Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Kanava Suora
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
06.00 Uutisohjelmia
05.00 Arkisto: Ym­pä­ris­tö­liik­keet ja kan­sa­lais­tot­telemattomuus
05.00 Arkisto: Suo­raa pu­het­ta sek­suaalisuudesta
06.35 Akti
06.59 Puheen Aamu
Pu­heen aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää uu­teen päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan ja Ali­na Ku­lon seu­ras­sa. What­sApp: 040 163 8586 Pu­heen Aa­mu - ai­na kiin­nos­ta­va. He­rää tä­hän päi­vään An­na Ca­dian, Ju­ha­ni Kent­tä­maan, Ali­na Ku­lon ja Ka­ti Lah­ti­sen seurassa.
ma: Maanantain lähetys
ti: Tiistain lähetys Twit­ter: #pu­hee­naa­mu What­sApp-vies­ti stu­dioon: 040 163 8586
ke: Keskiviikon lähetys
to: Torstain lähetys
pe: Perjantain lähetys Ka­ri Aal­to on vaih­ta­nut pun­kin reg­gae­seen ja sa­mal­la kap­pa­lei­den sa­no­ma on vaih­tu­nut vi­hai­ses­ta rau­hal­li­sem­mak­si. Muu­tos mah­dol­lis­tui kun Pert­ti Ku­ri­kan Ni­mi­päi­vät yh­teen ni­mi­hen­ki­lö jäi eläkkeelle...
07.02 Yle Pu­he esittää
la: Puheen Viikko
08.00 Uutisohjelmia
08.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Opettele sanomaan ei ja tunnistamaan oma hyvä stressitön olo!
08.05 Kir­ja vs. Leffa
Liian paksu perhoseksi
9
09.03 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Sairaanhoitajat lähtevät alalta koronakriisin jälkeen”
09.03 Mi­ki Liuk­kosen maailma
Ujous luo haasteita ymmärtämiseen ”Omal­la koh­dal­la­ni ujous on ai­ka uuvuttavaa,..
10.02 Akti
On­ko asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu mah­dol­lis­ta? To­tuus on teil­lä. Nyt saa sa­noa. Toi­mit­ta­ji­na Jus­si Put­ko­nen, Jen­ny Leh­ti­nen ja Samp­pa Kor­ho­nen. Pu­he­lin­nu­me­ro stu­dioon 020 690 001. What­sApp 040 1638 586. Twitter #akti.
ma: Valkoposkihanhet ja lokit – lentäviä demoneita?
ti: Onko elämänhallinta hukassa, oi juoppo, syöppö tai muuten holtiton ihminen? Olet­ko li­ha­va? Ei hä­tää, syöt vain sil­loin kun on nälkä,..
ke: Raivoatko koneille? Hel­sin­gin Sa­no­mien Mie­li­pi­de­si­vuil­la jul­kais­tiin maa­nan­tai­na kirjoitus,..
to: Lisäbudjetilla Suomi nousuun Hal­li­tus te­ki ei­len en­nä­tyk­sel­li­sen li­sä­bud­je­tin, ar­vol­taan hui­keat 5,5 mil­jar­dia euroa. Mm...
pe: Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Asial­li­nen kan­sa­lais­kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta. On­ko maail­ma mus­tavalkoinen?
10.00 Ruben Stiller
Hajoaako USA? Trump kul­ki täl­lä vii­kol­la Raa­mat­tu kä­des­sä ku­vaussessioon...
10.00 Muo­ti-Suo­men omatunto
Arvostatko ja kunnioitatko vaatteitasi?
11.00 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­kaa on kaik­kial­la, ja po­li­tiik­ka on mei­dän kaik­kien asia. Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
12
12.00 Uutisohjelmia
12.13 Yle Pu­he esittää
12.30 Po­litiikkaradio
Po­li­tiik­ka­ra­dio on myös oh­jel­ma yh­teis­kun­nas­ta, sen kiin­nos­ta­vis­ta il­miöis­tä ja ih­mi­sis­tä meil­lä ja maailmalla.
12.30 Ra­dio­ma­fia was here
Varoitus...
12.30: "Siitä se sitte alako."
13.00: "Nykyään me istuttais linnassa."
