Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 29.4. ti 30.4. ke 1.5. to 2.5. pe 3.5. la 4.5. su 5.5.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Huu­mo­ri­hom­mia

Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää

Ar­kis­to: Mo­raa­li koe­tuk­sel­la

06.35 Nos­to

06.35 Nos­to

06.55 Pu­heen Aa­mu

Juu­so Pek­ki­nen

Pu­heen Aa­mu

Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

07.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Tekeekö talouskasvu meistä parempia ihmisiä?

9

09.00 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Kuluttajauskonto – nykyajan ihmiset merkityksiä luomassa

10.00 Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Y­le Uu­ti­set

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Y­le Uu­ti­set

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

11.00 Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta. A­sial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta.

Tom­mi Lii­mat­ta

Tommi Liimatta puhuu keskioluesta. Tunnin. Yksin.

Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ur­hei­lu­ra­dio

12.05 Huu­mo­ri­hom­mia

Heikki Silvennoisen mielestä vahingonilo on paras ilo

Kir­ja vs. Lef­fa

Emmanuelle

12.10 Pu­heen K­las­sik­ko

Ke­vyet mul­lat

Alkon tiskimyymälät

Pu­heen K­las­sik­ko

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

13.00 Y­le Uu­ti­set

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

12 dik­taat­to­ria

13.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

13.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.00 Ru­ben S­til­ler

Pörs­si­päi­vä

Huu­mo­ri­hom­mia

Heikki Silvennoisen mielestä vahingonilo on paras ilo

Kir­ja vs. Lef­fa

Emmanuelle

Ra­dio S­ta­dion

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Y­le Uu­ti­set

15

15.00 Nos­to

Maanantain lähetys klo 15-16 Tiistain lähetys klo 15-16 Nos­to - tie­dä mis­tä kah­vi­tauol­la pu­hu­taan.

Tui­ja Peh­ko­nen

Kioskikirjallisuuden huutokauppakeisari Juha Vuorinen: Kaiken pohjalla on toisen kunnioittaminen

Nos­to

Torstain lähetys klo 15-16

Ur­hei­lu­per­jan­tai

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

Nos­to

Tiistain lähetys klo 16-17

Ur­hei­lu­ra­dio

Nos­to

Torstain lähetys klo 16-17

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää

16.30 Jää­kiek­ko­kier­ros

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, torstain lähetys Kaikki olennainen tästä päivästä.
18

18.00 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää

Koh­taa­mi­sia: Ant­ti Hol­ma, Sa­mi Hed­berg, Ei­ja Vil­pas, Juk­ka Puo­ti­la, Joo­nas Nord­man, K­ris­se Sal­mi­nen ja A­ku Hir­vi­nie­mi

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros

19.00 Ar­kis­to: Ti­mo Koi­vu­sa­lo

Kohtaaminen - miten minusta tuli minä. Ti­mo Koi­vu­sa­lo (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Oh­jaa­ja Ti­mo Koi­vu­sa­lo (2009). Ru­si­nat si­mas­sa (1999).

19.00 Y­le Pu­he e­sit­tää

Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me me­ne­vät? Ja ku­ka ra­han kul­ku­suun­nan lo­pul­ta päät­tää?

Y­le Pu­he e­sit­tää

Brysselin kone Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, po­lii­ti­kot, lob­ba­rit ja muut a­sia­no­sai­set kul­ke­vat jat­ku­vas­ti B­rys­se­lis­sä a­ja­mas­sa e­tu­ryh­mien­sä a­sioi­ta ja seu­raa­mas­sa mi­ten heil­le tär­kei­den a­sioi­den ti­lan­ne ke­hit­tyy.
21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää

Kalle Haatanen Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Kal­le Haa­ta­sen oh­jel­mis­sa ä­lyl­li­sis­tä­kin a­siois­ta on mah­dol­lis­ta pu­hua ke­vyes­ti, ja pin­nal­li­sis­ta sy­väl­li­ses­ti.

Y­le Pu­he e­sit­tää

Politiikkaradion viikko

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

22.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin.

Y­le Pu­he e­sit­tää

Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­lai­suut­ta, sen ke­hi­tys­tä ja tu­le­vai­suut­ta poh­di­taan pait­si suo­ma­lai­ses­ta myös eu­roop­pa­lai­ses­ta ja g­lo­baa­lis­ta nä­kö­kul­mas­ta.

22.30 Huu­mo­ri­hom­mia

Heikki Silvennoisen mielestä vahingonilo on paras ilo

Kir­ja vs. Lef­fa

Emmanuelle

22.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

23.00 Ke­vyet mul­lat

Alkon tiskimyymälät

23.00 Ar­kis­to: E­lä­mä on yh­tä sir­kus­ta

Missä kuljet sirkus? (1987). Tä­nään 10.00. K­lov­nin am­mat­ti (1988). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Sir­kus Bom­bas­ti­co (1996). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

0

00.00 Ar­kis­to: Ur­hei­lu­jour­na­lis­mia ja nai­sur­hei­lua

Tänään iltapäivällä. Ur­hei­lu­jour­na­lis­mi (1989).

Ar­kis­to: Luon­tais­tuot­teet

Luontaistuotteet (1992). Tä­nään kym­me­nel­tä. Per­he­leh­ti (1995).

Ar­kis­to: Luu­ri kor­vaan ja hum­puu­kia

Luvallanne. Luu­ri kor­vaan (1986). Lu­val­lan­ne.

Ar­kis­to: Hy­vin­voin­ti­val­tios­sa

Luvallanne. Hy­vin­voin­ti­val­tios­sa. (1986). Lu­val­lan­ne.

00.00 Ar­kis­to: E­lä­män­kat­so­mus­tie­to

Elämänkatsomustieto (1986). E­lä­män­kat­so­mus­tie­to - hy­vän e­lä­män op­piai­ne (1988). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. E­lä­män­kat­so­mus­tie­to kou­luis­sa (1989). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

01.00 Ar­kis­to: Ve­li ja sis­ko ve­nä­läi­nen

Tänään iltapäivällä. Ve­nä­läi­sen huu­mo­rin aak­ko­set (2000). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Nuo­ri­son ku­va Neu­vos­to­lii­tos­ta (1988). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

02.00 Ar­kis­to: E­ri­koi­sia SM- ja MM-ki­so­ja

Ar­kis­to: E­dus­kun­nas­sa ta­pah­tuu

Ar­kis­to: Mo­raa­lia et­si­mäs­sä yh­teis­kun­nan ros­ka­ko­ris­ta

Ar­kis­to: O­lym­pia-aa­te

Ar­kis­to: Kat­to­lyh­ty

02.00 Ar­kis­to: Täh­den­len­to­ja

3

03.00 Ar­kis­to: Rau­han­lei­ril­lä ja vod­ka­tu­ris­tien mu­ka­na

04.00 Ar­kis­to: Koh­taa­mi­sia kau­pun­gis­sa

Ar­kis­to: Li­sää koh­taa­mi­sia kau­pun­gis­sa

Ar­kis­to: Vaih­toeh­to­hoi­toa

Ar­kis­to: Per­hei­den e­lä­män­hal­lin­taa

Ar­kis­to: Kä­ve­ly­ka­tu­ja ja kau­pun­ki­kä­ve­ly­jä

Ar­kis­to: Hy­vän e­lä­män teo­ria

Ar­kis­to: Mo­raa­li koe­tuk­sel­la