Ohjelmakartta.fi
ma 22.4. ti 23.4. ke 24.4. to 25.4. pe 26.4. la 27.4. su 28.4.
6

06.00 Huu­mo­ri­hom­mia

Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää

Ar­kis­to: Y­leis­ra­dio­toi­min­nan a­se­ma ja tu­le­vai­suus

06.35 Nos­to

06.55 Jus­si Par­viai­nen

Pu­heen Aa­mu

Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

07.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Huo­mi­nen on huo­nom­pi

Parantaako teknologia enää ihmiselämää?

9

09.00 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Terveys, Taivas, nirvana – Biokemiallinen kilvoittelumme

10.00 Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lu­per­jan­tai

Urheilua Yle Puheessa: Leijonakevät!

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Ky­sy mi­tä vaan

Sokea, koetko ulkonäköpaineita?

Y­le Uu­ti­set

10.05 Juu­so Pek­ki­nen

Kuntoliikunnan etiikkaa osa 2: Kuntosaliliikunnan "one size fits all"

10.05 Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miten äiti selviää oman lapsensa kuolemasta?

Ja­ri Sa­ras­vuo

”Onnekkuus on potentiaali, jonka kova työ muuttaa palkinnoksi.”

11.00 Ky­sy mi­tä vaan

Onnellisuustutkija, mikä on varmin tapa tehdä itsenä onnettomaksi?

Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Kun nelikymppinen tahtoo kuntoilla, hän turvautuu teknologiaan
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

12.05 Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Millaisia ovat mielenvahvuudet, joihin keskittymällä luodaan hyvinvointia?

Pu­heen K­las­sik­ko

Vii­mei­nen keik­ka

Brittien hauskin mies, koomikko- taikuri Tommy Cooper, menehtyi suorassa TV-lähetyksessä

Kir­ja vs. Lef­fa

Mielensäpahoittaja Tuo­mas Ky­rön Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja (2010) on uu­den a­jan van­ha­nai­kai­nen san­ka­ri.

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo

”Onnekkuus on potentiaali, jonka kova työ muuttaa palkinnoksi.”

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Kun nelikymppinen tahtoo kuntoilla, hän turvautuu teknologiaan

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miten äiti selviää oman lapsensa kuolemasta?

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

13.00 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen 10 kau­pun­kia

Firenze - historiaa, taidetta ja muotia

13.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

13.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.00 Ke­vyet mul­lat

Huumorilehti Pahkasika

Pörs­si­päi­vä

Vii­mei­nen keik­ka

Brittien hauskin mies, koomikko- taikuri Tommy Cooper, menehtyi suorassa TV-lähetyksessä

Kir­ja vs. Lef­fa

Mielensäpahoittaja

Ra­dio S­ta­dion

Doping - eilen, tänään ja huomenna

Y­le Uu­ti­set

Ky­sy mi­tä vaan

Sokea, koetko ulkonäköpaineita? Nä­kee­kö syn­ty­mäs­tään so­kea ih­mi­nen u­nia?

14.30 Län­si­mai­sen si­vis­tyk­sen ly­hyt op­pi­mää­rä

15

15.00 Huu­mo­ri­hom­mia

Uuno meinasi viedä Vesa-Matti Loirin hengen

Nos­to

Tiistain lähetys klo 15-16 Keskiviikon lähetys klo 15-16 Torstain lähetys klo 15-16 Nos­to - tie­dä mis­tä kah­vi­tauol­la pu­hu­taan.

Ur­hei­lu­per­jan­tai

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Yle Puheen pääsiäinen

Ur­hei­lu­ra­dio

Nos­to

Keskiviikon lähetys klo 16-17 Torstain lähetys klo 16-17 Nos­to - tie­dä mis­tä kah­vi­tauol­la pu­hu­taan.

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

16.15 Y­le Pu­he e­sit­tää

16.30 Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros SM-lii­gan nel­jäs lop­puot­te­lu HPK-Kär­pät. Se­los­ta­ja Ri­ku Sal­mi­nen, a­sian­tun­ti­ja Kim­mo Kuh­ta. Toi­mit­ta­jat Jus­si Paa­si ja A­ri Lah­ti.

