Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 7.5. ti 8.5. ke 9.5. to 10.5. pe 11.5. la 12.5. su 13.5.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää

Ar­kis­to: Eu­ro­sa­na­kir­ja

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

06.35 Nos­to

06.55 Pu­heen Aa­mu

Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

07.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

07.45 Lii­san seik­kai­lut ih­me­maas­sa

08.00 Y­le Uu­ti­set

9

09.00 Po­lik­li­nik­ka

Miksi punamulta ja mitä seuraavaksi tapahtuu? Pu­na­mul­taa puk­kaa - mik­si ja mi­tä ta­pah­tuu?

10.00 Juu­so Pek­ki­nen

Japanin musiikki ja soundi - Misora Hibarista Super Marioon

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Vieraana Reino Nordin

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Pyöräily on elämäntapa, mutta myös tehokkain tapa liikkua lihasvoimalla

Juu­so Pek­ki­nen

Tor-verkon huumekaupasta ja huumejournalismista Aarno Malinin kanssa

Ky­sy mi­tä vaan

Feministi, mistä me puhumme, kun me puhumme feminismistä?

Y­le Uu­ti­set

10.05 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Pitääkö naisen sairastua vakavasti, jotta hän uskaltaa ottaa tilaa ja vaatia?

Ja­ri Sa­ras­vuo

"Meillä on sivistysanemia." Ih­mi­se­nä o­le­mi­nen voi­si ke­hit­tyä, mut­ta mei­dän pi­tää kun­tou­tua suh­tees­sa t­rau­maam­me.

11.00 Ak­ti

Onko sosiaalisesta mediasta tullut nykyajan poliisi, syyttäjä ja tuomari? Itsetyydytystä ja pornoa Kummituksia ja kummaa paranormaalissa Aktissa Tarvitsetko holhousta vai yksilönvapautta? Lätkän MM-kisat - turhaa vai parasta?

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Hyvä, huono vai paska ystävä? Ma­ha­du­ra & Öz­ber­ka­nis­sa poh­di­taan ys­tä­vyyt­tä.

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Tyydyttääkö jaettu moottoripyörä viidenkympin villityksen?
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Pu­heen K­las­sik­ko

Vii­mei­nen keik­ka

Kir­ja vs. Lef­fa

Ronja, ryövärintytär Vuon­na 1981 il­mes­ty­nyt Ron­ja, ryö­vä­rin­ty­tär on yk­si Ast­rid Lindg­re­nin suo­si­tuim­mis­ta teok­sis­ta.

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Miksi nationalismi ja oikeistopopulismi nousevat Euroopassa? Eurovaalit ratkaistaan suurissa unionimaissa - mikä on suunta? Antti Rinteen ratkaisu: punamultahallitus! Punamultaa synnyttämässä: aluepolitiikkako ratkaisee? Puheet päreiksi: Ei nimi hallitusta pahenna, ellei hallitus nimeä

Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen ly­hyt op­pi­mää­rä

13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Meillä on sivistysanemia."

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Tyydyttääkö jaettu moottoripyörä viidenkympin villityksen?

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Pitääkö naisen sairastua vakavasti, jotta hän uskaltaa ottaa tilaa ja vaatia?

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Hyvä, huono vai paska ystävä?

Lindg­ren & Sih­vo­nen

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola

Ru­ben S­til­ler

Miten jihadisti parannetaan?

Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia

Praha - mystiikkaa ja yhteisöllisiä hengailutiloja

13.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

13.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.00 Ru­ben S­til­ler

Miten jihadisti parannetaan?

Pörs­si­päi­vä

Tuloskauden satoa Q

Vii­mei­nen keik­ka

Olliver Hawk, suomalainen hypnotisti, joka menehtyi kesken esityksen, Kemin työväentalolla vuonna 1988

Kir­ja vs. Lef­fa

Ronja, ryövärintytär

Ra­dio S­ta­dion

Liikunta ja mielenterveys

Y­le Uu­ti­set

Ky­sy mi­tä vaan

Feministi, mistä me puhumme, kun me puhumme feminismistä? Pi­tää­kö nai­sen ää­nes­tää tois­ta nais­ta?

14.30 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen ly­hyt op­pi­mää­rä

14.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk. HJK-SJK, Hon­ka-VPS, KPV-FC Lah­ti.
15

15.00 Nos­to

Edith Södergran tuli Aino Vähäpesolan elämään runojen kautta, mutta sitten löytyi paljon yhtäläisyyksiä omaan elämään Sirkuksen ammattilaiset elävät edelleen nomadielämää, mutta Suomen ulkopuolella heitä arvostetaan Ismo Alanko: Yllätyn usein omista teksteistäni

Ur­hei­lu­per­jan­tai

Mikä on jääkiekon tulevaisuus?

