Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46 Kanava Suora
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.02 Vuonna 2000
Nokia ja teknologiaosakkeet romahtivat
05.00 Arkisto: On­ko porno pahasta?
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ka­ti Kei­no­sen seu­ras­sa. Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
pe: Perjantain lähetys He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
07.02 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko
07.45 Ta­ri­noita lapsille
07.45 Ta­ri­noi­ta lap­sil­le: Pu­lu­boin ja Po­nin pö­pe­lik­kö­kir­ja, osa 12 /14.
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Miten äänimaisema vaikuttaa hyvinvointiin?
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Lolita Vla­di­mir Na­bo­ko­vin ko­hu­teos Lo­li­ta jul­kais­tiin vuonna 1955...
9
09.03 Mi­ki Liuk­kosen maailma
Jussi Seppänen: “Pelkäsin, miten äiti reagoi kirjaani”
10.02 Akti
Mi­kään in­hi­mil­li­nen ei ole vie­ras­ta. Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Pu­he­lin­nu­me­ro stu­dioon 020 690 001. What­sApp 040 1638 586. Twitter #akti.
10.02 Akti
Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Pu­he­lin­nu­me­ro 020 690 001 / What­sApp-vies­ti 040 1638 586 / Twit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen ja Jen­ny Leh­ti­nen. On­ko maail­ma mus­ta­val­koi­nen? On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Korhonen.
10.00 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
10.00 Vammaiskultti
Koskeeko vammaistakin #metoo?
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
12.30 Miia Krause
Miia Krau­se koh­taa te­ki­jöi­tä, joi­den työ on meil­le tut­tua, mut­ta ni­met ja kas­vot eivät...
12.30 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan Äiti Amman seuraajalta: Minkälainen oli se hetki, kun saavutit pyhyyden kokemuksen?
13.02 Vammaiskultti
Koskeeko vammaistakin #metoo?
13.02 Mi­ki Liuk­kosen maailma
Jussi Seppänen: “Pelkäsin, miten äiti reagoi kirjaani”
13.02 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
13.02 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - mie­len jäljillä
13.02 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
13.30 Yle Pu­he esittää
Urheiluhullut
13.30 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
Tuhat iskurepliikkiä
14.02 Juuso Pekkinen
“Tultuaan tuomituksi vankeusrangaistukseen nainen ei ole kuin mies,
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Miten äänimaisema vaikuttaa hyvinvointiin?
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Lolita Vla­di­mir Na­bo­ko­vin ko­hu­teos Lo­li­ta jul­kais­tiin vuonna 1955...
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.05 Juha Valvio
Juha Valvion koppipuheet Mi­tä ta­pah­tuu ur­hei­lun taustalla?..
14.30 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - mie­len jäljillä
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan Äiti Amman seuraajalta: Minkälainen oli se hetki,
15.02 Juha Valvio
Juha Valvion koppipuheet Mi­tä ta­pah­tuu ur­hei­lun taustalla?..
15.02 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
Tuhat iskurepliikkiä
15.02 Miia Krause
Miia Krau­se koh­taa te­ki­jöi­tä, joi­den työ on meil­le tuttua,..
15.02 Ur­heiluperjantai
Ur­hei­lu­per­jan­tais­sa Ju­ha Val­vio tar­joi­lee ur­hei­lun pu­hee­nai­heet ren­nol­la ot­teel­la ja tär­pit vii­kon­lo­pun kil­pai­lu­jen seu­raa­mi­seen. Ur­hei­lu­per­jan­tai liik­kuu hiih­tostadionien,
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros. Toi­mit­ta­ja Hen­ri Pit­kä­nen. Tap­pa­ra-Koo­Koo, Äs­sät-Kär­pät, JYP-Pe­li­cans, Kal­Pa-Il­ves, Sai­Pa-HPK, TPS-HIFK. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maail­ma pa­ra­nee puhumalla
What­sApp: 040 163 8586 Yle Pu­heen tu­tut ää­net il­ta­päivässäsi.
ma: Tehdään maailma mukavammaksi.
ti: Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Juu­so Pekkinen.
ke: Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Miia Krause.
to: Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Mi­ra Selander.
16.10 Urheiluradio
16.15 Juuso Pekkinen
“Tultuaan tuomituksi vankeusrangaistukseen nainen ei ole kuin mies,
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Päi­vä tunnissa
Kaik­ki olen­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­heenaiheita.
ma: Päivä tunnissa, maanantain lähetys
ti: Päivä tunnissa, tiistain lähetys
ke: Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys
to: Päivä tunnissa, torstain lähetys
pe: Päivä tunnissa, perjantain lähetys
17.15 Yle Pu­he esittää
Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loikkanen,
18
18.02 Miia Krause
Kuppilat -kujalle vai kuntoon? Ra­vin­to­la-ala on ol­lut yk­si ko­ro­na-ajan suu­rim­pia kär­sijöitä,..
