Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4.
6
06.00 Uutisohjelmia
05.00 Arkisto: Ur­hei­lu­vuo­det 1984 ja 1988
Ur­hei­lu­vuo­si 1984 (1984) . Ur­hei­lu­vuo­si 1988 (1988) .
06.35 Akti
05.00 Arkisto: Agents
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiinnostava.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. Hen­ki­ri­kok­sen uh­rei­na kuo­lee Suo­mes­sa vuo­sit­tain noin 100 ih­mis­tä. Jo­kais­ta uh­ria jää kai­paa­maan jouk­ko ih­mi­siä, joi­den su­ru se­koit­tuu syy­tök­siin ja epätoivoon...
ke: Keskiviikon lähetys He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. Maail­ma siir­tyi etä­töi­hin ja nyt ope­tel­laan te­hok­kaan etä­työs­ken­te­lyn ta­po­ja. Uu­den­lai­nen ym­pä­ris­tö tar­vit­see uu­den­lai­set kei­not, niin or­ga­ni­saa­tion kuin yk­sit­täis­ten ih­mis­ten­kin kohdalla...
to: Torstain lähetys He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. Ko­ro­nae­pi­de­mia on saa­nut mei­dät kat­so­maan kans­saih­mi­siäm­me uu­del­la ta­val­la. Eris­tys saa ra­por­toi­maan ih­mis­jou­kois­ta kau­pan jo­nois­sa, ku­vat su­re­vis­ta omai­sis­ta miet­ti­mään omaa kohtaloamme...
pe: Perjantain lähetys He­rää uu­teen päi­vään Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seu­ras­sa. Ko­ro­na­pu­he­lu kau­ko­mail­le soi­te­taan klo 7. 40 keit­tiö­mes­ta­ri Jaak­ko Sor­sal­le. Hän muut­ti Hong Kon­giin vuon­na 2004. What­sApp: 040 163 8586
07.02 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko
07.45 Ta­ri­noi­ta lap­sil­le: Muu­mi­peik­ko ja pyrs­tö­täh­ti, osa 14/16.
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Kuntoliikunta on nyt turvavälejä, metsäretkiä,
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Kellopeliappelsiini
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
Pan­de­mia kaa­tuu nyt eten­kin nais­val­tais­ten alo­jen varaan...
09.03 Epäon­nistumisten CV
Puhuvatko tutkijat apurahoista, joita ei myönnetty, Saara Särmä?
10.02 Akti
Mi­kään in­hi­mil­li­nen ei ole vie­ras­ta. Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mahdollista.
ma: Kesäaikakidutusta vai -nautintoa?
ti: Autoilua, sakotusta ja hamstrausta Akti-koosteessa Mis­tä hin­nas­ta luo­pui­sit au­tos­ta­si? On­ko yk­si­tyi­nen py­sä­köin­nin­val­von­ta ra­has­tus­bisnestä?..
ke: Parhaat aprillimuistot Ap­ril­li­päi­vän Ak­tis­sa ha­lu­taan ta­ri­noi­ta iki­muis­toi­sis­ta jäy­nis­tä. Ker­ro haus­kin, ne­rok­kain tai ko­vin käl­li­si elä­mä­si var­rel­ta. Entä,..
to: Naapuriapua, heippalappuja ja kyttäystä Ka­ran­tee­niai­ka­na mo­ni kai­paa naapuriapua...
pe: Oletko liian kiltti – mikset pidä puoliasi? ”Ole kilt­ti ai­na kun se on mah­dol­lis­ta. Ja se on ai­na mah­dol­lis­ta”, sa­noo Dalai Lama...
10.00 Ruben Stiller
Kenellä on parhaat koronakonstit? Suo­ma­lai­set kier­tä­vät nyt toi­sen­sa kaukaa...
10.00 Vammaiskultti
Mikä vammaisuudessa hävettää?
11.00 Po­litiikkaradio
Bri­tit läh­ti­vät liik­keel­le lau­masuojalla...
su: Hoidetaanko COVID-19-talouskriisi koronabondeilla?