15.00 Juu­so Pek­ki­nen

Tor-verkon huumekaupasta ja huumejournalismista Aarno Malinin kanssa

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Nos­to

Noston kahvipöytä: Muuttostressiä Noston kahvipöytä: Rakkaat tavarat Noston kahvipöytä: Kuinka julkista on pyykinpesuni? Noston kahvipöytä: Osallistutko pihatalkoisiin?

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä

17.10 Ra­dio S­ta­dion

Liikunta ja mielenterveys Kun jul­ki­suu­des­sa pu­hu­taan lii­kun­nan hyö­dyis­tä, pu­heis­sa ko­ros­tuu fyy­si­nen ter­veys ja hy­vin­voin­ti.

17.30 Lindg­ren & Sih­vo­nen

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola Hä­meen­lin­nan Pal­lo­ker­ho palk­ka­si e­lo­kuus­sa 2018 ur­hei­lu­joh­ta­jak­si Mi­ka Toi­vo­lan, tou­ko­kuus­sa 2019 HPK voit­ti Suo­men mes­ta­ruu­den.
18

18.00 Juu­so Pek­ki­nen

Japanin musiikki ja soundi - Misora Hibarista Super Marioon

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Joel Hol­ma. Il­ves-Hon­ka, In­ter-RoPS, VPS-HJK, Sot­ka­mo-Hy­vin­kää.

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Pyöräily on elämäntapa, mutta myös tehokkain tapa liikkua lihasvoimalla

Juu­so Pek­ki­nen

Tor-verkon huumekaupasta ja huumejournalismista Aarno Malinin kanssa

Ky­sy mi­tä vaan

Feministi, mistä me puhumme, kun me puhumme feminismistä? Pi­tää­kö nai­sen ää­nes­tää tois­ta nais­ta?

18.00 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Ma­tias St­ro­zyk. HIFK-KuPS, MIFK-In­ter, RoPS-Il­ves.

18.30 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Pyöräily on elämäntapa, mutta myös tehokkain tapa liikkua lihasvoimalla

19.00 Ar­kis­to: Veik­ko La­vi ja K­jell Wes­tö

Miten minusta tuli minä. Veik­ko La­vi (1993). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. K­jell Wes­tö (2009).

19.00 Ar­kis­to: Kaa­ri Ut­rio ja Ju­ha Vei­jo­nen

Miten minusta tuli minä. Kaa­ri Ut­rio (1993). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ju­ha Vei­jo­nen (2003).

Ar­kis­to: Sa­ka­ri Kuos­ma­nen

Miten minusta tuli minä. Sa­ka­ri Kuos­ma­nen (1995). Lä­hi­ku­vas­sa Sa­ka­ri Kuos­ma­nen (2006).

Ar­kis­to: A­ni­ta Hir­vo­nen ja N­jas­sa

Miten minusta tuli minä. A­ni­ta Hir­vo­nen (1995). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. N­jas­sa (2004).

Ar­kis­to: Pau­la Koi­vu­nie­mi ja Lau­ra När­hi

Miten minusta tuli minä. Pau­la Koi­vu­nie­mi (1991). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Lau­ra När­hi (2004).
21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää

Kalle Haatanen Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Kal­le Haa­ta­sen oh­jel­mis­sa ä­lyl­li­sis­tä­kin a­siois­ta on mah­dol­lis­ta pu­hua ke­vyes­ti, ja pin­nal­li­sis­ta sy­väl­li­ses­ti.

Y­le Pu­he e­sit­tää

Politiikkaradion viikko

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Meillä on sivistysanemia." Ih­mi­se­nä o­le­mi­nen voi­si ke­hit­tyä, mut­ta mei­dän pi­tää kun­tou­tua suh­tees­sa t­rau­maam­me.

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Tyydyttääkö jaettu moottoripyörä viidenkympin villityksen? Vii­si­kymp­pi­se­nä saa­vu­te­taan ku­lu­tuk­sen huip­pu.

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Pitääkö naisen sairastua vakavasti, jotta hän uskaltaa ottaa tilaa ja vaatia?

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Hyvä, huono vai paska ystävä? Ma­ha­du­ra & Öz­ber­ka­nis­sa poh­di­taan ys­tä­vyyt­tä.

Lindg­ren & Sih­vo­nen

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivola Hä­meen­lin­nan Pal­lo­ker­ho palk­ka­si e­lo­kuus­sa 2018 ur­hei­lu­joh­ta­jak­si Mi­ka Toi­vo­lan, tou­ko­kuus­sa 2019 HPK voit­ti Suo­men mes­ta­ruu­den.

22.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin.

Y­le Pu­he e­sit­tää

Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­lai­suut­ta, sen ke­hi­tys­tä ja tu­le­vai­suut­ta poh­di­taan pait­si suo­ma­lai­ses­ta myös eu­roop­pa­lai­ses­ta ja g­lo­baa­lis­ta nä­kö­kul­mas­ta.

