Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.3. ti 5.3. ke 6.3. to 7.3. pe 8.3. la 9.3. su 10.3.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Ar­kis­to: Päi­vä­kah­vit

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

06.35 Nos­to

06.55 Pu­heen Aa­mu

06.55 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.00 Y­le Uu­ti­set

9

10.00 Juu­so Pek­ki­nen

Vieraana Team Whack -hakkerit

Kun­nian päi­vät - Ta­ri­noi­ta hea­vy-Suo­mes­ta

Gobra-yhtyeen Timo "Tony" Ukonaho

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Juoksu ja mieli - miten psyykkinen vahvuus vaikuttaa jaksamiseen?

Juu­so Pek­ki­nen

Kuntoliikunnan etiikkaa osa 2: Kuntosaliliikunnan "one size fits all"

Ky­sy mi­tä vaan

Ammattijärjestäjä, mitä kodin siisteys ja järjestys ihmisestä paljastaa?

Y­le Uu­ti­set

10.05 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miksi on vallankumouksellista, että lihava, ruskea nainen rakastaa itseään?

Ja­ri Sa­ras­vuo

"Itseään täydelliseen vertaava sortuu saatananpalvontaan."

11.00 Ak­ti

Työpaikkakiusaaminen surullisen yleistä Suomessa Kuinka litteä on Maa? Huolettaako tieteenvastaisuus? Miksi naiset stressaavat ja miehet ovat huolettomia veitikoita? Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Girls who run the world

Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Tasa-arvon edistyminen ei ole tehnyt naisista onnellisempia
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Pu­heen K­las­sik­ko

Huu­mo­ri­hom­mia

Christoffer Strandberg on moderni narri En­nen ke­vät­tä 2019 juu­ri ku­kaan ei tien­nyt, ku­ka on Ch­ris­tof­fer St­rand­berg.

Kir­ja vs. Lef­fa

Tie (The Road) Cor­mac Mc­Cart­hyn ro­maa­ni Tie (T­he Road 2006) on yk­si ka­ruim­pia ja te­hok­kaim­pia maail­man­lo­pun lie­peil­le si­joit­tu­via ku­vauk­sia.

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Suomi varautuu vaalihäirintään Voiko EU:n sisällä kyseenalaistaa vapaata demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatteita? INF-sopimuksen kaatuminen viemässä suurvaltoja kilpavarustelukierteeseen

13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Itseään täydelliseen vertaava sortuu saatananpalvontaan."

Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Tasa-arvon edistyminen ei ole tehnyt naisista onnellisempia

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miksi on vallankumouksellista, että lihava, ruskea nainen rakastaa itseään?

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Girls who run the world

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Ru­ben S­til­ler

Tuhoaako digitalisaatio ajattelun? Mi­ten käy muis­til­lem­me kun muis­ti on ul­kois­tet­tu Goog­lel­le?

12 dik­taat­to­ria

13.45 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

14.00 Ru­ben S­til­ler

Tuhoaako digitalisaatio ajattelun?

Pörs­si­päi­vä

5G, verkkomarkkinat, teleoperaattorit ja sisällöt

Huu­mo­ri­hom­mia

Christoffer Strandberg on moderni narri

Kir­ja vs. Lef­fa

Tie (The Road)

Ra­dio S­ta­dion

Urheilun estetiikka

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Juoksu ja mieli - miten psyykkinen vahvuus vaikuttaa jaksamiseen?

Ky­sy mi­tä vaan

Ammattijärjestäjä, mitä kodin siisteys ja järjestys ihmisestä paljastaa?

14.40 Am­pu­ma­hiih­don MM 2019

Naisten takaa-ajokilpailu
15

15.00 Nos­to

Jyri Paretskoi: Iltasatujen ääneen lukeminen on avain hyvään lukutaitoon Vastuullisen muodin asiantuntija Anniina Nurmi: Eettinen kuluttaja tarvitsee sitkeyttä Eroaminen on niin yleistä, että sitä on syytä opetella. Torstain lähetys klo 15-16

Ur­hei­lu­per­jan­tai

Lindg­ren & Sih­vo­nen

15.25 Ra­dio S­ta­dion

Urheilun estetiikka Mi­tä tar­koi­te­taan ur­hei­lun es­te­tii­kal­la?

