Ohjelmakartta.fi
ma 18.2. ti 19.2. ke 20.2. to 21.2. pe 22.2. la 23.2. su 24.2.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Ar­kis­to: Or­wel­lin vuo­si 1984

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

06.35 Nos­to

06.55 Pu­heen Aa­mu

Y­le Pu­he e­sit­tää (x3)

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.00 Y­le Uu­ti­set

9

10.00 Juu­so Pek­ki­nen

Ongelmalähiö-mielikuvan ongelmallisuudesta

Kun­nian päi­vät - Ta­ri­noi­ta hea­vy-Suo­mes­ta

Tuottaja Hiili Hiilesmaa

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Voimaharjoittelun perusteet - miten voimaa treenataan?

Juu­so Pek­ki­nen

Vieraana punttisalista ja animesta twiittaava IT- ja IPR-lakimies Jussi Kari

Ky­sy mi­tä vaan

Urheilija, mistä saa voimaa tappion hetkillä?

Y­le Uu­ti­set

10.05 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miten tehdä mielenterveysongelmista taidetta?

Hiih­don MM 2019

10.10 Hiih­don MM 2019

Parisprintin karsinta

11.00 Ak­ti

Miesten ja naisten työt Pelkäätkö pahaa silmää – Taikauskoa, magiaa ja mäihää Muotia saa rahalla, tyylitajua ei! Kuinka mauton olet? Kannattaako tunnustaa jos pettää?

Hiih­don MM 2019

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Minä ja kehoni Min­kä­lai­sia jäl­kiä ja muis­to­ja e­lä­mä jät­tää ke­hoom­me?

11.25 Hiih­don MM 2019

Yhdistetyn HS 130 mäki

11.25 Hiih­don MM 2019

Yhdistetyn parisprintin HS 130 mäki

11.55 Y­le Uu­ti­set

11.55 Hiih­don MM 2019

Nais­ten yh­dis­tel­mä­kil­pai­lu 7,5 km (p) ja 7,5 km (v)
12

12.10 Pu­heen K­las­sik­ko

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

Hiih­don MM 2019

12.20 Hiih­don MM 2019

Parisprintin finaalit

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

12.55 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Heikkous tarvitsee lääkäriä, ei tuomaria."

Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Elämme yhä pidempään, mutta mitä arvoa sillä on?

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miten tehdä mielenterveysongelmista taidetta?

Hiih­don MM 2019

Sprinttihiihdon karsinnat

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Vieraana nyrkkeilijä Elina Gustafsson

Hiih­don MM 2019

Hiihdon MM: Seefeld tänään

13.25 Hiih­don MM 2019

Mies­ten yh­dis­tel­mä­kil­pai­lu 15 km (p) ja 15 km (v)

Hiih­don MM 2019

Hiihdon MM: Seefeld tänään

14.00 Ru­ben S­til­ler

Mistä eduskuntavaaleissa pitäisi puhua?

Pörs­si­päi­vä

Tilinpäätösten satoa Q4/2018

Huu­mo­ri­hom­mia

Niina Lahtisen arki on täynnä Siskonpeti-tilanteita

14.00 Ra­dio S­ta­dion

Urheilun ja kulttuurin yhteneväisyydet

14.25 Hiih­don MM 2019

Yh­dis­te­tyn pa­risp­rin­tin hiih­to 2 x 7,5 km

14.45 Hiih­don MM 2019

Hiihdon MM: Seefeld tänään
15

15.00 Nos­to

Elokuvaaja Marita Hällfors jännittää edelleen innoissaan uusia kuvauksia Miksi Kingston Wall oli sukupolvikokemus? Ulrika Björkstamin peilistä katsoi lentokoneonnettomuuden seurauksena ihan vieras ihminen.

15.00 Hiih­don MM 2019

Hiih­don MM 2019

Hiih­don MM 2019

Hiihdon MM: Seefeld tänään

15.25 Hiih­don MM 2019

Sprinttihiihdon finaalit

Hiih­don MM 2019

Miesten mäkihyppy HS 130 karsinta

Hiih­don MM 2019

Miesten mäkihyppy HS 130 ja Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros ja hiih­don MM-ki­sat. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. HPK-JYP, Koo­Koo-Kär­pät, Tap­pa­ra-Sai­Pa, TPS-Kal­Pa, Ju­ku­rit-Pe­li­cans, Äs­sät-HIFK.

