Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 12.11. ti 13.11. ke 14.11. to 15.11. pe 16.11. la 17.11. su 18.11.

Y­le Uu­ti­set

Sa­ri Val­to

05.00 Ar­kis­to: Ta­lou­syk­kö­sen val­von­ta­ko­mis­sio

Talousykkönen. Val­von­ta­ko­mis­sio kool­la Tor­nis­sa (1996).

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Puheet päreiksi: Mietintöluonnoksia, kärkiehdokkaita, titaanien taistoja

Mail­la ja Hal­meil­la

06.35 Nos­to

06.59 Pu­heen Aa­mu

Maanantain lähetys Tiistain lähetys Keskiviikon lähetys Puheen aamu - aina kiinnostava. Puheen aamu - aina kiinnostava.

06.55 Y­le Pu­he

7

07.00 B­rys­se­lin ko­ne

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.04 Pu­heen Viik­ko

10

10.02 Juu­so Pek­ki­nen

Seksi, seksuaalisuus ja leikki Kohtaamisia syvässä päässä. Kohtaamisia syvässä päässä.

Ke­vyet mul­lat

Sarjakuvalehdet

Kult­tuu­ri­Cock­tail Pu­hees­sa

KulttuuriCocktail

Y­le Uu­ti­set

10.05 Tui­ja Peh­ko­nen

Ja­ri Sa­ras­vuo

Luovuuden manifestaatio

11.02 Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

11.03 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Hell's Bells – Onko rock uskontoa?

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.08 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Politiikkaradio Extra

Ke­vyet mul­lat

Sarjakuvalehdet

12.13 Kes­ki­päi­vän k­las­sik­ko

12.20 Pu­heen Aa­mus­sa tä­nään

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Mail­la ja Hal­meil­la

Po­li­tiik­ka­ra­dio

13

13.02 Ja­ri Sa­ras­vuo

Luovuuden manifestaatio

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Hell's Bells – Onko rock uskontoa?

Tui­ja Peh­ko­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Ru­ben S­til­ler

Onko suomen kieli uhattuna?

13.05 12 dik­taat­to­ria

12 diktaattoria: Opettaja Robert Mugabe

13.35 Pu­heen Viik­ko

14.02 Nos­to

Ra­dio S­ta­dion

Tarvitseeko urheilu vedonlyöntiä?

De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Toteutuuko lähidemokratia somessa pöhisemällä vai vaalikopissa äänestäen?

15.02 Ru­ben S­til­ler

Onko suomen kieli uhattuna?

Pörs­si­päi­vä

De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Toteutuuko lähidemokratia somessa pöhisemällä vai vaalikopissa äänestäen?

Tii­na Lund­berg

Tavoitteena roihahteleva parisuhde

Ra­dio S­ta­dion

Tarvitseeko urheilu vedonlyöntiä?

15.00 Lindg­ren & Sih­vo­nen

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

16

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.13 Nos­to

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Pu­heen Viik­ko

Pörs­si­päi­vä

16.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 Päi­vä tun­nis­sa

Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä.

17.15 Mi­kä mak­saa?

Mikä maksaa?

18.02 Juu­so Pek­ki­nen

Seksi, seksuaalisuus ja leikki

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jääkiekkokierros

Ke­vyet mul­lat

Sarjakuvalehdet

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

18.10 Po­li­tiik­ka­ra­dion viik­ko

19

19.00 Ar­kis­to: Jus­si Par­viai­nen

Miten minusta tuli minä. Jus­si Par­viai­nen (1991).

19.00 Ar­kis­to: Tei­ja So­pa­nen ja Es­ko Roi­ne

Miten minusta tuli minä. Tei­ja So­pa­nen (1992).

19.40 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

20.00 Juu­so Pek­ki­nen

Seksi, seksuaalisuus ja leikki

20.05 Kult­tuu­ri­Cock­tail Pu­hees­sa

KulttuuriCocktail

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Pu­heen Il­ta

21.12 Pu­heen Il­ta

21.12 Kal­le Haa­ta­nen

Pu­heen viik­ko

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

Luovuuden manifestaatio

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Hell's Bells – Onko rock uskontoa?

Tui­ja Peh­ko­nen

21.30 Lindg­ren & Sih­vo­nen

21.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

UEFA Nations League: Unkari - Suomi UE­FA na­tions lea­guen ot­te­lu Un­ka­ri-Suo­mi, Bu­da­pest.
22

22.05 Tie­deyk­kö­nen

22.30 Ru­ben S­til­ler

Onko suomen kieli uhattuna?

