Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34 Kanava Suora
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
06.00 Vuonna 2000
Katsaus vuoden 2000 tapahtumiin ja kurkistus Suomen tulevaisuuteen
06.00 Uutisohjelmia
05.30 Arkisto: Mo­raa­lia et­si­mäs­sä yh­teis­kun­nan roskakorista
Luvallanne. Mo­raa­lia et­si­mäs­sä (1986) . Lu­val­lan­ne. Yh­teis­kun­nan roskakorista.
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys
07.02 Yle Pu­he esittää
Puheen Viikko
07.30 Yle Pu­he esittää
07.45 Las­ten kuunnelmat
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Lomaltapaluu ja vinkit toimivampaan työarkeen!
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Järki ja tunteet
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
”Naisten kannattaisi mennä armeijaan” Kes­kus­te­lem­me vieraamme,..
09.03 Mi­ki Liuk­kosen maailma
Lapsuus on kroonista väärässä olemista “Lap­suus on sitä,..
10.02 Akti
Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. Pu­he­lin­nu­me­ro 020 690 001 / What­sApp-vies­ti 040 1638 586 / Twit­ter #ak­ti Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen ja Jen­ny Leh­ti­nen. On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Pu­he­lin­nu­me­ro stu­dioon 020 690 001. What­sApp 040 1638 586. Twitter #akti.
ma: Mikään inhimillinen ei ole vierasta.
ti: On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
ke: On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
to:
pe:
10.00 Muo­ti-Suo­men omatunto
Kasvulla kestävämpää muotibisnestä?
10.00 Vammaiskultti
Vihaiset, vaikeat ja vaativat vammaiset!
11.00 Po­litiikkaradio
11.00: Elämä ja politiikka: Jari Lindström
11.30: Elämä ja politiikka: Lenita Toivakka
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
12.30 Tommi Liimatta
CD-boksit ovat pappojen hankintoja Mi­kä on mul­ti­le­vy­pak­kaus ja mil­loin se keksittiin?..
12.30 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan miljonääriltä, köyhältä, siivoojalta ja seksityöntekijältä.
13.02 Vammaiskultti
Vihaiset, vaikeat ja vaativat vammaiset!
13.02 Mi­ki Liuk­kosen maailma
Lapsuus on kroonista väärässä olemista “Lap­suus on sitä,..
13.02 Radio Y
13.02 Ho­mo re­li­gio­sus - Ola­vi Seppänen
Kris­til­li­nen Ju­ma­la on eri­koi­nen hahmo,..
13.02 Muo­ti-Suo­men omatunto
Kasvulla kestävämpää muotibisnestä?
13.30 Yle Pu­he esittää
Urheiluhullut
14.02 Juuso Pekkinen
Erikoisjakso: mitä kulissien takana tapahtuu?
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Lomaltapaluu ja vinkit toimivampaan työarkeen!
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
”Naisten kannattaisi mennä armeijaan”
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Järki ja tunteet
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.05 Juha Valvio
Juha Valvion koppipuheet Mi­tä ta­pah­tuu ur­hei­lun taustalla?..
14.30 Ho­mo re­li­gio­sus - Ola­vi Seppänen
Sikstuksen kappelista South Parkiin – Jumalan tuhannet kasvot
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan miljonääriltä, köyhältä,..
15.02 Juha Valvio
Juha Valvion koppipuheet Mi­tä ta­pah­tuu ur­hei­lun taustalla?..
15.02 Tommi Liimatta
CD-boksit ovat pappojen hankintoja
15.02 Miia Krause
Miia Krau­se koh­taa te­ki­jöi­tä, joi­den työ on meil­le tuttua,..
15.02 Ur­heiluperjantai
Ur­hei­lu­per­jan­tais­sa Ju­ha Val­vio tar­joi­lee ur­hei­lun pu­hee­nai­heet ren­nol­la ot­teel­la ja tär­pit vii­kon­lo­pun kil­pai­lu­jen seu­raa­mi­seen. Ur­hei­lu­per­jan­tai liik­kuu hiih­tostadionien,
15.00 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
15.25 Yle Pu­he esittää
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maail­ma pa­ra­nee puhumalla
What­sApp: 040 163 8586 Yle Pu­heen tu­tut ää­net il­ta­päivässäsi.
ma: Tehdään maailma mukavammaksi.
ti: Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Juu­so Pekkinen.
ke: Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Miia Krause.
to: Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Mi­ra Selander.
16.13 Ky­sy mitä vaan
Miljonääri, tekeekö raha onnelliseksi? Min­kä­lais­ta val­taa ra­ha tuo arjessa?..