12.30 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan aivotutkijalta: Voiko aivoja huijata onnellisiksi?
13.02 Muo­ti-Suo­men omatunto
Arvostatko ja kunnioitatko vaatteitasi?
13.02 Mi­ki Liuk­kosen maailma
Ujous luo haasteita ymmärtämiseen
13.02 Pörssipäivä
Miksi valtio omistaa yrityksiä? Vieraana professori Vesa Puttonen
13.02 Ma­ha­du­ra & Özberkan
"Viimeinen" Mahadura & Özberkan
13.02 Ruben Stiller
Hajoaako USA? Trump kul­ki täl­lä vii­kol­la Raa­mat­tu kä­des­sä ku­vaussessioon...
13.30 Yle Pu­he esittää
Urheiluhullut
13.30 Miia Krause
Millainen on tulevaisuuden ilmasto? Il­mas­tom­me muut­tuu vaik­ka se on to­ki muut­tunut aina...
14.02 Juuso Pekkinen
Koronakevät,.. Mi­ten ko­ro­na­ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut eläin­tar­ho­jen arkeen?..
14.02 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
14.02 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
14.02 Kir­ja vs. Leffa
Liian paksu perhoseksi
14.02 Lindg­ren & Sihvonen
Tom­my Lindg­ren ja Pet­te­ri Sih­vo­nen täh­dit­tä­vät hu­moristista,..
14.05 Juha Valvio
Tommi Niemelä valmentaa Phil Jacksonin jalanjäljissä
14.30 Ma­ha­du­ra & Özberkan
"Viimeinen" Mahadura & Özberkan
15
15.02 Ra­dio­ma­fia was here
15.02 Juha Valvio
Tommi Niemelä valmentaa Phil Jacksonin jalanjäljissä
15.02 Ra­dio­ma­fia was here
15.02 Miia Krause
Millainen on tulevaisuuden ilmasto?
15.02 Ur­heiluperjantai
Ur­hei­lu­per­jan­tais­sa Ju­ha Val­vio tar­joi­lee ur­hei­lun pu­hee­nai­heet ren­nol­la ot­teel­la ja tär­pit vii­kon­lo­pun kil­pai­lu­jen seu­raa­mi­seen. Ur­hei­lu­per­jan­tai liik­kuu hiih­tostadionien,
15.30 Ky­sy mitä vaan
15.30 Maail­ma pa­ra­nee puhumalla
Tehdään maailma mukavammaksi. Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Tii­na Lundberg...
15.50 Yle Pu­he esittää
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.00 Uutisohjelmia
16.13 Maail­ma pa­ra­nee puhumalla
Il­ta­päi­vän seu­ra­lai­se­na Tii­na Lund­berg. What­sApp: 040 163 8586 Yle Pu­heen tu­tut ää­net il­ta­päivässäsi.
16.13 Maail­ma pa­ra­nee puhumalla
16.13 Ali Show
Miki Liukkonen kuuntelee kirjoittaessaan Wu-Tang Clania Kir­jai­li­ja Mi­ki Liuk­ko­sen on vai­kea uskoa,..
16.10 Urheiluradio
16.15 Juuso Pekkinen
Koronakevät,.. Mi­ten ko­ro­na­ti­lan­ne on vai­kut­ta­nut eläin­tar­ho­jen arkeen?..
17.00 Uutisohjelmia
17.13 Päi­vä tunnissa
Kaik­ki olen­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä Päi­vä tun­nis­sa sum­maa ja taus­toit­taa päi­vän uu­ti­sia ja pu­heenaiheita.
ma: Päivä tunnissa, maanantain lähetys
ti: Päivä tunnissa, tiistain lähetys
ke: Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys
to: Päivä tunnissa, torstain lähetys
pe: Päivä tunnissa, perjantain lähetys
17.10 Tuija Pehkonen
Saara Aalto: "Puoliso-Meri rauhoittaa minut"
17.15 Yle Pu­he esittää
Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin. Tie­deyk­kös­tä toi­mit­ta­vat Sis­ko Loikkanen,
18
18.02 Kevyet mullat
Käsikonsolipelit
18.02 Ali Show
Miki Liukkonen kuuntelee kirjoittaessaan Wu-Tang Clania Kir­jai­li­ja Mi­ki Liuk­ko­sen on vai­kea uskoa,..
