Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 31 32 33 34 35 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
06.00 Rusty Rivets
Kau­si 2. Rus­ty Ri­vets -ani­maa­tio­sar­jan taus­tal­la ovat su­per­suo­si­tun Ryh­mä Haun luojat!..
Kausi 2. Jaksot 17-23.
06.25 Ri­ta­rip­rinsessa Nella
Kau­si 1. Esi­kou­lu­lai­sil­le suun­na­tus­sa ani­maa­tio­sar­jas­sa seik­kail­laan roh­kean Nel­lan matkassa,..
Kausi 1. Jaksot 39-5.
06.50 Bing
07.00 Hatchimals
07.05 Dis­ney esit­tää: Avalorin Elena
Ame­rik­ka­lai­nen suo­mek­si pu­hut­tu ani­maatiosarja.
07.05 My Litt­le Po­ny: Ys­tä­vyyden taikaa
Kausi 8. Jaksot 1-2. (Kausi alkaa!)
07.30 LE­GO Friends: Tyt­tö­jen tär­keä tehtävä
07.30 LEGO Ninjago
07.45 LEGO Ninjago
07.45 LE­GO Ci­ty Adventures
07.55 LE­GO Ci­ty Adventures
08.00 Tei­ni-ikäis­ten mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­konnien nousu
Kau­si 1. Rap­hael, Leo­nar­do, Do­na­tel­lo ja Mic­he­lan­ge­lo ovat täällä taas!..
08.10 Art­hur ja minimoit
Kausi 1. Jaksot 1-5. (Sarja alkaa!)
08.25 Ang­ry Birds Blues
08.35 Ba­ku­gan: Battle Planet
Kau­si 1. Las­te­noh­jelma. (21')
Kausi 1. Jaksot 3-9.
9
09.00 Nel­jän tähden talkoot
(21') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
Kausi 2. Jaksot 25-28.
09.00 Farmi Suomi
Kalajuttuja. Mie­het kyök­kiin ja nai­set pel­lol­le. Yk­si kil­pai­li­jois­ta ha­luaa vi­hel­tää pe­lin poik­ki ja läh­teä kotiin.
09.00 Haus­kat kotivideot
09.00 Haus­kat kotivideot
Haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den uu­del­la kau­del­la näh­dään toi­nen tois­taan haus­kem­pia ko­ti­vi­deopätkiä...
09.30 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Tärkeä sijainti.
ti: Koolla on väliä.
ke: Kunnon kohotusta.
to: Veden äärellä. Ja­nel­la ja Ste­vel­lä on tei­ni-ikäi­siä lapsia,..
09.55 Tulossa...
10.00 Farmi Suomi
Vapaalippu semifinaaliin. Far­mi­lai­set ki­saa­vat va­paa­li­pus­ta se­mi­fi­naa­liin ja jou­tu­vat ko­viin hom­miin kauas farmilta...
10.00 Jaksa paremmin
UUDET JAKSOT ALKAVAT.
10.30 LI­VE: Onnenarpa
10.30 Kimpassa
Jouni ja Mari Hynynen.
11.25 Eläinsairaala
11.25 Tulossa...
11.30 Eläinsairaala
12.00 LI­VE: Tie­dä ja Voita
Ko­ti­mai­nen vi­sai­luoh­jelma. (85')
ma: Kotimainen visailuohjelma.
11.55 Nel­jät häät Amerikassa
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
11.55: Yllättävä loppu.
12.50: Maalaistunnelmaa ja mahtipontisuutta.
12.00 Nel­jät häät Amerikassa
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
12.00: Panimo ja pinjata.
13.00: Hurrikaaneja ja humppaa.
14.00: Tähtien alla ja tanssin humussa.
12
13.55 Hi­mohamstraajat
Ame­rik­ka­lai­nen do­ku­ment­ti­sarja. (40')
ma: Las Vegasin keräilykeisari.
ti: Terveyden tähden.
ke: Maailmanlopun edellä.
to: Joulu ainainen. Ann on hamst­ran­nut ko­tiin­sa val­ta­vas­ti kos­metiikkaa,..
pe: Riivattu talo. Shan­non uskoo,..
13.50 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
13.50: Koolla on väliä.
14.50: Kunnon kohotusta. Ve­ro­ni­ca ja Bren­dan ovat asu­neet pit­kään Ve­ro­ni­can os­ta­mas­sa talossa...
15.50: Veden äärellä. Ja­nel­la ja Ste­vel­lä on tei­ni-ikäi­siä lapsia,..
14.55 Nel­jät häät Amerikassa
Yllättävä loppu.
14.55 Eläinsairaala
14.55 Nel­jät häät Amerikassa
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
ke: Maalaistunnelmaa ja mahtipontisuutta.
to: Panimo ja pinjata.
14.55 Nel­jät häät Amerikassa
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
14.55: Hurrikaaneja ja humppaa.
15.55: Tähtien alla ja tanssin humussa.
14.55 Tulossa...
15
15.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­ty­leoh­jelma. (44')
15.00: Uniikkia etsimässä.
16.00: Pihalla. Ga­ry ha­luai­si muut­taa uu­teen kotiin,..
