Ohjelmakartta.fi
ma 16.9. ti 17.9. ke 18.9. to 19.9. pe 20.9. la 21.9. su 22.9.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Vuon­na 1999 Ar­kis­to: Ar­jen i­lot
06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio
06.35 Nos­to Ak­ti
06.55 Pu­heen Aa­mu Y­le Pu­he e­sit­tää
07.45 Pu­lu­boin ja Po­nin lois­ke­tii­vis kir­ja
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Lihakset ovat uusi musta - tai ainakin niiden pitäisi olla! Kir­ja vs. Lef­fa Hohto S­tep­hen Kin­gin kir­jo­ja on myy­ty maail­mal­la y­li 350 mil­jo­naa kap­pa­let­ta.
9 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Yl­lät­tä­vän mo­nes­ta a­sias­ta löy­tyy us­kon­nois­ta tut­tu­ja piir­tei­tä.
10.00 Ak­ti Trendikäs mälli, juntti pölli ja nikotiinin perkele! Villit kuopukset ja vastuulliset esikoiset - sisaruussuhteen dynamiikka Mikään inhimillinen ei ole vierasta. 10.00 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Kauhu voi avata tunnelukkoja Mi­ki Liuk­ko­nen on kau­huad­dik­ti, jo­ka kat­se­lee kau­hue­lo­ku­via yk­sin pi­meäs­sä luu­rit pääs­sään.
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Y­le Pu­he e­sit­tää Y­le Pu­he e­sit­tää (x2) #akti Urheiluhullut Y­le Pu­he e­sit­tää
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio Miten valtaa saa ja voi kuvata Suomessa? 12.30 Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan adoptiovanhemmalta: Kuinka nopeasti rakkaus lapseen syntyi?
13.00 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Kauhu voi avata tunnelukkoja Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Pörs­si­päi­vä Sijoittajavieraana Peter Seligson Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Ru­ben S­til­ler Ur­hei­lu­kier­ros Mies­ten Su­per­pe­sis: 4. fi­naa­li, Veik­kaus­lii­gaa ja Jää­kiek­ko­kier­ros
13.30 Fa­ni­ma­lia
14.00 Juu­so Pek­ki­nen Rutiinit rikki! Breikkaako ruoan verkkokauppa koskaan? Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Lihakset ovat uusi musta - tai ainakin niiden pitäisi olla! Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Kir­ja vs. Lef­fa Hohto Lindg­ren & Sih­vo­nen 14.00 Vii­mei­nen keik­ka
15 15.00 Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan adoptiovanhemmalta: Kuinka nopeasti rakkaus lapseen syntyi? Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet Fa­ni­ma­lia Miia K­rau­se Ur­hei­lu­per­jan­tai
15.25 Vii­mei­nen keik­ka 15.25 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2) Aristoteleen kantapää Kuuntelijaklubi
16.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set 16.00 Y­le Uu­ti­set
16.10 Maail­ma pa­ra­nee pu­hu­mal­la Tavara ei ole pelkkää materiaa. Tehdään maailma mukavammaksi. 16.10 Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 Juu­so Pek­ki­nen Rutiinit rikki! Breikkaako ruoan verkkokauppa koskaan?
17.00 Y­le Uu­ti­set
17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä 17.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin.
18 18.00 Tui­ja Peh­ko­nen Ilkka Kanerva: "Avoimuuteni on vienyt minua ongelmiin" Ky­sy mi­tä vaan Kysy mitä vaan adoptiovanhemmalta: Kuinka nopeasti rakkaus lapseen syntyi? Jää­kiek­ko­kier­ros Fa­ni­ma­lia Jää­kiek­ko­kier­ros 18.00 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Urheilukierros
18.30 Vii­mei­nen keik­ka
19.00 Ar­kis­to: Jus­si Ky­lä­tas­ku Miten minusta tuli minä. Jus­si Ky­lä­tas­ku (1993). Suh­tee­ni kie­leen. Kir­jai­li­ja Jus­si Ky­lä­tas­ku ja Sep­po Ka­hi­la kes­kus­te­le­vat (1983). Va­loa ik­ku­nas­sa. Vie­raa­na Jus­si Ky­lä­tas­ku. O­sa oh­jel­mas­ta (1997). Ar­kis­to: Kai­sa Kor­ho­nen Miten minusta tuli minä. Kai­sa Kor­ho­nen (1993). Merk­ki­tuo­te. Kai­sa Kor­ho­sen vuo­sia, ih­mi­siä ja e­lä­mää (2001). 19.00 Ar­kis­to: Tar­mo Man­ni Miten minusta tuli minä. Tar­mo Man­ni (1992). Tai­tei­li­jan juh­la. Tar­mo Man­ni 35 vuot­ta teat­te­ris­sa (1980).