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Nos­to

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää

16.25 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. HIFK-TPS, il­ves-HPK, Ju­ku­rit-Kär­pät, Kal­Pa-Pe­li­cans, Sai­pa-JYP, Äs­sät-S­port, Luk­ko-Koo­Koo.

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä

Am­pu­ma­hiih­don MM 2019

Sekaviesti

Am­pu­ma­hiih­don MM 2019

Naisten pikakilpailu ja Jääkiekkokierros Am­pu­ma­hiih­don MM-ki­sat ja jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Hen­ri Pit­kä­nen, a­sian­tun­ti­ja Ju­ha Lind. HPK-HIFK, JYP-Kär­pät, Koo­Koo-Tap­pa­ra, Pe­li­cans-Il­ves, S­port-Äs­sät.

17.25 Am­pu­ma­hiih­don MM 2019

Miesten takaa-ajokilpailu
18

18.00 Juu­so Pek­ki­nen

Vieraana Team Whack -hakkerit

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Mik­ko Le­hes­saa­ri. HPK-TPS, Jo­ke­rit-Dy­na­mo Mos­ko­va.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. HIFK-Pe­li­cans, Ju­ku­rit-Sai­Pa, JYP-Sai­Pa, Tap­pa­ra-Äs­sät, TPS-Luk­ko.

18.00 Y­le Pu­he e­sit­tää

18.10 Pörs­si­päi­vä

5G, verkkomarkkinat, teleoperaattorit ja sisällöt Vie­rai­na a­na­lyy­tik­ko, toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­kael Rau­ta­nen In­de­re­sil­tä ja a­na­lyy­tik­ko Kim­mo S­ten­vall OP Ryh­mäs­tä.

18.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

19.00 Ar­kis­to: Pert­sa Re­po­nen ja An­ne­li Sau­li

Miten minusta tuli minä. Pert­sa Re­po­nen (1993). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. An­ne­li Sau­li (2012). Vie­rais­sa An­ne­li Sau­li (1993).

19.00 Ar­kis­to: Jus­si Ky­lä­tas­ku

Miten minusta tuli minä. Jus­si Ky­lä­tas­ku (1993). Suh­tee­ni kie­leen. Kir­jai­li­ja Jus­si Ky­lä­tas­ku ja Sep­po Ka­hi­la kes­kus­te­le­vat (1983). Va­loa ik­ku­nas­sa. Vie­raa­na Jus­si Ky­lä­tas­ku. O­sa oh­jel­mas­ta (1997).

19.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Mikä maksaa? Brysselin kone
21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x5)

Kalle Haatanen Tiedeykkönen Yle Puhe Politiikkaradion viikko Roman Schatzin Maamme-kirja

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Itseään täydelliseen vertaava sortuu saatananpalvontaan." Kaik­ki het­ket ei­vät o­le mer­ki­tyk­sel­li­siä, mut­ta sil­ti Suo­mes­sa a­ja­tel­laan, et­tä vain te­hok­kuus on tot­ta.

Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Tasa-arvon edistyminen ei ole tehnyt naisista onnellisempia

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miksi on vallankumouksellista, että lihava, ruskea nainen rakastaa itseään?

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Girls who run the world Nais­ten­päi­vän kun­niak­si Ma­ha­du­ra&Öz­ber­kan kut­su­vat s­tu­dioon mim­me­jä, jot­ka rik­ko­vat la­si­kat­to­ja, murs­kaa­vat pat­riar­kaat­tia ja tais­te­le­vat val­ta­ra­ken­tei­ta vas­taan.

