Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
06.00 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyyden taikaa
06.00 My Litt­le Po­ny: Pony Life
06.25 Rusty Rivets
Rus­ty Ri­vets -ani­maa­tio­sar­jan taus­tal­la ovat su­per­suo­si­tun Ryh­mä Haun luojat!..
06.25 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
06.25 Peu­ka­loi­sen uudet retket
06.40 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
06.50 My Litt­le Po­ny: Pony Life
Las­te­noh­jelma. (10')
06.55 LEGO Ninjago
07.15 LE­GO Ci­ty Adventures
07.15 LE­GO Ci­ty esittää
07.10 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
07.30 LEGO Ninjago
07.35 Dis­ney esit­tää: Avalorin Elena
07.45 Pac-Ma­nin aa­ve­mai­set seikkailut
07.45 Hei­nä­hat­tu & Vilttitossu
07.45 Hei­nä­hat­tu ja Vilttitossu
Kausi 1. Jaksot 2-4.
07.45 Hei­nä­hat­tu ja Vilttitossu
Kausi 1. Jaksot 1-2.
08.00 Et sä tie­dä kuka mä oon?
Krisse Salminen. Mi­kä on koo­mi­kon ä­lyk­kyy­so­samäärä?..
08.10 Dis­ney esit­tää: Ducktales
Ame­rik­ka­lai­nen ani­maa­tio­sarja. (21')
08.35 Dis­ney esit­tää: Avalorin Elena
Las­te­noh­jelma. (21')
9
09.00 Remp­pa vai muutto UK
Eng­lan­ti­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (46')
ma: Remonttikammo.
ti: Ruskea poikamiesboksi.
ke: Vastahakoinen talonetsijä.
09.00 Ang­ry Birds Blues
09.00 elokuva: Madagascar
Alex-lei­jo­na (Pet­te­ri Sum­ma­nen), Mar­ty-seep­ra (Mik­ko Lep­pi­lam­pi), Mell­man-ki­rah­vi (Jan­ne Rei­ni­kai­nen) ja vir­ta­he­po Glo­ria (Lau­ra Voutilainen)..
(Madagascar 2005)
09.00 Jaksa paremmin
09.15 elokuva: Jou­lu­puk­kia pelastamassa
(Saving Santa 2013)
09.15 elokuva: Gam­ba: San­ka­ri­hii­ren Seikkailut
(Gamba: Ganba to nakamatachi 2015)
09.30 Pientä pilaa
09.40 Viidakkojengi
Roh­kea leo­par­din pen­tu, leo­par­die­mo, api­na, kar­hu ja pa­pu­kai­ja läh­te­vät mat­kal­le koh­ti kau­kais­ta Del­hiä pe­las­taak­seen ko­ti­met­sän­sä, jon­ka ih­mi­nen uh­kaa tu­ho­ta. Oh­jaus: Nik­hil Ad­vani. (92')..
(Delhi Safari 2012)
10.00 Han­sin matkassa
Ko­ti­mai­nen mat­kai­luoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Olli Jokinen.
ti: Tarja Turunen.
ke: Jasper Pääkkönen.
10.45 elokuva: Yh­det häät ja kolme anoppia
Nai­mi­siin me­ne­vä Ale­jand­ro pyy­tää eron­nei­ta adop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja El­le­niä (Dia­ne Kea­ton) esit­tä­mään pa­riskuntaa,..
(Big Wedding, The 2013)
11.00 LI­VE: Onnenarpa
10.55 elokuva: My Litt­le Po­ny: Lah­joista parhain
11.05 elokuva: Saa­pasjalkakissa
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ani­maa­tios­sa seik­kai­lee Sh­re­kis­tä tu­tuk­si tul­lut Saa­pas­jal­ka­kis­sa. Hui­ma seik­kai­lu saa alkunsa,..