17.00 Y­le Uu­ti­set

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Päivä tunnissa, torstain lähetys Päivä tunnissa, perjantain lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä

17.10 Ra­dio S­ta­dion

Doping - eilen, tänään ja huomenna Do­pin­gin käyt­tö­kiel­to pe­rus­tuu ta­sa-ar­voon: ku­kaan ur­hei­li­ja ei saa saa­da kei­no­te­kois­ta e­tua kil­pai­li­joi­hin­sa näh­den.
18

18.00 Juu­so Pek­ki­nen

Kuntoliikunnan etiikkaa osa 2: Kuntosaliliikunnan "one size fits all"

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros SM-lii­gan toi­nen lop­puot­te­lu HPK-Kär­pät. Se­los­tus Ri­ku Sal­mi­nen, a­sian­tun­ti­ja Kim­mo Kuh­ta. Toi­mit­ta­jat Jus­si Paa­si ja A­ri Lah­ti.

Y­le Uu­ti­set

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Jääkiekkokierros SM-lii­gan kol­mas lop­puot­te­lu Kär­pät-HPK. Se­los­ta­ja Ri­ku Sal­mi­nen, a­sian­tun­ti­ja Kim­mo Kuh­ta. Toi­mit­ta­jat Jus­si Paa­si ja Pek­ka Pie­ti­lä.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros SM-lii­gan kol­mas lop­puot­te­lu Kär­pät-HPK. Se­los­ta­ja Ri­ku Sal­mi­nen, a­sian­tun­ti­ja Kim­mo Kuh­ta. Toi­mit­ta­jat Jus­si Paa­si ja Pek­ka Pie­ti­lä.

18.05 Pörs­si­päi­vä

Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo o­sa­ke­kurs­sien taak­se. Yh­des­sä mie­len­kiin­tois­ten vie­rai­den kans­sa hio­taan o­mat si­joi­tusst­ra­te­giat.

19.00 Ar­kis­to: Ju­ha­ni Pel­to­nen ja Rag­ni Malms­ten

Miten minusta tuli minä. Ju­ha­ni Pel­to­nen (1994). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Rag­ni Malms­tén (1994).

19.00 Ar­kis­to: Mat­ti Kas­si­la

Kohtaaminen - miten minusta tuli minä. Mat­ti Kas­si­la (1994). Vii­kon tai­tei­li­ja. E­lo­ku­vaoh­jaa­ja Mat­ti Kas­si­la (2008).

19.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Mikä maksaa? Mi­kä mak­saa? et­sii vas­tauk­sia ta­val­lis­ta kan­sa­lais­ta as­kar­rut­ta­viin ta­lou­den ky­sy­myk­siin. Min­ne ra­ham­me me­ne­vät?

20.00 Juu­so Pek­ki­nen

Kuntoliikunnan etiikkaa osa 2: Kuntosaliliikunnan "one size fits all" Min­kä­lais­ta lii­kun­ta-a­jat­te­lua kun­toi­lu­leh­det, lii­kun­tab­rän­dit ja kun­to­sa­li­lii­kun­ta ra­ken­ta­vat?

Y­le Pu­he e­sit­tää

Brysselin kone Suo­ma­lai­set vir­ka­mie­het, po­lii­ti­kot, lob­ba­rit ja muut a­sia­no­sai­set kul­ke­vat jat­ku­vas­ti B­rys­se­lis­sä a­ja­mas­sa e­tu­ryh­mien­sä a­sioi­ta ja seu­raa­mas­sa mi­ten heil­le tär­kei­den a­sioi­den ti­lan­ne ke­hit­tyy.
21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

Y­le Pu­he e­sit­tää

Kalle Haatanen Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri Kal­le Haa­ta­sen oh­jel­mis­sa ä­lyl­li­sis­tä­kin a­siois­ta on mah­dol­lis­ta pu­hua ke­vyes­ti, ja pin­nal­li­sis­ta sy­väl­li­ses­ti.

Y­le Pu­he e­sit­tää

Politiikkaradion viikko

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

”Onnekkuus on potentiaali, jonka kova työ muuttaa palkinnoksi.” Pi­tä­vät­kö ih­mi­set it­seään on­nek­kai­na, kos­ka heil­le ta­pah­tuu hy­viä a­sioi­ta?

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Kun nelikymppinen tahtoo kuntoilla, hän turvautuu teknologiaan

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miten äiti selviää oman lapsensa kuolemasta? Vee­ra I­ko­sen e­si­koi­nen e­li vain yh­dek­sän päi­vää. Mi­ten kes­tä­mät­tö­mäs­tä su­rus­ta sel­viää?

22.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Tiedeykkönen No­ja­tuo­li­mat­ka tie­teen kiin­nos­ta­vim­piin vir­tauk­siin.

