Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 9.4. ti 10.4. ke 11.4. to 12.4. pe 13.4. la 14.4. su 15.4.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää

Ar­kis­to: La­pin lu­moa

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Po­li­tiik­ka­ra­dio

06.50 Nos­to

06.55 Pu­heen Aa­mu

Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

07.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Po­lik­li­nik­ka

Kuinka eduskuntavaaleissa käy? Yk­si yö vaa­lei­hin. Kuin­ka käy, mik­si ja mi­tä sit­ten ta­pah­tuu?

9

09.00 Y­le Uu­ti­set

09.05 Ur­hei­lu­ra­dio

09.10 Po­li­tiik­ka­ra­dio (x9)

Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Jussi Halla-aho (ps.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Li Andersson (vas.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Juha Sipilä (kesk.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Anna-Maja Henriksson (r.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Antti Rinne (sd.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Pekka Haavisto (vihr.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Sari Essayah (kd.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Petteri Orpo (kok.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Sampo Terho (sin.)

09.55 Juu­so Pek­ki­nen

"Räätälöityjä lupauksia just sulle!" - Vaalimainonta Facebookissa

Ur­hei­lu­ra­dio

NHL Playoffs-ennakko 2019

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Miten lapsista saisi kasvatettua kunnon kansalaisia? Ota käyttöön tiimijohtamisen opit!

Juu­so Pek­ki­nen

Fillariunelmia

Ky­sy mi­tä vaan

Kokki, kuuluuko mikroaaltouuni ravintolan varustukseen?

09.55 Y­le Uu­ti­set

10.05 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Nykydemokratiassa valta ei ole kansalla."

11.00 Ak­ti

Kärsitkö riippuvuudesta? Oletko jalo kielipoliisi vai yhdyssanavirhehirviö? Miten käy eduskuntavaaleissa, Olli Seuri? Osaisitko olla oloneuvos? Onko rappiolla hyvä olla?

11.00 Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Millainen on millenniaalin some-burnout? On­ko mil­len­niaa­lil­le di­gi­maail­mas­sa tär­kein­tä vä­hen­tä­mi­nen?
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Pekka Haavisto (vihr.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Sari Essayah (kd.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Jussi Halla-aho (ps.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Petteri Orpo (kok.) Eduskuntavaalit 2019 - vaalitentissä Sampo Terho (sin.)

12.05 Kir­ja vs. Lef­fa

Amerikan Psyko

13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Nykydemokratiassa valta ei ole kansalla."

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Millainen on millenniaalin some-burnout?

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Onko naimisiin menevä feministi jengipetturi?

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Vaalit tulee, oletko valmis?

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Vieraana karateka Titta Keinänen

13.00 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia

Budapest - anarkistinen vanhus

13.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

13.45 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.00 Po­lik­li­nik­ka

Talous ja vaalilupaukset

Pörs­si­päi­vä

Vaurautta ja vapautta tavoittelemassa

Vii­mei­nen keik­ka

Fakiiri Aimo Leikaksen viimeinen keikka päättyi epäonnistuneeseen venäläiseen rulettiin

Kir­ja vs. Lef­fa

Amerikan Psyko

Ra­dio S­ta­dion

Urheiluseurat - tärkeä osa suomalaisuutta

14.00 Ky­sy mi­tä vaan

Kokki, kuuluuko mikroaaltouuni ravintolan varustukseen? Mi­ten syn­tyy oi­keaop­pi­nen rus­kea kas­ti­ke?

14.30 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen ly­hyt op­pi­mää­rä

15

15.00 Nos­to

Ur­hei­lu­per­jan­tai

Mikko Ilonen lopettaa mittavan golfuransa

15.00 Juu­so Pek­ki­nen

Fillariunelmia

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Nos­to

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Vieraana karateka Titta Keinänen

16.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Vä­lie­räot­te­lu Tap­pa­ra-HPK. nais­ten MM-ki­so­jen vä­lie­räot­te­lu.

