Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.
6
05.50 My Litt­le Po­ny: Pony Life
05.50 Rusty Rivets
06.20 LE­GO Ju­ras­sic World: Is­la Nub­larin legenda
Las­te­noh­jelma. (21')
Kausi 1. Jaksot 1-5. (Sarja alkaa!)
06.15 My Litt­le Po­ny: Pony Life
06.20 LEGO Ninjago
06.30 LEGO Ninjago
06.35 Art­hur ja minimoit
06.45 Art­hur ja minimoit
07.10 Pac-Ma­nin aa­ve­mai­set seikkailut
Kau­si 1. Pac yrit­tää ys­tä­vi­neen suo­jel­la kau­pun­ki­lai­sia aa­ve­jengiltä,..
Kausi 1. Jaksot 6-7.
07.35 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leo­nar­do, Do­na­tel­lo ja Mic­he­lan­ge­lo ovat tääl­lä taas! Sy­väl­tä New Yor­kin vie­mä­ris­tös­tä vel­jes­ne­lik­ko läh­tee uu­siin seik­kailuihin,..
Kausi 1. Jaksot 2-2.
07.25 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
07.50 HS Lasten uutiset
08.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (46')
ma: Paluu Carron Valleyyn.
ti: Tärkeysjärjestys. Phil käy kat­so­massa paria,..
ke: Kissat ja koirat.
08.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
to: Arvoalueen unelma.
pe: Nuorenparin uusi alku.
08.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Iloi­sen so­me-kuo­ren ta­ka­na Tan­jan elä­mäs­sä on myös synk­kiä pilviä...
08.00 Haus­kat kotivideot
Kau­si 17. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (20') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
9
09.00 Lap­si tun­te­mat­toman kanssa
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Vihdoinkin.
ti: Synnytys käynnistyy.
ke: Elämä mullistuu.
09.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
to: Maailmanennätysmiehen kesäpaikka.
pe: Sepänpajan sauna- ja oleskelutilat.
09.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Kuka tätä paikkaa johtaa?
09.00 Jaksa paremmin
09.30 Rem­palla tuloja
Äidin helmoissa.
10.00 LI­VE: Onnenarpa
10.00 Pientä pilaa
10.00 Remp­pa vai muutto UK
Kissat ja koirat.
10.10 Rem­palla tuloja
Katastrofikellari.
10.40 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (46')
10.40: Paluu Carron Valleyyn.
11.40: Tärkeysjärjestys. Phil käy kat­so­mas­sa pa­ria, jo­ta hän ja Kirs­tie auttoivat...
11.00 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (115')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
11.00 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
11.00: Arvoalueen unelma.
12.00: Nuorenparin uusi alku.
12
12.40 Kätyrit
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ko­ko per­heen has­sut­te­lua­ni­maa­tios­sa seu­ra­taan kel­tais­ten kä­ty­rien elä­mää en­nen kuin he ta­pa­si­vat It­se Il­ki­mys -elo­ku­vas­ta tu­tun Grun. Kä­ty­rit ovat omis­tau­tu­neet pa­his­ten pal­ve­lemiselle,..
(Minions 2015)
12.55 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (46')
ma: Paluu Carron Valleyyn.
ti: Tärkeysjärjestys. Phil käy kat­so­massa paria,..
ke: Kissat ja koirat.
12.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set: Rem­pal­la uuteen kotiin
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (42')
to: Arvoalueen unelma.
pe: Nuorenparin uusi alku.
13.00 Itse ilkimys
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ko­ko per­heen ani­maa­tioe­lo­ku­vas­sa seu­ra­taan su­per­rois­to Grun ja hä­nen kel­tais­ten kä­ty­rien­sä pyr­ki­myk­siä ol­la mah­dol­li­sim­man il­kei­tä. Gru saa kui­ten­kin vas­taan­sa toi­sen su­per­rois­ton Vektorin,..
(Despicable Me 2010)
13.55 Hu­vila & Huussi
(42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Maailmanennätysmiehen kesäpaikka.
ti: Sepänpajan sauna- ja oleskelutilat.
ke: Rentolan uusi piha.
to: Muotoilijan idyllinen design-mökki.
pe: Siirtolapuutarhan rustic garden. Vanhan,..
14.30 Lei­jo­nan luola USA
Joulumieltä kaikille. Lei­jo­nil­le tar­jo­taan uu­den­lai­sia jou­lu­koristeita,..
