Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
9.11. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11.
6
06.00 Vi­li Vil­pe­rin seikkailut
Aust­ra­lia­lai­nen ani­maa­tio­sarja. (12')
Kausi 1. Jaksot 21-34.
06.30 Rusty Rivets
Kau­si 2. Rus­ty Ri­vets -ani­maa­tio­sar­jan taus­tal­la ovat su­per­suo­si­tun Ryh­mä Haun luojat!..
06.30 Bing
06.40 Rusty Rivets
06.55 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
Kau­si 1. Esi­kou­lu­lai­sil­le suun­na­tus­sa ani­maa­tio­sar­jas­sa seik­kail­laan roh­kean Nel­lan matkassa,..
07.05 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
07.20 Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.25 Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.35 My Litt­le Po­ny: Pony Life
Las­te­noh­jelma. (10')
07.30 Litt­lest Pet Shop: Mei­dän oma maailma
07.40 My Litt­le Po­ny: Pony Life
07.45 My Litt­le Po­ny: Pony Life
07.50 Art­hur ja minimoit
08.00 Ang­ry Birds Blues
08.15 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leo­nar­do, Do­na­tel­lo ja Mic­he­lan­ge­lo ovat täällä taas!..
Kausi 1. Jaksot 13-19.
08.40 Dis­ney esit­tää: Avalorin Elena
Las­te­noh­jelma. (21')
Kausi 1. Jaksot 12-16.
08.45 Dis­ney esit­tää: Avalorin Elena
Karnevaalikuningas.
08.30 Dis­ney esit­tää: Avalorin Elena
08.55 HS Lasten uutiset
9
09.05 Remp­pa vai muut­to Australia
Aust­ra­lia­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Mäkitalon laajennus.
ti: Nolo koti.
ke: Kotitöiden kurimuksessa.
09.05 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
to: Koti vai sijoituskohde?
pe: Kovat vaatimukset.
09.05 Et sä tie­dä kuka mä oon?
Mikä olikaan Akun päättötodistuksen keskiarvo?
09.15 Vain elämää
Veskun päivä. Punk­kia ja puu­töi­tä. Tä­nään juh­li­taan pe­sun­kes­tä­vän punk­ka­rin päi­vää. Jo­ki­sen Ves­ku yl­lä­te­tään to­taa­li­ses­ti, kun yh­den erit­täin mer­ki­tyk­sel­li­sen kap­pa­leen tul­kin­nan ta­kaa löy­tyy nuo­rin esiin­ty­jä kaut­ta kaik­kien kausien!
10.05 Asun­to­kaupat sokkona
Ko­ti­mai­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Voiko edes remontti pelastaa?
ti: Ensin treffit alttarilla, sitten asunto sokkona!
ke: Tyyliniekkojen keittiöahdistus.
to: Mattoaddiktin maalaisunelma.
pe: Lisää tilaa teineille.
10.00 Jaksa paremmin
10.30 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (43')
10.30: Iloa limasta.
11.30: Herkkuja ja tansseja etelästä. Lei­jo­nil­le on lu­vas­sa ete­lä­val­tioi­den kulttuuria,..
11.00 LI­VE: Onnenarpa
11.25 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (41')
11.25: Pastaa ja jäätelöä.
12.25: Prosenttiosuus puttauksella. Yrit­tä­jää är­syt­ti si­säl­lä ken­kien kans­sa kul­ke­vat ihmiset,..
12
12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (85')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
12.30 Eläinsairaala
13.00 Pientä pilaa
13.10 elokuva: Mi­tä odot­taa kun odotat
Hol­ly­wood-su­per­täh­dil­lä roo­li­tet­tu ro­mant­ti­nen ko­me­dia vii­des­tä pa­ris­kun­nas­ta, jot­ka val­mis­tau­tu­vat elä­män­sä suu­rim­piin mul­lis­tuk­siin lu­keu­tu­vaan muu­tok­seen, van­hemmuuteen...