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä

17.10 Ra­dio S­ta­dion

Urheiluseurat - tärkeä osa suomalaisuutta Mis­tä al­kaa maam­me ur­hei­lu­seu­ra­toi­min­ta? Mi­ten tär­keä o­sa suo­ma­lai­suut­ta o­vat va­paaeh­tois­toi­min­taan pe­rus­tu­vat ur­hei­lu­seu­ram­me?
18

18.00 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si, a­sian­tun­ti­ja Mar­ko Tuu­lo­la. Vä­lie­räot­te­lu HIFK-Kär­pät.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Hen­ri Pit­kä­nen, a­sian­tun­ti­ja Ju­ha Lind. Vä­lie­räot­te­lu Tap­pa­ra-HPK, nais­ten MM-ki­so­jen ot­te­lu Ka­na­da-Suo­mi.

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Miten lapsista saisi kasvatettua kunnon kansalaisia? Ota käyttöön tiimijohtamisen opit!

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Hen­ri Pit­kä­nen. Vä­lie­räot­te­lu HPK-Tap­pa­ra, nais­ten MM-ki­so­jen puo­li­vä­lie­räot­te­lu.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. Vä­lie­räot­te­lu Kär­pät-HIFK.

18.10 Pörs­si­päi­vä

Vaurautta ja vapautta tavoittelemassa

19.00 Ar­kis­to: Ilk­ka Ky­lä­vaa­ra

Kohtaaminen - Miten minusta tuli minä. Ilk­ka Ky­lä­vaa­ra (1994). Ti­mant­tiyö. Vie­raa­na Ilk­ka Ky­lä­vaa­ra (1996).

19.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me me­ne­vät?

20.00 Juu­so Pek­ki­nen

"Räätälöityjä lupauksia just sulle!" - Vaalimainonta Facebookissa Mik­si Fa­ce­book näyt­tää mi­nul­le juu­ri tiet­ty­jä vaa­li­mai­nok­sia? Nä­ke­vät­kö muut sa­man vies­tin?

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekon naisten MM loppuottelu: USA - FIN Lop­puot­te­lu U­SA - FIN. Es­poo. Se­los­tus Mik­ko Le­hes­saa­ri.
21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Kalle Haatanen Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Kal­le Haa­ta­sen oh­jel­mis­sa ä­lyl­li­sis­tä­kin a­siois­ta on mah­dol­lis­ta pu­hua ke­vyes­ti, ja pin­nal­li­sis­ta sy­väl­li­ses­ti.

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Nykydemokratiassa valta ei ole kansalla." Ää­nes­tin ei­len vaa­leis­sa en­sim­mäis­tä ker­taa tyh­jää, kos­ka em­me us­kal­la teh­dä si­tä mi­kä o­li­si heik­ko­jen e­tu­jen mu­kais­ta.

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Millainen on millenniaalin some-burnout? On­ko mil­len­niaa­lil­le di­gi­maail­mas­sa tär­kein­tä vä­hen­tä­mi­nen?

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Onko naimisiin menevä feministi jengipetturi? Kas­va­tus­tie­teen a­pu­laisp­ro­fes­so­ri Son­ja Ko­su­nen on tut­ki­nut per­hei­den kou­lu­va­lin­to­ja.

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Vaalit tulee, oletko valmis? Vaa­li­pa­nee­lei­ta on ol­lut pit­kin ke­vät­tä yl­lin kyl­lin, mut­ta mis­tä tie­tää, pu­hu­vat­ko eh­dok­kaat tot­ta?

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Vieraana karateka Titta Keinänen Eu­ran Ka­ra­te­seu­raa e­dus­ta­va 25-vuo­tias Tit­ta Kei­nä­nen voit­ti maa­lis­kuun lo­pus­sa Gua­da­la­ja­ras­sa en­sim­mäi­sen ar­vo­ki­sa­mi­ta­lin­sa ot­te­le­mal­la EM-p­rons­sia y­li 68-ki­lois­ten pai­no­luo­kas­sa.

22.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin.

22.30 Po­lik­li­nik­ka

Talous ja vaalilupaukset Vaa­lei­hin on ai­kaa va­jaa viik­ko ja kam­pan­join­ti käy ko­vim­mil­la kier­rok­sil­laan.

