Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 31.12. ti 1.1. ke 2.1. to 3.1. pe 4.1. la 5.1. su 6.1.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

06.01 Ur­hei­lu­kan­san­ra­dio

Y­lei­sö on vas­tan­nut 11. ker­ran ky­sy­myk­seen "mis­tä ur­hei­luun liit­ty­väs­tä a­sias­ta jul­ki­suuu­des­sa pi­täi­si pu­hua ny­kyis­tä e­nem­män".

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Sari Valto Ruokapuhetta

05.00 Ar­kis­to: Per­hei­den e­lä­män­hal­lin­taa

Arjen sankarit. Yk­sin­huol­ta­jan e­lä­män käy­tän­nön jär­jes­te­lyt (2000).

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Asuntopolitiikan korjaussarja.

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

06.35 Nos­to

06.35 Nos­to

06.59 Pu­heen Aa­mu

Maanantain lähetys Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va.

06.59 Pu­heen Aa­mu

Keskiviikon lähetys Torstain lähetys Perjantain lähetys

07.00 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Maailmanpolitiikan arkipäivää Aristoteleen kantapää

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Voit tehdä mitä tahansa - mutta et kaikkea."

9

09.03 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

James Bondin ikuinen paluu – Modernin myytin jäljillä

10.02 Juu­so Pek­ki­nen

Ilmastonmuutos ja väestönkasvu

10.00 Y­le Uu­ti­set

10.02 Juu­so Pek­ki­nen

Lautapelien valtakunta

Ke­vyet mul­lat

Kult­tuu­ri­Cock­tail Pu­hees­sa

KulttuuriCocktail

10.00 Y­le Uu­ti­set

10.05 Ru­ben S­til­ler

Sosiaalisen median pimeä puoli

10.05 Tui­ja Peh­ko­nen

Tuomas Enbuske: En häpeä mitään

Ja­ri Sa­ras­vuo

"Nerous on vallankäytöllinen näköharha."

11.02 Ak­ti

Narsismia ja noloja tilanteita Akti-koostessa

11.03 De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Miksi puolueet eivät ole demokratian airuita?

11.02 Ak­ti

Miksi teet töitä? Onko työtön ihmisroska? Akti-kooste Huuhaata, yksisarvisia, illuminatia ja salaliittoteorioita Akti-koosteessa Onko aikaa olemassa? Tunkeutuuko pimeys sieluusi? Akti-kooste

11.03 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Osallistuisiko Jeesus Pride-kulkueeseen?

11.05 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Hell's Bells – Onko rock uskontoa?
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Poliittinen korrektius, sananvapaus ja vihapuhe

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.08 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Treeniä ja tsemppiä

Ke­vyet mul­lat

12.13 Kes­kii­päi­vän k­las­sik­ko

12.13 Kes­kii­päi­vän k­las­sik­ko

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

13.02 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Nerous on vallankäytöllinen näköharha."

13.00 Tui­ja Peh­ko­nen

Kioskikirjallisuuden huutokauppakeisari Juha Vuorinen: Kaiken pohjalla on toisen kunnioittaminen Tuomas Enbuske: En häpeä mitään

13.02 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Osallistuisiko Jeesus Pride-kulkueeseen?

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Ru­ben S­til­ler

Onko suomen kieli uhattuna?

13.05 12 dik­taat­to­ria

12 diktaattoria: Arjalaisten aurinko Mohammad Reza Pahlavi Shaahi

13.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.02 Nos­to

Maanantain lähetys klo 14-15

Juu­so Pek­ki­nen

Kun koneet ottavat vallan

Nos­to

Keskiviikon lähetys klo 14-15 Torstain lähetys klo 14-15

Ra­dio S­ta­dion

14.00 Y­le Uu­ti­set

14.02 De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Demokratian villit kortit ja ratkaisut

15

15.02 Ru­ben S­til­ler

Onko suomen kieli uhattuna?

15.00 Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Algoritmi on somen näkymätön käsi, joka paljastaa todelliset mielihalusi

15.02 De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Demokratian villit kortit ja ratkaisut

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Miten sairauden kanssa oppii elämään?

Ur­hei­lu­per­jan­tai

15.00 Juu­so Pek­ki­nen

Teknologian vuosi 2018 Sami Kuuselan kanssa

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.13 Nos­to

Maanantain lähetys klo 16-17

Kult­tuu­ri­Cock­tail Pu­hees­sa

Sarjojen ahmiminen on parempaa kuin seksi

Nos­to

Keskiviikon lähetys klo 16-17 Torstain lähetys klo 16-17

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää

16.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys

17.13 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys

17.15 Ke­vyet mul­lat

Lukeminen

17.15 Y­le Pu­he e­sit­tää (x3)

Mikä maksaa? Politiikkaradion viikko Aristoteleen kantapää
18

18.02 Juu­so Pek­ki­nen

Ilmastonmuutos ja väestönkasvu

18.02 Juu­so Pek­ki­nen

Lautapelien valtakunta

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

18.15 Lindg­ren & Sih­vo­nen

19.00 Ar­kis­to: Heik­ki Sil­ven­noi­nen ja Ja­ri Ha­lo­nen

Miten minusta tuli minä. Heik­ki Sil­ven­noi­nen (1994).