11.35 Tulossa...
11.45 Ka­don­neen ar­kin metsästäjät
(Ooops! Noah Is Go­ne. . . 2015) . Maa­pal­lo on jää­mäs­sä tul­van al­le, mut­ta on­nek­si neu­vok­kaat eläi­met ovat ra­ken­ta­neet tur­vak­seen arkin,..
12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jel­ma. (85') .
ma: Kotimainen visailuohjelma.
12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Kotimainen visailuohjelma. Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (85')
11.55 Pientä pilaa
12
12.05 Vain elä­mää: Pe­las­takaa lapset
Pelastakaa lapset. Hy­vän­te­ke­väi­syys­jak­so - tu­le mu­kaan aut­ta­maan! Hy­vän­te­ke­väi­syys­jak­sos­sa Res­su Red­ford, Jan­ni­ka B, Rei­no Nordin,..
12.35 Tulossa...
12.45 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Kaverukset kateissa.
12.55 elokuva: Beau­ty and the Beast - Kau­no­tar ja hirviö
Dis­neyn ra­kas­tet­tu ani­maa­tio­mu­si­kaa­li saa uu­den tul­kin­nan upea­na näy­tel­mäe­lo­ku­va­na, jos­sa näh­dään jouk­ko iso­ja täh­tiä. Kau­nis Bel­le-tyt­tö saa­puu sa­la­pe­räi­seen linnaan,..
(Beauty and the Beast 2017)
13.25 Tulossa...
13.35 Lei­jo­nan luola USA
Miljoonat kateissa.
13.55 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
13.55: Keksintöjä isille ja vauvoille.
14.55: Palomiesten palopuhe. Tu­li­pa­los­sa on vain het­ki­nen ai­kaa pe­lastautua,..
13.45 Jou­lun Täh­det 2020 - Hel­sin­ki­Mis­sion Kynt­ti­läkonsertti
13.55 Nel­jät häät Britanniassa
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sar­ja. (44') .
13.55: Morsian parhaassa iässä.
14.55: Pukuloistoa ja diivailua.
13.55 Nel­jät häät Britanniassa
Vintagea ja futista.
14.00 Tulossa...
14.10 ko­ti­mai­nen elokuva: Joulutarina
Kos­ket­ta­vas­sa ko­ko per­heen jou­lue­lo­ku­vas­sa sel­viää, kuin­ka Jou­lu­pu­kis­ta tu­li Joulupukki...
(Joulutarina 2007)
14.35 Pant­ti­lai­naamon parhaat
Kau­si 17. Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (19')
Kausi 17. Jaksot 4-6.
14.45 elokuva: To­mor­row­land - A World Beyond
Dis­neyn tie­teis­seik­kai­lus­sa sa­la­pe­räi­set rin­ta­mer­kit saat­ta­vat yh­teen kyy­ni­sen Fran­kin (Geor­ge Cloo­ney) se­kä nuo­ren ja op­ti­mis­ti­sen Ca­seyn (Britt Ro­bert­son). Yh­des­sä he läh­te­vät seik­kai­lul­le To­mor­row­lan­diin pe­las­taak­seen oman maail­man­sa tuholta,..
(Tomorrowland - A World Beyond 2015)
14.55 Pientä pilaa
15
15.05 Eläinsairaala
15.35 Lei­jo­nan luola USA
Elektroniikkaa koululaisille. Las­ten tur­vais­tui­men vyön sol­ki voi ol­la han­kala avata,..
15.30 All To­get­her Now Suomi
Glitteriä ja finaalihuumaa.
15.50 Lei­jo­nan luola USA
Herkkuja ja tansseja etelästä.
15.55 Onnenarpa
15.50 Tulossa...
16.00 elokuva: Tarzan
Tar­za­nin le­gen­da he­rää eloon suo­mek­si pu­hu­tus­sa seik­kai­lua­ni­maa­tios­sa. Vain 3-vuo­tias John jää hen­kiin jou­dut­tuaan van­hem­pi­neen len­to­tur­maan sy­väl­lä Af­ri­kan viidakossa,..
