Ohjelmakartta.fi
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
6
06.00 Uutisohjelmia
05.00 Arkisto: Ai­kuisten leikit
Hampaankolossa. Lei­kin etiik­kaa (1983) . Pas­tan jauhajat...
05.00 Arkisto: Luo­mua ja lähiruokaa
Jo joutui armas aika. Luon­non­mu­kai­nen vil­je­ly (1984) ...
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Vaa­te­teol­li­suus tuot­taa noin 150 mil­jar­dia uut­ta vaa­tet­ta vuo­des­sa. Se tar­koit­taa, et­tä jo­kai­sen maail­man ih­mi­sen pi­täi­si os­taa mel­kein kak­si uut­ta vaa­tet­ta kuu­kau­des­sa. Muo­ti­teol­li­suus saas­tut­taa enem­män kuin lai­va- ja len­to­lii­ken­ne yhteensä...
ke: Keskiviikon lähetys What­sApp: 040 163 8586
to: Torstain lähetys
07.01 Puheen Aamu
Puheen Aamusta
07.02 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko
07.45 Ta­ri­noi­ta lap­sil­le: Muu­mi­peik­ko ja pyrs­tö­täh­ti, osa 14/16.
07.45 Las­ten kuunnelmat
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Kevyet mullat
Uskonnolliset pyhänviettotavat Ka­tu­kuvastamme,..
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Huol­ta­mol­la jat­ke­taan nyt pelkojen,..
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Simpauttaja
9
09.00 Ho­mo re­li­gio­sus - Ola­vi Seppänen
Kris­til­li­nen Ju­ma­la on eri­koi­nen hahmo,..
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
Naisten sivuuttaminen lääketieteessä saattaa naisia vaaraan
09.03 Epäon­nistumisten CV
Tekeekö tiede immuuniksi häpeälle, Kari Enqvist? Epäon­nis­tu­mis­ten cv -oh­jel­mas­sa ta­paam­me ihmisiä,..
10.02 Akti
ma: Tunnistatko vajavaisuutesi vai elätkö ylivertaisuusvinoumassa?
ti: Ylistä sairaanhoitajaa! YK:n maail­man ter­veys­päi­vä (7. 4. ) muis­taa tä­nä vuon­na eri­tyi­ses­ti sai­raan­hoi­ta­jia se­kä kä­ti­löi­tä. Soi­ta ja jaa kii­tos­ta­si heille,..
ke: Kalsarikännejä korona-aikana Baa­rien sul­ke­mi­nen ei es­tä kan­sa­lai­sia kän­nää­mäs­tä, mo­ni pur­kaa ko­ro­na-ah­dis­tus­taan ja so­siaa­li­sen eris­täy­ty­mi­sen tyl­syyt­tä tis­sut­te­le­mal­la kotona...
to: Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dollista.
10.00 Uutisohjelmia
10.00 Ruben Stiller
Urheilu on rikki Ke­nen puo­les­ta Mi­ka Myl­ly­lä ja Mat­ti Ny­kä­nen taistelivat?..
10.00 Muo­ti-Suo­men omatunto
Kiltteys kilpailuetuna muotibisneksessä? Voi­ko kilt­tey­del­lä ja lem­pey­del­lä me­nes­tyä muo­din maailmassa?..
10.05 Sen se­los­tuk­sen ha­luaisin kuulla
Pettymystä, surua, tappioita ja turhautumista (osa 6) Kuu­den­nel­la ker­ral­la kär­si­mys­toi­ve­kon­sert­ti: pet­ty­mys­tä, su­rua, tap­pioi­ta, do­pin­gia, tur­hau­tu­mis­ta, epäon­nis­tu­mi­sia ja ta­kais­ku­ja. Ai­na­kin: ok­sen­nus, ka­tast­ro­faa­li­mai­sen suu­ri, uu­sintauinti,..
