Ohjelmakartta.fi
ma 17.9. ti 18.9. ke 19.9. to 20.9. pe 21.9. la 22.9. su 23.9.

04.00 Ar­kis­to: E­lä­män ja kuo­le­man ra­jal­la

Elämän ja kuoleman rajalla (1981). Mys­til­lis­tä - a­siaa e­lä­män ja kuo­le­man ra­ja­mail­ta (1981).

Ar­kis­to: A­vo­hoi­toa ja vel­ka­jär­jes­te­lyä

Ruohon juurella. E­lä­mää a­vo­hoi­dos­sa (1996).

Ar­kis­to: Eu­ro­sa­na­kir­ja

Eurosanakirja. En­sim­mäi­nen sa­na: Va­paus.

Ar­kis­to: Luo­mu­ta­lou­den pe­rus­tei­ta

Luomutalouden perusteita. O­sa1: Maa­ta­lout­ta so­pu­soin­nus­sa luon­non kans­sa.

Ar­kis­to: Vuo­si­tu­han­nen vaih­tues­sa

Tänään kymmeneltä. Mi­ten maail­ma kul­kee en­si vuo­si­tu­han­nel­le?

Ar­kis­to: I­sän­maa

Tä­nään il­ta­päi­väl­lä it­se­näi­syys­päi­vä­nä.

05.00 Ar­kis­to: Vit­rii­ni

Kouluradio. Vit­rii­ni - ik­ku­na tie­teen maail­maan: Burn out.
6

Y­le Uu­ti­set

Sa­ri Val­to

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Noin sadas Puheet päreiksi: Kohut, some-kohut ja mediakohut Onko nousukausi taittumassa?

06.35 Nos­to

06.59 Pu­heen Aa­mu

Puheen Aamu - aina kiinnostava. Puheen aamu - aina kiinnostava. Puheen aamu - aina kiinnostava. Puheen aamu - aina kiinnostava. Puheen aamu - aina kiinnostava.

06.55 Y­le Pu­he

07.00 B­rys­se­lin ko­ne

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.04 Pu­heen Viik­ko

9

10.02 Juu­so Pek­ki­nen

Juuso Pekkinen: Unelma ikuisesta vaatteesta Kohtaamisia syvässä päässä. Kohtaamisia syvässä päässä.

Ke­vyet mul­lat

Kevyet mullat: Perheiden yhteiset ruokailut

Kult­tuu­ri­Cock­tail

Y­le Uu­ti­set

10.05 Tui­ja Peh­ko­nen

Ja­ri Sa­ras­vuo

Jari Sarasvuo: Ystävyys ja sosiaalinen pääoma

11.02 Ak­ti

Akti: Suomalainen häviää aina? Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

11.03 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Pert­tu Häk­ki­nen

Yle Puhe
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.08 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Politiikkaradio Extra

Ke­vyet mul­lat

Kevyet mullat: Perheiden yhteiset ruokailut

12.13 Kes­ki­päi­vän k­las­sik­ko

12.20 Pu­heen Aa­mus­sa tä­nään

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Onko nousukausi taittumassa?

13.02 Ja­ri Sa­ras­vuo

Jari Sarasvuo: Ystävyys ja sosiaalinen pääoma

Pert­tu Häk­ki­nen

Yle Puhe

Tui­ja Peh­ko­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Ru­ben S­til­ler

Ruben Stiller: Kuinka Trump-saaga jatkuu?

13.05 12 dik­taat­to­ria: Big Dad­dy I­di A­min

13.35 Pu­heen Viik­ko

13.50 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

14.02 Nos­to

Ra­dio S­ta­dion

Radio Stadion: PT tuli taloon

Ri­ku ja Tun­na - Doc­ven­tu­res

Docventures
15

15.02 Ru­ben S­til­ler

Ruben Stiller: Kuinka Trump-saaga jatkuu?

Pörs­si­päi­vä

Pörssipäivä: Nyt puhutaan rahasta

Ri­ku ja Tun­na - Doc­ven­tu­res

Docventures

Po­li­tiik­ka­ra­dio

Euroopparadio Extra: Yhden asian liikkeet ja EU:n yhtenäisyys

Ra­dio S­ta­dion

Radio Stadion: PT tuli taloon

15.00 Lindg­ren & Sih­vo­nen

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

No­ne

16.00 Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros ja jalkapalloa

Y­le Uu­ti­set

16.13 Nos­to

Nos­to

Nos­to

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Pörs­si­päi­vä

Pörssipäivä: Nyt puhutaan rahasta

16.50 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Lentopallon MM: Suomi - Iran ja Jääkiekkokierros

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 Päi­vä tun­nis­sa

Kaikki olennainen tästä päivästä.

17.13 Päi­vä tun­nis­sa

Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä.

17.15 Mi­kä mak­saa?

Mikä maksaa?
18

18.02 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros

18.02 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros

Ke­vyet mul­lat

Kevyet mullat: Perheiden yhteiset ruokailut

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros ja jalkapalloa

18.10 Po­li­tiik­ka­ra­dion viik­ko

19.00 Ar­kis­to: Ped­ro Hie­ta­nen ja An­ni Sin­ne­mä­ki

Miten minusta tuli minä. Ped­ro Hie­ta­nen (1992).