(Tarzan 2013)
16.00 Jou­lun Täh­det 2020 - Hel­sin­ki­Mis­sion Kynt­ti­läkonsertti
16.05 Panttilainaamo
Junaleikkejä.
16.35 Onnenarpa
16.35 Toi­sen­laiset äidit
17-vuo­tias Eli­sa odot­taa esi­kois­taan, jol­le on tu­los­sa kak­si isä­hah­moa; vau­van bio­lo­gi­nen isä ja uu­si poi­kaystävä...
16.40 Kun­non dinosaurus
Ko­ko per­heen suo­mek­si pu­hut­tu ani­maa­tioe­lo­ku­va on jän­nit­tä­vä ja sy­dä­mel­li­nen ta­ri­na ys­tä­vyy­des­tä, per­heen kai­puus­ta ja pel­ko­jen voit­tamisesta...
(The Good Dinosaur 2015)
16.50 Onnenarpa
16.55 elokuva: Yh­det häät ja kolme anoppia
Nai­mi­siin me­ne­vä Ale­jand­ro pyy­tää eron­nei­ta adop­tio­van­hem­piaan Do­nia (Ro­bert De Ni­ro) ja El­le­niä (Dia­ne Kea­ton) esit­tä­mään pa­riskuntaa,..
(Big Wedding, The 2013)
17.00 elokuva: Madagascar
Alex-lei­jo­na (Pet­te­ri Sum­ma­nen), Mar­ty-seep­ra (Mik­ko Lep­pi­lam­pi), Mell­man-ki­rah­vi (Jan­ne Rei­ni­kai­nen) ja vir­ta­he­po Glo­ria (Lau­ra Vou­ti­lai­nen) asus­te­le­vat ne­wyor­ki­lai­ses­sa eläintarhassa...
(Madagascar 2005)
17.00 World Vi­sion: Ri­ku & il­ta sankareille
Illan aikana etsitään kummeja kehitysmaiden lapsille. Tee­ma­na on il­ta san­ka­reil­le. Oh­jel­man juon­ta­vat Jen­ni Ale­xand­ro­va ja Ri­ku Nie­mi­nen. Ar­tis­tei­na lois­ta­vat Jan­ni­ka B, Lau­ra När­hi, AB­REU, Pyhimys,..
17.20 Vain elä­mää: Joulu 1/2
Firman pikkujoulut! . Vain elä­mää -ar­tis­tit ovat tä­nään mel­ko hul­vat­to­mis­sa tun­nel­mis­sa, kun pe­rin­tei­set jou­lu­lau­lut saa­vat kyy­tiä! Vauh­dis­ta vas­taa­vat Res­su Redford,..
17.35 I Feel Pretty
Amy Sc­hu­me­rin täh­dit­tä­mäs­sä ko­me­dias­sa huo­nos­ta it­se­tun­nos­ta kär­si­vä Re­nee saa täl­lin pää­hän­sä ja al­kaa näh­dä it­sen­sä hui­kea­na kau­not­ta­re­na. Pa­ran­tu­neen it­se­tun­non avul­la Re­nee to­teut­taa unel­miaan, mut­ta mi­ten käy, kun to­tuus val­ke­nee? Pääo­sis­sa: Amy Sc­hu­mer, Mic­hel­le Wil­liams, Ro­ry Sco­vel, Ad­rian Mar­ti­nez, Emi­ly Ra­tajkowski,..
(I Feel Pretty 2018)
18
18.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Viriiliä vai virttynyttä? . Har­ry ja Pau­la ei­vät mil­lään ymmärrä,..
18.35 Tulossa...
18.45 Coco
Mek­si­ko­lai­nen mu­siik­kia ra­kas­ta­va Mi­guel haa­vei­lee ryh­ty­vän­sä muu­si­kok­si, mut­ta per­he on po­jan ai­kei­ta vas­taan van­han su­ku­ki­rouk­sen ta­kia. Mi­guel pää­tyy va­hin­gos­sa kuol­lei­den val­ta­kun­taan et­si­mään isoi­soi­soi­sään­sä, jot­ta ki­rous kumoutuisi...