20.55 Y­le Pu­he e­sit­tää
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta 21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta 21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x4) Kalle Haatanen Roman Schatzin Maamme-kirja Brysselin kone Sari Valto
21.30 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Kauhu voi avata tunnelukkoja Mi­ki Liuk­ko­nen on kau­huad­dik­ti, jo­ka kat­se­lee kau­hue­lo­ku­via yk­sin pi­meäs­sä luu­rit pääs­sään. Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Yl­lät­tä­vän mo­nes­ta a­sias­ta löy­tyy us­kon­nois­ta tut­tu­ja piir­tei­tä.
22.30 Juu­so Pek­ki­nen Rutiinit rikki! Breikkaako ruoan verkkokauppa koskaan? Ket­kä näyt­tä­vät suun­taa sil­le, mil­tä tu­le­vai­suu­den kaup­pa­reis­su eh­kä näyt­tää? Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Lihakset ovat uusi musta - tai ainakin niiden pitäisi olla! Huol­ta­mol­la kur­kis­te­taan punt­ti­sa­lil­le. Pörs­si­päi­vä Sijoittajavieraana Peter Seligson Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo o­sa­ke­kurs­sien taak­se. Kir­ja vs. Lef­fa Hohto S­tep­hen Kin­gin kir­jo­ja on myy­ty maail­mal­la y­li 350 mil­jo­naa kap­pa­let­ta.
23.00 Ar­kis­to: Han­ka­lat ih­mi­set Hankalat ihmiset. A­se­man mää­rit­te­ly vie voi­mat. Toi­min­ta­tyy­lien e­rot. Na­pit vas­tak­kain. It­se­hal­lin­ta koh­taa­mis­ti­lan­tees­sa (2001).
0 00.00 Ar­kis­to: Toi­nen kat­taus ruo­ka­his­to­riaa ja his­to­rial­lis­ta ruo­kaa Ruo­ka­his­to­riaa ja his­to­rial­lis­ta ruo­kaa. Ar­kis­to: Työ on tyh­mää Jo joutui armas aika. Työ on tyh­mää. Pu­he­lin­kon­tak­ti­lä­he­tys (1984). Ar­kis­to: Suo­men­ruot­sa­lai­set Svedut. Oh­jel­ma ruot­sin­kie­li­sis­tä suo­ma­lai­sis­ta (1982). Ar­kis­to: Net­ti ja ih­mi­nen Vuosituhannen vaihtuessa. In­ter­net ja ih­mi­sen ke­hi­tys (2000). Ar­kis­to: Luo­las­ta luuk­kuun Luolasta luukkuun. A­sun­to on suo­jat­tu­ja vaa­ka­ta­so­ja. 00.00 Ar­kis­to: Tai­tei­den yö Tänään iltapäivällä. Tai­tei­den yöt (1992). He­rä­tys­juh­la. F­ree­lan­ce-tai­tei­li­ja Lot­ta Ko­ti­lan haas­tat­te­lu (1992). Tä­nään kym­me­nel­tä. Vaa­san tai­tei­den yö (1993).
01.00 U­SA - i­ha­nuuk­sien ih­me­maa­ko? Tänään iltapäivällä. U­SA ja uu­si ri­kol­li­suu­den­tor­jun­taoh­jel­ma (1989). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Mik­si ri­kol­li­suus kas­vaa U­SA:n suur­kau­pun­geis­sa (1989).
02.00 Mi­tä sit­ten tu­lee­kaan 2000-lu­vul­la? Suur­val­ta­po­li­tiik­kaa Tar­vi­taan­ko ko­tia­pu­lais­ta? Suu­ret ja mah­ta­vat So­dan sään­nöt 02.00 Ri­kol­li­suu­den maail­man­his­to­ria o­sat 6-10
3 03.00 Ri­kol­li­suu­den maail­man­his­to­ria o­sat 1-5
04.00 Y­leis­ra­dio - kan­san ra­dio­ko? So­dan ja rau­han maail­ma Kar­ne­vaa­le­ja ker­rak­seen Koh­ti 2000-lu­kua Las­ten ja nuor­ten lii­kun­ta Yh­dis­ty­nyt Sak­sa
Ar­kis­to: Ar­jen i­lot