Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.12. ti 18.12. ke 19.12. to 20.12. pe 21.12. la 22.12. su 23.12.
6

Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Sari Valto Yle Puhe

05.00 Ar­kis­to: Maail­man­lop­pu tu­lee!

Tänään kymmeneltä. Maail­man lop­pu (1996).

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Maanantain lähetys. Tiistain lähetys. Keskiviikon lähetys.

06.35 Nos­to

06.59 Pu­heen Aa­mu

Maanantain lähetys Tiistain lähetys Keskiviikon lähetys Torstain lähetys Perjantain lähetys

07.00 Y­le Pu­he e­sit­tää

Brysselin kone

Y­le Uu­ti­set

9

10.02 Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Ke­vyet mul­lat

Kult­tuu­ri­Cock­tail Pu­hees­sa

KulttuuriCocktail

Y­le Uu­ti­set

10.05 Tui­ja Peh­ko­nen

11.02 Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

11.03 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ra­dio

12.13 Kes­kii­päi­vän k­las­sik­ko

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Maanantain lähetys. Tiistain lähetys. Keskiviikon lähetys.

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Perjantain lähetys.

13.02 Ja­ri Sa­ras­vuo

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Tui­ja Peh­ko­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Ru­ben S­til­ler

13.05 12 dik­taat­to­ria

13.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.02 Nos­to

Maanantain lähetys klo 14-15 Tiistain lähetys klo 14-15 Keskiviikon lähetys klo 14-15 Torstain lähetys klo 14-15

Ra­dio S­ta­dion

Y­le Uu­ti­set

15

15.02 Ru­ben S­til­ler

Pörs­si­päi­vä

De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Y­le Uu­ti­set

15.02 Ur­hei­lu­per­jan­tai

15.00 Lindg­ren & Sih­vo­nen

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.13 Nos­to

Maanantain lähetys klo 16-17 Tiistain lähetys klo 16-17 Keskiviikon lähetys klo 16-17 Torstain lähetys klo 16-17

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Pörs­si­päi­vä

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys

17.15 Y­le Pu­he e­sit­tää (x3)

Mikä maksaa? Politiikkaradion viikko Aristoteleen kantapää
18

18.02 Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros.

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

18.15 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Urheilu-Suomen henkilökuvat: Toni Nieminen Puheen Viikko

19.00 Ar­kis­to: Pek­ka Myl­ly­kos­ki ja Si­nik­ka No­po­la

Miten minusta tuli minä. Pek­ka Myl­ly­kos­ki (1995).

19.00 Ar­kis­to: Ta­pio Lii­no­ja ja Mark­ku Pa­rets­koi

Miten minusta tuli minä. Ta­pio Lii­no­ja (1994).

19.00 Ar­kis­to: Has­se Wal­li ja Jaak­ko Hei­ni­mä­ki

Miten minusta tuli minä. Has­se Wal­li (1994).

21

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää (x3)

Kalle Haatanen Tiedeykkönen Yle Puhe

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

21.30 Tui­ja Peh­ko­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

22.30 Ru­ben S­til­ler

Pörs­si­päi­vä

23.00 Ar­kis­to: Ym­pä­ri Suo­men

Tä­nään 10.00. Mi­ten maa ma­kaa - a­lue­toi­mi­tuk­set ker­to­vat (1990).

23.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Roman Schatzin Maamme-kirja

23.28 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys
0

00.00 Ar­kis­to: Ih­mi­siä ja e­lä­mää Vi­ros­sa

Tänään iltapäivällä. G­las­nost ja pe­rest­roi­ka Vi­ros­sa (1988).

Ar­kis­to: Vi­ro o­sa­na Eu­roop­paa

Tänään kymmeneltä. Eu­ro-Suo­mi: Bal­tian maat EU-tiel­lä (2000).

Ar­kis­to: O­te­taan­ko tak­si?

Tänään iltapäivällä. Kimp­pa­tak­sit (1991).

Ar­kis­to: In­tii­mi

Intiimi. Lap­sen i­met­tä­mi­nen (1989).

Ar­kis­to: Tu­rus­ta Tam­pe­reel­le

Tä­nään 10.00. Tur­ku Suo­men pää­kau­pun­gik­si?

00.00 Ar­kis­to: Mi­tä saar­nas­sa sa­no­taan?

Merkkituote. Mi­tä saar­nas­sa sa­no­taan?

01.00 Ar­kis­to: Ur­hei­lu­vuo­det 1991, 1992 ja 1999

Urheiluvuosi 1991 (1991). Ur­hei­lu­vuo­si 1992 (1992).

02.00 Ar­kis­to: Täyt­tä e­lä­mää

Täyttä elämää. E­lä­mys­ris­tei­ly­jä (1998).

Ar­kis­to: Tai­tees­sa ta­pah­tuu

Taiteessa tapahtuu -sarjan ohjelmia. Kir­jai­li­jat Ilk­ka Pit­kä­nen ja Louis L´A­mour (1983).

Ar­kis­to: Las­te­noh­jel­mia

Aamun peili. Las­te­noh­jel­mat o­vat pin­nal­li­sia (1986).

Ar­kis­to: Lei­pä­puu

Leipäpuu. EU-p­ro­jek­tien pyör­teis­sä (1997).

02.00 Ar­kis­to: Muut­tu­va mai­non­ta

Tä­nään 10.00. Mai­non­ta yh­teis­kun­nas­sa (1988).
3

03.00 Ar­kis­to: Kau­pan­käyn­tiä kirp­pa­ril­la

Ylen aikainen.

04.00 Ar­kis­to: Tu­ris­mi

Tänään iltapäivällä.

Ar­kis­to: E­lä­mää Ah­ve­nan­maal­la

Tänään kymmeneltä.

Ar­kis­to: Mi­tä on si­vis­tys?

Ar­kis­to: Kan­saa si­vis­tä­mäs­sä

Kulttuurikahvila.

Ar­kis­to: Si­vis­tyk­sen hä­vit­tä­mi­nen

Opetusradion päiväkahvit.

04.00 Ar­kis­to: Te­koä­lyä äm­pä­riin

Tänään kymmeneltä.

05.00 Ar­kis­to: Maail­man­lop­pu tu­lee!

Tänään kymmeneltä. Maail­man lop­pu (1996).