11.00 Po­litiikkaradio
11.00: Koronavirus kirjoittaa Kremlin suunnitelmia uusiksi
11.30 Po­litiikkaradio
Politiikkaa on kaikkialla,
12
12.00 Uutisohjelmia
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
Aa­mun ajan­koh­tai­sia aiheita...
12.08 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
12.30 Miia Krause
Miia Krause kohtaa tekijöitä, joi­den työ on meil­le tut­tua, mut­ta ni­met ja kas­vot eivät...
12.30 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan yleislääkäriltä: Miten tunnistaa,..
13.02 Muo­ti-Suo­men omatunto
Kiltteys kilpailuetuna muotibisneksessä?
13.02 Epäon­nistumisten CV
Tekeekö tiede immuuniksi häpeälle, Kari Enqvist?
13.02 Pörssipäivä
Kvantitatiiviset sijoitusstrategiat
13.02 Ma­ha­du­ra & Özberkan
13.02 Ruben Stiller
Urheilu on rikki Ke­nen puo­les­ta Mi­ka Myl­ly­lä ja Mat­ti Ny­kä­nen taistelivat?..
13.30 Kohti Tokiota
Osa 6 Koh­ti To­kio­ta sar­jas­sa kuullaan,..
13.30 Ve­li Kaup­pi­nen yhtyeineen
Basistit
14.02 Juuso Pekkinen
Kadonneen tiedoston metsästäjät (uudelleenjulkaisu)
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Huol­ta­mol­la jat­ke­taan nyt pelkojen,..
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
Nai­sa­sia­toi­mis­tos­sa kes­kus­tel­laan siitä,..
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Simpauttaja
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.05 Juha Valvio
Hiihtovalmentaja Toni Roponen nauttii olostaan Denverissä koronasta huolimatta
14.30 Ma­ha­du­ra & Özberkan
15
15.02 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan yleislääkäriltä: Miten tunnistaa,..
15.02 Juha Valvio
Hiihtovalmentaja Toni Roponen nauttii olostaan Denverissä koronasta huolimatta
15.02 Ve­li Kaup­pi­nen yhtyeineen
Basistit
15.02 Miia Krause
Miia Krause kohtaa tekijöitä, joi­den työ on meil­le tuttua,..
15.01 Ur­heiluperjantai
15.00 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
15.25 Yle Pu­he esittää
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maail­ma pa­ra­nee puhumalla
Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Jar­mo Laitaneva.
ma: Tehdään maailma mukavammaksi.
ti: What­sApp: 040 163 8586
ke:
to:
16.12 Ur­heiluperjantai
Pitkäperjantain kevätkooste osa 2
16.13 Ali Show
Adi L Hasla raatoi itsensä musiikkimaailman huipulle
16.10 Urheiluradio
16.15 Juuso Pekkinen
Kadonneen tiedoston metsästäjät (uudelleenjulkaisu)
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Päi­vä tunnissa
Kaik­ki olen­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kello 23.
ma: Päivä tunnissa, maanantain lähetys
ti: Päivä tunnissa, tiistain lähetys Toi­mit­ta­ja­na Mikko Jylhä
ke: Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys
to: Päivä tunnissa, torstain lähetys
17.13 Tuija Pehkonen
Kuusinkertainen Emma-voittaja Pyhimys: "Elämässä ei ole muuttunut juuri mikään"
17.10 Tuija Pehkonen
Kuusinkertainen Emma-voittaja Pyhimys: "Elämässä ei ole muuttunut juuri mikään"
17.15 Yle Pu­he esittää
Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loikkanen,
18
18.02 Kevyet mullat
Pornolehdet Ka­tu­kuvastamme,..
18.02 Ali Show
Adi L Hasla raatoi itsensä musiikkimaailman huipulle
18.02 Kun­nian päi­vät - Li­to­vaa­ra ja lau­tai­lun pioneerit
"Mä toivoin, että joku varastais mun laudan, ettei tarvis kilpailla"
18.02 Jari Sarasvuo
"Ystävyys on meille turvallisempi peili itseemme kuin rakkaussuhde."