14.55 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Yksilökilpailu kutsuu.
ti: Puukkoa selkään.
ke: Uutispommi.
to: Eeppinen taistelu.
pe: Finalistit selviää.
14.50 Toi­sen­lai­set teiniäidit
Iloi­sen so­me-kuo­ren ta­ka­na Tan­jan elä­mäs­sä on myös synk­kiä pilviä...
15
15.30 Itse ilkimys
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ko­ko per­heen ani­maa­tioe­lo­ku­vas­sa seu­ra­taan su­per­rois­to Grun ja hä­nen kel­tais­ten kä­ty­rien­sä pyr­ki­myk­siä ol­la mah­dol­li­sim­man il­kei­tä. Gru saa kui­ten­kin vas­taan­sa toi­sen su­per­rois­ton Vektorin,..
(Despicable Me 2010)
15.55 Onnenarpa
15.50 Lei­jo­nan luola USA
Vauhdilla rinteeseen. Lei­jo­nil­le kau­pa­taan muun muas­sa mu­ka­na kan­net­ta­vaa juo­masuojusta,..
16.00 Aust­ra­lian rajalla
16.00 Aust­ra­lian rajalla
Kausi 11. Jaksot 17-2.
16.00 Toi­sen­lai­set teiniäidit
16.30 The Wall Suomi
Äiti ja tytär Seinän edessä.
17.00 The Wall Suomi
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (42') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ti: Pariskunta yhteistä aikaa jahtaamassa.
ke: Sairaanhoitajakaverit testaavat tietonsa. Vil­le ja Mik­ko ovat sai­raan­hoi­ta­jia ja par­hai­ta ystäviä...
to: Isä ja tytär Savosta. Pent­ti on lait­ta­nut ai­na mui­den on­nen oman­sa edelle...
16.50 Toy Story 3
Pe­rä­ti vii­del­lä Os­car-eh­dok­kuu­del­la huo­mioi­tu ja vuo­den par­haan ani­maa­tioe­lo­ku­van Os­ca­ril­la pal­kit­tu vauh­di­kas seik­kai­lu saa al­kun­sa, kun aiem­mis­ta Toy Sto­ry -elo­ku­vis­ta tu­tut san­ka­rit Woo­dy ja Buzz Ligh­tyear pää­ty­vät ys­tä­vi­neen va­hin­gos­sa päi­vä­ko­ti Päi­vän­pais­tee­seen. Elo­ku­vas­ta esi­te­tään suo­mek­si du­battu versio.
17.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Kuka tätä paikkaa johtaa?
17.30 The Voi­ce of Finland
The Voice of Finlandin 10. juh­la­kau­si! Täh­ti­val­men­ta­jien tuo­liin is­tuu uu­te­na val­men­ta­ja­na Mai­ja Vilk­ku­maa, yh­des­sä Ju­ha Tapion,..
17.30 The Voi­ce of Finland
The Voice of Finlandin 10. juh­la­kau­si! Täh­ti­val­men­ta­jien tuo­liin is­tuu uu­te­na val­men­ta­ja­na Mai­ja Vilk­ku­maa, yh­des­sä Ju­ha Ta­pion, Red­ra­man se­kä tup­la­tuo­li­lais­ten To­ni Wir­ta­sen ja Si­pe San­ta­pukin kanssa.
18
18.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Puhdasta ilmaa. Ja­nen ja Da­vi­din ko­ti on epä­käy­tän­nöl­li­nen ja ahdas...
18.00 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
ke: Joulumieltä kaikille.
to: Vauhdilla rinteeseen. Lei­jo­nil­le kau­pa­taan muun muas­sa mu­ka­na kan­net­ta­vaa juo­masuojusta,..
18.00 Haus­kat kotivideot
Kau­si 17. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (20') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
19.00 Poliisit 2021
Po­lii­sit-sar­jan uu­del­la tuo­tan­to­kau­del­la näh­dään jo sar­jan 500. jakso!..
19.00 Hy­vät ja huonot uutiset
Sattuu ja vihloo. Vie­raa­na koo­mik­ko Juk­ka Lindström...
19.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Kuka tätä paikkaa johtaa?
19.00 Poliisit 2021
Po­lii­sit-sar­jan uu­del­la tuo­tan­to­kau­del­la näh­dään jo sar­jan 500. jakso!..