22.30 Ru­ben S­til­ler

Miten jihadisti parannetaan? Suo­je­lu­po­lii­sin mu­kaan ää­ri­jär­jes­tö­jen ri­veis­sä tais­tel­lei­ta on pa­lan­nut konf­lik­tia­lueil­ta Suo­meen noin 20 hen­keä.

Pörs­si­päi­vä

Tuloskauden satoa Q

Vii­mei­nen keik­ka

Olliver Hawk, suomalainen hypnotisti, joka menehtyi kesken esityksen, Kemin työväentalolla vuonna 1988

Kir­ja vs. Lef­fa

Ronja, ryövärintytär Vuon­na 1981 il­mes­ty­nyt Ron­ja, ryö­vä­rin­ty­tär on yk­si Ast­rid Lindg­re­nin suo­si­tuim­mis­ta teok­sis­ta.

Ra­dio S­ta­dion

Liikunta ja mielenterveys Kun jul­ki­suu­des­sa pu­hu­taan lii­kun­nan hyö­dyis­tä, pu­heis­sa ko­ros­tuu fyy­si­nen ter­veys ja hy­vin­voin­ti.

22.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

23.00 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen ly­hyt op­pi­mää­rä

23.00 Ar­kis­to: A­vo­hoi­toa ja vel­ka­jär­jes­te­lyä

Ruohon juurella. E­lä­mää a­vo­hoi­dos­sa (1996). Ruo­hon juu­rel­la. Van­ki­la il­man ris­ti­koi­ta (1996). Ruo­hon juu­rel­la. Kan­sa­lais­luot­ta­mus­ta vail­la (1996).

Y­le Pu­he e­sit­tää

Sari Valto Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan a­jan il­miöis­tä, ar­jen pu­hee­nai­heis­ta ja jos­kus ki­peis­tä­kin ih­mi­se­lä­män on­gel­mis­ta.

23.25 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä.
0

00.00 Ar­kis­to: So­sia­lis­min ro­mah­dus

Tänään kymmeneltä. Mi­hail Gor­bats­ho­vin po­liit­ti­nen u­ra on päät­ty­mäs­sä (1991).

Ar­kis­to: Muu­tok­sen ja­lois­sa

Ruohon juurella. Muu­tok­sen ja­lois­sa (1997). Ruo­hon juu­rel­la.

Ar­kis­to: Oh­jat o­miin kä­siin

Ruohon juurella.

Ar­kis­to: Suo­ma­lai­nen kuo­le­ma

Perheradio. Ai­hee­na kuo­le­ma (1982). Suo­ma­lai­nen kuo­le­ma (1985).

Ar­kis­to: E­lä­män ja kuo­le­man ra­jal­la

Elämän ja kuoleman rajalla (1981).

00.00 Ar­kis­to: Sos­sun luu­kul­la

Tänään iltapäivällä. So­siaa­li­tur­van näl­kä (1993). Tä­nään kym­me­nel­tä. So­siaa­lia­vun uus­ja­ko (1993). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. So­siaa­lia­vun ja­ka­mi­nen (1993).

01.00 Ar­kis­to: E­räs so­siaa­li­ta­paus

Eräs sosiaalitapaus. Per­he­puis­to (1981). E­räs so­siaa­li­ta­paus. Il­ta­päi­vä­hoi­to (1982). E­räs so­siaa­li­ta­paus. Ko­tiin­pa­luu ra­hat­ta, pas­sit­ta tai sai­raa­na (1982). E­räs so­siaa­li­ta­paus.

02.00 Ar­kis­to: Kier­rä­tys­kes­kuk­ses­ta e­ko­ter­mi­naa­liin

Ar­kis­to: Kier­rä­te­tään!

Ar­kis­to: Nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tut­ki­muk­seen

Ar­kis­to: Muut­tu­va ää­ni­mai­se­ma

Ar­kis­to: Hil­jai­suu­den ih­me

02.00 Ar­kis­to: E­ri­koi­set ta­va­ra­ta­lot ja ku­lut­ta­ja­pe­liä B­rys­se­lis­sä

3

03.00 Ar­kis­to: He­rä­tys!

04.00 Ar­kis­to: Ai­kuis­kou­lu­tus­ta

Ar­kis­to: Mys­til­lis­tä

Ar­kis­to: Mee­diot, en­nus­ta­jat ja sel­vän­nä­ki­jät

Ar­kis­to: Li­sää nä­kö­kul­mia suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­ta­tut­ki­muk­seen

Ar­kis­to: Mo­raa­lin uh­rit

Ar­kis­to: Luo­mu­ta­lou­den pe­rus­tei­ta

Ar­kis­to: Eu­ro­sa­na­kir­ja