15.40 Hiih­don MM 2019

Miesten mäkihyppy HS 130 joukkuemäki

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.10 Nos­to

Maanantain lähetys klo 16-17 Noston kahvipöytä

16.45 Hiih­don MM 2019

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä

Hiih­don MM 2019

Yhdistetyn hiihto 10km

17.40 Lindg­ren & Sih­vo­nen

Vieraana nyrkkeilijä Elina Gustafsson
18

18.00 Juu­so Pek­ki­nen

Ongelmalähiö-mielikuvan ongelmallisuudesta

Kun­nian päi­vät - Ta­ri­noi­ta hea­vy-Suo­mes­ta

Tuottaja Hiili Hiilesmaa

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si.

Juu­so Pek­ki­nen

Vieraana punttisalista ja animesta twiittaava IT- ja IPR-lakimies Jussi Kari

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros Jää­kiek­ko­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jaak­ko Park­ki­nen. HIFK-Ju­ku­rit, Il­ves-Tap­pa­ra, JYP-Koo­Koo, Luk­ko-Kal­Pa, Pe­li­cans-Äs­sät, Sai­Pa-Kär­pät, S­port-HPK, Jo­ke­rit-Di­na­mo Minsk.

18.10 Pörs­si­päi­vä

Tilinpäätösten satoa Q4/2018 Vii­me vuo­den tu­lok­sis­ta ja al­ku­ke­vään mark­ki­na­ti­lan­tees­ta kes­kus­te­le­mas­sa o­sa­kest­ra­te­gi Ju­ha Kin­nu­nen In­de­re­sil­tä ja pääa­na­lyy­tik­ko Ant­ti Saa­ri OP Ryh­mäs­tä.

19.00 Ar­kis­to: An­dy Mc­Coy ja I­sä-Mit­ro

Miten minusta tuli minä. An­dy Mc­Coy (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. I­sä-Mit­ro (2004). Pap­pia kyy­dis­sä. I­sä-Mit­ro siu­naus­mat­kal­la. O­sa oh­jel­mas­ta (2009).

Ar­kis­to: Mik­ko Ki­vi­nen ja Ans­si

Miten minusta tuli minä. Mik­ko Ki­vi­nen (1993). Ra­dio­ma­fia. Kämp. O­sa oh­jel­mas­ta (1996). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Ans­si (1995).

Ar­kis­to: An­na-Kai­sa Her­mu­nen

Miten minusta tuli minä. An­na-Kai­sa Her­mu­nen (1991). Ra­dio­ma­fian Sir­kus Hel­sin­gin ui­mas­ta­dio­nil­la. O­sa oh­jel­mas­ta (1996). Ra­dio­ma­fian Aa­mu. Vie­raa­na An­na-Kai­sa Her­mu­nen (2000). Nais­ten tun­ti. Mis­sä mim­mit, kun me­dias­ta pu­hu­taan? O­sa oh­jel­mas­ta (2001).

Ar­kis­to: Jus­si Par­viai­nen

Miten minusta tuli minä. Jus­si Par­viai­nen (1991). Sii­tä mis­tä voi pu­hua. Jus­si Par­viai­sen pa­luu (2004). Aa­mu­rum­ba. Jus­si Par­viai­nen. O­te oh­jel­mas­ta (1993).

19.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Mikä maksaa? Brysselin kone
21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x5)

Kalle Haatanen Tiedeykkönen Yle Puhe Politiikkaradion viikko Roman Schatzin Maamme-kirja

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Heikkous tarvitsee lääkäriä, ei tuomaria." O­len pu­hu­nut ad­dik­tios­ta o­ma­koh­tai­ses­ti kak­si ker­taa aiem­min­kin ja se on syn­nyt­tä­nyt reak­tion, jo­ka on kan­ta­nut tä­hän päi­vään as­ti.

Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Elämme yhä pidempään, mutta mitä arvoa sillä on? Bio­lo­gian nä­kö­kul­mas­ta yk­si­lön e­lä­mä ei o­le e­dis­tys­tä vaan taan­tu­mis­ta ja kuo­le­mis­ta.

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miten tehdä mielenterveysongelmista taidetta? Sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Em­mi Val­ve on ku­van­nut töis­sään mie­len­ter­vey­son­gel­miaan ja rank­ko­ja e­lä­män­ko­ke­muk­siaan.

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Minä ja kehoni Min­kä­lai­sia jäl­kiä ja muis­to­ja e­lä­mä jät­tää ke­hoom­me? Min­kä­lais­ta ki­pua ja luo­pu­mis­ta ke­hoon liit­tyy?

