Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5 Kanava Suora
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
6
06.00 Uutisohjelmia
06.02 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
05.00 Arkisto: Hul­lun leh­män tau­ti ja lin­tuinfluenssa
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
07.00 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko Puheen Viikonloppu
su: Puheen Viikko Puheen Viikonloppu
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Alaston lounas Ne­ro­kas, häm­men­tä­vä mut­ta myös yk­si ku­vot­ta­vim­mis­ta kir­jois­ta kaut­ta aikain...
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
09.03 Tähtisarja
Miten tähtiharrastuksessa pääsee parhaiten alkuun? Täh­ti­tai­vas vie mo­net mukanaan...
10.02 Akti
Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Pu­he­lin­nu­me­ro 020 690 001 / What­sApp-vies­ti 040 1638 586 / Twit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen ja Jen­ny Leh­ti­nen. On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Pu­he­lin­nu­me­ro stu­dioon 020 690 001. What­sApp 040 1638 586. Twitter #akti.
ma: Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
ti: On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
ke: On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
to:
pe:
10.00 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
10.00 Tunnekultti
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla...
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
12.30 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
12.30 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan minimalismista: Teemu Kunto, kykenetkö karsimaan paitsi tavaroidesi,
13.02 Tunnekultti
13.02 Tähtisarja
Miten tähtiharrastuksessa pääsee parhaiten alkuun?
13.02 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
13.02 Työ­nä oma elämä
Maiju Voutilainen: "Sua palkitaan siitä,.. Mai­ju Vou­tilaisella,..
13.02 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
13.30 Poliklinikka
12.07 Yle Pu­he esittää
Puheen Viikonloppu
14.02 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Alaston lounas Nerokas,..
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.25 Yle Pu­he esittää
Urheiluhullut
14.20 Työ­nä oma elämä
Maiju Voutilainen: "Sua palkitaan siitä,.. Mai­ju Vou­tilaisella,..
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan minimalismista: Teemu Kunto,..
15.00 Uutisohjelmia
15.02 Poliklinikka
15.02 Miia Krause
Miia Krause - ajatuksia pintaa syvemmältä. Asiaa ja asiat­tomuuksia,..
15.02 Yle Pu­he esittää
15.02: Pyöreä pöytä
15.35: Aristoteleen kantapää
15.00 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
12.13 Yle Pu­he esittää
12.13: Puheen Päivä
15.50: Kuuntelijaklubi
15.15 Yle Pu­he esittää
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Pu­heen Il­ta­päiväkerho
Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­vä­ker­ho. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Ju­ha Val­vio. Juon­ta­ji­na Han­na Ka­ta­ja-Rah­ko ja Juha Valvio.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys What­sApp: 040 163 8586 Vä­hän eri­lai­nen il­ta­päi­väkerho.
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
16.14 Yle Pu­he esittää
16.14 Yle Pu­he esittää
16.15 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
16.30 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros. Il­ves-Sai­Pa, Luk­ko-HIFK, Kal­Pa-Sport. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
17.13 Yle Pu­he esittää
Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loikkanen,
18
18.02 Yle Pu­he esittää
18.02: Havaintoja ihmisestä
18.35: Aristoteleen kantapää
18.02 Jää­kiekkokierros
Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
ti: Jääkiekkokierros.
ke: Toi­mit­ta­ja Si­mo Lei­no­nen, asian­tun­ti­ja Juu­so Riks­man. Kal­Pa-Ju­ku­rit, Luk­ko-JYP, Pe­li­cans-Koo­Koo, TPS-HIFK.
18.02 Poliklinikka
18.02 Jää­kiekkokierros
Jääkiekkokierros. Toi­mit­ta­ja Mic­ke Suo­pu­ro. HIFK-TPS, HPK-Kal­Pa, Ju­ku­rit-Koo­Koo, JYP-Tap­pa­ra, Sport-Sai­Pa. Lii­ga­kau­den ai­ka­na jo­kai­sen lät­kä­fa­nin asial­la! Seu­ran­nas­sa ot­te­lui­ta ym­pä­ri Suo­men. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Paa­si ja Si­mo Leinonen.
18.00 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
19.00 Arkisto: Ee­ro So­mer­vuo­ri ja Aku Louhimies
Miten minusta tuli minä. Ee­ro So­mer­vuo­ri (2003) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Aku Lou­hi­mies (2004) . Kult­tuu­ri­tun­ti: Fil­mi­ryh­mä. Aku Lou­hi­mies ja teh­dyt työt (2013) .