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Toi­mit­ta­ja­na on Ta­pio Pajunen.
12.30 Po­litiikkaradio
12.30 Miia Krause
Tautista menoa ihmiskunnan historiassa! Ih­mis­kun­nas­sa on ol­lut tau­ti­nen me­no kaut­ta aikojen...
12.30 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan seksiterapeutilta: Kannattaako parisuhdeseksiin ryhtyä, vaikka ei yhtään huvita?
12.55 Hiihdon SM
13.02 Vammaiskultti
Mikä vammaisuudessa hävettää?
13.02 Epäon­nistumisten CV
Puhuvatko tutkijat apurahoista, joita ei myönnetty, Saara Särmä?
13.02 Pörssipäivä
Koronakriisi markkinoilla - tilannearvioita poikkeusoloissa
13.02 Ma­ha­du­ra & Özberkan
Ihmissuhdekriisit - miten selvitä niistä? Etä­suh­de, pet­tä­mi­nen, ha­luttomuus,..
13.02 Ruben Stiller
Kenellä on parhaat koronakonstit? Suo­ma­lai­set kier­tä­vät nyt toi­sen­sa kaukaa...
13.30 Yle Pu­he esittää
Urheiluhullut
13.30 Hiihdon SM
14.02 Juuso Pekkinen
Kolme kulmaa koronapandemiaan
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Kuntoliikunta on nyt turvavälejä, metsäretkiä,
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Kellopeliappelsiini
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Kun urheilu loppuu – vieraana kirjailija Tuomas Kyrö
14.05 Juha Valvio
Rane Raitsikan NHL on täynnä huikeita tarinoita
14.30 Ma­ha­du­ra & Özberkan
Ihmissuhdekriisit - miten selvitä niistä? Etä­suh­de, pet­tä­mi­nen, ha­luttomuus,..
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan seksiterapeutilta: Kannattaako parisuhdeseksiin ryhtyä,
15.02 Juha Valvio
Rane Raitsikan NHL on täynnä huikeita tarinoita
15.02 12 diktaattoria
15.02 Miia Krause
Tautista menoa ihmiskunnan historiassa!
15.02 Ur­heiluperjantai
15.00 Lindg­ren & Sihvonen
Kun urheilu loppuu – vieraana kirjailija Tuomas Kyrö Teok­sis­saan Ur­hei­lu­kir­ja (2011)..
15.10 Ur­heiluperjantai
Ur­hei­lu­per­jan­tais­sa Ju­ha Val­vio tar­joi­lee ur­hei­lun pu­hee­nai­heet ren­nol­la ot­teel­la ja tär­pit vii­kon­lo­pun kil­pai­lu­jen seuraamiseen.
15.30 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kaupunkia
15.25 Yle Pu­he esittää
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maail­ma pa­ra­nee puhumalla
ma: Tehdään maailma mukavammaksi.
ti: Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Juha Valvio.
ke: Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Pekka Vitikka.
to: Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Jar­mo Laitaneva.
16.13 Ali Show
Martina Aitolehti on elänyt elämän, josta monet eivät selviäisi
16.10 Urheiluradio
16.15 Juuso Pekkinen
Kolme kulmaa koronapandemiaan
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Päi­vä tunnissa
Kaik­ki olen­nai­nen täs­tä päivästä.
ma: Päivä tunnissa, maanantain lähetys
ti: Päivä tunnissa, tiistain lähetys Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kello 23.
ke: Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Ar­ki­sin kello 17...
to: Päivä tunnissa, torstain lähetys Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kello 23.
pe: Päivä tunnissa, perjantain lähetys Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kello 23.
17.10 Tuija Pehkonen
Ilkka Kanerva: "Avoimuuteni on vienyt minua ongelmiin"
17.15 Yle Pu­he esittää
Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loikkanen,
18
18.02 Kevyet mullat
VHS toi elokuvat suomalaisten arkeen Ka­tu­kuvastamme,..