18.02 Radio Stadion
Urheiluelokuvien Suomi-kuva Mi­tä suo­ma­lai­set ur­hei­lue­lo­ku­vat ker­to­vat Suo­mes­ta? Urheilun,..
18.02 Jari Sarasvuo
"Kulttuuri on vaikuttava voima, vaikka se on olematon." Kult­tuu­ri on sa­lai­nen sopimus,..
18.02 Tuija Pehkonen
Saara Aalto: "Puoliso-Meri rauhoittaa minut"
18.10 Radio Stadion
Urheiluelokuvien Suomi-kuva Mi­tä suo­ma­lai­set ur­hei­lue­lo­ku­vat ker­to­vat Suo­mes­ta? Urheilun,..
18.03 Pörssipäivä
Miksi valtio omistaa yrityksiä? Vieraana professori Vesa Puttonen Val­tio omis­taa yrityksiä,..
19.00 Arkisto: Päi­vi Is­ta­la ja Jimi Tenor
Miten minusta tuli minä. Päi­vi Is­ta­la (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ji­mi Te­nor (2003) .
19.00 Arkisto: Vil­lu Tam­me ja Tomi Kontio
Miten minusta tuli minä. Vil­lu Tam­me (1995) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. To­mi Kon­tio (2003) . Kult­tuu­rin ajan­ku­via (1994) .
19.00 Arkisto: Ee­ro So­mer­vuo­ri ja Aku Louhimies
Miten minusta tuli minä. Ee­ro So­mer­vuo­ri (2003) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Aku Lou­hi­mies (2004) . Kult­tuu­ri­tun­ti: Fil­mi­ryh­mä. Aku Lou­hi­mies ja teh­dyt työt (2013) .
19.00 Arkisto: Mi­ka Sil­ta­la ja Jukka Pakkanen
Miten minusta tuli minä. Mi­ka Sil­ta­la (2003) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Juk­ka Pak­ka­nen (2004) . Tä­nä il­ta­na luon­non hel­mas­sa. Vie­raa­na Juk­ka Pak­ka­nen (1990) .
19.00 Arkisto: Jark­ko Hent­to­nen ja Min­na Tervamäki
Miten minusta tuli minä. Jark­ko Hent­to­nen (2003) . Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Min­na Ter­va­mä­ki (2003) . Vii­kon tai­tei­li­ja: Tans­si­ja Min­na Ter­va­mä­ki. Osa oh­jel­mas­ta (2008) .
19.05 Kevyet mullat
Käsikonsolipelit Mu­ka­na kul­ke­vat ja il­man verk­ko­vir­taa toi­mi­vat kä­si­kon­so­lit ovat oma lu­kun­sa pe­laa­mi­sen maailmassa...
19.00 Yle Pu­he esittää
Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­symyksiin...
20.00 Jari Sarasvuo
"Kulttuuri on vaikuttava voima, vaikka se on olematon." Kult­tuu­ri on sa­lai­nen so­pi­mus, jo­ka on har­voin van­git­ta­vis­sa yh­teen mää­ri­telmään...
19.55 Ruben Stiller
Hajoaako USA? Trump kul­ki täl­lä vii­kol­la Raa­mat­tu kä­des­sä ku­vaus­ses­sioon. Aut­taa­ko Raa­mat­tu kun mel­la­kat es­kaloituvat?..
20.55 Yle Pu­he esittää
21
21.02 Urheiluradio
21.05 Muo­ti-Suo­men omatunto
Arvostatko ja kunnioitatko vaatteitasi?
21.05 Mi­ki Liuk­kosen maailma
Ujous luo haasteita ymmärtämiseen ”Omal­la koh­dal­la­ni ujous on ai­ka uuvuttavaa,..
21.05 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Tapanainen
“Sairaanhoitajat lähtevät alalta koronakriisin jälkeen”
21.05 Ma­ha­du­ra & Özberkan
"Viimeinen" Mahadura & Özberkan Tä­mä on tois­tai­sek­si vii­mei­nen Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan lähetys...