19.00 Ar­kis­to: J. Kar­ja­lai­nen

Miten minusta tuli minä. J.

19.10 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Millainen on villi, vapaa ja rohkea nainen?

20.00 Juu­so Pek­ki­nen

Ilmastonmuutos ja väestönkasvu

20.10 A­li S­how

Armi Toivanen haluaisi olla supersankari, joka pelastaa mansplainingiltä
21

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Y­le Uu­ti­set

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää

Ra­dio S­ta­dion

Urheiluelokuvien Suomi-kuva

Y­le Pu­he e­sit­tää

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää (x3)

Kalle Haatanen Tiedeykkönen Yle Puhe

Juu­so Pek­ki­nen

Lautapelien valtakunta

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Nerous on vallankäytöllinen näköharha."

21.30 Tui­ja Peh­ko­nen

Tuomas Enbuske: En häpeä mitään

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Osallistuisiko Jeesus Pride-kulkueeseen?

22.10 Muis­tit­ko ot­taa nau­hal­le?

Sitcomit - agenttiparodiaa, ystävyyttä ja avioelämää

22.30 Ru­ben S­til­ler

Onko suomen kieli uhattuna?

22.30 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Miten sairauden kanssa oppii elämään?

23.00 Ar­kis­to: Vaih­toeh­to­hoi­toa

Tänään iltapäivällä. Ter­vey­den uu­det u­lot­tu­vuu­det (1989).

23.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Roman Schatzin Maamme-kirja

23.10 Ak­ti Re­mix

23.28 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys

23.28 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys

0

00.00 Ar­kis­to: Maa­seu­dun tu­le­vai­suus

Tänään iltapäivällä. A­jan­koh­tais­ta maa­ta­lous­po­li­tiik­kaa (1989).

Ar­kis­to: Y­leis­ra­dio­toi­min­nan a­se­ma ja tu­le­vai­suus

Vallan vaiheilla. Säh­köi­sen vies­tin­nän tu­le­vai­suus.

Ar­kis­to: Luon­to kau­pun­gis­sa

Luonto kaupungissa. E­li­neh­dot.

Ar­kis­to: Koh­taa­mi­sia kau­pun­gis­sa

Kohtaamisia kaupungissa. Pent­ti Ho­lap­pa ja ho­tel­li Tor­ni.

Ar­kis­to: Li­sää koh­taa­mi­sia kau­pun­gis­sa

Kohtaamisia kaupungissa. Lau­ra Kol­be ja se­naa­tin­to­ri.

00.00 Ar­kis­to: Hy­vin­voin­ti­val­tios­sa

Luvallanne. Hy­vin­voin­ti­val­tios­sa.

01.00 Ar­kis­to: Luu­ri kor­vaan ja hum­puu­kia

Luvallanne. Luu­ri kor­vaan (1986).

02.00 Ar­kis­to: Vam­mai­set ja yh­teis­kun­ta

Vammaiset ja yhteiskunta. Kuk­ka­ron nyö­rit tiu­kal­la (1980).

Ar­kis­to: Vam­mais­ten a­se­ma

Mennyt maailma. So­li­daa­ri­suut­ta, ei sää­liä!

Ar­kis­to: Kan­saa e­dus­ta­mas­sa

Aamun peili. Vä­li­ky­sy­mys­kes­kus­te­lu päät­ty­nyt pu­hei­siin tyh­jäl­le is­tun­to­sa­lil­le (1983).

Ar­kis­to: Ur­hei­lu­jour­na­lis­mia ja nai­sur­hei­lua

Tänään iltapäivällä. Ur­hei­lu­jour­na­lis­mi (1989).

Ar­kis­to: Luon­tais­tuot­teet

Luontaistuotteet (1992). Tä­nään kym­me­nel­tä.

02.00 Ar­kis­to: Kat­to­lyh­ty

Kattolyhty. Vah­vas­ti sym­bo­li­nen ark­ki­teh­tuu­ri (2003).
3

03.00 Ar­kis­to: O­lym­pia-aa­te

04.00 Ar­kis­to: Käy­tö­soh­jei­ta ja ta­pa­kas­va­tus­ta

Tänään kymmeneltä.

Ar­kis­to: Las­ten­päi­vä

Lasten päivä.

Ar­kis­to: E­ri­koi­sia SM- ja MM-ki­so­ja

Tänään iltapäivällä.

Ar­kis­to: E­dus­kun­nas­sa ta­pah­tuu

Tänään iltapäivällä.

Ar­kis­to: Mo­raa­lia et­si­mäs­sä yh­teis­kun­nan ros­ka­ko­ris­ta

Luvallanne.

04.00 Ar­kis­to: Kä­ve­ly­ka­tu­ja ja kau­pun­ki­kä­ve­ly­jä

Tänään iltapäivällä.

05.00 Ar­kis­to: Per­hei­den e­lä­män­hal­lin­taa

Arjen sankarit. Yk­sin­huol­ta­jan e­lä­män käy­tän­nön jär­jes­te­lyt (2000).