Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.12. ti 25.12. ke 26.12. to 27.12. pe 28.12. la 29.12. su 30.12.
6

06.02 Tom­mi Lii­mat­ta

Jouluaatto

06.00 Pu­heen Jou­lu

Tommi Liimatta: Joulupäivä

06.02 Tom­mi Lii­mat­ta

Tapaninpäivä

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Sari Valto Yle Puhe

05.00 Ar­kis­to: E­lin­kei­no

Elinkeino. Pank­kien ris­kin­hal­lin­ta (1996).

06.35 Nos­to

06.59 Pu­heen Aa­mu

Torstain lähetys Perjantain lähetys

07.02 Pu­heen Jou­lu

Lordin Joulun kallot

Ke­vyet mul­lat

Nintendon 8-bittinen

07.00 Y­le Uu­ti­set

07.00 Y­le Pu­he e­sit­tää

Brysselin kone

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.04 Pu­heen Jou­lu

Puheen Jouluklassikot

08.00 Pert­tu Häk­ki­nen (x2)

Teatteri Retikka, Raatteentie, nuori Kekkonen ja Puolangan pessimistit Mustarinda, Otanmäki, härkösläiset ja Kainuun tarinaperinne

08.00 Y­le Uu­ti­set

9

10.00 Y­le Uu­ti­set

10.02 Ke­vyet mul­lat

Käsikonsolipelit

Kult­tuu­ri­Cock­tail Pu­hees­sa

KulttuuriCocktail

10.00 Y­le Uu­ti­set

10.05 Pu­heen Jou­lu

Katja Kettu: "Olen viettänyt pitkiäkin aikoja Intiaanireservaateilla Yhdysvalloissa" Maki Kolehmainen: "Olen nähnyt seuraavan supertähden ja hän astuu esiin 2019"

10.05 Pu­heen Jou­lu

Jufo Peltomaa: "Mä meinasin kasvattaa kantasolulihaa ravinnoksi"

11.02 Y­le Pu­he

Putkosen Kylmä linja Mi­kään jou­lui­nen ei o­le vie­ras­ta.

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Polyamoria, avoimia suhteita, sinkkuutta, vai monogamiaa?

Y­le Pu­he

Allun ajelut osa1 Mi­kään jou­lui­nen ei o­le vie­ras­ta.

Ak­ti

Universumin saloja ja kahvikriisiä Akti-koosteessa Mikä on elämän tarkoitus? Onko Jumala olemassa? Akti-kooste

11.03 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Kuluttajauskonto – nykyajan ihmiset merkityksiä luomassa
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Ke­vyet mul­lat

Lepopäivä

Y­le Pu­he

Allun ajelut osa Mi­kään jou­lui­nen ei o­le vie­ras­ta.

12.08 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Miten sairauden kanssa oppii elämään?

Ke­vyet mul­lat

Käsikonsolipelit

12.13 Kes­kii­päi­vän k­las­sik­ko

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Mail­la ja Hal­meil­la

Osa 8: Kansainvälisessä Oulussa karkkienkin nimikin tulee ranskasta

Po­li­tiik­ka­ra­dio

Asuntopolitiikan korjaussarja.

13.02 Pu­heen Jou­lu (x3)

Marja Hintikka Live: Totuus perhejoulusta Muistitko ottaa nauhalle? Jouluaaton tv-ohjelmat Jufo Peltomaa: "Mä meinasin kasvattaa kantasolulihaa ravinnoksi"

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Kuluttajauskonto – nykyajan ihmiset merkityksiä luomassa

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Lindgren & Sihvonen - Kanerva & Jalonen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

13.05 12 dik­taat­to­ria

12 diktaattoria: Kapteeni Augusto Pinochet

13.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.02 Pu­heen Jou­lu (x2)

Muistitko ottaa nauhalle? Jouluelokuvat Tuija Pehkonen ja joulun tunnelmanluojat

14.02 Nos­to

Torstain lähetys klo 14-15

Ra­dio S­ta­dion

14.00 Y­le Uu­ti­set

14.02 De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Demokratian villit kortit ja ratkaisut

15

15.02 De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Demokratian villit kortit ja ratkaisut

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

"Mä urheilen koska siitä tulee iloiseksi" - pohdintaa lasten liikkumisesta

Ur­hei­lu­per­jan­tai

15.00 Lindg­ren & Sih­vo­nen

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.09 Pu­heen Jou­lu (x2)

Puheen Jouluklassikot Lordin Joulun kallot

16.10 Pert­tu Häk­ki­nen (x3)

Lappi osa 1: kullankaivajia ja riukuvaimoja Lappi osa 2: Kalervo Palsa ja poromiehet Lappi osa 3: shamaaneja ja Suohpanterror

00.00

16.13 Nos­to

Torstain lähetys klo 16-17

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Pu­heen Jou­lu

Maki Kolehmainen: "Olen nähnyt seuraavan supertähden ja hän astuu esiin 2019"

16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää

Pu­heen Jou­lu

Katja Kettu: "Olen viettänyt pitkiäkin aikoja Intiaanireservaateilla Yhdysvalloissa"

16.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

17.00 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros.