21.05 Ruben Stiller
Hajoaako USA? Trump kul­ki täl­lä vii­kol­la Raa­mat­tu kä­des­sä ku­vaussessioon...
21.05 Yle Pu­he esittää
21.05: Kalle Haatanen
22.00: Sari Valto Sa­ri Val­ton oh­jel­mas­sa kes­kus­tel­laan ajan il­miöistä,..
22.55: Yle Puhe
21.05 Yle Pu­he esittää
21.05: Brysselin kone
22.00: Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­laisuutta,..
22.05 Juuso Pekkinen
Koronakevät, eläintarhat ja eläinten suojelutyö - haastateltavana Korkeasaaren johtaja Sanna Hellström
22.05 Tii­na Lund­ber­gin huoltamo
Opettele sanomaan ei ja tunnistamaan oma hyvä stressitön olo!
22.05 Pörssipäivä
Miksi valtio omistaa yrityksiä? Vieraana professori Vesa Puttonen Val­tio omis­taa yrityksiä,..
22.05 Kir­ja vs. Leffa
Liian paksu perhoseksi Sis­ko Is­tan­mäen rak­kaus­ker­to­mus Liian pak­su per­ho­sek­si il­mes­tyi vuonna 1995...
22.55 Jari Sarasvuo
"Kulttuuri on vaikuttava voima, vaikka se on olematon." Kult­tuu­ri on sa­lai­nen sopimus,..
23.00 Ky­sy mitä vaan
Kysy mitä vaan aivotutkijalta: Voiko aivoja huijata onnellisiksi?
23.00 Juha Valvio
Tommi Niemelä valmentaa Phil Jacksonin jalanjäljissä
23.00 Ra­dio­ma­fia was here
Varoitus...
23.00 Miia Krause
Millainen on tulevaisuuden ilmasto?
23.00 Arkisto: Muotitietoiset
Päiväkatsaus.
23.00 Arkisto: Suo­men kieli uudistuu
Kielikukkanen. Lai­na­sa­nat nuor­ten kie­les­sä (1983) ...
23.53 Yle Pu­he esittää
0
00.00 Arkisto: Flirtaten
Tänään iltapäivällä. Kuin­ka mies is­ke­tään (1989) ...
00.00 Arkisto: Har­ry "Hjal­lis" Harkimo
(1987) . Tä­nään il­ta­päivällä...
00.00 Arkisto: WTC-iskut
Päivän peili. Ter­ro­ri-is­ku World Tra­de Cen­te­riin New Yorkissa ..
(ote, 2002)
00.00 Arkisto: Jus­si Par­viai­nen, Tee­mu Mä­ki ja Arto Melleri
00.00 Arkisto: Al­ko­ho­li­po­li­tiik­kaa- ja tutkimusta
Päivän peili.
01.00 Arkisto: Suo­mi maa­han­muut­tajien silmin
Tänään iltapäivällä.
01.00 Arkisto: Suo­mi­mu­saa maailmalle
Valoa ikkunassa.
02.00 Arkisto: Veikko Neuvonen
Auringonnousun aikaan.
02.00 Arkisto: Pankkikriisi
Tänään iltapäivällä. Hal­li­tuk­sen pank­ki­tu­ki­tiedonanto ..
02.00 Arkisto: Ber­lii­nin muuri murtuu
Muurin molemmilla puolilla (1988) ...
02.00 Arkisto: Jää­kie­kon olym­pia­ho­pea 1988 ja maail­man­mestaruus 1995
02.00 Arkisto: Mat­ti Ny­kä­nen, To­ni Nie­mi­nen ja Janne Ahonen
(ote ohjelmasta, 2005)
3
03.00 Arkisto: Or­wel­lin vuosi 1984
03.00 Arkisto: Sink­kue­lä­mää Suomessa
04.00 Arkisto: Tosi-tv
04.00 Arkisto: Päivi Istala
04.00 Arkisto: Kau­ris­mäen veljekset
04.00 Arkisto: Vuo­sikatsauksia
04.00 Arkisto: Te­le­vi­sion roo­li ja vaikutus
05.00 Arkisto: Ym­pä­ris­tö­liik­keet ja kan­sa­lais­tot­telemattomuus
05.00 Arkisto: Suo­raa pu­het­ta sek­suaalisuudesta