19.40 A­ris­to­te­leen kan­ta­pää

20.00 Juu­so Pek­ki­nen

Juuso Pekkinen: Unelma ikuisesta vaatteesta

20.05 Kult­tuu­ri­Cock­tail

No­ne

21

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Pu­heen Il­ta

21.12 Pu­heen Il­ta

21.12 Kal­le Haa­ta­nen

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

Jari Sarasvuo: Ystävyys ja sosiaalinen pääoma

Pert­tu Häk­ki­nen

Yle Puhe

Tui­ja Peh­ko­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

22.05 Tie­deyk­kö­nen

22.10 Sa­ri Val­to

22.30 Ru­ben S­til­ler

Ruben Stiller: Kuinka Trump-saaga jatkuu?

Pörs­si­päi­vä

Pörssipäivä: Nyt puhutaan rahasta

Ri­ku ja Tun­na - Doc­ven­tu­res

Docventures

Po­li­tiik­ka­ra­dio

Euroopparadio Extra: Yhden asian liikkeet ja EU:n yhtenäisyys

Ra­dio S­ta­dion

Radio Stadion: PT tuli taloon

Y­le Pu­he

23.00 Ar­kis­to: Tie­de­kes­kus Heu­re­ka

Ylen aikainen. Mi­kä ih­meen tie­de­kes­kus?

23.05 Ro­man Sc­hat­zin Maam­me-kir­ja

23.28 Päi­vä tun­nis­sa

Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä. Kaikki olennainen tästä päivästä.
0

00.00 Ar­kis­to: Hil­jai­suu­den ih­me

Hiljaisuuden seikkailu (1988). E­lä­mi­sen voi­maa hi­jai­suu­des­ta (1988).

Ar­kis­to: E­räs so­siaa­li­ta­paus

Eräs sosiaalitapaus. Per­he­puis­to (1981).

Ar­kis­to: Sos­sun luu­kul­la

Tänään iltapäivällä. So­siaa­li­tur­van näl­kä (1993).

Ar­kis­to: Ri­ki Sor­sa - e­lä­män muut­to­hauk­ka

Nuorten Radio. Ri­ki Sor­san haas­tat­te­lu (1981).

Ar­kis­to: Ker­jää­mi­nen ja kau­pus­te­lu kiel­let­ty

Tänään iltapäivällä. Ker­jä­läi­siä Tuk­hol­man ka­tu­ku­vas­sa (1998).

00.00 Ar­kis­to: Maa­ta­lous­ra­dio

Maatalousradio. Lam­mas­ta­lou­den uu­si tu­le­mi­nen (1983).

01.00 Ar­kis­to: Paa­vo Väy­ry­nen

Päivän peili. Kes­kus­ta­puo­lueen puo­lue­ko­kous on va­lin­nut uu­den pu­heen­joh­ta­jan (1980).

02.00 Ar­kis­to: Mo­raa­lin uh­rit

Moraalin uhrit. Tuh­laa­ja­poi­ka.

Ar­kis­to: He­rä­tys!

Tänään iltapäivällä. He­rät­tä­jä­juh­lat Kuo­pios­sa (1989).

Ar­kis­to: E­ri­koi­set ta­va­ra­ta­lot ja ku­lut­ta­ja­pe­liä B­rys­se­lis­sä

Luvallanne. E­ri­koi­set ta­va­ra­ta­lot (1986).

Ar­kis­to: Suo­ma­lai­nen näl­kä

Tänään iltapäivällä. Näl­kä Suo­mes­sa (1992).

Ar­kis­to: Lii­ken­neil­ta

Liikenneilta. A­sian­tun­ti­jat kes­kus­te­le­vat kuun­te­li­joi­den kans­sa lii­ken­tee­seen liit­ty­vis­tä a­siois­ta (1997).

02.00 Ar­kis­to: S­pårak­lu­bi

Spåraklubi. Ra­ti­koi­ta vai ruuh­kia?
3

03.00 Ar­kis­to: I­sän­maa ja lii­ken­ne­po­li­tiik­ka

Isänmaa ja liikennepolitiikka. Tie­lii­ken­ne.

04.00 Ar­kis­to: A­vo­hoi­toa ja vel­ka­jär­jes­te­lyä

Ruohon juurella. E­lä­mää a­vo­hoi­dos­sa (1996).

Ar­kis­to: Eu­ro­sa­na­kir­ja

Eurosanakirja. En­sim­mäi­nen sa­na: Va­paus.

Ar­kis­to: Luo­mu­ta­lou­den pe­rus­tei­ta

Luomutalouden perusteita. O­sa1: Maa­ta­lout­ta so­pu­soin­nus­sa luon­non kans­sa.

Ar­kis­to: Vuo­si­tu­han­nen vaih­tues­sa

Tänään kymmeneltä. Mi­ten maail­ma kul­kee en­si vuo­si­tu­han­nel­le?

Ar­kis­to: I­sän­maa

Tä­nään il­ta­päi­väl­lä it­se­näi­syys­päi­vä­nä.

04.00 Ar­kis­to: U­fo­ja ja hu­ma­noi­de­ja

Pietarinkadun Oilers Go-Go! Ju­han af G­rann.