Ohjelmakartta.fi
ma 19.11. ti 20.11. ke 21.11. to 22.11. pe 23.11. la 24.11. su 25.11.

Y­le Uu­ti­set

Sa­ri Val­to

05.00 Ar­kis­to: Suo­ma­lai­sy­ri­tyk­set ul­ko­mail­la

Tänään iltapäivällä. Hong Kong (1987).

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Puheet päreiksi: Brexin vai brexout – vaihtoehtobudjetti vai vaalibudjetti?

Mail­la ja Hal­meil­la

06.35 Nos­to

06.59 Pu­heen Aa­mu

Maanantain lähetys Puheen aamu - aina kiinnostava. Puheen aamu - aina kiinnostava. Puheen aamu - aina kiinnostava. Puheen aamu - aina kiinnostava.

06.55 Y­le Pu­he

7

07.00 B­rys­se­lin ko­ne

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.04 Pu­heen Viik­ko

10

10.02 Juu­so Pek­ki­nen

Juuso Pekkinen: Leena Saraste ja pakenevan todellisuuden kuvajainen Kohtaamisia syvässä päässä. Kohtaamisia syvässä päässä.

Ke­vyet mul­lat

Kirjakerhot

Kult­tuu­ri­Cock­tail Pu­hees­sa

KulttuuriCocktail

Y­le Uu­ti­set

10.05 Tui­ja Peh­ko­nen

Ja­ri Sa­ras­vuo

Rationaalinen optimismi

10.40 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa (x3)

Ruka MC: Naisten hiihto 10km (p) Ruka MC: Miesten hiihto 15km (p)

11.02 Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

11.03 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

11.55 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa (x2)

Ruka MC: Yhdistetyn mäkiosuus HS142 Ruka MC: Sprinttikilpailut (p)

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.13 Kes­ki­päi­vän k­las­sik­ko

12.20 Pu­heen Aa­mus­sa tä­nään

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Mail­la ja Hal­meil­la

Po­li­tiik­ka­ra­dio

13

13.02 Ja­ri Sa­ras­vuo

Rationaalinen optimismi

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Jumala rahasta, pelastus kasvusta – Talouden ja uskonnon yhteyksiä

Tui­ja Peh­ko­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

14.02 Nos­to

Maanantain lähetys klo 14-15 Perjantain lähetys klo 14-15

15.02 Ru­ben S­til­ler

Montako sukupuolta on olemassa?

Pörs­si­päi­vä

De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Puhummeko toistemme ohi - Mitä on dialogi demokratiassa?

Po­li­tiik­ka­ra­dio

Politiikkaradio Extra

Ra­dio S­ta­dion

Lopettaako ilmastonmuutos talviurheilun?

15.00 Y­le Pu­he

15.30 Y­le Pu­he

15.50 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa (x2)

Jääkiekkokierros ja Ruka MC: Miesten mäkihypppy HS142

15.55 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

16

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.13 Nos­to

Ur­hei­lu­per­jan­tai

Perjantain lähetys klo 16-17

16.50 Y­le Pu­he

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 Päi­vä tun­nis­sa

Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä.

17.55 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Ruka MC: Miesten mäkihyppy HS142

18.02 Juu­so Pek­ki­nen

Juuso Pekkinen: Leena Saraste ja pakenevan todellisuuden kuvajainen Kohtaamisia syvässä päässä.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros.

Ke­vyet mul­lat

Kirjakerhot

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros ja Ruka MC: Miesten mäkihyppy HS142 (karsinta)
19

19.00 Ar­kis­to: Kir­ka

Miten minusta tuli minä. Kir­ka (1992).

Ar­kis­to: Kyl­lik­ki Vi­ro­lai­nen ja At­te B­lom

Miten minusta tuli minä. Kyl­lik­ki Vi­ro­lai­nen (1993).

19.00 Ar­kis­to: Pert­sa Re­po­nen ja An­ne­li Sau­li

Miten minusta tuli minä. Pert­sa Re­po­nen (1993).