18.10 Kun­nian päi­vät - Li­to­vaa­ra ja lau­tai­lun pioneerit
"Mä toivoin, että joku varastais mun laudan, ettei tarvis kilpailla"
18.03 Pörssipäivä
Kvantitatiiviset sijoitusstrategiat
18.10 Ky­sy mitä vaan
Kuolemantutkija,..
19.00 Arkisto: Juice Leskinen
Miten minusta tuli minä. Jui­ce Les­ki­nen (1993) . Per­so­na Gra­ta. Jui­ce Les­ki­nen (1994) . Muu­sik­ko Jui­ce Les­ki­nen 50v. (2000) .
19.00 Arkisto: Ma­ri Ran­ta­si­la ja Jari Sarasvuo
Miten minusta tuli minä. Ma­ri Ran­ta­si­la (1993) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ja­ri Sa­ras­vuo (2005) .
19.00 Arkisto: Paavo Noponen
Miten minusta tuli minä. Paa­vo No­po­nen (1992) . Yö­myö­hä. Paa­vo No­po­sen haas­tat­te­lu (1985) . Ra­dio Pa­si­lan Ase­ma. Vii­kon vie­raa­na Paa­vo No­po­nen (1993) .
19.00 Arkisto: Pe­ter von Bagh
Miten minusta tuli minä. Pe­ter von Bagh (1993) . Ee­va Luo­to­sen vii­sas­ten ker­ho. Täh­tien lu­mois­sa (2006) . Vie­rais­sa Pe­ter von Bagh (1993) .
19.03 Juuso Pekkinen
Kryoniikka on uskoa teknologisesti kehittyneeseen tulevaisuuteen Kryo­nis­tit uskovat,..
19.05 Kevyet mullat
Pornolehdet Ka­tu­kuvastamme,..
19.00 Yle Pu­he esittää
Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­symyksiin...
20.00 Kir­ja vs. Leffa
Ruusun nimi Um­ber­to Eco jul­kai­si mo­der­nik­si klas­si­kok­si nous­seen dek­ka­ri­muo­toi­sen ro­maa­nin­sa Ruu­sun ni­mi vuonna 1980...
20.00 Jari Sarasvuo
"Ystävyys on meille turvallisempi peili itseemme kuin rakkaussuhde." Olen lä­hel­lä hor­jah­taa sii­hen pää­telmään,..
19.55 Ruben Stiller
Urheilu on rikki Ke­nen puo­les­ta Mi­ka Myl­ly­lä ja Mat­ti Ny­kä­nen tais­te­li­vat? On­ko ur­hei­li­ja ny­kyään yli­tuot­teis­tet­tu spon­so­rien jatke?..
20.55 Yle Pu­he esittää
21
21.02 Urheiluradio
21.05 Muo­ti-Suo­men omatunto
Kiltteys kilpailuetuna muotibisneksessä?
21.05 Epäon­nistumisten CV
Tekeekö tiede immuuniksi häpeälle, Kari Enqvist?
21.05 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
Naisten sivuuttaminen lääketieteessä saattaa naisia vaaraan
21.05 Ma­ha­du­ra & Özberkan
21.05 Ruben Stiller
Urheilu on rikki Ke­nen puo­les­ta Mi­ka Myl­ly­lä ja Mat­ti Ny­kä­nen taistelivat?..
21.05 Yle Pu­he esittää
21.05: Brysselin kone
22.00: Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
21.12 Yle Pu­he esittää
21.12: Kalle Haatanen
22.05: Sari Valto Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöis­tä, ar­jen pu­hee­nai­heis­ta ja jos­kus ki­peis­tä­kin ih­mi­se­lä­män ongelmista...
22.05 Juuso Pekkinen
Kadonneen tiedoston metsästäjät (uudelleenjulkaisu)
22.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Huol­ta­mol­la jat­ke­taan nyt pelkojen,..
