Ohjelmakartta.fi
ma 12.8. ti 13.8. ke 14.8. to 15.8. pe 16.8. la 17.8. su 18.8.
6 06.00 Y­le Uu­ti­set Vuon­na 1999 Ar­kis­to: Ke­sä kau­pun­gis­sa
06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio Po­li­tiik­ka­ra­dio
06.35 Nos­to Ak­ti
06.55 Pu­heen Aa­mu Y­le Pu­he e­sit­tää
07.45 Pu­lu­boin ja Po­nin lois­ke­tii­vis kir­ja Las­ten kuun­nel­mat
08.00 Y­le Uu­ti­set
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Kir­ja vs. Lef­fa Trainspotting
9 09.00 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Miksi raskaana olevia naisia pelotellaan? Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen
10.00 Ak­ti Kuinka kuritat lasta? Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Omien unelmien tavoitteleminen ei välttämättä ole aitoa
11.00 Po­li­tiik­ka­ra­dio
11.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio
12 12.00 Y­le Uu­ti­set
12.05 Y­le Pu­he e­sit­tää
12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio Ky­sy mi­tä vaan Seksityöläinen, keitä ovat asiakkaasi?
13.00 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Omien unelmien tavoitteleminen ei välttämättä ole aitoa Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Pörs­si­päi­vä Vastuullinen kuluttaminen talouden muutosvoimana Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Kuka saa haluta seksiä? Ru­ben S­til­ler
13.30 Y­le Pu­he e­sit­tää Urheiluhullut Fa­ni­ma­lia E.T. oli 80-luvun Jeesus-tarina
14.00 Juu­so Pek­ki­nen Reaalimaailma vs. matematiikan maailma Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Miksi raskaana olevia naisia pelotellaan? Kir­ja vs. Lef­fa Trainspotting Lindg­ren & Sih­vo­nen Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet
14.30 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Kuka saa haluta seksiä? Sek­suaa­li­suus on jol­lain ta­val­la läs­nä kai­kis­sa ih­mi­sis­sä.
15 15.00 Ky­sy mi­tä vaan Seksityöläinen, keitä ovat asiakkaasi? Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet Fa­ni­ma­lia Y­le Uu­ti­set Ur­hei­lu­per­jan­tai
15.25 Vii­mei­nen keik­ka Viimeinen keikka 15.25 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2) Maailmanpolitiikan arkipäivää Kuuntelijaklubi
16.00 Y­le Uu­ti­set 16.00 Y­le Uu­ti­set Y­le Uu­ti­set
16.10 Maail­ma pa­ra­nee pu­hu­mal­la Maanantain lähetys Tiistain lähetys Keskiviikon lähetys Maanantain lähetys 16.10 Ur­hei­lu­ra­dio
16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää Urheilu-Suomen henkilökuva: Jari Litmanen Juu­so Pek­ki­nen Reaalimaailma vs. matematiikan maailma
16.50 Tui­ja Peh­ko­nen Millainen yrittäjä olet, Janni Hussi? Heit­täy­dy ra­dio­sel­fieen Tui­jan ja mie­len­kiin­toi­sen vie­raan kans­sa.
17.00 Y­le Uu­ti­set Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Joel Hol­ma. Il­ves-KuPS, In­ter-HIFK. Su­per­pe­sik­sen mies­ten puo­li­vä­lie­räot­te­lu.
17.10 Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä 17.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin.
17.50 Y­le Pu­he e­sit­tää
18 18.00 Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraana Longinojasta elinvoimaisen taimenpuron tehnyt Juha Salonen Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la pu­huu rak­kau­des­ta I­tä­me­reen. Ky­sy mi­tä vaan Seksityöläinen, keitä ovat asiakkaasi? Ju­ha Val­vio Juha Valvion koppipuheet Fa­ni­ma­lia E.T. oli 80-luvun Jeesus-tarina 18.00 Ar­kis­to: Hai­see­ko ur­hei­lun hen­ki? Kulttuurikahvila. Sir­kus­hu­veis­ta viih­de­teol­li­suu­dek­si (2001). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Ur­hei­li­jan yk­si­tyi­se­lä­mä (1991). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Huip­pu-ur­hei­li­jan e­lä­mä­nu­ra (1989). Tut­ki­mus ja ar­ki­päi­vä. Kil­paur­hei­lu ja penk­kiur­hei­lu (1987). Pörs­si­päi­vä Vastuullinen kuluttaminen talouden muutosvoimana Vie­rai­na si­joi­tus­joh­ta­ja Mi­ka Les­ki­nen S-Pan­kis­ta, yk­si­tyis­si­joit­ta­ja Mer­ja Mäh­kä ja tut­ki­mus­joh­ta­ja Päi­vi Ti­mo­nen Hel­sin­gin y­lio­pis­ton Ku­lut­ta­ja­tut­ki­mus­kes­kuk­ses­ta.
