: E­lä­mää kal­te­rei­den ta­ka­na

Ar­kis­to: A­la­ta­lo, Les­ki­nen ja Rin­ne

Ar­kis­to: Ky­sy­kää hor­mo­neis­ta ja pi­ris­teis­tä ur­hei­lus­sa

Ar­kis­to: Il­mas­ton­muu­tos

02.00 Lindg­ren & Sih­vo­nen

3

03.00 Ar­kis­to: Mar­kois­ta eu­roi­hin

04.00 Ar­kis­to: Toi­mi­va työyh­tei­sö

Ar­kis­to: Mi­kä on ih­mi­sen mit­ta?

Ar­kis­to: Töis­sä kaik­ki hy­vin

Ar­kis­to: Ri­kol­li­suus ja van­kein­hoi­to

Ar­kis­to: Es­to­nian up­poa­mi­nen

Ar­kis­to: Kie­li­kor­va

Ar­kis­to: Hel­sin­gin met­ro