Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.11. ti 27.11. ke 28.11. to 29.11. pe 30.11. la 1.12. su 2.12.
6

Y­le Uu­ti­set

Sa­ri Val­to

05.00 Ar­kis­to: In­ter­ne­tin ih­meel­li­nen maail­ma

Tänään iltapäivällä. In­ter­ne­tis­tä voi os­taa (1997).

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Suomen päästövähennyspolku - rankka, kallis vai puhdasta säästöä?

Mail­la ja Hal­meil­la

06.35 Nos­to

06.59 Pu­heen Aa­mu

Maanantain lähetys Tiistain lähetys Puheen aamu - aina kiinnostava.

06.55 Y­le Pu­he

07.00 B­rys­se­lin ko­ne

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.04 Pu­heen Viik­ko

9

10.02 Juu­so Pek­ki­nen

Sodankäynti: digitalisaatio ja tulevaisuus Kohtaamisia syvässä päässä.

Ke­vyet mul­lat

Kirjahyllyt

Kult­tuu­ri­Cock­tail Pu­hees­sa

KulttuuriCocktail

Y­le Uu­ti­set

10.05 Tui­ja Peh­ko­nen

Ja­ri Sa­ras­vuo

Tahdistuminen

11.02 Ak­ti

Pitääkö koko Suomi pitää asuttuna? Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

11.03 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Miksi itsetyydytys on tämän päivän seksitrendi?

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Ei ihan pelkkiä ruumiita – Mitä vainajasuhteillemme kuuluu?
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.08 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Ole armollisempi itsellesi ja opettele sanomaan ei!

Ke­vyet mul­lat

Kirjahyllyt

12.13 Kes­kii­päi­vän k­las­sik­ko

12.20 Pu­heen Aa­mus­sa tä­nään

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Mail­la ja Hal­meil­la

Po­li­tiik­ka­ra­dio

13.02 Ja­ri Sa­ras­vuo

Tahdistuminen

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Ei ihan pelkkiä ruumiita – Mitä vainajasuhteillemme kuuluu?

Tui­ja Peh­ko­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Miksi itsetyydytys on tämän päivän seksitrendi?

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Ru­ben S­til­ler

Suomi ja kybersota

13.05 12 dik­taat­to­ria

12 diktaattoria: Kuunkaltainen profeetta Saparmurat Nijazov

13.35 Pu­heen Viik­ko

14.02 Nos­to

Maanantain lähetys klo 14-15 Tiistain lähetys klo 14-15 Keskiviikon lähetys klo 14-15 Torstain lähetys klo 14-15

Ra­dio S­ta­dion

Amatöörejä ja ammattilaisia

De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Pienenevä maapallo - laajeneva globaali demokratia?
15

15.02 Ru­ben S­til­ler

Suomi ja kybersota

Pörs­si­päi­vä

De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Pienenevä maapallo - laajeneva globaali demokratia?

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Kuori porkkanat syväkyykyssä ja muita vinkkejä kotitreeniin

Ur­hei­lu­per­jan­tai

15.00 Lindg­ren & Sih­vo­nen

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.13 Nos­to

Maanantain lähetys klo 16-17 Tiistain lähetys klo 16-17 Keskiviikon lähetys klo 16-17 Torstain lähetys klo 16-17

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Pu­heen Viik­ko

Pörs­si­päi­vä

16.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 Päi­vä tun­nis­sa

Kaikki olennainen tästä päivästä.

17.15 Mi­kä mak­saa?

Mikä maksaa?
18

18.02 Juu­so Pek­ki­nen

Sodankäynti: digitalisaatio ja tulevaisuus Kohtaamisia syvässä päässä.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros.

Ur­hei­lu­kan­san­ra­dio

Y­lei­sö on vas­tan­nut 11. ker­ran ky­sy­myk­seen "mis­tä ur­hei­luun liit­ty­väs­tä a­sias­ta jul­ki­suuu­des­sa pi­täi­si pu­hua ny­kyis­tä e­nem­män".

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

18.10 Po­li­tiik­ka­ra­dion viik­ko

19.00 Ar­kis­to: Heik­ki Tu­ru­nen

Miten minusta tuli minä. Heik­ki Tu­ru­nen (1993).

Ar­kis­to: Jus­si Ky­lä­tas­ku

Miten minusta tuli minä. Jus­si Ky­lä­tas­ku (1993).