Pörs­si­päi­vä

De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Toteutuuko lähidemokratia somessa pöhisemällä vai vaalikopissa äänestäen?

22.30 Ra­dio S­ta­dion

Tarvitseeko urheilu vedonlyöntiä?

Y­le Pu­he

23.00 Ar­kis­to: Päi­vä­ko­ti vai ko­ti­hoi­to?

Nä­kö­kul­mia päi­vä­hoi­toon Suo­mes­sa (1984).

23.28 Päi­vä tun­nis­sa

Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä.

23.28 Päi­vä tun­nis­sa

Kaikki olennainen tästä päivästä.

23.45 Y­le Pu­he e­sit­tää

00.00 Ar­kis­to: Päi­vä­kah­vit

Tiedetoimituksen Päiväkahvit. Kuis­ti ja sen his­to­ria Suo­mes­sa (1992).

Ar­kis­to: A­va­ruus­tut­ki­mus

Maailmanpolitiikan arkipäivää. A­va­ruu­den kil­pa­va­rus­te­lu (1983).

Ar­kis­to: So­ta tu­pak­kaa vas­taan

Tupakoimaton päivä. Pää­mi­nis­te­ri Ka­le­vi Sor­san haas­tat­te­lu.

Ar­kis­to: Leik­ki­vä ih­mi­nen - hu­ma­nis­tis­ten tie­tei­den ma­ka­sii­ni

Leikkivä ihminen. U­fot (1995).

Ar­kis­to: E­koe­lä­mää

Ekoelämää. E­lä­män­ve­si - ves­san pön­tös­tä put­sa­ril­le (1997).

00.00 Ar­kis­to: Nais­pap­peus

Tänään iltapäivällä. Nais­pap­peut­ta poh­dit­tu piis­pain­ko­kouk­sen se­mi­naa­ris­sa (1980).
1

01.00 Ar­kis­to: Tie­teet ja luon­non ar­vot­ta­mi­nen

Tieteet ja luonnon arvottaminen. Fi­lo­so­fia ja luon­to.

02.00 Ar­kis­to: Y­le-päi­vä 1994

Yle-päivä 9.9. 1994 (1994).

Ar­kis­to: Suo­ma­lai­nen muo­toi­lu

Lounasvieras. On­ko suo­ma­lai­nen muo­toi­lu k­rii­sis­sä?

Ar­kis­to: Ul­ko­po­liit­tis­ta kes­kus­te­lua

Maailmanpolitiikan arkipäivää. Suo­men ul­ko­po­liit­ti­nen kes­kus­te­lu (1982).

Ar­kis­to: S­hop­pai­lun sy­vin o­le­mus

Kaupunkikuvia. S­hop­pai­lu suu­ren­nus­la­sin al­la (1997).

Ar­kis­to: Ku­lut­ta­ja ek­syk­sis­sä, os­ta­ja o­ra­van­pyö­räs­sä

Tä­nään 10.00. Ku­lut­ta­ja st­ra­te­gi­na (1989).

02.00 Ar­kis­to: Nais­ten työt

Tänään iltapäivällä. Mi­hin nai­sen ai­ka ku­luu?

03.00 Ar­kis­to: Työt­tö­myys

4

04.00 Ar­kis­to: Sau­na­kult­tuu­ria

Päiväkahvit.

Ar­kis­to: Tie­to­tek­nii­kan o­pe­tus ja hyö­dyn­tä­mi­nen kou­luis­sa

Aamun peili.

Ar­kis­to: Tie­to­tek­niik­ka - mah­dol­li­suus vai har­haa?

Mitä mieltä tietotekniikassa (1986).

Ar­kis­to: Tar­ja Ha­lo­nen - maam­me en­sim­mäi­nen naisp­re­si­dent­ti

Tänään iltapäivällä.

Ar­kis­to: Si­li­ko­ni

04.00 Ar­kis­to: Lä­hi­ku­vas­sa ku­lut­ta­ja

Lähikuvassa kuluttaja.

05.00 Ar­kis­to: Ta­lou­syk­kö­sen val­von­ta­ko­mis­sio

Talousykkönen. Val­von­ta­ko­mis­sio kool­la Tor­nis­sa (1996).