19.00 Ar­kis­to: Ma­ri Ran­ta­si­la ja Ja­ri Sa­ras­vuo Miten minusta tuli minä. Ma­ri Ran­ta­si­la (1993). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ja­ri Sa­ras­vuo (2005). Ar­kis­to: Paa­vo No­po­nen Miten minusta tuli minä. Paa­vo No­po­nen (1992). Yö­myö­hä. Paa­vo No­po­sen haas­tat­te­lu (1985). Ra­dio Pa­si­lan A­se­ma. Vii­kon vie­raa­na Paa­vo No­po­nen (1993). Ar­kis­to: Pe­ter von Bagh Miten minusta tuli minä. Pe­ter von Bagh (1993). Ee­va Luo­to­sen vii­sas­ten ker­ho. Täh­tien lu­mois­sa (2006). Vie­rais­sa Pe­ter von Bagh (1993). Ar­kis­to: Heik­ki Sa­lo Miten minusta tuli minä. Heik­ki Sa­lo (1991). Mil­joo­na­sa­de -yh­tyeen Heik­ki Sa­lon haas­tat­te­lu (1987). Lä­hi­ku­vas­sa Heik­ki Sa­lo (2006). 19.00 Y­le Pu­he e­sit­tää Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me me­ne­vät? Ja ku­ka ra­han kul­ku­suun­nan lo­pul­ta päät­tää?
19.55 Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la Vieraana Longinojasta elinvoimaisen taimenpuron tehnyt Juha Salonen Mik­ko "Pelt­si" Pel­to­la pu­huu rak­kau­des­ta I­tä­me­reen. Pelt­si tu­tus­tuu ih­mi­siin, joil­la on e­ri­tyi­nen suh­de I­tä­me­reen jo­ko työn­sä, in­to­hi­mon­sa tai har­ras­tuk­sen­sa kaut­ta.
20.30 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta
21 21.00 Ur­hei­lu­ra­dio
21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää Puheen Ilta Y­le Pu­he e­sit­tää (x4) Kalle Haatanen Roman Schatzin Maamme-kirja Brysselin kone Sari Valto
21.30 Mi­ki Liuk­ko­sen maail­ma Omien unelmien tavoitteleminen ei välttämättä ole aitoa E­läm­me so­siaa­li­sen me­dian mää­rit­te­le­mäs­sä kult­tuu­ris­sa, jos­sa e­siin­nym­me myös it­sel­lem­me. Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen Miksi raskaana olevia naisia pelotellaan? Ke­ho­po­si­tii­vi­suu­sak­ti­vis­ti Me­riam T­ra­bel­si ha­luaa tais­tel­la vä­sy­nei­tä kau­neu­si­han­tei­ta vas­taan ja nos­taa rus­keat, li­ha­vat nai­set e­siin. Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan Kuka saa haluta seksiä? Sek­suaa­li­suus on jol­lain ta­val­la läs­nä kai­kis­sa ih­mi­sis­sä.
22.30 Juu­so Pek­ki­nen Reaalimaailma vs. matematiikan maailma Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo Pörs­si­päi­vä Vastuullinen kuluttaminen talouden muutosvoimana Kir­ja vs. Lef­fa Trainspotting
23.00 Ar­kis­to: Kau­pun­kie­lä­mää Ka­don­nut­ta kau­pun­kia et­si­mäs­sä (1981). Tä­nä il­ta­na ym­pä­ris­tös­tä. Ih­mi­sen mit­tai­nen kau­pun­ki (1994). Tä­nään kym­me­nel­tä. Kau­pun­ke­ja ke­hi­te­tään kan­sain­vä­li­sik­si (1998).
Päi­vä tun­nis­sa Päivä tunnissa, perjantain lähetys
0 00.00 Ar­kis­to: Mi­tä on si­vis­tys? Täh­den­len­to­ja - a­jan­ku­via kult­tuu­ris­ta. Si­vis­tys (1998). Ar­kis­to: Kan­saa si­vis­tä­mäs­sä Kulttuurikahvila. Y­leis­si­vis­tys. O­sa oh­jel­mas­ta (1995). Ar­kis­to: Si­vis­tyk­sen hä­vit­tä­mi­nen Opetusradion päiväkahvit. Ar­kis­to: Kau­pan­käyn­tiä kirp­pa­ril­la Ylen aikainen. Kirp­pu­to­rit (1984). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Ar­kis­to: Muut­tu­va mai­non­ta Tä­nään 10.00. Mai­non­ta yh­teis­kun­nas­sa (1988). 00.00 Ar­kis­to: Merk­ki­tuo­te Merkkituote. Mai­se­man ku­va (1999). Merk­ki­tuo­te. Myrk­kyä (1999). Merk­ki­tuo­te. Jääh­dy­tys­kaap­pi ja pö­ly­ni­mi­jä (2001).
01.00 Maa­seu­tu­ro­man­tiik­kaa Tänään kymmeneltä. Maa­seu­tu­ro­man­tiik­kaa (1990). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Fin­lan­de-ta­pah­tu­ma (1988). Tä­nään kym­me­nel­tä. Maa­seu­dun uu­det e­lin­kei­not ja työn te­hos­ta­mi­nen (1993).
02.00 In­tii­mi Tu­rus­ta Tam­pe­reel­le Ym­pä­ri Suo­men Maail­man­lop­pu tu­lee! Te­koä­lyä äm­pä­riin 02.00 Maa­lais­mai­se­mis­sa
3 03.00 Mai­non­ta yh­teis­kun­nas­sa
04.00 Lei­pä­puu Ur­hei­lu­vuo­det 1984 ja 1988 Ur­hei­lu­vuo­det 1991, 1992 ja 1999 Mi­tä saar­nas­sa sa­no­taan? I­so­ve­li val­voo Työ­mies on palk­kan­sa an­sain­nut - en­tä nai­nen?
Ar­kis­to: Ke­sä kau­pun­gis­sa