16.10 Urheiluradio
16.15 Juuso Pekkinen
Erikoisjakso: mitä kulissien takana tapahtuu?
17.00 Uutisohjelmia
17.00 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Toi­mit­ta­ja Mik­ko Le­hes­saa­ri. RoPS-IFKM, FC Lah­ti-Il­ves, In­ter-ha­ka, KuPS-HJK.
17.10 Urheiluradio
17.13 Päi­vä tunnissa
Kaik­ki olen­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­heenaiheita.
17.13 Päi­vä tunnissa
Päivä tunnissa, perjantain lähetys
17.45 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Toi­mit­ta­ja Jo­han­nes Oi­ka­ri­nen. Su­per­pe­sis­tä N Po­ri-La­pua, Hy­vin­kää-Ki­rit­tä­ret, M Joen­suu-Kan­kaan­pää, Vim­pe­li-Sii­linjärvi.
18
18.00 Uutisohjelmia
18.02 Ur­heilukierros
Urheilukierros. Toi­mit­ta­ja Jaak­ko Park­ki­nen. Ha­ka-HIFK, IFKM-In­ter, Il­ves-RoPS, SJK-KuPS. Su­per­pe­sis­tä N Sii­lin­jär­vi-Kempele.
18.00 Uutisohjelmia
21
21.02 Urheiluradio
21.05 Vammaiskultti
Vihaiset, vaikeat ja vaativat vammaiset!
21.05 Mi­ki Liuk­kosen maailma
Lapsuus on kroonista väärässä olemista “Lap­suus on sitä,..
21.05 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
”Naisten kannattaisi mennä armeijaan” Kes­kus­te­lem­me vieraamme,..
21.05 Ho­mo re­li­gio­sus - Ola­vi Seppänen
Sikstuksen kappelista South Parkiin – Jumalan tuhannet kasvot
21.05 Urheiluilta
Ralliradio - Jyskälä 70 vuotta Stu­dios­sa mm. Ral­li­ra­dios­ta San­na Pirk­ka­lai­nen, Jus­si Lind­roos, To­ny Mel­vil­le ja asian­tun­ti­ja Ri­ku Tah­ko, Yle Ur­hei­lun ral­lia­sian­tun­ti­ja To­mi Tuoi­mi­nen ja kent­tä­re­port­te­ri Ri­ku Sal­mi­nen. Tuot­ta­ja­na Ar­vo Vuo­re­la. Yle Pu­heen Ur­hei­luil­ta ar­kisin klo 18.
21.05 Yle Pu­he esittää
21.05: Kalle Haatanen
22.00: Sari Valto Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöistä,..
22.55: Yle Puhe
21.05 Yle Pu­he esittää
Brysselin kone Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, poliitikot,..
22.05 Juuso Pekkinen
Erikoisjakso: mitä kulissien takana tapahtuu? Mik­si teh­dä ta­val­li­nen koostejakso,..
22.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Lomaltapaluu ja vinkit toimivampaan työarkeen!
22.05 Radio Y
22.05 Kir­ja vs. Leffa
Järki ja tunteet Jär­ki ja tun­teet on eng­lan­ti­lai­sen kir­jai­li­jan Ja­ne Aus­te­nin ro­maa­ni vuo­delta 1811...
22.00 Kevyet mullat
Suosikki Kes­kiau­kea­ma­ju­lis­teet. Bees and ho­ney pals­ta. Ny­rok Ci­ty sar­ja­ku­va. Kul­ta­tur­boe­ri­kois­nu­me­rot. Et­sin­tä­kuulutukset...
22.55 Vuonna 2000
Kuka Venäjää todella hallitsee? Vuon­na 2000 ky­syt­tiin, ku­ka Ve­nä­jää to­del­la hallitsee...
23.00 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan miljonääriltä, köyhältä,..
23.00 Juha Valvio
Juha Valvion koppipuheet Mi­tä ta­pah­tuu ur­hei­lun taustalla?..
23.00 Tommi Liimatta
CD-boksit ovat pappojen hankintoja
23.30 Arkisto: Ral­li­kan­saa ja kuskeja
Päiväkatsaus. Mon­te Car­lon ralli ..
23.53 Yle Pu­he esittää
0
01.30 Arkisto: Li­sää koh­taa­mi­sia kaupungissa
Kohtaamisia kaupungissa.
3
03.30 Arkisto: Luon­taistuotteet
05.30 Arkisto: Mo­raa­lia et­si­mäs­sä yh­teis­kun­nan roskakorista