19.00 The Voi­ce of Finland
The Voice of Finlandin 10. juh­la­kau­si! Täh­ti­val­men­ta­jien tuo­liin is­tuu uu­te­na val­men­ta­ja­na Mai­ja Vilk­ku­maa, yh­des­sä Ju­ha Tapion,..
19.00 Vaiana
Mui­nai­seen Po­ly­ne­siaan si­joit­tu­vas­sa ani­maa­tios­sa nuo­ri Vaia­na-tyt­tö yrit­tää pe­las­taa kan­san­sa yh­des­sä puo­li­ju­ma­la Mauin kans­sa. Uh­ka­roh­keal­la mat­kal­laan he pur­jeh­ti­vat tun­te­mat­to­mil­la ve­sil­lä Tyy­nen­me­ren hal­ki. Ää­ni­roo­leis­sa: Yas­mi­ne Ya­ma­ja­ko, Vee­ti Kal­lio, Su­san­na Haa­vis­to, Heik­ki San­ka­ri, Pa­si Ruo­ho­nen, Art­tu Wiskari,..
(Moana 2016)
19.00 The Voi­ce of Finland
The Voice of Finlandin 10. juh­la­kau­si! Täh­ti­val­men­ta­jien tuo­liin is­tuu uu­te­na val­men­ta­ja­na Mai­ja Vilk­ku­maa, yh­des­sä Ju­ha Ta­pion, Red­ra­man se­kä tup­la­tuo­li­lais­ten To­ni Wir­ta­sen ja Si­pe San­ta­pukin kanssa.
19.58 Ke­no ja Synttärit
20.00 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kau­si! Il­lan jak­sos­sa Pea­cock Klu­bin la­val­le nou­se­vat Mik­ko Vaismaa,..
20.00 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Myrkytysmurha. UUSI JAKSO!..
20.00 Pacific Rim
Os­car-pal­ki­tun Guil­ler­mo del To­ron oh­jaa­mas­sa tie­tei­se­lo­ku­vas­sa mar­salk­ka Pen­te­cost (Id­ris El­ba) hou­kut­te­lee vel­jen­sä kuo­le­mas­ta toi­pu­van Ra­leigh Bec­ke­tin (Char­lie Hun­nam) osal­lis­tu­maan maail­man vii­mei­sil­lä jä­ger-ro­bo­teil­la käy­tä­vään tais­te­luun jät­ti­läis­hir­viöi­tä vastaan...
(Pacific Rim 2013)
20.00 Ghost in the Shell
Shi­row Ma­sa­mu­nen sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va tie­teis­jän­nä­ri ih­mi­sen ai­voil­la va­rus­te­tus­ta cy­bor­gis­ta, jo­ka yrit­tää löy­tää hak­ke­rin, jo­ka te­kee pal­ve­lus­ro­bo­teis­ta tap­pa­jia. Sa­mal­la hän al­tis­tuu it­se vaa­ral­li­sel­le koodille,..
(Ghost in the Shell 2017)
20.30 Ke­no ja Synttärit
20.30 Ke­no ja Synttärit
20.35 Mies ja alas­ton ase 33 1/3: Vii­meinen solvaus
Mies ja alas­ton ase -ko­me­diat­ri­lo­gian vii­mei­nen elo­ku­va, jos­sa jo vä­lil­lä eläk­keel­le­kin jää­nyt po­lii­si Frank Dre­bin (Les­lie Niel­sen) jat­kaa kon­nien jäl­jit­tämistä...
(Naked Gun 33/13: The Final Insult/USA 1994)
20.35 Star Wars: The Force Awakens
Star Wars -sar­jan seit­se­män­nes­sä osas­sa jul­ma En­sim­mäi­nen ri­ta­ri­kun­ta on nous­sut Im­pe­riu­min rau­niois­ta, ja vii­mei­nen je­di­ri­ta­ri Lu­ke Sky­wal­ker on ka­don­nut. Van­hem­pan­sa me­net­tä­nyt ro­mun­ke­rää­jä Rey pää­tyy Lu­ken jäl­jil­le apu­naan en­ti­nen is­ku­so­ti­las Finn, us­kol­li­nen BB-8-droi­di se­kä le­gen­daa­ri­set Han So­lo, Chew­bac­ca ja Vas­ta­rin­ta­lii­ket­tä joh­ta­va Leia Organa...
