Ohjelmakartta.fi
ma 18.6. ti 19.6. ke 20.6. to 21.6. pe 22.6. la 23.6. su 24.6.
6

06.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Ar­kis­to: Sink­kue­lä­mää Suo­mes­sa

06.05 Po­li­tiik­ka­ra­dio

Po­li­tiik­ka­ra­dio

06.35 Nos­to

06.55 Pu­heen Aa­mu

06.55 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

07.45 Las­ten kuun­nel­mat

08.00 Y­le Uu­ti­set

08.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Kevyet mullat

9

09.00 Tui­ja Peh­ko­nen

10.00 Juu­so Pek­ki­nen

Vieraana Matias Myllyrinne - peliala konkarin silmin

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilua

Tii­na Lund­ber­gin huol­ta­mo

Juu­so Pek­ki­nen

Kohtaamisia syvässä päässä.

Y­le Uu­ti­set

10.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Jenny & Lehtinen - Jännä Juhannus

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miksi nainen matkustaa 1950-luvulle lapsen saatuaan?

Ja­ri Sa­ras­vuo

"Työpaikkaa ei saa hakemuksia lähettämällä." Ih­mi­nen, jo­ka on­nis­tuu työs­sään e­lää pi­dem­pään.

11.00 Ak­ti

Mikään inhimillinen ei ole vierasta.

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Diginen elämä alusta loppuun yhdessä tunnissa
12

12.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

12.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Juha Valvion Juhannus

Ur­hei­lu­ra­dio

12.10 Pu­heen K­las­sik­ko

12.20 Y­le Pu­he e­sit­tää

12.30 Po­li­tiik­ka­ra­dio

13.00 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Työpaikkaa ei saa hakemuksia lähettämällä."

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Diginen elämä alusta loppuun yhdessä tunnissa

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miksi nainen matkustaa 1950-luvulle lapsen saatuaan?

Ma­ha­du­ra & Öz­ber­kan

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Lindgren & Sihvonen Juhannus-Special

Ru­ben S­til­ler

Haluaako suomalainen muuttaa elämäntapojaan ilmastonmuutoksen takia?

13.35 Y­le Pu­he e­sit­tää

13.55 Y­le Pu­he e­sit­tää

14.00 Ru­ben S­til­ler

Haluaako suomalainen muuttaa elämäntapojaan ilmastonmuutoksen takia?

Pörs­si­päi­vä

Pörssipäivän kirjakerho

Y­le Uu­ti­set

Sen se­los­tuk­sen ha­luai­sin kuul­la

Sen selostuksen haluaisin kuulla -toivekonsertti (osa 12)

Y­le Uu­ti­set

15

15.00 Nos­to

Maanantain lähetys klo 15-16 Tiistain lähetys klo 15-16 Keskiviikon lähetys klo 15-16 Nos­to - tie­dä mis­tä kah­vi­tauol­la pu­hu­taan.

15.00 Y­le Pu­he e­sit­tää

Huumorihommia

Lindg­ren & Sih­vo­nen

Lindgren & Sihvonen Juhannus-Special

16.00 Y­le Uu­ti­set

16.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Uu­ti­set

16.05 Y­le Pu­he e­sit­tää

Juha Valvion Juhannus

16.10 Nos­to

Maanantain lähetys klo 16-17 Tiistain lähetys klo 16-17 Keskiviikon lähetys klo 16-17 Nos­to - tie­dä mis­tä kah­vi­tauol­la pu­hu­taan.

16.10 Ur­hei­lu­ra­dio

17.00 Y­le Uu­ti­set

Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Kesä

Y­le Uu­ti­set

17.10 Päi­vä tun­nis­sa

Päivä tunnissa, maanantain lähetys Päivä tunnissa, tiistain lähetys Päivä tunnissa, keskiviikon lähetys Kaik­ki o­len­nai­nen täs­tä päi­väs­tä. Ar­ki­sin kel­lo 17, uu­sin­ta kel­lo 23. Toi­mit­ta­ja­na Mik­ko Jyl­hä

17.10 Tui­ja Peh­ko­nen

Heit­täy­dy ra­dio­sel­fieen Tui­jan ja mie­len­kiin­toi­sen vie­raan kans­sa.

Y­le Pu­he e­sit­tää

Urheiluhullut
18

18.00 Juu­so Pek­ki­nen

Vieraana Matias Myllyrinne - peliala konkarin silmin Ma­tias Myl­ly­rin­ne on pit­kä ko­ke­mus pe­lia­lan joh­to­teh­tä­vis­tä.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. FC Lah­ti-RoPS, HIFK-SJK, Sot­ka­mo-Kan­kaan­pää.

Ur­hei­lua Y­le Pu­hees­sa

Urheilukierros Ur­hei­lu­kier­ros. Toi­mit­ta­ja Jus­si Paa­si. HJK-Hon­ka, su­per­pe­sik­sen ot­te­lut Vim­pe­li-Kou­vo­la ja Sei­nä­jo­ki-Sii­lin­jär­vi.

18.00 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Jenny & Lehtinen - Jännä Juhannus Juha Valvion Juhannus

Ar­kis­to: A. W. Yr­jä­nä

Miten minusta tuli minä. Yr­jä­nä (1995). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. A. W. Yr­jä­nä (2007).

18.10 Pörs­si­päi­vä

Pörssipäivän kirjakerho Vie­rai­na e­ko­no­mis­ti, yk­si­tyis­si­joit­ta­ja Mi­ka Hyt­ti­nen, pääe­ko­no­mis­ti Hei­di Sc­hau­man Ak­tias­ta ja pääa­na­lyy­tik­ko Sau­li Vi­lén In­de­re­sil­tä.