(Coco 2017)
18.45 Autot 3
Sa­la­ma Mc­Queen koh­taa kil­pa­ra­doil­la uu­den huip­pu­tek­ni­sen kil­pai­li­jan Jack­son Myrs­kyn. Sa­la­man yri­tys päi­hit­tää Myrs­ky päät­tyy va­ka­vaan on­net­to­muu­teen, ja Sa­la­ma al­kaa epä­röi­dä ko­ko kil­pau­ran­sa jat­koa. Suo­men­kie­li­nen ver­sio. Ää­ni­näyt­te­li­jöi­nä Sa­mi Uotila,..
(Cars 3 2017)
18.50 elokuva: Fro­zen: huur­tei­nen seikkailu
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa ani­maa­tio­seik­kai­lus­sa Aren­de­lin vas­tak­ruu­nat­tu ku­nin­ga­tar El­sa käyt­tää va­hin­gos­sa tai­ka­voi­miaan, jot­ka on pi­det­ty sa­las­sa hä­nen lap­suu­des­taan as­ti. Kun val­ta­kun­taa uh­kaa ikui­nen talvi,..
(Frozen 2013)
18.50 elokuva: Fro­zen: huur­tei­nen seikkailu
Al­ku­pe­räis­kie­li­ses­sä ja suo­mek­si teks­ti­te­tys­sä ani­maa­tio­seik­kai­lus­sa Aren­de­lin vas­tak­ruu­nat­tu ku­nin­ga­tar El­sa käyt­tää va­hin­gos­sa tai­ka­voi­miaan, jot­ka on pi­det­ty sa­las­sa hä­nen lap­suu­des­taan as­ti. Kun val­ta­kun­taa uh­kaa ikui­nen talvi,..
(Frozen 2013)
19.00 elokuva: Do­ria etsimässä
Me­nes­ty­sa­ni­maa­tio Ne­moa et­si­mäs­sä saa jat­koa huo­no­muis­ti­sen väls­kä­ri­ka­la Do­rin omas­sa seikkailussa...
(Finding Dory 2016)
19.00 Tulossa...
19.10 ko­ti­mai­nen elokuva: Joulutarina
Kos­ket­ta­vas­sa ko­ko per­heen jou­lue­lo­ku­vas­sa sel­viää, kuin­ka Jou­lu­pu­kis­ta tu­li Jou­lu­puk­ki. Kaik­ki al­kaa vuo­si­sa­to­jen ta­kaa erääs­tä joulusta,..
(Joulutarina 2007)
19.50 Tulossa...
19.58 Ke­no ja Synttärit
20.00 Na­pa­pii­rin sankarit 2
Me­nes­tys­ko­me­dian jat­ko-osas­sa Jan­ne ja Ina­ri ovat saa­neet lap­sen. Jan­ne nap­paa yk­si­vuo­tiaan Lu­min mu­kaan ja läh­tee ka­ve­rin­sa kans­sa Yl­läk­sel­le häi­hin, mut­ta reis­suun tu­lee pa­ri muut­tu­jaa. Sa­maan ai­kaan Ina­ri viet­tää tyt­tö­je­nil­taa exän­sä omis­ta­mas­sa lois­to­hotellissa,..
(Napapiirin sankarit 2 2014)
20.50 Tulossa...
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Vain elämää
HUOM! Täs­tä kau­des­ta ei ole kat­sot­ta­vis­sa en­nak­ko­jak­so­ja Ruu­tu+-ti­lauk­sel­la. Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Ressun päivä.
ti: Jannikan päivä. Tä­nään on tar­jol­la on­nel­lis­ta li­haa! Pöy­dän pää­paik­ka on tä­nään va­rat­tu Jan­nika B:lle,..
ke: Reinon päivä. Rak­kau­den päi­vä. Muu­sik­ko, näyt­te­li­jä Rei­no Nor­din ja­kaa mie­li­pi­tei­tä suun­taan jos toiseen...
