Ohjelmakartta.fi
ma 10.12. ti 11.12. ke 12.12. to 13.12. pe 14.12. la 15.12. su 16.12.
6

Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Sari Valto Yle Puhe

05.00 Ar­kis­to: O­pin­port­ti

Opinportti. Mai­nio vai mah­do­ton yh­tä­lö: luo­ka­ton y­läas­te ja ny­ky­tei­ni (2001).

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Maanantain lähetys. Tiistain lähetys. Keskiviikon lähetys.

06.35 Nos­to

06.59 Pu­heen Aa­mu

Maanantain lähetys Tiistain lähetys Keskiviikon lähetys Torstain lähetys Perjantain lähetys

07.00 Y­le Pu­he e­sit­tää

Brysselin kone

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

Y­le Uu­ti­set

9

10.02 Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Ke­vyet mul­lat

Kult­tuu­ri­Cock­tail Pu­hees­sa

KulttuuriCocktail

Y­le Uu­ti­set

10.05 Tui­ja Peh­ko­nen

11.02 Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

11.03 Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Terveys, Taivas, nirvana – Biokemiallinen kilvoittelumme
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­ra­dio

12.08 Ke­vyet mul­lat

12.13 Kes­kii­päi­vän k­las­sik­ko

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Maanantain lähetys. Tiistain lähetys. Keskiviikon lähetys.

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Perjantain lähetys.

13.02 Ja­ri Sa­ras­vuo

Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Terveys, Taivas, nirvana – Biokemiallinen kilvoittelumme

Tui­ja Peh­ko­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Ru­ben S­til­ler

Miten suomalaisuus breikkasi?

13.05 12 dik­taat­to­ria

12 diktaattoria: Sankari Ferdinand Marcos

13.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.02 Nos­to

Maanantain lähetys klo 14-15 Tiistain lähetys klo 14-15 Keskiviikon lähetys klo 14-15 Torstain lähetys klo 14-15

Ra­dio S­ta­dion

Y­le Uu­ti­set

15

15.02 Ru­ben S­til­ler

Miten suomalaisuus breikkasi?

Pörs­si­päi­vä

Sijoittajavieraina Tomi Lahti ja Kimmo Matikainen

De­mok­ra­tiaon­gel­ma

Y­le Uu­ti­set

15.02 Ur­hei­lu­per­jan­tai

15.00 Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.13 Nos­to

Maanantain lähetys klo 16-17 Tiistain lähetys klo 16-17 Keskiviikon lähetys klo 16-17 Torstain lähetys klo 16-17

Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Sen se­los­tuk­sen ha­luai­sin kuul­la

Sen selostuksen haluaisin kuulla -toivekonsertti (osa 11) Li­be­re­cin ja Mos­ko­van kym­pit, SM-kei­lat, MM-sa­ta­nen 2009, me­la hei­luu, yes yes yes, Ka­na­da nu­rin fi­naa­lis­sa, Hy­vä­ri­sen syöt­tö, sii­nä se on vii­des heit­to­kier­ros ai jai jai, ha­vu­ja, Syd­neyn ho­pea, Nal­le, Salp­pa­rin mä­ki­mont­tu ja pal­jon muu­ta.

Pörs­si­päi­vä

Sijoittajavieraina Tomi Lahti ja Kimmo Matikainen

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.13 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys

17.15 Y­le Pu­he e­sit­tää (x3)

Mikä maksaa? Politiikkaradion viikko Aristoteleen kantapää
18

18.02 Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kie­kok­kier­ros.

Ke­vyet mul­lat

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros.

19.00 Ar­kis­to: Mark­ku Vei­ja­lai­nen ja Ja­ke Ny­man

Miten minusta tuli minä. Mark­ku Vei­ja­lai­nen (1993).

Ar­kis­to: Mar­co B­jurst­röm

Miten minusta tuli minä. Mar­ko B­jurst­röm (2003).

19.00 Ar­kis­to: Pel­le Mil­joo­na ja Lee­na Leh­to­lai­nen

Miten minusta tuli minä. Pel­le Mil­joo­na (1993).

19.00 Ar­kis­to: Gös­ta Sundq­vist

Miten minusta tuli minä. Gös­ta Sundq­vist (1991).