(What to Expect When You're Expecting/USA 2012)
13.25 Remp­pa vai muut­to Australia
Aust­ra­lia­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
13.25: Nolo koti.
14.30: Kotitöiden kurimuksessa.
13.55 Nel­jät häät Britanniassa
Eng­lan­ti­lai­nen rea­li­ty­sarja. (44')
ma: Poroja ja naamioita.
ti: Talvihäiden huumaa.
ke: Kulttuurikokemuksia.
to: Pullasuteja ja puuterivippoja.
pe: Morsian parhaassa iässä. Mor­sian­ten iät he­rät­tä­vät mie­lipiteitä...
15.00 Remp­pa vai muut­to Australia
Aust­ra­lia­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Nolo koti.
ti: Kotitöiden kurimuksessa.
15.00 Remp­pa vai muutto
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
ke: Koti vai sijoituskohde?
to: Kovat vaatimukset.
14.55 Eläinsairaala
15
15.25 Remp­pa vai muutto
Tilanpuute.
15.30 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Eeppinen taistelu. Leik­ki­mie­li­nen tie­to­vi­sai­lu vaih­tuu to­ti­sek­si tais­te­luk­si voitosta...
15.35 elokuva: Ozzy
Suo­mek­si pu­hu­tus­sa hu­pai­sas­sa ani­maa­tio­seik­kai­lus­sa Mar­ti­nin per­he on läh­dös­sä lo­ma­mat­kal­le Ja­pa­niin, ei­kä per­heen ra­kas koi­ra Oz­zy pää­se mukaan...
(Ozzy 2016)
16.00 Pientä pilaa
16.00 Eläinsairaala
16.05 Eläinsairaala
Kau­si 1. Ko­ti­mai­nen eläinohjelma...
16.15 Onnenarpa
16.20 Lei­jo­nan luola USA
Iloa limasta. Las­ten kes­kuu­des­sa le­viää li­mal­la leik­ki­mi­sen trendi...
16.25 Onnenarpa
16.30 Pientä pilaa
16.30 Remp­pa vai muutto
Talo puron varrella. Ga­ry ja Lau­ren ihas­tui­vat ny­kyi­seen ko­tiin­sa, kos­ka se si­jait­see luon­non keskellä...
16.30 All To­get­her Now Suomi
Euroviisuja ja kyyneliä. Sa­ta­sen sy­dä­miä saa­puu hur­maa­maan lau­lul­laan mm. au­to­kaup­pias ja opet­ta­ja. Ke­nen esi­tys up­poaa Suo­men suu­rim­paan tuo­maristoon?..
16.35 Pientä pilaa
16.45 Onnenarpa
16.45 Onnenarpa
16.50 Lei­jo­nan luola USA
Ame­rik­ka­lai­nen sarja. (41')
ma: Pastaa ja jäätelöä.
ti: Prosenttiosuus puttauksella.
16.50 Lei­jo­nan luola USA
Herkkuja ja tansseja etelästä. Lei­jo­nil­le on lu­vas­sa ete­lä­val­tioi­den kulttuuria,..
17.20 Mas­terC­hef Australia
Klassikoita ja uusia luomuksia. Kak­si­vai­hei­sen pu­do­tus­haas­teen en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la val­mis­te­taan klas­si­koi­ta. Huo­noim­min on­nis­tu­neet kil­pai­li­jat jou­tu­vat toi­sel­le kierrokselle,..
17.25 Men­tal Samurai Suomi
Rautaisilla hermoilla yli samuraitornien!
17.30 The Wall Suomi
Työkaverukset pelaavat isolla riskillä. Ant­ti ja Mi­ra, työ­ka­ve­ruk­set Raumalta,..
17.50 Mas­terC­hef Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ma: Kaksin verroin kaikkea.
ti: Raaka-aineiden aakkoset.
17.50 Mas­terC­hef Australia
Rubikin kuutio. Täl­lä ker­taa yl­lä­tys­laa­tik­ko­haas­tees­sa hae­taan ins­pi­raa­tio­ta Ru­bi­kin kuu­tion väreistä...