15.25 Farmi Suomi
Kalajuttuja. Mie­het kyök­kiin ja nai­set pel­lol­le. Yk­si kil­pai­li­jois­ta ha­luaa vi­hel­tää pe­lin poik­ki ja läh­teä kotiin.
15.55 Haus­kat kotivideot
15.55 Paa­so­sen polt­taritoimisto
Ko­ti­mai­nen rea­li­tyoh­jel­ma. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ke: Huvijahti olis kiva.
to: Hyppy korkealta.
16.55 Onnenarpa
16.50 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
17.00 Remp­pa vai muut­to Vancouver
Ka­na­da­lai­nen li­fes­tyleohjelma.
ma: Koolla on väliä.
ti: Kunnon kohotusta. Ve­ro­ni­ca ja Bren­dan ovat asu­neet pit­kään Ve­ro­ni­can os­ta­mas­sa talossa...
ke: Veden äärellä. Ja­nel­la ja Ste­vel­lä on tei­ni-ikäi­siä lapsia,..
to: Uniikkia etsimässä. An­ge­la ja Mi­ke asu­vat ran­ta­ta­los­sa, jo­ka on kuin ai­ka­mat­ka 80-luvulle...
pe: Pihalla. Ga­ry ha­luai­si muut­taa uu­teen kotiin,..
17.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
18
18.00 Hu­vila & Huussi
Ko­ti­mai­nen li­fes­ty­leoh­jel­ma. (41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Koko suvun mökki.
ti: Forssellien unelmat toteen.
18.00 Hu­vila & Huussi
Jättömaa hyötykäyttöön. Me­ren­ran­nal­la si­jait­se­vas­sa mö­kis­sä on kaik­ki puit­teet kunnossa...
18.00 Hu­vila & Huussi
Lepistöjen sukumökin päivitys.
18.00 Poliisit 2019
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
18.00: Lapsikaappaus ja rattijuoppoja.
19.00: Karman laki.
18.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Aikamatka Keuruulle.
19.00 Poliisit 2019
Ko­ti­mai­nen rea­li­ty­sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
ma: Lapsikaappaus ja rattijuoppoja.
ti: Karman laki.
19.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Aikamatka Keuruulle.
18.50 elokuva: Autot 3
Ko­ko per­heen ani­maa­tios­sa Sa­la­ma Mc­Queen on vai­keuk­sis­sa, kun uu­si tek­no­lo­gia ja nuo­ret tu­lok­kaat al­ka­vat ajaa ohi ve­te­raa­nis­ta. Saa­vat­ko uu­det tuu­let myös Sa­la­man sii­piin uut­ta len­toa? Pääo­sis­sa: Owen Wil­son, Cris­te­la Alon­zo, Ar­mie Ham­mer, Ch­ris Coo­per, Le­wis Ha­mil­ton. Oh­jaus: Brian Fee. ..
(Cars 3 2017)
19.00 Mad­ventures Suomi
Toisinnäkijöiden heimo. Ri­ku ja Tun­na vael­ta­vat hal­ki Suo­men ja koh­taa­vat sisua,..
19.00 elokuva: Big Hero 6
Mar­vel Co­mic­sin sa­man­ni­mi­seen sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va tie­to­ko­nea­ni­maa­tio ker­too 14-vuo­tiaas­ta Hi­ro Ha­ma­das­ta, jo­ka käyt­tää ai­kaan­sa ot­ta­mal­la osaa lait­to­miin ro­bot­ti­taisteluihin...
(Big Hero 6 2014)
20.00 Suo­ma­lai­nen me­nestysresepti
20.00 Suo­men huu­to­kauppakeisari
Aikamatka Keuruulle.
20.00 Kum­me­li esit­tää: Kon­tio & Parmas
Kau­si 2. Ko­ti­mai­nen viih­deoh­jel­ma. (41') Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
20.00 Haus­kat kotivideot
Haus­ko­jen ko­ti­vi­deoi­den uu­del­la kau­del­la näh­dään toi­nen tois­taan haus­kem­pia ko­ti­vi­deopätkiä...
20.58 Ke­no ja Synttärit
21
21.00 elokuva: 007 ja kultainen ase
Ro­ger Moo­re saa toi­ses­sa pääo­sit­ta­mas­saan Bond-seik­kai­lus­sa vas­taan­sa pe­lä­tyn palk­ka­mur­haa­ja Sca­ra­man­gan (Ch­ris­top­her Lee), jo­ka kun­nioit­taa san­ka­ria­gent­tia sy­väs­ti. Bri­tan­nian tie­dus­te­lu­pal­ve­lu lo­maut­taa Bon­din, kun hä­nen pää­tel­lään ole­van Sca­ra­man­gan seu­raava kohde...
(The Man with the Golden Gun/Britannia 1974)
21.00 elokuva: 007 - rakastettuni
Kol­mas Ro­ger Moo­ren pääo­sit­ta­ma Bond-seik­kai­lu käyn­nis­tyy Itä­val­lan Al­peil­ta, jos­sa san­ka­ria­gent­ti pa­ke­nee tä­pä­räs­ti KGB:n väi­jy­tyksestä...