(Star Wars: The Force Awakens 2015)
21
21.00 Gangsterisota
1940-lu­vun Los An­ge­le­siin si­joit­tu­vas­sa to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa po­lii­sien muo­dos­ta­ma eri­kois­ryh­mä yrit­tää pan­na kam­poi­hin häi­käi­le­mät­tö­mäl­le gangs­te­ril­le Mic­key Co­he­nil­le (Sean Penn), jo­ka joh­taa kau­pun­gin ala­maail­maa rau­tai­sel­la otteella...
(Gangster Squad 2013)
21.00 Poliisit 2021
Po­lii­sit-sar­jan uu­del­la tuo­tan­to­kau­del­la näh­dään jo sar­jan 500. jakso!..
21.10 Ke­no ja Synttärit
21.15 Mies ja alas­ton ase 33 1/3: Vii­meinen solvaus
Mies ja alas­ton ase -ko­me­diat­ri­lo­gian vii­mei­nen elo­ku­va, jos­sa jo vä­lil­lä eläk­keel­le­kin jää­nyt po­lii­si Frank Dre­bin (Les­lie Niel­sen) jat­kaa kon­nien jäl­jit­tä­mis­tä. Elo­ku­van alus­sa Dre­bin on jou­tu­nut ra­kas­tet­tun­sa hyl­käämäksi,..
(Naked Gun 33/13: The Final Insult/USA 1994)
22.00 48 tun­tia rikoksesta
Hirviö. Tul­sa­lai­ses­ta puis­tos­ta löy­tyy nuo­ren mie­hen ruumis...
22.15 Ar­man ja Suo­men ri­kosmysteerit
Myrkytysmurha.
22.25 Robin Hood
Ris­ti­ret­kel­tä pa­laa­va Ro­bin Long­fel­low nou­see to­ve­rei­neen ku­nin­gas Ju­ha­nan sor­to­val­taa vas­taan 1100-lu­vun Eng­lan­nis­sa, ja Ro­bin Hoo­din le­gen­da saa al­kun­sa. Pääo­sis­sa Rus­sell Cro­we, Ca­te Blanc­hett, Max von Sy­dow, Wil­liam Hurt, Mark St­rong. Oh­jaus Rid­ley Scott. (134')
(Robin Hood 2010)
22.40 Stand Up!
Stand Up! -oh­jel­man nel­jäs kausi!..
23.00 El Chapo
Ristitulessa. Ra­món jär­jes­tää tap­pa­jat El Cha­pon perään...
23.05 Gangsterisota
(Gangster Squad 2013)
23.20 Ar­man Poh­jan­tähden alla
Kätilö.
23.15 48 tun­tia rikoksesta
Hirviö. Tul­sa­lai­ses­ta puis­tos­ta löy­tyy nuo­ren mie­hen ruumis...
23.20 Emmanuelle 4
Syl­via (Syl­via Kris­tel) pa­ke­nee myrs­kyi­sää suh­det­taan Mar­cin (Pat­rick Bauchau)..
(Emmanuelle IV 1984)
23.40 Narcos
Deutschland.
0
00.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
00.20 Narcos: Mexico
El Padrino.
00.15 Ar­man Poh­jan­tähden alla
00.50 Ar­man Poh­jan­tähden alla
01.00 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
01.15 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
Kausi 14. Jaksot 1-4. (Kausi alkaa!)
01.10 Narcos: Mexico
El Padrino. Ki­ki ryh­tyy omin päin vaa­ral­li­seen pei­te­teh­tävään...
01.20 El Chapo
01.25 Poliisit 2021
01.45 Aust­ra­lian rajalla
01.50 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
02.00 Mad­ventures Suomi
02.15 Mad­ventures Suomi
02.20 Aust­ra­lian rajalla
Kausi 14. Jaksot 5-7.
02.25 Stand Up!
02.35 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
02.50 Aust­ra­lian rajalla
Aust­ra­lia­lainen sarja.
3
03.00 Astral-TV
03.15 Astral-TV
03.15 Astral-TV
03.25 Astral-TV
03.35 Astral-TV
03.50 Astral-TV
03.50 Astral-TV
05.00 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
05.25 Rusty Rivets
05.25 Bing
05.25 Bing
05.25 Rusty Rivets
05.35 Hatchimals
05.45 Hatchimals
05.40 Rusty Rivets
05.50 My Litt­le Po­ny: Pony Life
05.50 Rusty Rivets
05.50 My Litt­le Po­ny: Pony Life