Lindg­ren & Sih­vo­nen

22.30 Ru­ben S­til­ler

Tuhoaako digitalisaatio ajattelun? Mi­ten käy muis­til­lem­me kun muis­ti on ul­kois­tet­tu Goog­lel­le?

Pörs­si­päi­vä

5G, verkkomarkkinat, teleoperaattorit ja sisällöt

Huu­mo­ri­hom­mia

Christoffer Strandberg on moderni narri En­nen ke­vät­tä 2019 juu­ri ku­kaan ei tien­nyt, ku­ka on Ch­ris­tof­fer St­rand­berg.

Kir­ja vs. Lef­fa

Tie (The Road) Cor­mac Mc­Cart­hyn ro­maa­ni Tie (T­he Road 2006) on yk­si ka­ruim­pia ja te­hok­kaim­pia maail­man­lo­pun lie­peil­le si­joit­tu­via ku­vauk­sia.

Ra­dio S­ta­dion

Urheilun estetiikka Mi­tä tar­koi­te­taan ur­hei­lun es­te­tii­kal­la?

23.00 Ar­kis­to: ATK - tie­toyh­teis­kun­ta tä­nään

ATK - tie­toyh­teis­kun­ta tä­nään (1984). ATK - tie­toyh­teis­kun­ta tä­nään. Vä­hem­män tie­toa, e­nem­män työ­tä (1984). ATK - tie­toyh­teis­kun­ta tä­nään.

23.25 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys

Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys
0

00.00 Ar­kis­to: Ha­noi Rocks

Rockradio. Ha­noi Rocks Lon­toos­sa (1981). Rock­ra­dio.

Ar­kis­to: Te­le­vi­sio­sar­jat

Tänään kymmeneltä. Joan­na John­son (1993). Te­le­vi­sion tii­lis­ki­vet.

Ar­kis­to: Nais­joh­ta­jat

Tänään iltapäivällä. Vie­raa­na Sa­tu Tii­vo­la (1982).

Ar­kis­to: T­su­na­mi 2004

Aasian maanjäristys (2004). Aa­sian jä­ris­tys­tu­hot (2004).

Ar­kis­to: Pii­laak­so­ja

Päiväkahvit. Pii­laak­so (1996). Tä­nään kym­me­nel­tä.

00.00 Ar­kis­to: Y­le-päi­vä 1994

Yle-päivä 9.9. 1994 (1994).

01.00 Ar­kis­to: A­sun­to­po­li­tiik­kaa

Hel­sin­gin a­su­kas­lii­ton tie­do­tus­ti­lai­suus lin­ja-au­tos­sa, jo­ka kier­te­lee a­sun­to­koh­tei­ta, jois­ta a­suk­kaat on ir­ti­sa­not­tu. Ma­te­riaa­liää­ni­te (1987). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä lauan­tai­na.

02.00 Ar­kis­to: Las­ten kas­va­tus

Ar­kis­to: Pu­heen­joh­ta­ja­na Ilk­ka Ky­lä­vaa­ra

Ar­kis­to: Lit­ti, A­tik ja ku­nin­gas pot­ku­pal­lo

Ar­kis­to: For­mu­la­san­ka­rei­ta

Ar­kis­to: Ral­li­kan­saa ja kus­ke­ja

02.00 Ar­kis­to: Sau­na­kult­tuu­ria

3

03.00 Ar­kis­to: Mart­ti Ah­ti­saa­ri - kan­san p­re­si­dent­ti

04.00 Ar­kis­to: Pa­ri­suh­de

Ar­kis­to: Kir­jal­li­suu­den nuo­ret ja roh­keat

Ar­kis­to: Eu­roo­pan tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa

Ar­kis­to: Eu­roop­pa­lais­ta hy­vin­voin­tia

Ar­kis­to: Nai­set ar­mei­jaan

Ar­kis­to: A­va­ruus­tut­ki­mus

Ar­kis­to: Päi­vä­kah­vit