19.40 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

20.00 Pu­heen Il­ta

20.05 Kult­tuu­ri­Cock­tail Pu­hees­sa

KulttuuriCocktail
21

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Pu­heen Il­ta

21.12 Pu­heen Il­ta

21.12 Kal­le Haa­ta­nen

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

Tahdistuminen

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Ei ihan pelkkiä ruumiita – Mitä vainajasuhteillemme kuuluu?

Tui­ja Peh­ko­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Miksi itsetyydytys on tämän päivän seksitrendi?

Lindg­ren & Sih­vo­nen

22.05 Tie­deyk­kö­nen

22.10 Sa­ri Val­to

22.30 Ru­ben S­til­ler

Suomi ja kybersota

Pörs­si­päi­vä

De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Pienenevä maapallo - laajeneva globaali demokratia?

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Kuori porkkanat syväkyykyssä ja muita vinkkejä kotitreeniin

Ra­dio S­ta­dion

Amatöörejä ja ammattilaisia

Y­le Pu­he

23.00 Ar­kis­to: I­dän­kaup­paa

Business City Observer pakina. I­dän­kaup­pa (1986).

23.05 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

23.28 Päi­vä tun­nis­sa

Kaikki olennainen tästä päivästä.
0

00.00 Ar­kis­to: Au­to­maa­tio ja työe­lä­mä

Automaatio ja työelämä. Y­li­jää­mäih­mi­set.

Ar­kis­to: Kat­ri He­le­na, Pau­la Koi­vu­nie­mi, Ka­ri Ta­pio ja Ta­pa­ni Kan­sa

Tänään kymmeneltä. Kat­ri He­le­na (1993).

Ar­kis­to: E­ri­koi­sia kek­sin­tö­jä

Tänään iltapäivällä. Pur­je­tak­si Keu­rus­se­läl­lä (1990).

Ar­kis­to: Mis­tä rak­kaus al­kaa?

Perheradio. Mis­tä rak­kaus al­kaa?

Ar­kis­to: La­man kou­ris­sa

Tänään kymmeneltä. Kuin­ka Suo­mi jou­tui 90-lu­vul­la la­maan ja sel­vi­si sii­tä?

00.00 Ar­kis­to: Eu­ro-Suo­mi

Tänään kymmeneltä. Eu­ro-Suo­mi: Ah­ve­nan­maan e­ri­ty­sa­se­ma.

01.00 Ar­kis­to: Sek­si­bis­nes Suo­mes­sa

Tänään iltapäivällä. Sek­si­bis­nes-se­mi­naa­ri (1994).

02.00 Ar­kis­to: Muis­ta ai­na lii­ken­tees­sä..

Liikkeellä. Uu­si tie­lii­ken­ne­la­ki (1982).

Ar­kis­to: Rak­kau­den merk­ke­jä

Viikon esitelmä. Suu­del­man his­to­ria (2006).

Ar­kis­to: Ke­hon­kie­li

Tänään iltapäivällä. Mi­tä on se­mio­tiik­ka?

Ar­kis­to: Si­sua Här­mäs­tä

Sisua Härmästä. Suo­ma­lai­nen kan­san­luon­ne.

Ar­kis­to: Kir­jas­to pal­ve­lee

Tänään iltapäivällä. Vi­deo­ko­kei­lu ja ra­dio­tal­len­teet kir­jas­tois­sa (1986).

02.00 Ar­kis­to: Mi­nä ja mies­ten maail­ma

Minä ja miesten maailma. Mas­ku­lii­ni­suu­den vaih­tu­vat i­han­teet.
3

03.00 Ar­kis­to: Mie­hen e­lä­mää

Keski-ikäisen miehen terveys (1985).

04.00 Ar­kis­to: Las­ten leik­kiä

Leikin asia (1980).

Ar­kis­to: Lii­ken­ne­vä­li­nei­tä

Tänään iltapäivällä.

Ar­kis­to: Jul­kis­ta lii­ken­net­tä vai yk­si­tyi­sau­toi­lua?

Ar­kis­to: Las­ten­suo­je­lua

Eräs sosiaalitapaus.

Ar­kis­to: A­gents

Tänään iltapäivällä.

04.00 Ar­kis­to: On­ko por­no pa­has­ta?

Ihmisten kesken (1981).

05.00 Ar­kis­to: In­ter­ne­tin ih­meel­li­nen maail­ma

Tänään iltapäivällä. In­ter­ne­tis­tä voi os­taa (1997).