Y­le Uu­ti­set

17.13 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys

17.15 Y­le Pu­he e­sit­tää (x3)

Mikä maksaa? Politiikkaradion viikko Aristoteleen kantapää
18

18.02 Ke­vyet mul­lat

Käsikonsolipelit

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

19.02 Pu­heen Jou­lu

Tommi Liimatta: Joulupäivä

19.00 Ar­kis­to: Jus­si Rait­ti­nen

Miten minusta tuli minä. Jus­si Rait­ti­nen (1993).

20.02 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Polyamoria, avoimia suhteita, sinkkuutta, vai monogamiaa?

21

21.02 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Kuluttajauskonto – nykyajan ihmiset merkityksiä luomassa

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää (x3)

Kalle Haatanen Tiedeykkönen Yle Puhe

21.30 Lindg­ren & Sih­vo­nen

Lindgren & Sihvonen - Kanerva & Jalonen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

22.00 Y­le Uu­ti­set

22.05 Pu­heen Jou­lu (x4)

Muistitko ottaa nauhalle? Jouluaaton tv-ohjelmat Jufo Peltomaa: "Mä meinasin kasvattaa kantasolulihaa ravinnoksi" Muistitko ottaa nauhalle? Jouluelokuvat Katja Kettu: "Olen viettänyt pitkiäkin aikoja Intiaanireservaateilla Yhdysvalloissa"

22.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Sari Valto Roman Schatzin Maamme-kirja

22.30 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

"Mä urheilen koska siitä tulee iloiseksi" - pohdintaa lasten liikkumisesta

23.00 Ar­kis­to: Mes­suil­la ta­va­taan!

Tänään iltapäivällä. An­tik­vaa­ri­set kir­ja­mes­sut (1988).

23.28 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, torstain lähetys

0

00.00 Ar­kis­to: Jou­lu­lah­ja­val­vo­jai­set

Ot­tei­ta oh­jel­mis­ta: Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

Ar­kis­to: Jou­lu­pe­rin­tei­tä

Omenapuun alla. Lap­set ja jou­lun o­do­tus (1983).

Ar­kis­to: Maa­seu­tu­ro­man­tiik­kaa

Tänään kymmeneltä. Maa­seu­tu­ro­man­tiik­kaa (1990).

Ar­kis­to: Merk­ki­tuo­te

Merkkituote. Mai­se­man ku­va (1999).

Ar­kis­to: Mie­li­pi­tei­den ja­ka­jia

Vieraissa Timo T. A.

00.00 Ar­kis­to: Pos­ti­myyn­tiä ja verk­ko­kaup­paa

Tänään iltapäivällä. Hum­puu­ki­pos­ti­myyn­ti (1995).

01.00 Ar­kis­to: Mau­ri An­te­ro ja Ped­ro

M. A.

02.00 Ar­kis­to: Jou­lu­kaup­pa käy

Tänään iltapäivällä. Mi­tä an­tai­sin jou­lu­lah­jak­si ja ke­nel­le (1980).

Ar­kis­to: Jou­lu­ruo­kaa tar­joo kun­non vä­ki

Tä­nään 10.00. Jou­lu­na­lu­sa­jan ra­vin­to poh­jois­mais­sa (1989).

Ar­kis­to: Mai­non­ta yh­teis­kun­nas­sa

Taiteessa tapahtuu. Mai­non­ta ja tai­de (1986).

Ar­kis­to: Maa­lais­mai­se­mis­sa

Tänään kymmeneltä. Maa­seu­tu ja Eu­roop­pa (1991).

Ar­kis­to: Ku­va­sar­ja

Kuvasarja. Nau­ret­ta­va vaih­toeh­to.

02.00 Ar­kis­to: Ny­kyai­ka

Nykyaika. Kä­ve­le ja ku­lu­ta.
3

03.00 Ar­kis­to: Luo­mua ja lä­hi­ruo­kaa

Jo joutui armas aika.

04.00 Ar­kis­to: I­so­ve­li val­voo

Salaperäiset rekisterit (1981).

Ar­kis­to: Kau­pun­kie­lä­mää

Ar­kis­to: Ke­sä kau­pun­gis­sa

Jo joutui armas aika.

Ar­kis­to: Työ­mies on palk­kan­sa an­sain­nut - en­tä nai­nen?

Työmies on palkkansa ansainnut.

Ar­kis­to: Maa­ta­lou­den nä­ky­miä

Minne menet maatalous (1983).

04.00 Ar­kis­to: Hy­vät ta­vat kun­niaan

Päivän peili.

05.00 Ar­kis­to: E­lin­kei­no

Elinkeino. Pank­kien ris­kin­hal­lin­ta (1996).