21

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.02 Ur­hei­lu­ra­dio

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää

21.12 Y­le Pu­he e­sit­tää (x3)

Kalle Haatanen Tiedeykkönen Yle Puhe

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

21.30 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Terveys, Taivas, nirvana – Biokemiallinen kilvoittelumme

Tui­ja Peh­ko­nen

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

22.30 Ru­ben S­til­ler

Miten suomalaisuus breikkasi?

Pörs­si­päi­vä

Sijoittajavieraina Tomi Lahti ja Kimmo Matikainen

22.30 Ra­dio S­ta­dion

23.00 Ar­kis­to: 40 ja ri­sat

40 ja risat. In­ven­taa­rion paik­ka.

23.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Roman Schatzin Maamme-kirja

23.28 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys

0

00.00 Ar­kis­to: Tee­ma­na näyt­te­li­jän työ

Tänään iltapäivällä. Teat­te­ri­päi­vät Hel­sin­gis­sä: Tee­ma­na näyt­te­li­jän työ.

Ar­kis­to: Huu­mo­ri kuk­kii

Tä­nään 10.00. Huu­mo­ri kir­jal­li­suu­des­sa ja e­lä­mäs­sä (1989).

Ar­kis­to: Heik­ki Kin­nu­nen

Tänään iltapäivällä. La­pua­lai­soop­pe­ras­ta 30 vuot­ta (1996).

Ar­kis­to: Lem­mik­ke­jä sias­ta sii­liin

Katinkontti. E­läin­kau­pas­sa (1988).

Ar­kis­to: Nuo­ri tai­tei­li­ja

Nuori taiteilija. Täy­tyy os­taa be­to­ni­myl­ly vaat­tei­den hoi­toa var­ten.

00.00 Ar­kis­to: Mu­na­mark­ki­noil­ta Pot­si­päi­vil­le

Tä­nään 10.00. Pot­si­päi­vät Toh­ma­jär­vel­lä (1989).

01.00 Ar­kis­to: A­ki ja Tu­ro - Ant­ti ja Vil­le

Nuori taiteilija. Ant­ti Rai­vio - rai­voi­san teat­te­rin te­ki­jä (1993).

02.00 Ar­kis­to: Mies­ten­vuo­ro - vie­lä ker­ran

Miestenvuoro. Sek­suaa­li­nen i­den­ti­teet­ti.

Ar­kis­to: Pa­huus

Pastan jauhajat. Pa­huus (1990).

Ar­kis­to: Mi­kä mei­tä nau­rat­taa?

Välikysymyksiä. Mi­kä mei­tä nau­rat­taa?

Ar­kis­to: Saa­ko Jee­suk­sel­le nau­raa?

Huumori Raamatussa (1980). Merk­ki­tuo­te.

Ar­kis­to: Va­ka­vas­ti o­tet­ta­via nau­rat­ta­jia

Tänään iltapäivällä. La­pin­lah­den lin­nut (1989).

02.00 Ar­kis­to: Ter­veyt­tä ra­vin­nos­ta

Parantaako elävä ravinto? (1985).
3

03.00 Ar­kis­to: Vaih­toeh­to­lo­mai­lua- ja mat­kai­lua

Tänään iltapäivällä.

04.00 Ar­kis­to: Ruo­ka­pe­rin­tei­tä ja pe­rin­ne­ruo­kia

Ar­kis­to: Keit­to­kir­jo­ja mo­neen ma­kuun

Tänään iltapäivällä.

Ar­kis­to: Ruo­ka­kult­tuu­rin muu­tok­sia

Pastan jauhajat.

Ar­kis­to: Sel­viy­ty­mis­vink­ke­jä lo­mai­li­joil­le

Arki on juhlaa (1982).

Ar­kis­to: Mat­ka­ra­dio

Matkaradio: Lukijamatkat (2005).

04.00 Ar­kis­to: La­pin lu­moa

Tänään iltapäivällä.

05.00 Ar­kis­to: O­pin­port­ti

Opinportti. Mai­nio vai mah­do­ton yh­tä­lö: luo­ka­ton y­läas­te ja ny­ky­tei­ni (2001).