Pörs­si­päi­vä

Vaurautta ja vapautta tavoittelemassa

Vii­mei­nen keik­ka

Fakiiri Aimo Leikaksen viimeinen keikka päättyi epäonnistuneeseen venäläiseen rulettiin

Kir­ja vs. Lef­fa

Amerikan Psyko

Ra­dio S­ta­dion

Urheiluseurat - tärkeä osa suomalaisuutta Mis­tä al­kaa maam­me ur­hei­lu­seu­ra­toi­min­ta?

22.30 Y­le Pu­he e­sit­tää

Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­lai­suut­ta, sen ke­hi­tys­tä ja tu­le­vai­suut­ta poh­di­taan pait­si suo­ma­lai­ses­ta myös eu­roop­pa­lai­ses­ta ja g­lo­baa­lis­ta nä­kö­kul­mas­ta.

22.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

23.00 Ar­kis­to: O­pin­port­ti

Opinportti. Mai­nio vai mah­do­ton yh­tä­lö: luo­ka­ton y­läas­te ja ny­ky­tei­ni (2001). O­pin­port­ti. Mais­te­rik­si vii­des­sä vuo­des­sa - kuin­ka käy si­vis­ty­sy­lio­pis­ton? (2002). O­pin­port­ti.

23.25 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä.

0

00.00 Ar­kis­to: Huu­mo­ri kuk­kii

Tä­nään 10.00. Huu­mo­ri kir­jal­li­suu­des­sa ja e­lä­mäs­sä (1989).

Ar­kis­to: Heik­ki Kin­nu­nen

Tänään iltapäivällä. La­pua­lai­soop­pe­ras­ta 30 vuot­ta (1996).

Ar­kis­to: Lem­mik­ke­jä sias­ta sii­liin

Katinkontti. E­läin­kau­pas­sa (1988). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

Ar­kis­to: Nuo­ri tai­tei­li­ja

Nuori taiteilija. Täy­tyy os­taa be­to­ni­myl­ly vaat­tei­den hoi­toa var­ten.

Ar­kis­to: 40 ja ri­sat

40 ja risat. In­ven­taa­rion paik­ka. Vie­raa­na toi­mit­ta­ja Han­nu Sep­po­nen.

00.00 Ar­kis­to: Ih­mi­siä ja e­lä­mää Vi­ros­sa

Tänään iltapäivällä. G­las­nost ja pe­rest­roi­ka Vi­ros­sa (1988). Tä­nään 10.00. Vi­ron it­se­näi­syys­päi­vä (1989). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Vi­ron leh­det ja Suo­mi (1993).

01.00 Ar­kis­to: Mu­na­mark­ki­noil­ta Pot­si­päi­vil­le

Tä­nään 10.00. Pot­si­päi­vät Toh­ma­jär­vel­lä (1989). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Lai­ti­la e­lää ka­nan­mu­nas­ta (1997). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Pi­meä to­ri (1992).

02.00 Ar­kis­to: Pa­huus

Ar­kis­to: Mi­kä mei­tä nau­rat­taa?

Ar­kis­to: Saa­ko Jee­suk­sel­le nau­raa?

Ar­kis­to: Va­ka­vas­ti o­tet­ta­via nau­rat­ta­jia

Ar­kis­to: A­ki ja Tu­ro - Ant­ti ja Vil­le

02.00 Ar­kis­to: Täyt­tä e­lä­mää

3

03.00 Ar­kis­to: Ter­veyt­tä ra­vin­nos­ta

04.00 Ar­kis­to: Keit­to­kir­jo­ja mo­neen ma­kuun

Ar­kis­to: Ruo­ka­kult­tuu­rin muu­tok­sia

Ar­kis­to: Sel­viy­ty­mis­vink­ke­jä lo­mai­li­joil­le

Ar­kis­to: Mat­ka­ra­dio

Ar­kis­to: Vaih­toeh­to­lo­mai­lua- ja mat­kai­lua

Ar­kis­to: Tu­ris­mi

Ar­kis­to: La­pin lu­moa