21.00 Ras­kasta Joulua
Raskasta Joulua on musiikkiohjelma koko perheelle. Ko­ti­mai­nen pis­teoh­jelma. (67')
21.00 elokuva: Ro­gue One: A Star Wars Story
Im­pe­riu­min Kuo­le­man­täh­ti-tais­te­lua­se­man pää­suun­nit­te­li­jan ty­tär Jyn Er­so (Fe­li­ci­ty Jo­nes) lyöt­täy­tyy yh­teen ka­pi­nal­lis­ten kans­sa et­siäk­seen isän­sä ja va­ras­taak­seen ase­man pii­rus­tuk­set. Epi­so­di IV:n "esio­sa" sai Os­car-eh­dok­kuu­det ää­ni­mik­sauk­ses­ta ja eri­kois­te­hosteista...
(Rogue One: A Star Wars Story 2016)
21.00 elokuva: Godzilla
Ja­pa­nin Jan­ji­ran ydin­voi­ma­las­sa ta­pah­tuu epä­ta­val­li­sia jä­ris­tyk­siä. Voi­ma­lan työn­te­ki­jä Joe Bro­dy (Bryan Crans­ton) epäilee,..
(Godzilla 2014)
21.50 Tulossa...
21.55 Sex and the Ci­ty - Sinkkuelämää
Kat­so­jaen­nä­tyk­siä rik­ko­nut me­nes­tys­ko­me­dia saat­taa Car­rien, Sa­mant­han, Char­lot­ten ja Mi­ran­dan jäl­leen yh­teen Man­hat­ta­nin säih­ket­tä heh­ku­vis­sa mai­se­mis­sa nel­jä vuot­ta hit­ti­sar­jan päät­ty­mi­sen jäl­keen. Terävä,..
(Sex and the City: The Movie/USA 2008)
22.20 Precious Cargo
Toi­min­tae­lo­ku­vas­sa mes­ta­ri­ri­kol­li­nen Jack (Mark-Paul Gos­se­laar) ajau­tuu tii­min­sä kans­sa to­teut­ta­maan vaa­ti­vaa ryös­töo­pe­raa­tio­ta pe­las­taak­seen en­ti­sen tyt­töys­tävänsä,..
(Precious Cargo 2016)
22.30 Vain elä­mää: Joulu 1/2
Firman pikkujoulut! . Vain elä­mää -ar­tis­tit ovat tä­nään mel­ko hul­vat­to­mis­sa tunnelmissa,..
23.10 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
Aku Louhimies ja Robin Packalen.
23.10 Ka­ve­ril­le ei jä­te­tä: Pikkujoulut
23.10 Narcos
Vihdoinkin vapaa.
23.45 Ras­kasta Joulua
Raskasta Joulua on musiikkiohjelma koko perheelle.
0
00.00 Vain elä­mää: Joulu 2/2
00.10 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
00.10 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
00.50 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
01.10 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lainen sarja.
01.15 elokuva: Annabelle
Kau­hue­lo­ku­va rii­va­tus­ta An­na­bel­le-nukesta,..
(Annabelle 2014)
01.10 Astral-TV
01.30 Li­sää löy­lyä, Hjal­lis ja Jethro!
01.50 Astral-TV
02.10 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
02.10 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
Kausi 1. Jaksot 2-5.
02.30 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
Kausi 11. Jaksot 23-24. (kausi loppuu)
3
03.10 Astral-TV
03.10 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
04.10 Astral-TV
04.10 Astral-TV
04.30 Astral-TV
05.00 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyyden taikaa
05.25 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
05.25 Bing
05.50 Hatchimals
05.45 Rusty Rivets