(The Spy Who Loved Me/Britannia 1977)
21.00 elokuva: 007 - Kuuraketti
Ja­mes Bond (Ro­ger Moo­re) ryh­tyy sel­vit­tä­mään len­nos­ta kaa­pa­tun ava­ruus­suk­ku­lan mys­tis­tä ta­paus­ta ja pää­tyy suk­ku­lan val­mis­ta­jayh­tiön omis­ta­jan Hu­go Dra­xin (Mic­hael Lons­da­le) pa­keil­le. Yh­des­sä CIA-ava­ruus­tie­tei­li­jä Hol­ly Good­hea­din (Lois Chiles)..
(Moonraker/Britannia-Ranska 1979)
21.00 elokuva: Beck: Skorpioni
Tril­le­ri käyn­nis­tyy, kun pa­hoin­pi­del­ty Mo­ni­ka (Käl­la Bie) pa­ke­nee ko­toaan kah­den lap­sen­sa kans­sa. Pian löy­tyy mie­hen ruu­mis, jo­hon liit­ty­vä ve­ri­näy­te täs­mää Mo­ni­kan DNA:han. Nyt Mar­tin Bec­kin (Pe­ter Haber)..
(Beck: Skarpt läge/Ruotsi 2006)
21.00 elokuva: Beck: Tyt­tö maakellarissa
Tril­le­ri käyn­nis­tyy, kun vii­si­vuo­tiaan ty­tön ruu­mis löy­tyy maa­kel­la­ris­ta Tuk­hol­man poh­jois­puo­lel­ta. Oi­keus­lää­ke­tie­teel­li­nen tut­ki­mus pal­jas­taa ty­tön kuol­leen nälkään...
(Beck: Flickan i jordkällaren/Ruotsi 2006)
21.00 elokuva: Beck: Korppikotka
Tril­le­ri saa al­kun­sa, kun en­ti­nen mi­nis­te­ri ka­toaa myö­häi­sen ko­kouk­sen jäl­keen. Mar­tin Beck (Pe­ter Ha­ber) ryh­mi­neen al­kaa tut­kia ta­paus­ta, jon­ka joh­to­lan­gat osoit­ta­vat Tuk­hol­man maa­na­lai­seen uh­ka­pe­li­maailmaan...
(Beck - Gamen/Ruotsi 2006)
21.00 elokuva: Beck: Asianajaja
Tril­le­ri saa al­kun­sa, kun ko­mi­sa­rio Beck (Pe­ter Ha­ber) ryh­tyy tut­ki­maan ryh­män­sä kans­sa huip­pua­sia­na­ja­jan raa­kaa mur­haa. Mies oli juu­ri en­nen kuo­le­maan­sa lop­pu­suo­ral­la jul­ki­suut­ta saa­nees­sa jutussa,..
(Beck: Advokaten/Ruotsi 2006)
22.55 Tulossa...
22.55 Tulossa...
23.00 El Chapo
Petos. Ar­tu­ro Ber­nal Ley­da neu­vot­te­lee rau­has­ta El Chapon,..
23.05 elokuva: Rocky IV
Nyrk­kei­lyn ras­kaan sar­jan mes­ta­ri Roc­ky Bal­boa (Syl­ves­ter Stal­lo­ne) as­tuu ke­hään neu­vos­to­liit­to­lais­ta Ivan Dra­goa (Dolph Lundgren)..
(Rocky IV/USA 1985)
23.00 elokuva: Lupaus
(Lupaus 2005)
23.00 elokuva: Rocky V
Syl­ves­ter Stal­lo­ne pa­laa huip­pu­nyrk­kei­li­jä Roc­ky Bal­boan rooliin...
(Rocky V/USA 1990)
23.30 elokuva: Emmanuelle 4
Syl­via (Syl­via Kristel)..
(Emmanuelle IV 1984)
23.30 Suo­men huu­to­kauppakeisari
23.35 Narcos: Mexico
Suuria suunnitelmia.
0
00.00 Mad­ventures Suomi
00.30 Han­sin matkassa
00.45 Suo­men huu­to­kauppakeisari
00.50 Madventures I
Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
01.00 Madventures I
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja...
01.10 Madventures I
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
01.00 Mad­ventures Suomi
Toisinnäkijöiden heimo.
01.25 Han­sin matkassa
01.30 Poliisit 2019
01.45 Madventures I
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sar­ja. Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
01.55 Madventures I
Ko­ti­mai­nen do­ku­men­taa­ri­nen sarja...
02.05 48 tun­tia rikoksesta
02.25 Poliisit 2019
02.30 Madventures I
Oh­jel­man teks­ti­tys teks­ti-tv:n sivulla 333.
02.25 Astral-TV
02.45 Astral-TV
3
03.05 Astral-TV
03.00 Astral-TV
03.20 Madventures I
03.20 48 tun­tia rikoksesta
03.35 48 tun­tia rikoksesta
03.50 48 tun­tia rikoksesta
04.20 Astral-TV
04.35 Astral-TV
04.50 Astral-TV