18.02 Ali Show
Martina Aitolehti on elänyt elämän, josta monet eivät selviäisi
18.02 Kun­nian päi­vät - Li­to­vaa­ra ja lau­tai­lun pioneerit
18.02 Jari Sarasvuo
"Kaikkia kultteja yhdistää vesi, veri ja sperma." Us­kon­not ovat keksittyjä...
18.02 Tuija Pehkonen
Ilkka Kanerva: "Avoimuuteni on vienyt minua ongelmiin"
18.10 Kun­nian päi­vät - Li­to­vaa­ra ja lau­tai­lun pioneerit
"Me tehtiin ekat laudat vanerista vuonna -83 ja käytiin montuilla laskemassa "
18.03 Pörssipäivä
Koronakriisi markkinoilla - tilannearvioita poikkeusoloissa
19.00 Arkisto: Ol­li Lind­holm ja Ju­ho K. Juntunen
Miten minusta tuli minä. Ol­li Lind­holm (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ju­ho K. Jun­tu­nen (2004) .
19.00 Arkisto: M. A. Numminen
Miten minusta tuli minä. M. A. Num­mi­nen (1992) . Na­pit vas­tak­kain. Suo­men­ruot­sin puo­lus­ta­ja M. A. Num­mi­nen ja ruot­sin kie­len vas­tus­ta­ja Erk­ki Pih­ka­la (2004) .
19.00 Arkisto: Jorma Uotinen
Miten minusta tuli minä. Jor­ma Uo­ti­nen (1992) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Jor­ma Uo­ti­nen (2007) . Va­loa Ik­ku­nas­sa. Vie­raa­na Jor­ma Uo­ti­nen (1999) .
19.00 Arkisto: Jukka Virtanen
Miten minusta tuli minä. Juk­ka Vir­ta­nen (1992) . Pas­si­ku­va: Juk­ka Vir­ta­nen (2005) . Lä­hi­ku­vas­sa Juk­ka Vir­ta­nen (2008) .
19.00 Arkisto: Tuo­ma­ri Nur­mio ja Ve­li-Mat­ti Järvenpää
Miten minusta tuli minä. Tuo­ma­ri Nur­mio (1991) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ve­li-Mat­ti Jär­ven­pää (1995) .
19.05 Kevyet mullat
VHS toi elokuvat suomalaisten arkeen Ka­tu­kuvastamme,..
19.00 Yle Pu­he esittää
Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­symyksiin...
20.00 Jari Sarasvuo
"Kaikkia kultteja yhdistää vesi, veri ja sperma." Us­kon­not ovat keksittyjä...
19.55 Ruben Stiller
Kenellä on parhaat koronakonstit? Suo­ma­lai­set kier­tä­vät nyt toi­sen­sa kau­kaa. Etäi­syys on vä­hin­tään metri...
20.55 Yle Pu­he esittää
21
21.02 Urheiluradio
21.05 Vammaiskultti
21.05 Epäon­nistumisten CV
Puhuvatko tutkijat apurahoista, joita ei myönnetty, Saara Särmä?
21.05 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
21.05 Ma­ha­du­ra & Özberkan
Ihmissuhdekriisit - miten selvitä niistä? Etä­suh­de, pet­tä­mi­nen, ha­lut­to­muus, ra­ha ja korona...
21.05 Ruben Stiller
21.05 Yle Pu­he esittää
la: Kalle Haatanen Sari Valto Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöis­tä, ar­jen pu­hee­nai­heis­ta ja jos­kus ki­peis­tä­kin ih­mi­se­lä­män ongelmista...
su: Brysselin kone Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,.. Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
21.05 Vammaiskultti
Mikä vammaisuudessa hävettää?
21.05 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
21.05 Ruben Stiller
Kenellä on parhaat koronakonstit?