18.02 Jää­kiekkokierros
Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
ti: Jääkiekkokierros.
ke: Toi­mit­ta­ja Mic­ke Suo­pu­ro, asian­tun­ti­ja Kim­mo Kuh­ta. HIFK-JYP, Ju­ku­rit-Tap­pa­ra, Kär­pät-Pe­li­cans, SaiPa-Lukko.
18.02 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
Tuhat iskurepliikkiä
18.02 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros. Toi­mit­ta­ja Hen­ri Pit­kä­nen, asian­tun­ti­ja Mar­ko Tuu­lo­la. HPK-HIFK, Ju­ku­rit-Kal­Pa, Koo­Koo-TPS, Luk­ko-Kär­pät, Pe­li­cans-Äs­sät. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
19.00 Arkisto: Pau­li Hanhiniemi
Miten minusta tuli minä. Pau­li Han­hi­nie­mi (1994) . Va­loa ik­ku­nas­sa. Pau­li Han­hi­nie­mi (1998) . Lä­hi­ku­vas­sa Pau­li Han­hi­nie­mi (2005) .
19.00 Arkisto: Martti Syrjä
Miten minusta tuli minä. Mart­ti Syr­jä (1994) . Rock­ra­dio. Ep­pu nor­maa­li - Mart­ti Syr­jä (1988) . Ko­van päi­vän il­ta. Lä­hi­ku­vas­sa Mart­ti Syr­jä (2004) .
Eppu Normaali -yhtye palkittiin vuoden 2009 Suomi-palkinnolla
19.00 Yle Pu­he esittää
Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­symyksiin...
20.00 Tom­mi Lii­ma­tan suu­ri serkkuteoria
Tuhat iskurepliikkiä Esi­tys­lis­tal­la tä­nään kol­me koh­taa se­kä työ­jär­jes­tys­pu­heenvuorot...
19.55 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vottomista...
21
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
la: Kalle Haatanen Sari Valto Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöis­tä, ar­jen pu­hee­nai­heis­ta ja jos­kus ki­peis­tä­kin ih­mi­se­lä­män ongelmista...
su: Brysselin kone Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,.. Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
21.30 Vammaiskultti
Koskeeko vammaistakin #metoo?
21.30 Mi­ki Liuk­kosen maailma
Jussi Seppänen: “Pelkäsin, miten äiti reagoi kirjaani”
21.30 Su­sa­ni Ma­ha­du­ra - mie­len jäljillä
21.30 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vottomista...
22.30 Juuso Pekkinen
“Tultuaan tuomituksi vankeusrangaistukseen nainen ei ole kuin mies,
22.30 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Miten äänimaisema vaikuttaa hyvinvointiin?
22.30 Kir­ja vs. Leffa
Lolita Vla­di­mir Na­bo­ko­vin ko­hu­teos Lo­li­ta jul­kais­tiin vuonna 1955...
23.00 Arkisto: In­ter­ne­tin ih­meel­linen maailma
Tänään iltapäivällä. In­ter­ne­tis­tä voi os­taa (1997) ...
23.00 Vuonna 2000
Nokia ja teknologiaosakkeet romahtivat
23.28 Päi­vä tunnissa
0
00.00 Arkisto: Kat­ri He­le­na, Pau­la Koi­vu­nie­mi, Ka­ri Ta­pio ja Tapani Kansa
00.00 Arkisto: Eri­koi­sia keksintöjä
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Mis­tä rakkaus alkaa?
Perheradio. Mis­tä rak­kaus alkaa? ..
00.00 Arkisto: La­man kourissa
Tänään kymmeneltä.
00.00 Arkisto: Idänkauppaa
Business City Observer pakina. Idän­kaup­pa (1986) . Tä­nään 10...
00.00 Arkisto: Elä­ke­pom­mis­ta eläkeputkeen
Perheradio. Mis­tä elä­ke nai­sel­le? (1987) ...
01.00 Arkisto: Euro-Suomi
Tänään kymmeneltä. Eu­ro-Suo­mi: Ah­ve­nan­maan eri­ty­sa­se­ma. Ve­ro­pa­ra­tii­sit-pa­ki­na (1994) ...
02.00 Arkisto: Rak­kau­den merkkejä
Viikon esitelmä.
02.00 Arkisto: Kehonkieli
Tänään iltapäivällä. Mi­tä on se­mio­tiik­ka? (1989) ...
02.00 Arkisto: Si­sua Härmästä
Sisua Härmästä.
02.00 Arkisto: Kir­jasto palvelee
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Sek­si­bis­nes Suomessa
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: It­se­näi­syy­den merkitys
Tänään kymmeneltä.
3
03.00 Arkisto: Mi­nä ja miesten maailma
04.00 Arkisto: Lii­ken­nevälineitä
04.00 Arkisto: Jul­kis­ta lii­ken­net­tä vai yk­si­tyisautoilua?
04.00 Arkisto: Lastensuojelua
04.00 Arkisto: Agents
04.00 Arkisto: Mie­hen elämää
04.00 Arkisto: Yk­si­näinen mies
05.00 Arkisto: On­ko porno pahasta?