18
18.00 Ennakkostudio
OI SUOMI ON! Huuh­ka­jat len­tä­vät Ne­lo­sen kanaville!..
18.30 All To­get­her Now Suomi
Unohda päivätyöt! . All To­get­her Now Suo­men kol­mas al­ku­kar­sin­ta. Ke­nel­lä on dii­van el­keet ja ke­nen tu­li­si jät­tää päi­vä­työt taakseen?..
18.25 Vain elämää
Veskun päivä. Punk­kia ja puu­töi­tä. Tä­nään juh­li­taan pe­sun­kes­tä­vän punk­ka­rin päi­vää. Jo­ki­sen Ves­ku yl­lä­te­tään to­taa­li­ses­ti, kun yh­den erit­täin mer­ki­tyk­sel­li­sen kap­pa­leen tul­kin­nan ta­kaa löy­tyy nuo­rin esiin­ty­jä kaut­ta kaik­kien kau­sien! Ko­ti­mai­nen mu­siik­kioh­jelma. (93')
19.00 Ri­ku Ran­ta­la & 100 ky­sy­mys­tä ilmastosta
Energia. Maail­ma käy fos­sii­lie­nergialla,..
19.00 Keihäsmatkat
Spearair menee konkurssiin. Kei­häs­mat­kat al­ka­vat apeis­sa tunnelmissa...
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Pölyttäjät. Käy­kö kaup­pa lau­la­ja Kat­ja Kät­kän kanssa?..
19.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Selkeää vai sittenkin sekavaa?
19.00 UE­FA Na­tions Lea­gue: Bul­garia - Suomi
OI SUOMI ON! Huuh­ka­jat len­tä­vät Ne­lo­sen ka­na­vil­le! Ne­lo­nen ja Viap­lay yl­peäs­ti esit­tä­vät yh­teen­sä nel­jä UE­FA Na­tions Lea­guen huip­puot­te­lua se­kä A-maaot­te­lun hal­lit­se­vaa maail­man­mes­ta­ria Rans­kaa vastaan.
20.00 Keihäsmatkat
Spearair menee konkurssiin. Kei­häs­mat­kat al­ka­vat apeis­sa tunnelmissa...
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Pölyttäjät. Käy­kö kaup­pa lau­la­ja Kat­ja Kät­kän kanssa?..
20.00 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Selkeää vai sittenkin sekavaa? . UUSI JAKSO!..
20.00 Suu­rin pu­dottaja Suomi
Eeppinen taistelu. Leik­ki­mie­li­nen tie­to­vi­sai­lu vaih­tuu to­ti­sek­si tais­te­luk­si voitosta...
20.00 Vain elämää
Veskun päivä. Punk­kia ja puu­töi­tä. Tä­nään juh­li­taan pe­sun­kes­tä­vän punk­ka­rin päi­vää. Jo­ki­sen Ves­ku yl­lä­te­tään to­taa­li­ses­ti, kun yh­den erit­täin mer­ki­tyk­sel­li­sen kap­pa­leen tul­kin­nan ta­kaa löy­tyy nuo­rin esiin­ty­jä kaut­ta kaik­kien kausien!
20.30 All To­get­her Now Suomi
Euroviisuja ja kyyneliä. Sa­ta­sen sy­dä­miä saa­puu hur­maa­maan lau­lul­laan mm. au­to­kaup­pias ja opet­ta­ja. Ke­nen esi­tys up­poaa Suo­men suu­rim­paan tuo­maristoon?..
20.58 Ke­no ja Synttärit
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 Big Brother Suomi
Nyt ky­tä­tään an­tau­muk­sel­la - en­tis­tä­kin pi­dem­pi ja ko­meam­pi kau­si on käyn­nis­sä! Ison­vel­jen val­vo­van sil­män al­la vie­te­tään nyt 12 viik­koa put­keen. BB:n 24/7-ka­na­vat ovat seu­rat­ta­vis­sa Ruu­tu+-ti­lauk­sel­la. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (64') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
Jaksot 24-24.