19.55 Toh­to­ri Rai­mo

20.05 Kult­tuu­ri­Cock­tail Pu­hees­sa

KulttuuriCocktail

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Pu­heen Il­ta

21.12 Pu­heen Il­ta

21.12 Kal­le Haa­ta­nen

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

Rationaalinen optimismi

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Jumala rahasta, pelastus kasvusta – Talouden ja uskonnon yhteyksiä

Tui­ja Peh­ko­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

22

22.05 Tie­deyk­kö­nen

22.10 Sa­ri Val­to

22.30 Ru­ben S­til­ler

Montako sukupuolta on olemassa?

Pörs­si­päi­vä

De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Puhummeko toistemme ohi - Mitä on dialogi demokratiassa?

Po­li­tiik­ka­ra­dio

Politiikkaradio Extra

Ra­dio S­ta­dion

Lopettaako ilmastonmuutos talviurheilun?

Y­le Pu­he

23.00 Ar­kis­to

23.05 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

23.28 Päi­vä tun­nis­sa

Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä.

00.00 Ar­kis­to: Ta­lou­syk­kö­nen

Talousykkönen. O­li­si­ko nai­sis­ta val­ta­kun­nan pe­las­ta­jik­si?

Ar­kis­to: Mau­no Koi­vis­to - uu­den a­jan p­re­si­dent­ti

Tutkimus ja arkipäivä. Mik­si Mau­no Koi­vis­to va­lit­tiin p­re­si­den­tik­si?

Ar­kis­to: Kan­sal­li­sen kult­tuu­rin puo­les­ta

Mitä on kulttuuri (1984). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä lauan­tai­na.

Ar­kis­to: Po­liit­ti­nen mo­raa­li

A-studio. Po­lii­tik­ko­jen kat­teet­to­mat vaa­li­lu­pauk­set (1988).

Ar­kis­to: Po­li­tii­kan kie­li

Politiikan monet murteet (1983). Tä­nään 10.00. Pap­pien ja po­lii­tik­ko­jen pu­he­kult­tuu­ri (1989).

23.00 Ar­kis­to: Pää­mi­nis­te­rin haas­tat­te­lu­tun­ti

Pääministerin haastattelutunti. Toi­mit­ta­jat ky­sy­vät, pää­mi­nis­te­ri Har­ri Hol­ke­ri vas­taa (1987).

00.00 Ar­kis­to: Do­ping-kes­kus­te­lu­ja

Selittääkö urheilu dopingin? O­sa oh­jel­mas­ta (1988).
1

01.00 Ar­kis­to: Po­li­tii­kan käy­tän­tö­jä ja käy­tös­ta­po­ja

Vallan vaiheilla. Kun val­ta ot­taa pää­hän (1996).

02.00 Ar­kis­to: Köy­hyys ka­saan­tuu

Tänään iltapäivällä. Kan­sa­lais­palk­ka (1987).

Ar­kis­to: Maail­mal­le työn ha­kuun

Maailmanpolitiikan arkipäivää. Maail­mal­le­ko työn ha­kuun?

Ar­kis­to: Suo­men ja Kii­nan suh­teet

Tänään iltapäivällä. Suur­lä­het­ti­lää­nä Kii­nas­sa (1987).

Ar­kis­to: Kult­tuu­ri­vien­ti

Tänään iltapäivällä. S­can­di­na­via To­day -vien­ti­kam­pan­ja (1983).

Ar­kis­to: Kult­tuu­rin ra­hoi­tus

Onko tietoa? Kult­tuu­rin ra­hoi­tus (1987).

02.00 Ar­kis­to: Tiet au­ki tai­vas­ta myö­ten

Tiet auki taivasta myöten. Lii­ken­ne - pal­ve­lu vai it­se­tar­koi­tus?

03.00 Ar­kis­to: Työe­lä­mä uu­dis­tuu

4

04.00 Ar­kis­to: Uu­del­le u­ral­le

Ar­kis­to: I­kä­ra­sis­mi

Tänään kymmeneltä.

Ar­kis­to: So­siaa­li­tur­vaa hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nas­sa

Tänään iltapäivällä.

Ar­kis­to: Dip­lo­ma­tiaa

Ar­kis­to: Kyl­män so­dan lien­ny­tys­tä

Tänään iltapäivällä.

04.00 Ar­kis­to: Ai­kuis­ten lei­kit

Hampaankolossa.

05.00 Ar­kis­to: Suo­ma­lai­sy­ri­tyk­set ul­ko­mail­la

Tänään iltapäivällä. Hong Kong (1987).