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Vieraana nyrkkeilijä Elina Gustafsson

22.30 Ru­ben S­til­ler

Mistä eduskuntavaaleissa pitäisi puhua? E­dus­kun­ta­vaa­lei­hin on e­nää va­jaat kak­si kuu­kaut­ta ai­kaa.

Pörs­si­päi­vä

Tilinpäätösten satoa Q4/2018

Huu­mo­ri­hom­mia

Niina Lahtisen arki on täynnä Siskonpeti-tilanteita Nii­na Lah­ti­nen on kä­si­kir­joit­ta­ja, oh­jaa­ja, tuot­ta­ja ja vaik­ka mi­tä muu­ta.

Kir­ja vs. Lef­fa

The Great Gatsby – Kultahattu F. S­cott Fitz­ge­ral­din T­he G­reat Gats­by vuo­del­ta 1925 on te­ki­jän­sä kuu­lui­sin ro­maa­ni.

Ra­dio S­ta­dion

Urheilun ja kulttuurin yhteneväisyydet Ur­hei­lun ja kult­tuu­rin e­rois­ta kuu­lee pu­hut­ta­van u­sein.

23.00 Ar­kis­to: Vuo­si­kat­sauk­sia

Tapahtui vuonna 1985 (1985). Tä­nään kym­me­nel­tä. Eu­ro-Suo­mi -vuo­si­kat­saus (1996). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Uu­tis­vuo­si 2003 (2003). A­jan­ta­sa. Ko­ti­maan uu­tis­vuo­si 2006 -pot­pu­ri (2006).

23.25 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys

Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, torstain lähetys

0

00.00 Ar­kis­to: Vies­tin­tä­tek­nii­kan ke­hi­tys

Tulevaisuuden tietotekniikka.

Ar­kis­to: G­raf­fi­te­ja ja muu­ta il­ki­val­taa

Tänään iltapäivällä. Nuo­ri­son au­top­ro­jek­ti (1989).

Ar­kis­to: To­si-tv

Kulttuuriuutiset. To­del­li­suus on muo­tia me­dias­sa (2003). Taus­ta­pei­li.

Ar­kis­to: Päi­vi Is­ta­la

Henkilökuva. Päi­vi Is­ta­la (1990). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

Ar­kis­to: WTC-is­kut

Päivän peili. Ter­ro­ri-is­ku World T­ra­de Cen­te­riin New Yor­kis­sa (2001).

00.00 Ar­kis­to: Ym­pä­ris­tö­liik­keet ja kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muus

Näinkö siinä kävi. Koi­jär­vi taas (1980). Päi­vän pei­li. Tam­pe­reen kaup­pa­hal­lin vi­ras­to­ta­lo val­lat­tu (1981). E­ko­lo­ke­ro. O­vat­ko is­kut tur­kis­tar­hoi­hin ter­ro­ris­mia vai luon­non­suo­je­lua?

01.00 Ar­kis­to: Muo­ti­tie­toi­set

Päiväkatsaus. Lap­peen­ran­ta­lai­sia miet­tei­tä suo­ma­lais­ten pu­keu­tu­mi­ses­ta (1984). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Lah­den MM-ki­sa­muo­ti (1989). Tä­nään 10.00. Al­ku­tal­ven muo­tia Ha­ka­nie­men to­ril­la (1989).

02.00 Ar­kis­to: Vih­rei­tä ar­vo­ja

Ar­kis­to: F­lir­ta­ten

Ar­kis­to: Har­ry "H­jal­lis" Har­ki­mo

Ar­kis­to: Ber­lii­nin muu­ri mur­tuu

Ar­kis­to: Jus­si Par­viai­nen, Tee­mu Mä­ki ja Ar­to Mel­le­ri

02.00 Ar­kis­to: Suo­men kie­li uu­dis­tuu

3

03.00 Ar­kis­to: Suo­mi maa­han­muut­ta­jien sil­min

04.00 Ar­kis­to: AIDS

Ar­kis­to: Veik­ko Neu­vo­nen

Ar­kis­to: Pank­kik­rii­si

Ar­kis­to: Kau­ris­mäen vel­jek­set

Ar­kis­to: Jää­kie­kon o­lym­pia­ho­pea 1988 ja maail­man­mes­ta­ruus 1995

Ar­kis­to: Suo­mi­mu­saa maail­mal­le

Ar­kis­to: Or­wel­lin vuo­si 1984