19.00 Arkisto: Mi­ka Sil­ta­la ja Jukka Pakkanen
Miten minusta tuli minä. Mi­ka Sil­ta­la (2003) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Juk­ka Pak­ka­nen (2004) . Tä­nä il­ta­na luon­non hel­mas­sa. Vie­raa­na Juk­ka Pak­ka­nen (1990) .
19.00 Yle Pu­he esittää
Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­symyksiin...
19.55 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men ar­vois­ta, ar­vo­joh­ta­jis­ta ja ar­vottomista...
16.14 Yle Pu­he esittää
21
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.02 Urheiluradio
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12 Yle Pu­he esittää
Brysselin kone Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
21.30 Yle Pu­he esittää
21.30 Yle Pu­he esittää
21.30 Yle Pu­he esittää
21.30: Kalle Haatanen
22.35: Yle Puhe
21.35 Tunnekultti
21.35 Tähtisarja
Miten tähtiharrastuksessa pääsee parhaiten alkuun? Täh­ti­tai­vas vie mo­net mukanaan...
21.35 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
21.35 Työ­nä oma elämä
Maiju Voutilainen: "Sua palkitaan siitä,.. Mai­ju Vou­tilaisella,..
21.35 Ruben Stiller
Ru­ben Stil­le­rin kes­kus­te­luoh­jel­mas­sa pu­hu­taan ar­vok­kaas­ti Suo­men arvoista,..
22.05 Ro­man Sc­hat­zin Maamme-kirja
On­ko yh­tei­nen pan­de­mia-koet­te­le­mus ja­los­ta­nut mei­tä ihmisinä?..
22.32 Juuso Pekkinen
Kohtaamisia syvässä päässä.
22.32 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Tii­na Lund­berg esit­te­lee ja tut­kii tarinoita,..
22.32 Pörssipäivä
Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo osa­ke­kurs­sien taakse...
22.32 Kir­ja vs. Leffa
Alaston lounas Nerokas,..
22.32 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
23.00 Arkisto: Hai­see­ko ur­heilun henki?
Kulttuurikahvila. Sir­kus­hu­veis­ta viih­de­teol­li­suu­dek­si (2001) ...
23.00 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
23.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teiskunnasta,..
0
00.00 Arkisto: Jus­si Par­viai­nen, Tee­mu Mä­ki ja Arto Melleri
00.00 Arkisto: Muotitietoiset
Päiväkatsaus.
00.00 Arkisto: Ym­pä­ris­tö­liik­keet ja kan­sa­lais­tot­telemattomuus
00.00 Arkisto: Sink­kue­lä­mää Suomessa
Tänään iltapäivällä.
00.00 Arkisto: Mat­ti Ny­kä­nen, To­ni Nie­mi­nen ja Janne Ahonen
(ote ohjelmasta, 2005)
00.00 Arkisto: Pa­ko­lais- ja maa­han­muut­topolitiikkaa
Päivän peili. Suo­mi val­mis ot­ta­maan vas­taan ve­ne­pa­kolaisia ..
01.00 Arkisto: Pu­he­lin­kon­tak­ti­lähetyksiä
Senssit (1986) . Tä­nään kymmeneltä...
02.00 Arkisto: Jää­kie­kon olym­pia­ho­pea 1988 ja maail­man­mestaruus 1995
02.00 Arkisto: Suo­mi maa­han­muut­tajien silmin
Tänään iltapäivällä.
02.00 Arkisto: Suo­men kieli uudistuu
Kielikukkanen.
02.00 Arkisto: Suo­raa pu­het­ta sek­suaalisuudesta
Sukupuolielämän kirjelaatikko
02.00 Arkisto: Te­le­vi­sion roo­li ja vaikutus
Perheradio.
02.00 Arkisto: Ho­mo­sek­suaa­lien asema Suomessa
Tänään iltapäivällä.
3
03.00 Arkisto: Nuo­rison syytä
04.00 Arkisto: Vuo­sikatsauksia
04.00 Arkisto: Or­wel­lin vuosi 1984
04.00 Arkisto: Suo­mi­mu­saa maailmalle
04.00 Arkisto: Al­ko­ho­li­po­li­tiik­kaa- ja tutkimusta
04.00 Arkisto: Yölinja
04.00 Arkisto: Ko­ti­mai­sen elokuvan nousu
05.00 Arkisto: Hul­lun leh­män tau­ti ja lin­tuinfluenssa