22.05 Pörssipäivä
Kvantitatiiviset sijoitusstrategiat
22.05 Kir­ja vs. Leffa
Simpauttaja
22.05 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
23.00 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan yleislääkäriltä: Miten tunnistaa,..
23.00 Juha Valvio
Hiihtovalmentaja Toni Roponen nauttii olostaan Denverissä koronasta huolimatta
23.00 Ve­li Kaup­pi­nen yhtyeineen
Basistit
23.00 Miia Krause
Miia Krause kohtaa tekijöitä, joi­den työ on meil­le tuttua,..
23.00 Arkisto: Työ­mies on palk­kan­sa an­sain­nut - entä nainen?
Työmies on palkkansa ansainnut. Me­ne­tän­kö mil­joo­nan? Ri­kol­lis­ta toi­min­taa. Di­rek­tii­veis­tä tur­vaa. Mis­tä mit­ta­nau­ha? Oikeuteen,
23.00 Arkisto: Maa­ta­lou­den näkymiä
Minne menet maatalous (1983) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Maa­ta­lous 2000 -ko­mi­tean mie­tin­tö on val­mis­tu­nut (1987) . Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Maa­ta­lou­den si­vue­lin­kei­not (1988) . Tä­nään il­ta­päivällä.
22.55 Jari Sarasvuo
"Ystävyys on meille turvallisempi peili itseemme kuin rakkaussuhde."
23.53 Yle Pu­he esittää
0
00.00 Arkisto: Kau­pan­käyn­tiä kirpparilla
Ylen aikainen. Kirp­pu­to­rit (1984) . Tä­nään il­ta­päivällä...
00.00 Arkisto: Muut­tuva mainonta
Tänään 10. 00. Mai­non­ta yh­teis­kun­nas­sa (1988) ...
00.00 Arkisto: Kau­punkielämää
Kadonnutta kaupunkia etsimässä (1981) ...
00.00 Arkisto: Ke­sä kaupungissa
Jo joutui armas aika. Päi­vä­kat­saus. Osa oh­jel­mas­ta (1983) ...
00.00 Arkisto: Elinkeino
Elinkeino. Pank­kien ris­kin­hal­lin­ta (1996) . Elin­kei­no. Si­joi­tus-In­vest 96 -mes­suil­la (1996) . Elinkeino.
01.00 Mie­li­pi­teiden jakajia
Vieraissa Timo T. A. Mik­ko­nen (1993) . Ra­dio­ma­fian aamu...
01.00 Mes­suil­la tavataan!
Tänään iltapäivällä. An­tik­vaa­ri­set kir­ja­mes­sut (1988) . Tä­nään il­ta­päivällä...
02.00 Maail­man­loppu tulee!
Tänään kymmeneltä. Maail­man lop­pu (1996) . Merkkituote...
02.00 Te­koä­lyä ämpäriin
Tänään kymmeneltä. Te­koä­ly käy­tän­nös­sä (1993) ...
02.00 Maa­seu­tu­romantiikkaa
Tänään kymmeneltä. Maa­seu­tu­ro­man­tiik­kaa (1990) ...
02.00 Merkkituote
Merkkituote. Mai­se­man ku­va (1999) . Merk­ki­tuo­te. Myrk­kyä (1999) . Merkkituote.
02.00 Pos­ti­myyn­tiä ja verkkokauppaa
Tänään iltapäivällä. Hum­puu­ki­pos­ti­myyn­ti (1995) . Tä­nään il­ta­päivällä...
3
03.00 Kuvasarja
03.00 Mau­ri An­tero ja Pedro
04.00 Mi­tä saar­nas­sa sanotaan?
04.00 Isoveli valvoo
04.00 Mai­non­ta yh­teiskunnassa
04.00 Maa­laismaisemissa
04.00 Nykyaika
Nykyaika. Kä­ve­le ja kuluta...
05.00 Arkisto: Ai­kuisten leikit
05.00 Arkisto: Luo­mua ja lähiruokaa