Y­le Pu­he e­sit­tää

Roman Schatzin Maamme-kirja Kes­kus­te­luoh­jel­ma, jos­sa suo­ma­lai­suut­ta, sen ke­hi­tys­tä ja tu­le­vai­suut­ta poh­di­taan pait­si suo­ma­lai­ses­ta myös eu­roop­pa­lai­ses­ta ja g­lo­baa­lis­ta nä­kö­kul­mas­ta.

Pörs­si­päi­vä

Pörs­si­päi­vä sum­maa mark­ki­na­ta­pah­tu­mat ja kat­soo o­sa­ke­kurs­sien taak­se.

Vii­mei­nen keik­ka

Brittien hauskin mies, koomikko- taikuri Tommy Cooper, menehtyi suorassa TV-lähetyksessä

Kir­ja vs. Lef­fa

Mielensäpahoittaja Tuo­mas Ky­rön Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja (2010) on uu­den a­jan van­ha­nai­kai­nen san­ka­ri.

Ra­dio S­ta­dion

Doping - eilen, tänään ja huomenna Do­pin­gin käyt­tö­kiel­to pe­rus­tuu ta­sa-ar­voon: ku­kaan ur­hei­li­ja ei saa saa­da kei­no­te­kois­ta e­tua kil­pai­li­joi­hin­sa näh­den.

22.45 Ho­mo re­li­gio­sus - O­la­vi Sep­pä­nen

Terveys, Taivas, nirvana – Biokemiallinen kilvoittelumme

22.45 Y­le Pu­he e­sit­tää

Yle Puhe

23.00 Ar­kis­to: Maa­seu­dun tu­le­vai­suus

Tänään iltapäivällä. A­jan­koh­tais­ta maa­ta­lous­po­li­tiik­kaa (1989). Tä­nään kym­me­nel­tä. Maa­seu­dun tu­le­vai­suus (1994). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Maa­seu­dun uu­det ker­ros­tu­mat (1995).

23.45 Y­le Pu­he e­sit­tää

0

00.00 Ar­kis­to: Mai­non­ta yh­teis­kun­nas­sa

Taiteessa tapahtuu. Mai­non­ta ja tai­de (1986).

Ar­kis­to: Maa­lais­mai­se­mis­sa

Tänään kymmeneltä. Maa­seu­tu ja Eu­roop­pa (1991).

Ar­kis­to: Ku­va­sar­ja

Kuvasarja. Nau­ret­ta­va vaih­toeh­to. E­lä­viä ku­via ky­näl­lä ja si­vel­ti­mel­lä.

Ar­kis­to: Mau­ri An­te­ro ja Ped­ro

M. A. Num­mi­nen (1986). Va­loa ik­ku­nas­sa. M. A. Num­mi­nen (1992).

Ar­kis­to: Pos­ti­myyn­tiä ja verk­ko­kaup­paa

Tänään iltapäivällä. Hum­puu­ki­pos­ti­myyn­ti (1995).

00.00 Ar­kis­to: Vam­mais­ten a­se­ma

Mennyt maailma. So­li­daa­ri­suut­ta, ei sää­liä! Val­ta­kun­ta, jo­ka vai­ke­ni vam­mai­sis­taan (2003). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä. Vam­mais­ten a­se­ma yh­teis­kun­nas­sam­me (1983).

01.00 Ar­kis­to: Vam­mai­set ja yh­teis­kun­ta

Vammaiset ja yhteiskunta. Kuk­ka­ron nyö­rit tiu­kal­la (1980). Vam­mai­set ja yh­teis­kun­ta. Lap­si ku­lut­ta­ja­na (1981). Vam­mai­set ja yh­teis­kun­ta. Vaat­teil­la mu­ka­vuut­ta (1982).

02.00 Ar­kis­to: Ke­sä kau­pun­gis­sa

Ar­kis­to: Työ­mies on palk­kan­sa an­sain­nut - en­tä nai­nen?

Ar­kis­to: Maa­ta­lou­den nä­ky­miä

Ar­kis­to: Luo­mua ja lä­hi­ruo­kaa

Ar­kis­to: Ny­kyai­ka

02.00 Ar­kis­to: Las­ten­päi­vä

3

03.00 Ar­kis­to: Käy­tö­soh­jei­ta ja ta­pa­kas­va­tus­ta

04.00 Ar­kis­to: Merk­ki­tuo­te

Ar­kis­to: Mie­li­pi­tei­den ja­ka­jia

Ar­kis­to: Mes­suil­la ta­va­taan!

Ar­kis­to: E­lin­kei­no

Ar­kis­to: Hy­vät ta­vat kun­niaan

Ar­kis­to: Y­leis­ra­dio­toi­min­nan a­se­ma ja tu­le­vai­suus