19.00 Ar­kis­to: A­tik Is­mail ja Mat­ti Van­ha­nen

Miten minusta tuli minä. A­tik Is­mail (1995). Mi­ten mi­nus­ta tu­li mi­nä. Mat­ti Van­ha­nen (2005).

19.00 Y­le Pu­he e­sit­tää (x2)

Mikä maksaa? Brysselin kone

20.00 Juu­so Pek­ki­nen

Vieraana Matias Myllyrinne - peliala konkarin silmin Ma­tias Myl­ly­rin­ne on pit­kä ko­ke­mus pe­lia­lan joh­to­teh­tä­vis­tä. Myl­ly­rin­ne tun­ne­taan mm. Max Pay­ne, A­lan Wa­ke ja Quan­tum B­ra­ke pe­lien ta­ka­na o­le­van Re­me­dyn en­ti­se­nä toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.
21

21.00 Ur­hei­lu­ra­dio

21.00 Lindg­ren & Sih­vo­nen

Lindgren & Sihvonen Juhannus-Special

Ur­hei­lu­ra­dio

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää

Puheen Ilta

21.10 Y­le Pu­he e­sit­tää (x5)

Kalle Haatanen Tiedeykkönen Yle Puhe Politiikkaradion viikko Roman Schatzin Maamme-kirja

21.30 Ja­ri Sa­ras­vuo

"Työpaikkaa ei saa hakemuksia lähettämällä." Ih­mi­nen, jo­ka on­nis­tuu työs­sään e­lää pi­dem­pään.

Hal­me & Saa­ri­nen - Di­gi­nen il­ta­päi­vä

Diginen elämä alusta loppuun yhdessä tunnissa Di­gi­sen il­ta­päi­vän toi­sen tuo­tan­to­kau­den lo­puk­si Ja­ni Hal­me ja To­mi Saa­ri­nen käy­vät lä­pi ko­ko ih­mi­se­lä­män di­gi­taa­li­set la­sit pääs­sä.

Nai­sa­sia­toi­mis­to Kaar­ta­mo & Ta­pa­nai­nen

Miksi nainen matkustaa 1950-luvulle lapsen saatuaan? Kes­kus­te­lem­me Ju­lia T­hu­rénin kans­sa pa­ri­suh­teen i­kui­sis­ta rii­dan ai­heis­ta, ra­has­ta ja ko­ti­töis­tä.

22.30 Ru­ben S­til­ler

Haluaako suomalainen muuttaa elämäntapojaan ilmastonmuutoksen takia?

23.00 Y­le Pu­he e­sit­tää

Kevyet mullat

Ar­kis­to: Ym­pä­ris­tö­liik­keet ja kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muus

Näinkö siinä kävi. Koi­jär­vi taas (1980). Päi­vän pei­li. Tam­pe­reen kaup­pa­hal­lin vi­ras­to­ta­lo val­lat­tu (1981). E­ko­lo­ke­ro. O­vat­ko is­kut tur­kis­tar­hoi­hin ter­ro­ris­mia vai luon­non­suo­je­lua?

0

00.00 Ar­kis­to: F­lir­ta­ten

Tänään iltapäivällä. Kuin­ka mies is­ke­tään (1989).

Ar­kis­to: Har­ry "H­jal­lis" Har­ki­mo

Har­ry Har­ki­mon pu­he­lin­haas­tat­te­lu ve­nee­seen (1987).

Ar­kis­to: Ber­lii­nin muu­ri mur­tuu

Muurin molemmilla puolilla (1988). Päi­vän Pei­li.

Ar­kis­to: Jus­si Par­viai­nen, Tee­mu Mä­ki ja Ar­to Mel­le­ri

Tänään iltapäivällä. Teat­te­ri­päi­vät Tam­pe­reel­la (1987).

Ar­kis­to: Muo­ti­tie­toi­set

Päiväkatsaus. Lap­peen­ran­ta­lai­sia miet­tei­tä suo­ma­lais­ten pu­keu­tu­mi­ses­ta (1984).

00.00 Ar­kis­to: Suo­raa pu­het­ta sek­suaa­li­suu­des­ta

Sukupuolielämän kirjelaatikko (1986). In­tii­mi. E­root­ti­nen yh­teis­kun­ta (1989). Tä­nään 10.00. Nuor­ten su­ku­puo­li­käyt­täy­ty­mi­nen (1990). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

01.00 Ar­kis­to: Suo­men kie­li uu­dis­tuu

Kielikukkanen. Lai­na­sa­nat nuor­ten kie­les­sä (1983). Nuo­ret ja pu­he­kie­li (1985). Tä­nään 10.00. Eng­lan­nin kie­len vai­ku­tus suo­men kie­leen (1988). Tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

02.00 Ar­kis­to: Veik­ko Neu­vo­nen

Ar­kis­to: Pank­kik­rii­si

Ar­kis­to: Kau­ris­mäen vel­jek­set

Ar­kis­to: Jää­kie­kon o­lym­pia­ho­pea 1988 ja maail­man­mes­ta­ruus 1995

Ar­kis­to: Suo­mi maa­han­muut­ta­jien sil­min

02.00 Ar­kis­to: Al­ko­ho­li­po­li­tiik­kaa- ja tut­ki­mus­ta

3

03.00 Ar­kis­to: Suo­mi­mu­saa maail­mal­le

04.00 Ar­kis­to: To­si-tv

Ar­kis­to: Päi­vi Is­ta­la

Ar­kis­to: WTC-is­kut

Ar­kis­to: Vuo­si­kat­sauk­sia

Ar­kis­to: Or­wel­lin vuo­si 1984

Ar­kis­to: Mat­ti Ny­kä­nen, To­ni Nie­mi­nen ja Jan­ne A­ho­nen

Ar­kis­to: Sink­kue­lä­mää Suo­mes­sa