22.05 Juuso Pekkinen
Kolme kulmaa koronapandemiaan
22.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Kuntoliikunta on nyt turvavälejä, metsäretkiä,
22.05 Pörssipäivä
Koronakriisi markkinoilla - tilannearvioita poikkeusoloissa
22.05 Kir­ja vs. Leffa
Kellopeliappelsiini
22.05 Lindg­ren & Sihvonen
Kun urheilu loppuu – vieraana kirjailija Tuomas Kyrö Teok­sis­saan Ur­hei­lu­kir­ja (2011)..
22.55 Jari Sarasvuo
"Kaikkia kultteja yhdistää vesi, veri ja sperma." Us­kon­not ovat keksittyjä...
23.00 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan seksiterapeutilta: Kannattaako parisuhdeseksiin ryhtyä,
23.00 Juha Valvio
Rane Raitsikan NHL on täynnä huikeita tarinoita
23.00 Ve­li Kaup­pi­nen yhtyeineen
Rumpalit
23.00 Miia Krause
Tautista menoa ihmiskunnan historiassa!
23.00 Arkisto: Lastenohjelmia
Aamun peili. Las­te­noh­jel­mat ovat pin­nal­li­sia (1986) ...
23.00 Arkisto: Leipäpuu
Leipäpuu. EU-pro­jek­tien pyör­teis­sä (1997) . Lei­pä­puu. Kun­non ku­lut­ta­ja. Viih­teen pyör­teis­sä. Las­ten ke­säleirit ..
23.53 Yle Pu­he esittää
0
00.00 Arkisto: Vaih­toeh­to­lo­mai­lua- ja matkailua
Tänään iltapäivällä. Eko­mat­kai­lua var­hais­nuo­ril­le (1990) ...
00.00 Arkisto: Ter­veyt­tä ravinnosta
Parantaako elävä ravinto? (1985) . Ra­dio­lääkäri...
00.00 Arkisto: Täyt­tä elämää
Täyttä elämää. Elä­mys­ris­tei­ly­jä (1998) ...
00.00 Arkisto: Tai­teessa tapahtuu
Taiteessa tapahtuu -sarjan ohjelmia.
00.00 Arkisto: Si­vis­tyk­sen hävittäminen
Opetusradion päiväkahvit. Min­kä vuok­si si­vis­tyk­sen hä­vit­tä­mi­nen on vält­tä­mätöntä ..
01.00 Mi­tä on sivistys?
Tähdenlentoja - ajankuvia kulttuurista. Si­vis­tys (1998) ...
01.00 Kan­saa si­vistämässä
Kulttuurikahvila. Yleis­si­vis­tys. Osa oh­jel­mas­ta (1995) . Opetusradio...
02.00 Opinportti
Opinportti. Mai­nio vai mah­do­ton yh­tä­lö: luo­ka­ton yläas­te ja ny­ky­tei­ni (2001) . Opinportti...
02.00 Lapin lumoa
Tänään iltapäivällä. Jou­lu­maa syn­tyy Lap­piin (1985) . Tä­nään il­ta­päivällä...
02.00 Turismi
Tänään iltapäivällä. Ul­ko­mai­set tu­ris­tit ja Suo­mi (1984) . Tä­nään il­ta­päivällä...
02.00 Elä­mää Ahvenanmaalla
Tänään kymmeneltä. Ah­ve­nan­maa (1992) ...
02.00 Ym­päri Suomen
Tänään 10. 00. Mi­ten maa ma­kaa - alue­toi­mi­tuk­set ker­to­vat (1990) .
3
03.00 Intiimi
03.00 Tu­rus­ta Tampereelle
04.00 Mu­na­mark­ki­noil­ta Potsipäiville
04.00 Ih­mi­siä ja elä­mää Virossa
04.00 Vi­ro osa­na Eurooppaa
04.00 Ote­taanko taksi?
04.00 Ur­hei­lu­vuo­det 1991, 1992 ja 1999
05.00 Arkisto: Agents
05.00 Arkisto: Ur­hei­lu­vuo­det 1984 ja 1988