21.00 Temp­ta­tion Is­land Suomi 8
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (43') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ke: Haluut sä ruoskia?
to: Ihan yhtä tunteiden vuoristorataa.
21.00 Big Brother Suomi
Nyt ky­tä­tään an­tau­muk­sel­la - en­tis­tä­kin pi­dem­pi ja ko­meam­pi kau­si on käyn­nis­sä! Ison­vel­jen val­vo­van sil­män al­la vie­te­tään nyt 12 viik­koa put­keen. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jelma. (64')
21.55 Ke­no ja Synttärit
22.00 Big Brother Suomi
Nyt ky­tä­tään an­tau­muk­sel­la - en­tis­tä­kin pi­dem­pi ja ko­meam­pi kau­si on käyn­nis­sä! Ison­vel­jen val­vo­van sil­män al­la vie­te­tään nyt 12 viik­koa put­keen. BB:n 24/7-ka­na­vat ovat seu­rat­ta­vis­sa Ruu­tu+-tilauksella.
22.00 Big Brother Suomi
Nyt ky­tä­tään an­tau­muk­sel­la - en­tis­tä­kin pi­dem­pi ja ko­meam­pi kau­si on käyn­nis­sä! Ison­vel­jen val­vo­van sil­män al­la vie­te­tään nyt 12 viik­koa put­keen. Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. (64') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
22.10 Ke­no ja Synttärit
22.15 Big Brother Suomi
Nyt ky­tä­tään an­tau­muk­sel­la - en­tis­tä­kin pi­dem­pi ja ko­meam­pi kau­si on käynnissä!..
22.30 Kup­pi­lat kun­toon, Hans Välimäki!
Kuka tätä paikkaa johtaa?
22.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Pölyttäjät.
22.30 elokuva: Millerit
Jen­ni­fer Anis­ton lois­taa ri­kos­ko­me­dias­sa ruo­hon­juu­ri­ta­son ruo­ho­dii­le­ris­tä, st­rip­pa­ris­ta, neit­syt­po­jas­ta ja kar­ku­lais­ty­tös­tä, jot­ka te­key­ty­vät nor­mi­per­heek­si suu­ren luo­kan huu­me­keik­kaa varten...
(We're the Millers 2013)
23.00 Men­tal Samurai Suomi
Rautaisilla hermoilla yli samuraitornien!
23.00 El Chapo
Paljastuksia. Ko­ko maail­ma ko­hi­see El Cha­pon paosta...
23.30 Keihäsmatkat
23.30 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
23.45 ko­ti­mai­nen elokuva: Kum­me­li kultakuume
Ko­me­dia käyn­nis­tyy, kun El­me­ri Hau­ta­mä­ki (Heik­ki Sil­vennoinen)..
(Kummeli kultakuume/Suomi 1997)
23.45 elokuva: The Nice Guys
(Nice Guys, The 2016)
0
00.00 Narcos
00.00 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
00.30 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
00.30 Ri­ku Ran­ta­la & 100 ky­sy­mys­tä ilmastosta
00.45 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sarja. (19')
Kausi 18. Jaksot 19-21.
01.05 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
01.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
01.30 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
01.30 48 tun­tia rikoksesta
01.45 Panttilainaamo
02.05 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
02.00 Ar­man Poh­jan­tähden alla
02.10 Panttilainaamo
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
Kausi 18. Jaksot 16-18.
02.15 Astral-TV
02.30 Ar­man Poh­jan­tähden alla
02.30 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
02.45 48 tun­tia rikoksesta
3
03.05 Ar­man Poh­jan­tähden alla
03.00 Astral-TV
03.30 Astral-TV
03.30 Ar­man Poh­jan­tähden alla
03.45 Astral-TV
04.05 Astral-TV
04.30 Astral-TV